MEDILA zajišťuje odborné semináře a školení zdravotnických pracovníků. Na jaře to jsou převážně semináře pro lékaře, na podzim pro sestry. Semináře jsou spojené se s možností získání kreditních bodů (lékaři, sestry).

MEDILA pořádá vždy v lednu pro zdravotnické pracovníky odborný konferenci RANK. Dostanete se na samostatné externí stránky této konference.

Pro zdravotnické pracovníky je vydáván pravidelně odborný bulletin, v archivu tohoto webu jsou k dispozici všechna čísla se spoustou zajímavých odborných informací.

Pro online semináře navštivte náš online edukační portál na adrese www.edukace-medila.cz

MALDI TOF - pracovní postup

Nejmodernější technologii MALDI TOF - aplikaci hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii používáme od roku 2015. Chcete nahlédnout na naše specializované pracoviště? Video trvá 3:55 min.

MEDILA bulletin

MEDILA vydává pro lékaře, sestry a další zdravotníky několikrát do roka MEDILA bulletin s novinkami v oblasti odběrů krve a laboratorních vyšetření.

Bulletin ke stažení

2021
2020/2
2020/1
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Online semináře

Pro online semináře navštivte náš online edukační portál na adrese: www.edukace-medila.cz

Konference RANK

Společnost MEDILA pořádá pravidelně v lednu konferenci RANK. Zde je odkaz na její samostatné externí webové stránky RANK.cz