Nepřehlédněte

Aktuální informace pro pacienty

Milí pacienti,

odběrová centra MeDiLa znovu otevíráme v maximálním možném počtu. Nezávisle na pandemii jsme tu pro všechny, kteří nás potřebují, provádíme odběry krve a vyšetření oGTT. Dbáme na maximální ochranu vás, pacientů i odběrových sestřiček. „Naše roušky chrání Vás, Vaše roušky chrání naše sestřičky.“  Jsme vybaveni i dalšími ochrannými pomůckami, pravidelně dezinfikujeme veškeré prostory odběrových center.

V případě, že máte podezření na onemocnění vyvolané koronavirem COVID-19, postupujte podle doporučení Státního zdravotního ústavu a MZČR, kontaktujte svého lékaře telefonicky nebo se obraťte na místní krajskou hygienickou stanici.

Při podezření na onemocnění koronavirem NENAVŠTĚVUJTE  NAŠE ODBĚROVÁ CENTRA ani LÉKAŘE.

Od 16. 3. jsme byli zařazeni mezi laboratoře oprávněné provádět testování přítomnosti infekce COVID-19, nicméně

V laboratoři, ani v odběrových centrech odběry na koronavir NEPROVÁDÍME!

Výsledek vyšetření přítomnosti viru vždy vypovídá pouze o situaci organismu v okamžiku odběru. Z tohoto důvodu i negativní výsledek nemůže sloužit např. jako doklad o „neinfekčnosti“. Jde o stav odpovídající okamžiku odběru. 

S ohledem na omezenou kapacitu dodávek vyšetřovacích souprav, nenabízíme aktuálně testování pro samoplátce. V případě změny situace Vás bude obratem informovat.

Tým Medila

1.4.2020

DOČASNÉ UZAVŘENÍ ODBĚROVÝCH CENTER

Vážení klienti, vzhledem k současné epidemiologické situaci si Vás dovolujeme informovat o dočasném uzavření odběrových center. Navštivte prosím některé z našich dalších odběrových center.

OC Brno Palackého

19. 3. do odvolání UZAVŘENO

OC Letohrad

18. 3. do odvolání UZAVŘENO

6.4.2020

Vyšetření oGTT

Vážení pacienti, vzhledem k současné epidemiologické situaci prosíme, zvažte po domluvě s vaším ošetřujícím lékařem nutnost provedení vyšetření oGTT. Testy nadále zajišťujeme, ale budeme se snažit minimalizovat počet objednaných pacientů, tak abychom minimalizovali kontakt mezi vámi.
Doporučujeme kontaktovat Vašeho ošetřujícího lékaře a zvážit možnost odložení provedení testu do doby, než dojde ke zlepšení situace.
 
Tým Medila

16.3.2020

Aktuální informace pro lékaře

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Od 16. 3. jsme byli zařazeni mezi laboratoře oprávněné provádět testování přítomnosti infekce COVID-19.

Pro bližší informace prosím telefonicky kontaktujte místně příslušné informační centrum laboratoře.

V Pardubicích 17. 3. 2020                                                                        

 

MUDr. Jana Doležalová,

vedoucí lékařka Medila

18.3.2020

Dárek pro naše milé maminky

Naše milé maminky, ve spolupráci se společností TEREZIA COMPANY - Zdraví prospěšné houby a rostliny, jsme si pro Vás připravili exkluzivní dárek. Tento dárek dostanete od našich odběrových sestřiček při oGTT. Akce bude probíhat do konce roku 2020.

Více informací, jak se na tento test připravit, naleznete zde
Seznam odběrových center uvidíte zde.  

Těšíme se na Vás. 

3.1.2020