MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 26. října 2021, od 16:30 do 19:00 hodin na Zámku Žďár nad Sázavou, Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou.

Program semináře

Preanalytická fáze aneb koloběh života zkumavek

  • Marcela Vávrová, MeDiLa spol. s r.o., Žďár nad Sázavou (20 min)

Laboratoř v přímém přenosu

  • MUDr. Jana Doležalová, Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa spol. s r.o. (20 min)

Ultrazvuková elastografie jater - tříleté výsledky2018 - 2021, přínos  metody

  • MUDr. František Kazda, gastroenterologie, Poliklinika Žďár nad Sázavou (30 min)

PŘESTÁVKA 30 minut.


MALDI-TOF – technologie pro mikrobiologii 21. století

  • Mgr. Petra Skočdopole, MeDiLa spol. s r.o., Pardubice (20 min)

Výskyt a dynamika vybraných laboratorních markerů v souvislosti s onemocněním COVID-19

  • MUDr. Jana Doležalová, Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa spol. s r.o. (30 min)