MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 13. října 2021, od 16:00 do 18:30 hodin v sále hotelu U Stadionu, Třída 9. května a, Dačice.

Program semináře

Zelená linka – správný směr do laboratoře

  • Mgr. Lucie Matušková, MeDiLa spol. s.r.o.(15 min)

Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici, zkušenosti s rutinním prováděním

  • MUDr. Jana Doležalová, Mgr. Jakub Kovařík, MeDiLa spol. s r.o. (25 min)

Výskyt a dynamika vybraných laboratorních markerů v souvislosti s onemocněním COVID-19   

  •  Ing. František Štumr, Ph.D., MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r.o. (20 min)

PŘESTÁVKA 30 minut.


Dezinfekční režim a plán 

  • MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s.r.o. (20 min)

Nemocnice Dačice v roce 2021

  • MUDr. Miroslava Člupková MBA, LL.M., Ing. Marta Krechlerová, Nemocnice Dačice a.s. (40 min)