MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Jarní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 29. května 2024, od 16:00 do 18:30 hodin v Hotelu Anton Florian, Zámek 1, 691 42 Valtice.

Program semináře

Aktuality z laboratorního provozu (oGTT Mikulov, Valtice, změny metod)

  • Mgr. Kateřina Schwabová, MUDr. Jana Doležalová, Laboratoř Valtice s.

(15 min)

Praktické aspekty drogového screeningu

  • Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., přednosta Ústavu toxikologie a soudního lékařství, FN Olomouc

(45 min)

PŘESTÁVKA 30 minut

Pomůže sensitivní stanovení troponinu předpovídat riziko kardiovaskulárního úmrtí?

  • Dana Pruner Zieglerová, Abbott Laboratories, s. r. o., Praha

(20 min)

Screening štítné žlázy a prostaty v praxi

  • MUDr. Jana Doležalová, Mgr. Jakub Kovařík, MEDILA spol. s r. o.

(30 min)