MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 19. října 2023, od 17:00 do 19:30 hodin v Kulturním centru Střelnice, Markova 311, Turnov.

Program semináře

Laboratorní diagnostika Lymeské borreliozy a interpretace výsledků

  • Mgr. Kateřina Žemličková, MEDILA spol. s r.o. 
  • Mgr. Petra Skočdopole, MEDILA spol. s r.o.
  • Ing. František Štumr Ph.D., MEDILA spol. s r.o.

(20 min)

Elektronická zdravotnická dokumentace

  • Daniel Petričko, STAPRO s.r.o., Pardubice
  • Ing. Gabriela Pořízková, STAPRO s.r.o., Pardubice

(20 min)

Pomůže sensitivní stanovení troponinu předpovídat riziko kardiovaskulárního úmrtí?

  • Dana Pruner Zieglerová, Abbott Laboratories, s.r.o., Praha

(20 min)

PŘESTÁVKA 30 minut

Metabolická chirurgie 2023

  • MUDr. Dana Vodičková, KNL, a.s. - Nemocnice Turnov
  • prim. MUDr. Martin Hrubý, KNL, a.s. - Nemocnice Turnov

(30 min)

Aktuality v diabetologii

  • MUDr. Michaela Vondráková, KNL, a.s. - Nemocnice Turnov

(30 min)