Biochemické a hematologické laboratoře AXIS - CZ Hradec Králové s.r.o., Poliklinika III, třída Edvarda Beneše 1549 MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Hradec Králové, Poliklinika III, ulice Bratří Štefanů 895 si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2018, od 17:00 do 19:15 hodin v Hotelu Černigov, Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494/4.

Program semináře

Podpora rutinního provozu ambulantních pracovišť

 • Správné provádění preanalytické fáze (15 min) - Petra Šrůtková, DiS., AXIS - CZ Hradec Králové s.r.o.
 • Nové odběrové centrum v Hradci Králové (15 min) - Simona Blatníková, MeDiLa spol. s r.o.
 • GDPR- zkušenosti s novými pravidly (15 min) - Mgr. Libuše Švorcová, MeDiLa spol. s r.o.
 • Novinky v laboratorních vyšetřeních (15 min) - MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r.o.

 • Přestávka 15 minut.

Prezentace významných regionálních pracovišť

 • Praktický pohled na neodkladnou resuscitaci pro zdravotníky (60 min) - MUDr. Michal Krutský, Vinohradská ambulantní zařízení, Praha

Další informace

 • Odborný garant semináře MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař MeDiLa spol. s r.o. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
 • Seminář je určen pro lékaře a sestry. Účast lékaře na semináři bude ohodnocena 3 kredity.
 • Sestry obdrží certifikát o účasti.

Přihláška prostřednictvím elektronického formuláře

 • Vyplněním přihlašovacích údajů uděluji souhlas společnosti MeDiLa spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03, IČ: 63217767, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7828 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení GDPR zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, IČP, odbornost, adresa ordinace, telefon, e-mail.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence účastníků, vystavení osvědčení o účasti na semináři a zasílání informací o edukačních akcích pořádaných Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku od doručení návratky. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na adresu libuse.svorcova@medila.cz.