MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 9. listopadu 2021, od 16:30 do 19:00 hodin v Pivovaru Staré časy, Riegrova 619, Hořice.

Program semináře

Levitovo centrum následné péče - historie a současnost

  • Ing. Roman Bečvář, ředitel LCNP Hořice (20 min)

Aktuality rutinního provozu

  • RNDr. Dagmar Korábová, Mgr. Michal Kráčmar, OKB LCNP Hořice
  • Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa spol. s r.o. (20 min)

Klinický význam stanovení vitaminu D

  • MUDr. Lucie Šolcová, OKB LCNP Hořice (20 min)

PŘESTÁVKA 15 minut.


Preanalytická fáze aneb cesta zkumavek do laboratoře v přímém přenosu

  • Mgr. Sabina Poláková, MeDiLa spol. s r.o. (20 min)

MALDI – TOF – moderní technologie pro mikrobiologii

  • Mgr. Petra Skočdopole, MeDiLa spol. s r.o. (20 min)

Výskyt a dynamika vybraných laboratorních markerů v souvislosti s onemocněním COVID-19

  • Ing. František Štumr, Ph.D., MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r.o. (20 min)