MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 11. října 2023, od 16:30 do 19:00 hodin v Hotelu Tvrz Orlice, Orlice 1, 561 51 Letohrad.

Program semináře

Aktuality z Laboratoře

  • Mgr. Soňa Halbrštátová, MEDILA spol. s r.o.

(20 min)

Pomůže sensitivní stanovení troponinu předpovídat riziko kardiovaskulárního úmrtí?

  • Dana Pruner Zieglerová, Abbott Laboratories, s.r.o., Praha

(20 min)

Elektronická zdravotnická dokumentace

  • Ing. Gabriela Pořízková, STAPRO s.r.o., Pardubice

(15 min)

PŘESTÁVKA 30 minut

Laboratorní odběry a cévní onemocnění

  • MUDr. Ondřej Sochor, PhD., AngioClinic Brno s.r.o. 

(45 minut)