MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Jarní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 26. května 2022, od 16:30 do 19:00 hodin v Hotelu Královský Dvůr, Hořice.