MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Dačice si Vás dovoluje pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry Seminář se uskuteční ve čtvrtek 10. října 2019, od 16:00 do 18:15 hodin v sále hotelu U Stadionu, Třída 9. května 1, Dačice.

Program semináře

Podpora rutinního provozu ambulantních pracovišť

  • Aktuality z rutinního provozu laboratoře (15 min) - Ing. Helena Láníková, MeDiLa spol. s r.o.
  • Novinky v mikrobiologických vyšetřeních (30 min) - Mgr. Kateřina Žemličková, MeDiLa spol. s r.o.
  • Jak vypadá ideální výsledkový list? (15 min) - MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r.o.

  • Přestávka 15 minut.

Prezentace klinických problematik

  • Živá voda a sůl nad zlato (60 min) - Prim. MUDr. Josef Štumar, Lůžkové oddělení následné ošetřovatelské a rehabilitační péče, Nemocnice Dačice a.s.

Další informace

  • Odborný garant semináře MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař MeDiLa spol. s r.o. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
  • Seminář je určen pro lékaře a sestry. Účast lékaře na semináři bude ohodnocena 3 kredity.
  • Sestry obdrží certifikát o účasti.

Přihláška prostřednictvím elektronického formuláře

  • Vyplněním přihlašovacích údajů uděluji souhlas společnosti MeDiLa spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03, IČ: 63217767, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7828 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení GDPR zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, IČP, odbornost, adresa ordinace, telefon, e-mail.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence účastníků, vystavení osvědčení o účasti na semináři a zasílání informací o edukačních akcích pořádaných Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku od doručení návratky. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na adresu libuse.svorcova@medila.cz.