MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 5. října 2021, od 17:00 do 19:30 hodin v Kulturním centru Střelnice, Markova 311, Turnov.

Program semináře

Preanalytická fáze aneb cesta zkumavek do laboratoře v přímém přenosu

  • Martina Kulhánková, MeDiLa spol. s r.o. (15 min)

Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici, zkušenosti s rutinním prováděním

  • Mgr. Jakub Kovařík, MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r.o. (25 min)

Výskyt a dynamika vybraných laboratorních markerů v souvislosti s onemocněním COVID-19

  • Ing. František Štumr, Ph.D., MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r.o. (20 min)

PŘESTÁVKA 30 minut.


Speciální vyšetření pro endokrinologii, jejich klinický význam

  • MUDr. Jana Trucková, endokrinolog, Turnov (30 min)

COVID-19 trochu jinýma očima

  • Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., Centrum očkování a cestovní medicíny, Hradec Králové (30 min)