MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 4. října 2023, od 16:30 do 19:00 hodin v restauraci Na Farských, Zahradní 387/2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Program semináře

Možnosti laboratoře MEDILA ŽnS v podpoře pracovně-lékařských služeb

  • Marcela Vávrová, MEDILA spol. s r.o
  • MUDr. Jana Doležalová, MEDILA spol. s r.o

(10 min)

WEBLIMS, EŽ a další IT služby, které poskytuje laboratoř MEDILA Žďár nad Sázavou

  • Mgr. Petr Bouzek, MEDILA spol. s r.o.

(20 min)

Laboratorní vyšetření v paliativní a intenzivní medicíně. Co má společného? A co může být inspirací pro ostatní?                   

  • MUDr. Pavel Svoboda, paliatr a anesteziolog, Nemocnice Nové Město na Moravě

(30 min)

PŘESTÁVKA 30 minut

Céliakie. Co, kdy a proč vyšetřovat? Asociace s dalšími chorobami.

  • RNDr. Alena Sekerková, CityLab s.r.o.

(30 min)

Laboratorní odběry a cévní onemocnění

  • MUDr. Ondřej Sochor, PhD., AngioClinic Brno s.r.o.

(30 min)