MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční 20. října 2021, od 17:00 do 19:30 hodin v Klubovně Brno - sever (DRUTIS), Okružní 21, Brno - Lesná.

Program semináře

Zelená linka – správný směr do laboratoře

  • Mgr. Lucie Matušková, MeDiLa spol. s.r.o.(15 min)

Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici, zkušenosti s rutinním prováděním

  • MUDr. Jana Doležalová, Mgr. Jakub Kovařík, MeDiLa spol. s r.o. (25 min)

Výskyt a dynamika vybraných laboratorních markerů v souvislosti s onemocněním COVID-19   

  • MUDr. Jana Doležalová, Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa spol. s r.o. (20 min)

PŘESTÁVKA 30 minut.


Akutní srdeční selhání – zaměřeno na diagnostiku

  • MUDr. Jana Gablasová, PhD., Kardio- Gablasová s.r.o., Brno (20 min)

Nová antikoagulans a jejich monitoring

  • Doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D., Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc (40 min)