Jak pracovat s ceníkem?

Ceník je členěn do analyticko-medicínských celků, které odpovídají členění na žádance k vyšetření. Níže jsou uvedeny skupiny vyšetření, po rozkliknutí uvidíte jednotlivá vyšetření - metody. Zaškrtnutím políčka na levé straně se položka dostane do součtu, který uvidíte pod tabulkou.

S_Glukóza 15 Kč
S_C-peptid - na lačno/po zátěži 192 Kč
S_Inzulin 160 Kč
S_Bilirubin celkový 16 Kč
S_Bilirubin přímý (konjugovaný) 16 Kč
S_Urea 18 Kč
S_Kreatinin 17 Kč
S_Kyselina močová 22 Kč
S_Sodík (Na) 20 Kč
S_Draslík (K) 22 Kč
S_Chloridy (Cl) 15 Kč
S_Vápník (Ca) 19 Kč
S_Fosfor anorganický (P) 17 Kč
S_Hořčík (Mg) 20 Kč
S_Měd (Cu) 86 Kč
S_Zinek (Zn) 102 Kč
S_Osmoalita 13 Kč
S_Železo (Fe) 19 Kč
S_Transferin 167 Kč
S_Ferritin 229 Kč
S_sTfR (solubilní transferinový receptor) 313 Kč
S_Vitamin B12 254 Kč
S_Kyselina listová (folát) 253 Kč
S_Cholesterol 23 Kč
S_HDL Cholesterol 50 Kč
S_LDL Cholesterol 61 Kč
S_Triacylglyceroly 29 Kč
S_Apolipoprotein A1 205 Kč
S_Apolipoprotein B 205 Kč
S_Lipoprotein Lp(a) 61 Kč
S_Digoxin 280 Kč
S_Valproát 450 Kč
S_Karbamazepin 450 Kč
S_Fenytoin 450 Kč
S_Etosuximid 450 Kč
S_Primidon 450 Kč
S_Fenobarbital 450 Kč
S_Lamotrigin 450 Kč
Ostatní léčiva (hladina jednoho léku) 450 Kč
S_ALT 19 Kč
S_AST 19 Kč
S_ALP 19 Kč
S_GGT 21 Kč
S_CHE 17 Kč
S_AMS 37 Kč
S_AMS - pankreatická 47 Kč
S_Lipáza 202 Kč
S_LD 23 Kč
S_CK 30 Kč
S_Troponin T/I 988 Kč
S_Myoglobin 296 Kč
S_NT pro BNP 854 Kč
CRP
ASLO
RF
Bílkovina celková
Albumin
S_Bílkovina celková 15 Kč
S_Albumin 16 Kč
S_CRP 150 Kč
S_ASLO 111 Kč
S_RF 112 Kč
S_IgG 171 Kč
S_IgA 168 Kč
S_IgM 174 Kč
S_IgE 351 Kč
S_Alfa-1-antitrypsin 190 Kč
S_Orosomukoid 190 Kč
S_Ceruloplasmin 239 Kč
S_ELFO bílkovin 64 Kč
S_Imunofixace 1227 Kč
U_Imunofixace 1227 Kč
S_IF VLŘ lambda 310 Kč
S_IF VLŘ kappa 310 Kč
Kvantifikace paraproteinu z ELFO 64 Kč
S_BJB (volné lehké řetězce IF) 310 Kč
U_BJB (volné lehké řetězce IF) 310 Kč
S_TSH 177 Kč
S_T4 volný (fT4) 184 Kč
S_T4 celkový 134 Kč
S_T3 volný (fT3) 185 Kč
S_T3 celkový 134 Kč
S_Anti TPO 415 Kč
S_Anti TG 397 Kč
S_Anti-rTSH (TRAK) 589 Kč
S_PTH (parathormon 1-84 PTH) 563 Kč
S_STH (hGH) 202 Kč
S_HCG 198 Kč
S_Testosteron 179 Kč
S_SHBG 266 Kč
S_DHEA-SO4 146 Kč
S_FSH 163 Kč
S_LH 163 Kč
S_Prolaktin (PRL) 173 Kč
S_Estradiol 200 Kč
S_Progesteron 179 Kč
S_Kortizol 190 Kč
S_ACTH 408 Kč
S_ADH 408 Kč
S_Renin (klid/zátěž) 357 Kč
S_Aldosteron (klid/zátěž) 173 Kč
S_Serotonin 1661 Kč
S_Gastrin 269 Kč
S_Melatonin 1039 Kč
S_Antiműlleriánský hormon (pouze přímá úhrada) 750 Kč
P_Adrenalin,NA (noradrenalin), dopamin (cena celková) 4965 Kč
P_Metanefrin, normetanefrin (cena celková) 1100 Kč
S_Thyreoglobulin 266 Kč
S_Kalcitonin 365 Kč
S_Ferritin 229 Kč
S_AFP 187 Kč
S_CEA 183 Kč
S_CA 19-9 529 Kč
S_CA 72-4 664 Kč
S_CA 15-3 529 Kč
S_CA 125 529 Kč
HE-4 premenopauza 528 Kč
HE-4 postmenopauza 528 Kč
S_HCG-beta 198 Kč
S_PSA 257 Kč
S_PSA volný (fPSA) 395 Kč
S_(2)pro PSA 718 Kč
S_PHI Index zdraví prostaty (obsahuje PSA, fPSA, (2)pro PSA) 1370 Kč
S_PAPP-A 402 Kč
S_HCG free beta 392 Kč
S_Estriol volný 197 Kč
S_Alfa-1-fetoprotein 187 Kč
AF_Alfa-1-fetoprotein 187 Kč
S_HCG free beta 392 Kč
S_Estriol volný 197 Kč
S_Alfa-1-fetoprotein 187 Kč
AF_Alfa-1-fetoprotein 187 Kč
S_PAPP-A 402 Kč
S_ALP kostní isoenzym (Osteáza) 576 Kč
S_Osteokalcin NMID 531 Kč
S_PINP (prokolagen) 435 Kč
S_Beta-Crosslaps 592 Kč
S_Vitamin D celkový 1470 Kč
S_Homocystein 486 Kč
S_CDT% 302 Kč
B_Glukóza nalačno (kapilární) 15 Kč
cP_Glukóza nalačno (kapilární) 15 Kč
vP_Glukóza postprandiální (NaF) 15 Kč
P_Laktát 53 Kč
B_Glykovaný hemoglobin HbA1c 204 Kč
vP_Glukóza nalačno (citrát) 15 Kč
B_Glykovaný hemoglobin HbA1c 204 Kč
oGTT (zátěžový test) 187 Kč
oGTT těhotné (zátěžový test) 259 Kč
B_Krevní obraz 26 Kč
B_Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů (přístrojově) 65 Kč
B_Krevní nátěr - provedení (pro diff mikroskopicky) 12 Kč
B_Krevní nátěr - barvení (pro diff mikroskopicky) 24 Kč
B_Krevní nátěr - odečtení mikroskopicky 25 Kč
B_Retikulocyty relativní (jen současně s KO) 48 Kč
B_Retikulocyty absolutní (jen současně s KO) 48 Kč
B_Krevní skupina AB0, Rh (cena vč. 15 % DPH) 190 Kč
B_Screening anti-ery protilátek 138 Kč
B_Sedimentace FW 1/2 hod 29 Kč
B_Sedimentace FW (ESR) 29 Kč
F_Okultní krvácení imunochemicky (semikvant) 62 Kč
F_Okultní krvácení kvantitativně 103 Kč
P_PT INR (Quick) 84 Kč
P_aPTT 78 Kč
P_Fibrinogen 217 Kč
P_D-dimery 210 Kč
P_Trombinový čas 55 Kč
P_Antitrombin 181 Kč
U_Moč chemicky + sediment 37 Kč
U_Moč chemicky 38 Kč
U_AMS 37 Kč
U_Albumin 127 Kč
U_Albumin / Krea (ACR) 144 Kč
U_Drogy - průkaz (10 parametrů současně) 860 Kč
Clearance kreatininu (S+U_Kreatinin) 34 Kč
U_Glukóza 15 Kč
U_Urea 18 Kč
U_Kreatinin 17 Kč
U_Kyselina močová 22 Kč
U_Sodík (Na) 20 Kč
U_Draslík (K) 22 Kč
U_Chloridy (Cl) 15 Kč
U_Vápník (Ca) 20 Kč
U_Fosfor anorg. (P) 17 Kč
U_Hořčík (Mg) 20 Kč
U_Osmolalita 13 Kč
U_Bílkovina celková 22 Kč
U_Kortizol 190 Kč
U_Aldosteron 173 Kč
U_HIOK (hydroxyindoloctová k.) 1655 Kč
U_HVK (homovanilová k.) 1655 Kč
U_VMK (vanilmandlová k.) 1655 Kč
U_Metanefrin, normetanefrin (cena celková) 1100 Kč
U_Adrenalin, NA, dopamin (cena celková) 4965 Kč
Hamburgerův sediment 31 Kč
Virová hepatitida A celkem 696 Kč
S_Anti-HAV – IgG 348 Kč
S_Anti-HAV – IgM 348 Kč
Virová hepatitida B celkem 1846 Kč
S_HBsAg 227 Kč
S_Anti-HBs (kvantitativně) 348 Kč
S_Anti-HBc 348 Kč
S_Anti-HBc – IgM 348 Kč
S_HBeAg 227 Kč
S_Anti-HBe 348 Kč
Virová hepatitida C celkem 348 Kč
S_Anti-HCV 348 Kč
S_EBV (Epstein-Barr virus) – VCA IgM, VCA IgG, EA IgG, EBNA IgG 0 Kč
(infekční mononukleóza) celkem 1512 Kč
S_EBV – VCA IgM 378 Kč
S_EBV – VCA IgG 378 Kč
S_EBV – EA IgG 378 Kč
S_EBV – EBNA IgG 378 Kč
S_CMV (Cytomegalovirus) – IgM, IgG, avidita IgG celkem 1134 Kč
S_CMV – IgM 378 Kč
S_CMV – IgG 378 Kč
S_CMV – avidita IgG 378 Kč
S_HSV 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) – IgM, IgG (Infekce Herpes simplex) celkem 756 Kč
S_HSV 1,2 – IgM 378 Kč
S_HSV 1,2 – IgG 378 Kč
S_VZV (Varicella zoster virus) – IgM, IgG (plané neštovice, pásový opar) celkem 756 Kč
S_VZV – IgM 378 Kč
S_VZV – IgG 378 Kč
S_HIV 1,2 Ag/Ab celkem 348 Kč
S_HIV 1,2 Ag/Ab celkem + certifikát 570 Kč
S_Treponema pallidum, RPR (syfilis) celkem 432 Kč
S_Chlamydia trachomatis – IgA, IgG celkem 756 Kč
S_Chlamydia trachomatis – IgA 378 Kč
S_Chlamydia trachomatis – IgG 378 Kč
S_Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae – IgM, IgA, IgG celkem 987 Kč
S_Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae – IgM 329 Kč
S_Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae – IgA 329 Kč
S_Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae – IgG 329 Kč
S_Mycoplasma pneumoniae – IgM, IgG celkem 756 Kč
S_Mycoplasma pneumoniae – IgM 378 Kč
S_Mycoplasma pneumoniae – IgG 378 Kč
S_Bordetella pertussis Toxin – IgA, IgG (černý kašel) celkem 756 Kč
S_Bordetella pertussis Toxin – IgA 378 Kč
S_Borrelia burgdorferi s.l. – IgM, IgG (screening protilátek) celkem 756 Kč
S_Borrelia burgdorferi s.l. – IgM (screening protilátek) 378 Kč
S_Borrelia burgdorferi s.l. – IgG (screening protilátek) 378 Kč
S_Borrelia burgdorferi s.l. – IgM, IgG (Western Blot) celkem 962 Kč
S_Borrelia burgdorferi s.l. – IgM (Western Blot) 481 Kč
S_Borrelia burgdorferi s.l. – IgG (Western Blot) 481 Kč
S_Toxoplasma gondii – IgM, IgG, avidita IgG celkem 1134 Kč
S_Toxoplasma gondii – IgM 378 Kč
S_Toxoplasma gondii – IgG 378 Kč
S_Toxoplasma gondii – avidita IgG 378 Kč
S_Parotitis – IgM, IgG (příušnice) celkem 756 Kč
S_Parotitis – IgM 378 Kč
S_Parotitis – IgG 378 Kč
S_Morbilli IgM, IgG (spalničky) celkem 756 Kč
S_Morbilli IgM 378 Kč
S_Morbilli IgG 378 Kč
S_Klíšťová encefalitida IgM, IgG celkem 658 Kč
S_Klíšťová encefalitida IgM 329 Kč
S_Klíšťová encefalitida IgG 329 Kč
S_Klíšťová encefalitida – avidita IgG 329 Kč
S_Helicobacter pylori – IgG (screening protilátek) 329 Kč
S_Tetanus toxoid – IgG 329 Kč
S_HAV IgG (hepatitida A) 348 Kč
S_HBs kvant. (hepatitida B) 348 Kč
S_Parotitis IgG (příušnice) 378 Kč
S_Bordetella pertussis IgG (černý kašel) 378 Kč
S_Morbilli IgG (spalničky) 378 Kč
S_Klíšťová encefalitida IgG 329 Kč
Klíště na původce Lymské boreliózy Borrelia burgdorferi s.l. (cena vč. 21 % DPH) 650 Kč
HBV DNA kvalitativní průkaz – plazma 1402 Kč
HBV DNA kvantitativně – plazma 2450 Kč
HCV RNA kvalitativní průkaz – plazma 1964 Kč
HCV RNA kvantitativně – plazma 3012 Kč
HCV RNA genotypizace – plazma 1964 Kč
HSV1,2 DNA plná krev, plasma, likvor, stěry z puchýřků, lézí (za 1 materiál) 1402 Kč
VZV DNA plná krev, plasma, likvor, stěry z lézí (za 1 materiál) 1402 Kč
EBV DNA plná krev, likvor, stěr z tonzil (za 1 materiál) 1402 Kč
CMV DNA plasma, likvor, moč (za 1 materiál) 1402 Kč
HPV High risk cervikální stěr, cervikální biopsie (za 1 materiál) 1402 Kč
Chlamydophila pneumoniae DNA plná krev, sputum, BAL, TAS (za 1 materiál) 1402 Kč
Mycoplasma pneumoniae DNA sputum, BAL, TAS, punktát, stěr – nasofaryng (za 1 materiál) 1402 Kč
Mycoplasma pneumoniae DNA sputum, BAL, TAS, punktát, stěr – spojivkový vak, punktát (za 1 materiál) 1402 Kč
Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae DNA moč, cervikální stěr, vaginální stěr (cena společně) 2804 Kč
Borrelia burgdorferi s.l. DNA plná krev, likvor, kloubní punktát, kožní bioptát, moč (za 1 materiál) 1402 Kč
Clostridium difficile DNA toxigenní kmeny stolice 1402 Kč
Mycoplasma genitalium / Mycoplasma hominis DNA stěr z uretry, stěr z cervixu (za 1 materiál) 2804 Kč
Výtěr (nos, krk, tonzily, hrtan) (za 1 výtěr) 200 Kč
Sputum (za 1 materiál) 350 Kč
Moč 200 Kč
Výtěr – rektum – bez Campylobacter 250 Kč
Výtěr – rektum – včetně Campylobacter 350 Kč
Výtěr – rektum – pro zdravotní průkaz 350 Kč
Výtěr – rektum – návrat ze zahraničí 450 Kč
Výtěr z pochvy 500 Kč
Výtěr z pochvy – screening Str. agalactiae (GBS) 200 Kč
MOP – mikrobiální obraz poševní 123 Kč
Stěr – klinický materiál (oko, ucho, rána, hnis) – aerobní kultivace (za 1 materiál) 400 Kč
Stěr – klinický materiál (oko, ucho, rána, hnis) – anaerobní kultivace (za 1 materiál) 700 Kč
Vyšetření na enterobiózu (Roup dětský - Grahamův stěr) 50 Kč
Stolice – rotaviry / adenoviry / noroviry - průkaz Ag (současně) 350 Kč
Stolice – Helicobacter pylori – průkaz Ag 524 Kč
Chlamydia trachomatis – průkaz Ag (cervix, vaginální stěr, uretra, moč) (za 1 materiál) 500 Kč
Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum (cervix, vaginální stěr, uretra, moč, sperma) (za 1 materiál) 450 Kč
Výtěr z nosu – průkaz antigenu RS viru / Adenoviru (současně) 210 Kč
Výtěr z nosu – průkaz antigenu viru chřipky A/B (současně) 210 Kč
S_Anti-transglutamináza IgA 313 Kč
S_Anti-deamidovaný gliadin IgA 205 Kč
S_Anti-endomysium IgA 220 Kč
S_Anti-retikulin IgA 220 Kč
S_Anti-transglutamináza IgG 313 Kč
S_Anti-endomysium IgG 220 Kč
S_Anti-deamidovaný gliadin IgG 208 Kč
S_Anti-retikulin IgG 220 Kč
S_Anti-kravské mléko IgA, IgG 396 Kč
S_Spec. IgE kravské mléko 361 Kč
S_C3 komplement 185 Kč
S_C4 komplement 192 Kč
S_RF screening 129 Kč
S_RF screening IgG (ELISA) 442 Kč
S_RF screening IgA (ELISA) 310 Kč
S_RF screening IgM (ELISA) 532 Kč
S_Anti-CCP 329 Kč
S_HLA-B27 702 Kč
F_Kalprotektin ve stolici 741 Kč
S_ANCA screening (IF) 228 Kč
62 0 Kč
32 0 Kč
69 0 Kč
39 0 Kč
18 0 Kč
Provedení výtěru (pouze krk, nos) 62 Kč
Odběr kapilární krve 32 Kč
Odběr krve u dítěte do 10 let 69 Kč
Odběr krve dospělých 39 Kč
Separace séra, plasmy (dle počtu odebraných zkumavek) 18 Kč
Plný název 0 Kč
Celkem 0

Ceny vyšetření

Ceny vyšetření vychází z bodového ohodnocení dle aktuálního Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2019. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH. Sazba DPH 0 % je uplatněna pro vyšetření k diagnostickým a léčebným účelům, sazba 15 % pro neléčebné (administrativní) a výzkumné účely a 21 % pro veterinární a ostatní laboratorní služby (např. stěry z pracovních ploch).

Platby za vyšetření

Platby za vyšetření je možné uhradit v hotovosti, platební kartou (na vybraných odběrových centrech), benefitními poukázkami před odběrem v odběrovém centru nebo na příjmu materiálu v laboratoři.

Omezení v indikaci vyšetření

Jsou-li vyšetření oddělena znakem /, jedná se o cenu za současně provedená vyšetření.

Imunologie: Laboratoře MEDILA zajišťují kompletní spektrum imunologických a alergologických vyšetření ve spolupráci se svými smluvními laboratořemi. Více informací k seznamu a k cenám těchto vyšetření je uvedeno
na webu společnosti InterImun.

Ceník MEDILA 2019 ke stažení

Ceník Medila 2019 ke stažení