MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostická centra Turnov a Tanvald si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční v úterý 25. září 2018, od 17:00 do 19:15 hodin v Kulturním centru Střelnice v Turnově, Markova 311.

Program semináře

Podpora rutinního provozu ambulancí

 • Správné provádění preanalytické fáze (15 min) - Martina Kulhánková, Lenka Lebedová, MeDiLa spol. s r.o.

 • Praktické zkušenosti s elektronickými žádankami (10 min) - Ing. František Štumr, Ph.D.,  Ivana Králová, DiS, MeDiLa spol. s r.o.

 • GDPR – zkušenosti s novými pravidly (10 min) - Mgr. Libuše Švorcová, Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa spol. s r.o.

 • Nakládání s nebezpečným odpadem (10 min) - Jana Stejskalová, Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa spol. s r.o.

 • Novinky v laboratorních vyšetřeních (15 min) - MUDr. Jana Doležalová, Mgr. Jakub Kovařík, MeDiLa spol. s r.o.           

 • Přestávka 15 minut.

Prezentace významných regionálních pracovišť

 • Problematika gynekologie a porodnictví v regionu (30 min) - MUDr. Roman Palušák, gynekolog Turnov

 • Aktuální problémy v oboru alergologie a klinická imunologie (30 min) - MUDr. Josef Černý, alergolog Turnov

Další informace

 • Odborný garant semináře MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař MeDiLa spol. s r.o. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
 • Seminář je určen pro lékaře a sestry. Účast lékaře na semináři bude ohodnocena 3 kredity.
 • Sestry obdrží certifikát o účasti.

Přihláška prostřednictvím elektronického formuláře

 • Vyplněním přihlašovacích údajů uděluji souhlas společnosti MeDiLa spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03, IČ: 63217767, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7828 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení GDPR zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, IČP, odbornost, adresa ordinace, telefon, e-mail.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence účastníků, vystavení osvědčení o účasti na semináři a zasílání informací o edukačních akcích pořádaných Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku od doručení návratky. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na adresu libuse.svorcova@medila.cz.