Biochemické a hematologické laboratoře AXIS - CZ Hradec Králové s.r.o., Poliklinika III, třída Edvarda Beneše 1549 MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Hradec Králové, Poliklinika III, ulice Bratří Štefanů 895 si Vás dovolují pozvat na Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry. Seminář se uskuteční ve středu 6. listopadu 2019, od 17:00 do 19:15 hodin v Hotelu Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4 Hradec Králové.

Program semináře

Podpora rutinního provozu ambulantních pracovišť

  • Novinky v rutinním provozu a informace k preanalytické fázi (15 min) - Petra Šrůtková, DiS., RNDr. Soňa Fekete, Ph.D., AXIS - CZ Hradec Králové s.r.o.
  • Novinky v rutinním provozu (15 min) - Erika Kalhousová, MeDiLa spol. s r.o.
  • Novinky v mikrobiologických vyšetřeních (30 min) - Mgr. Kateřina Žemličková, MeDiLa spol. s r.o.

  • Přestávka 15 minut.

Prezentace významných regionálních pracovišť

  • První pomoc a kardiopulmonální resuscitace pro ambulantní lékaře (60 min) - Prim. MUDr. Pavel Vyroubal, Ph.D., III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Další informace

  • Odborný garant semináře MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař MeDiLa spol. s r.o. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
  • Seminář je určen pro lékaře a sestry. Účast lékaře na semináři bude ohodnocena 3 kredity.
  • Sestry obdrží certifikát o účasti.

Přihláška prostřednictvím elektronického formuláře

  • Vyplněním přihlašovacích údajů uděluji souhlas společnosti MeDiLa spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03, IČ: 63217767, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7828 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení GDPR zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, IČP, odbornost, adresa ordinace, telefon, e-mail.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence účastníků, vystavení osvědčení o účasti na semináři a zasílání informací o edukačních akcích pořádaných Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku od doručení návratky. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na adresu libuse.svorcova@medila.cz.