MEDILA spol. s r.o. je česká síť klinických laboratoří poskytujících komplexní laboratorní diagnostiku. V České republice působíme od roku 1995, za svou působnost jsme se rozšířili do 20 měst. V současné době provozujeme 26 odběrových míst a 8 laboratoří.

Našim klientům, zejména z řad lékařů, zdravotnických zařízení, zaměstnavatelům, ale i jednotlivcům, kteří hledají nadstandardní péči, nabízíme široké spektrum laboratorních vyšetření v následujících odbornostech:

  • biochemie
  • imunochemie
  • imunologie
  • hematologie
  • mikrobiologie
  • molekulární biologie (PCR)
  • genetika
  • histologii
  • alergologie / imunologie

 

Zároveň nabízíme ucelenou škálu možností komunikace s lékaři (elektronický i papírový sběr požadavků a předávání výsledků, telefonické konzultace, osobní návštěvy, akreditované semináře, apod.). To vše pod dohledem zkušených lékařů. Vybraná vyšetření provádíme také pro veterinární lékaře.

1995

Založení společnosti

Založení společnosti poskytující služby laboratorní medicíny pro ambulantní sféru v Pardubickém regionu.

2000

Laboratorní centrum Brno

Otevření dalšího laboratorního centra v Brně.

2010

MEDILA

Spojením společností jsme se stali MEDILOU.

2017

Pracuje u nás více než 200 zaměstnanců.

2020

FONS JK Group, a.s.

MEDILA spol. s r.o. je členem koncernu FONS JK Group, a.s.

2021

Laboratorní centrum Žďár nad Sázavou

Rozšíření o další laboratorní centrum ve Žďáru nad Sázavou.

DNES

20 měst, 27 odběrových center a 8 laboratoří

Kde se o Vaše vzorky postará přes 300 zaměstnanců.

Máme zájem naplňovat nejvyšší požadavky na kvalitu

Naplňujeme nejvyšší požadavky na kvalitu. Pro provoz laboratorních a diagnostických center využíváme nejmodernější technologie a informační systémy. 

Jsme poskytovatelem zdravotních služeb s registrací v „Registru klinických laboratoří“ s odbornou garancí ČSL JEP. Zároveň jsme registrovaní u SZÚ – Centra pro řízení kvality ve zdravotnictví a zapojeni do systému zvyšování kvality.

Pracovní postupy a pravidla v laboratořích jsou nastaveny a dodržovány v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 – Zdravotnické laboratoře - požadavky na kvalitu a způsobilost. Laboratoře MEDILA, včetně odběrových míst procházejí pravidelně audity ze strany akreditačního orgánu Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Viz níže uvedené osvědčení.