Název Glukóza Zkratka GLUK
Princip stanovení: reflektanční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j.
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ DM, překročení renálního prahu pro glukózu (glykémie nad 10 mmol/l), při zvýšené glomerulární filtraci (gravidita), renální glykosurie při poruše tubulárních transportních mechanismů (glykémie v normě)
Klinické informace: Testovacími proužky prokazujeme v moči glukózu. Stanovení má význam u akutních onemocnění, v diagnostice juvenilního i postjuvenilního diabetu, při screeningu gravidních žen a méně vhodné pro monitoring DM. Falešná negativita popisována u silně redukujících látek (kyselina askorbová), naopak falešná pozitivita u látek se silně oxidačními účinky (používané k dekontaminaci odběrových nádob). Fyziologicky stopové množství glukózy v moči je testem neprokazatelné.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Glukóza Zkratka GLU
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: Po oddělení od krevních elementů: sérum: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 1 rok při -20°C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: Denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ HYPOGLYKEMIE - hladovění, výrazná fyzická námaha, hyperinzulinemie, nedodržení preanalytické fáze - po dlouhém stání plné krve ↑ HYPERGLYKEMIE - Diabetes mellitus, porucha lačné glykemie, porucha glukózové tolerance, nedodržení preanalytické fáze: nedodržení lačnění, stav po jídle, kouření, ovlivnění některými léčivy, ovlivnění při akutních stavech (těžké záněty, sepse, operační výkon, horečka atd.)
Klinické informace: Glukóza je hlavním uhlovodanem přítomným v periferní krvi. Oxidace glukózy je hlavním zdrojem energie pro buňky v těle. Glukóza, pocházející z potravy, je v játrech před uložením přeměněna na glykogen nebo na mastné kyseliny pro skladování v tukové tkáni. Koncentrace glukózy v krvi je udržována v poměrně úzkých mezích mnoha hormony, z nichž nejdůležitější jsou produkovány pankreatem. Nejčastější příčinou hyperglykemie je diabetes mellitus, vznikající z nedostatečnosti sekrece nebo účinků inzulinu. Ke zvýšené hladině glukózy v krvi přispívá i řada dalších faktorů. Ty zahrnují pankreatitidu, dysfunkci štítné žlázy, selhání ledvin a jaterní choroby. Méně často je pozorována hypoglykemie. Nízké hladiny glukózy mají různé příčiny, např. insulinom, hypopituitarismus či nedostatečnost nadledvin atd.
Poznámka: Maximální čas od získání do zpracování vzorku, při odběru bez antiglykolytické přísady (fluorid sodný, NaF), je 1 h při teplotě 15-25 °C.
Výkon: 81439
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1D - 2,22 - 3,33 mmol/l RM_Doporučení ČSKB a ČDS_rev.2015
1D - 4T - 2,78 - 4,44 mmol/l RM_Doporučení ČSKB a ČDS_rev.2015
4T - 15 - 3,33 - 5,55 mmol/l RM_Doporučení ČSKB a ČDS_rev.2015
15 - 60 - 3,88 - 5,59 mmol/l RM_Doporučení ČSKB a ČDS_rev.2015
60 - 70 - 4,44 - 5,59 mmol/l RM_Doporučení ČSKB a ČDS_rev.2015
70 - 150 - 4,61 - 5,59 mmol/l RM_Doporučení ČSKB a ČDS_rev.2015
Název Glukóza postprandiální Zkratka POGL
Princip stanovení: elektrochemie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA)
Stabilita: sérum: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C; stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: ↓ HYPOGLYKEMIE - hladovění, výrazná fyzická námaha, hyperinzulinemie, nedodržení preanalytické fáze - po dlouhém stání plné krve ↑ HYPERGLYKEMIE - Diabetes mellitus, porucha lačné glykemie, porucha glukózové tolerance, nedodržení preanalytické fáze: nedodržení lačnění, stav po jídle, kouření, ovlivnění některými léčivy, ovlivnění při akutních stavech (těžké záněty, sepse, operační výkon, horečka atd.)
Klinické informace: Glukóza je hlavním uhlovodanem přítomným v periferní krvi. Oxidace glukózy je hlavním zdrojem energie pro buňky v těle. Glukóza, pocházející z potravy, je v játrech před uložením přeměněna na glykogen nebo na mastné kyseliny pro skladování v tukové tkáni. Koncentrace glukózy v krvi je udržována v poměrně úzkých mezích mnoha hormony, z nichž nejdůležitější jsou produkovány pankreatem. Nejčastější příčinou hyperglykemie je diabetes mellitus, vznikající z nedostatečnosti sekrece nebo účinků inzulinu. Ke zvýšené hladině glukózy v krvi přispívá i řada dalších faktorů. Ty zahrnují pankreatitidu, dysfunkci štítné žlázy, selhání ledvin a jaterní choroby. Méně často je pozorována hypoglykemie. Nízké hladiny glukózy mají různé příčiny, např. insulinom, hypopituitarismus či nedostatečnost nadledvin atd.
Poznámka: Glukóza po zátěži
Výkon: 81439
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 3,80 - 9,00 mmol/l
Název Glykovaný hemoglobin HbA1c Zkratka GHBA1C
Princip stanovení: HPLC
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plná krev (EDTA, heparin)
Primární materiál: Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: 2 dny při 15-25 °C, 5 dnů při 2-8 °C. Krev nikdy nemrazit.
Jednotka: mmol/mol
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ bez klinického významu, u stavů spojených se snížením životnosti erytrocytů, ↑ nekompenzovaný DM, v přítomnosti patologických hemoglobinů, anémie sideropenické, thalasemie
Klinické informace: Glykovaný hemoglobin představuje produkt glykosylace na N-terminálním konci ?-řetězce hemoglobinu. Neenzymatickou reakcí glukoso-6-fosfátu nebo glukózy s NH2-skupinou terminálního valinu ?-řetězce hemoglobinu vzniká při zvýšení glykemií nejprve Schiffova báze, která je snadno disociovatelná při poklesu koncentrace glukózy a její hladina koreluje s aktuální glykémií. V další fázi vzniká intramolekulárním přesmykem stabilní ketoamin. V poslední fázi se glykovaný hemoglobin eliminuje v závislosti na poločase života erytrocytů, zčásti reaguje s aminoskupinou dalších proteinů za vzniku produktů pozdní fáze glykace. Podíl glykovaného hemoglobinu je úměrný koncentraci volné glukózy. Pokud je hladina glykémie dlouhodobě zvýšena (min. 6 týdnů) vytvoří se zvýšené množství glykovaného hemoglobinu. Hemoglobin A1 je tvořen A1a, A1b a A1c, přičemž rutinně stanovovaným je A1c, který tvoří cca 80% hemoglobinu A1. Hodnoty se vyjadřují v % celkového hemoglobinu, přičemž doporučovanou jednotkou pro standardizovanou IFCC metodu je mmol/mol.
Poznámka: Po odběru co nejdříve transportovat do laboratoře.
Výkon: 81449
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 20,00 - 42,00 mmol/mol RM_Doporučení ČSKB a ČDS DM-laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů rev.2015
Název HBeAg Zkratka HB.E
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Marker HBeAg je v časné fázi virové hepatitidy B detekovatelný společně s markerem HBsAg. Při chronické infekci může být také detekovatelný, podobně jako HBsAg. Při pre-core mutaci HBV je tvorba HBe antigenu potlačena a antigen nelze v krvi detekovat.
Klinické informace: HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida, a nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do souvislosti s maligním onemocněním jater. Elevace hodnot signalizuje vysokou nakažlivost.
Poznámka:  ---
Výkon: 82119
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název HBsAg Zkratka HB.S
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma
Stabilita: 24 hodin při +15 až +30°C, 6 dní při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: HBsAg přetrvává během akutní fáze a vymizí v období pozdní rekonvalescence. Pokud HBsAg nevymizí během 6 měsiců, dochází ke vzniku chronické hepatitidy B.
Klinické informace: HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida, a nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší populaci je asi 0,7 % nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do souvislosti s maligním onemocněním jater. Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů. Prvním je HBsAg, jehož přítomnost indikuje nastupující infekci nebo chronické nosičství, taktéž osoby potenciálně infekční.
Poznámka: Pokud není možné vyšetření provést do 6 dnů, je nutné oddělení séra od krevních elementů. V případě reaktivního výsledku je pozitivita HBsAg potvrzena konfirmačním testem, nebo je vzorek zaslán ke konfirmaci do Národní referenční laboratoře pro hepatitidy (Státní zdravotní ústav Praha).
Výkon: 82119
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název HCG Zkratka HCG
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: U/I
Interpretace: U těhotných žen vzhledem ke gestačnímu stáří se objevují snížené hodnoty při hrozícím potratu, nebo mimoděložního těhotenství. Zvýšené hodnoty se objevují u choriokarcinomu, hydatiformní moly nebo vícečetného těhotenství.
Klinické informace: Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek a- a b- řetězce. Je produkován placentou během těhotenství a slouží k udržení žlutého tělíska. U netěhotných žen jej mohou produkovat nádory trofoblastu, zárodečných buněk a některé netrofoblastické nádory.
Poznámka:  -----
Výkon: 93159
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název HCG Zkratka HCG
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: U/I
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: U těhotných žen vzhledem ke gestačnímu stáří se objevují snížené hodnoty při hrozícím potratu, nebo mimoděložního těhotenství. Zvýšené hodnoty se objevují u choriokarcinomu, hydatiformní moly nebo vícečetného těhotenství.
Klinické informace: Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek a- a b- řetězce. Je produkován placentou během těhotenství a slouží k udržení žlutého tělíska. U netěhotných žen jej mohou produkovat nádory trofoblastu, zárodečných buněk a některé netrofoblastické nádory.
Poznámka:  -----
Výkon: 93159
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 žena 0,00 - 5,00 U/l RM_Abbott
Název HCG - beta Zkratka HCGB
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25°C, 3 dny při 2-8°C, 12 měsíců při -20°C
Jednotka: IU/l
Frekvence stanovení: 48 hodin
Interpretace: hCG mohou produkovat trofoblastické a netrofoblastické tumory a nádory zárodečných buněk s trofoblastickými složkami. Zvýšené hodnoty mohou být u různých malignit.
Klinické informace: Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek a- a b- řetězce. Je produkován trofoblastem a volná b- podjednotka tvoří asi 1% intaktního hCG.
Poznámka:  -----
Výkon: 93155
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 žena 0,00 - 5,00 IU/l RM_literární BC,Abbott,* Doporučení ČSKB Využití NM_2014
0 - 150 muž 0,00 - 5,00 IU/l RM_literární,*Doporučení ČSKB NM_2014
Název HDL Cholesterol Zkratka HDLC
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ apolipoproteinopatie, ICHS, DM, obezita, Cushingův syndrom, chronické renální selhání, hepatopatie ↑ alkoholismus, hypothyreóza, HAK, některá léčiva
Klinické informace: Cholesterol HDL je lipoproteinová částice o vysoké denzitě, které transportují 1/4 celkového sérového cholesterolu. HDL nejsou homogenní frakcí, obsahují estery cholesterolu, volný cholesterol, triacylglyceroly, fosfolipidy a apolipoproteiny. HDL částice vznikají v játrech a v tenkém střevě. Postupně prochází několika stupni vývoje. Do krve se dostává jako tzv. nascentní HDL cholesterol. Jeho funkcí je vychytávat neesterifikovaný cholesterol, který se uvolňuje z buněčných membrán. Celý metabolismus HDL končí v játrech. Hlavním úkolem HDL cholesterolu je odstraňování přebytečného cholesterolu z periferních tkání a z lipoproteinů jiných tříd zpět do jater, které jako jediný orgán dokáží cholesterol odbourávat (jako žlučové kyseliny) a vylučovat z organismu. HDL cholesterol je považován za negativní rizikový faktor rozvoje aterosklerózy - přičemž platí uvedená závislost: čím nižší koncentrace HDL, tím větší riziko vzniku aterosklerozy, zvláště při elevaci triacylglecyrolů.
Poznámka: Odběr nalačno, doporučená doba lačnění 12 hodin. Není vhodné delší použití manžety. Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C. Vadí chylozita.
Výkon: 81473
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 150 žena 1,20 - 2,70 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
15 - 150 muž 1,00 - 2,10 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
0 - 1 - 0,36 - 1,78 mmol/l RM-Abbot _Pediatric Ref
1 - 5 - 0,64 - 2,80 mmol/l RM_RM-Abbot _Pediatric Ref
5 - 10 - 1,20 - 2,70 mmol/l RM_Encyklopedie lab.med.v12
10 - 15 - 1,00 - 2,10 mmol/l RM_Encyklopedie lab.med.v12
Název HHV-6 IgG (Lidský herpesvirus 6) Zkratka HHV6G
Princip stanovení: chemiluminiscenční analýza,CLIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum, plasma
Stabilita: 1 týden při 2-8°C, při -20°C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Doba odezvy: 72 hodin
Interpretace: Pozitivita IgG protilátek svědčí pro prodělané onemocnění, zvýšené hladiny IgG protilátek mohou svědčit pro reaktivaci infekce.
Klinické informace: Lidský herpesvirus 6 je celosvětově rozšířen a promořenost tímto virem v populaci je vysoká. Primoinfekce probíhá nejčastěji v dětském věku (mezi 6-20 měsícem života) a projevuje se horečkou, průjmem a výsevem vyrážky - 6.dětská nemoc. Komplikací onemocnění mohou být febrilní křeče a encefalitida. Virus může způsobovat závažná onemocnění u imunokompromitovaných jedinců (HIV+, transpantovaní), např. enecefalitidy, pneumonie, hepatitidy, retinitidy.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název HIV Ag/Ab Combo Zkratka HIV
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA) – souběžné stanovení antigenu HIV p24 a protilátek proti viru HIV 1,2
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum (vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 14 dnů, je nutné oddělení séra od krevních elementů)
Stabilita: 3 dny při 15 – 30 °C, 14 dní při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: pozitivní nález: suspekce na HIV
Klinické informace: HIV, Human Imunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti, je RNA virus patřící do skupiny retrovirů. Jsou známy dva typy, HIV 1 a 2, které se liší některými vlastnostmi. Virus se přenáší kontaminovanou krví, sexuálním kontaktem a z matky na plod. Virus se množí v lymfocytech (CD4+) a makrofázích, dostává se do mízních uzlin, krve a do ostatních tkání. U 1/10 infikovaných se několik týdnů po infekci projeví onemocnění, které imituje mononukleózu a je doprovázeno tvorbou protilátek. Protilátky proti viru HIV vznikají po několika týdnech až měsících, obvykle do 3 měsíců po vzniku onemocnění. Antigen p24 se objevuje asi do 2 týdnů po vzniku onemocnění a postupně z krve vymizí. Po vyčerpání imunitního systému a poklesu hladin CD4+ lymfocytů přechází HIV infekce do stadia AIDS, které se projevuje častými oportunními infekcemi (kvasinky, toxoplasma, mykobakterie). Test indikuje přítomnost protilátek proti viru HIV 1, 2 a antigenu p24.
Poznámka: V případě reaktivního výsledku je vzorek zaslán ke konfirmaci do Národní referenční laboratoře pro HIV / AIDS (Státní zdravotní ústav Praha).
Výkon: 82077
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název HSV 1,2 IgG Zkratka HSVG
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: HSV (herpes simplex virus) patří mezi alfaherpes viry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Je to neurotropní virus, typ 1 proniká do organismu přes dutinu sliznice ústní a typ 2 přes sliznici genitálu, přes nervová zakončení se dostávají do ganglií trojklanného nervu (typ1) a ganglií kosti křížové (typ2) kde perzistují. Oba typy mají společné antigeny, v sérologických testech dochází ke zkříženým reakcím. Po prodělané primoinfekci virus perzistuje celoživotně v organismu a za určitých okolností se může opět reaktivovat (UV záření, stres, horečka, poruchy hormonální rovnováhy). Primární infekce HSV1 probíhá zpravidla již v dětském věku asymptomaticky, v některých případech může vyvolat gingivostomatitidu, faryngitidu, keratokonjuktivitidu, encefalitidu. Exacerbace latentní infekce probíhají v podobě herpes labialis. U imunokompromitovaných jedinců (např. těžké sekundární imunodeficity) je zvýšené riziko herpetických komplikací (ulcerace jícnu, atyp. pneumonie, generalizovaná herpetická infekce). Infekce HSV2 patří k nejčastěji se vyskytujícím pohlavním nákazám, projevuje se jako herpes genitalis. Reaktivace typu 2 se projevuje jako rekurentní herpes genitalis. Podobně jako HSV1 může způsobit herpetickou meningoencefalitidu a generalizovaný herpes. IgG protilátky jsou anamnestické a přetrvávají v organismu dlouhodobě. Vzestup IgG protilátek může být u reaktivace latentní HSV infekce.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název HSV 1,2 IgM Zkratka HSVM
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: HSV (herpes simplex virus) patří mezi alfaherpes viry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Je to neurotropní virus, typ 1 proniká do organismu přes dutinu sliznice ústní a typ 2 přes sliznici genitálu, přes nervová zakončení se dostávají do ganglií trojklanného nervu (typ1) a ganglií kosti křížové (typ2) kde perzistují. Oba typy mají společné antigeny, v sérologických testech dochází ke zkříženým reakcím. Po prodělané primoinfekci virus perzistuje celoživotně v organismu a za určitých okolností se může opět reaktivovat (UV záření, stres, horečka, poruchy hormonální rovnováhy). Primární infekce HSV1 probíhá zpravidla již v dětském věku asymptomaticky, v některých případech může vyvolat gingivostomatitidu, faryngitidu, keratokonjuktivitidu, encefalitidu. Exacerbace latentní infekce probíhají v podobě herpes labialis. U imunokompromitovaných jedinců (např. těžké sekundární imunodeficity) je zvýšené riziko herpetických komplikací (ulcerace jícnu, atyp. pneumonie, generalizovaná herpetická infekce). Infekce HSV2 patří k nejčastěji se vyskytujícím pohlavním nákazám, projevuje se jako herpes genitalis. Reaktivace typu 2 se projevuje jako rekurentní herpes genitalis. Podobně jako HSV1 může způsobit herpetickou meningoencefalitidu a generalizovaný herpes. IgM protilátky jsou charakteristické pro HSV primoinfekci, jsou detekovatelné několik dnů po infekci a do 6 týdnů obvykle vymizí, zvýšené hladiny IgM protilátek se mohou objevit i při reaktivaci latentní HSV infekce.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Helicobacter pylori IgG Zkratka HEPYG
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plasma
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení   Krev
Stabilita: 3 dny při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Frekvence stanovení: denně
Klinické informace: Helicobacter pylori je spirální gramnegativní bakterie, která kolonizuje žaludeční sliznici. U 90-95% pacientů s duodenálním vředem a u 60-80% pacientů s žaludečním vředem je zjištěna pozitivita infekce H.pylori. Výběr testu k detekci H. pylori závisí na klinické situaci, zda se jedná o screening, diagnostiku, nebo o potvrzení úspěšné eradikace, a na jejich dostupnosti pro praktické lékaře. V zásadě se testy dělí na globální neinvazivní a fokální invazivní testy, které vyžadují endoskopii. Laboratorní serologické vyšetření protilátek proti H. pylori je rozšířené, relativně levné a všeobecně dostupné pro praktické lékaře. Je základním screeningovým testem. Je vysoce spolehlivé pro diagnostiku infekce H. pylori v oblastech, kde se prevalence infekce v populaci pohybuje v rozmezí 20-60%. Při nižší prevalenci je pozitivní výsledek nespolehlivý, při vyšší prevalenci je negativita testu málo průkazná. Pro časnou kontrolu efektu eradikace není sérologie vhodná, protože protilátky klesají pomalu, na poloviční hodnoty až 6 měsíců od ukončení léčby.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Hematokrit Zkratka HTK
Princip stanovení: volumetrická impedance
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ vrozené (aplastické, hemolytické) a získané anémie ↑ patologicky: u polycytémia vera, u sekundárních polyglobulií (např. u vrozených srdečních vad, při chronických průduškových a plicních onemocněních a u některých nádorů) fyziologicky: u novorozenců a u lidí žijících delší dobu ve vyšších nadmořských výškách
Klinické informace: Hematokrit udává množství červených krvinek v celkovém objemu krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu erytrocytů v jednotce krve. Závisí na počtu a velikosti červených krvinek.
Poznámka:  ---
Výkon: ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
4D - 2T žena 0,42 - 0,66 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2T - 1M žena 0,39 - 0,63 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M žena 0,31 - 0,55 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2M - 3M žena 0,28 - 0,42 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
12 - 15 žena 0,36 - 0,46 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 žena 0,35 - 0,47 1
4D - 2T muž 0,42 - 0,66 1
2T - 1M muž 0,39 - 0,63 1
1M - 2M muž 0,31 - 0,55 1
2M - 3M muž 0,28 - 0,42 1
12 - 15 muž 0,37 - 0,49 1
15 - 150 muž 0,40 - 0,50 1
1D - 3D - 0,45 - 0,67 1
2T - 1M - 0,31 - 0,55 1
3M - 6M - 0,29 - 0,41 1
6M - 2 - 0,33 - 0,39 1
2 - 6 - 0,34 - 0,40 1
6 - 12 - 0,35 - 0,45 1
Název Hematoktrit trombocytů (Tromb. hematokr.) Zkratka PCT
Princip stanovení: vypočítaný parametr
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: plná krev (K3EDTA)
Stabilita: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ trombocytopenie a mikrotrombocytóza ↑ trombocytóza a makrotrombocytóza
Klinické informace: Destičkový hematokrit - trombokrit udává množství trombocytů v celkovém objemu krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu krevních destiček v jednotce krve. Závisí na počtu a velikosti trombocytů.
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 150 - 0,12 - 0,35 % RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
Název Hemoglobin Zkratka HGB
Princip stanovení: kolorimetrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: g/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ u různých anémií a v období těhotenství ↑ u polycytémia vera a u sekundárních polyglobulií (ICHS, plicní choroby, dehydratace a po delším pobytu ve vyšších nadmořských výškách
Klinické informace: Hemoglobin = červené krevní barvivo. Je obsaženo v erytrocytech a jeho hlavní funkcí je přenos kyslíku z plic do tkání.
Poznámka:  ---
Výkon:  01990
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
4D - 2T žena 135,00 - 215,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2T - 1M žena 125,00 - 205,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M žena 100,00 - 180,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2M - 3M žena 90,00 - 140,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
12 - 15 žena 120,00 - 160,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 žena 120,00 - 160,00 g/l
4D - 2T muž 135,00 - 215,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2T - 1M muž 125,00 - 205,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M muž 100,00 - 180,00 g/l
2M - 3M muž 90,00 - 140,00 g/l
12 - 15 muž 130,00 - 160,00 g/l
15 - 150 muž 135,00 - 175,00 g/l
0 - 3D - 145,00 - 225,00 g/l
3M - 6M - 95,00 - 135,00 g/l
6M - 2 - 105,00 - 135,00 g/l
2 - 6 - 115,00 - 135,00 g/l
6 - 12 - 115,00 - 155,00 g/l
Název Hlen Zkratka UHLEN
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   Moč
Stabilita: 2 hodiny při + 20° až +25 °C
Jednotka: arb.j.
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod./ statim 2 hod.
Interpretace: Uvedena v klinických informacích.
Klinické informace: V močovém sedimentu lze velmi často pozorovat hlen. Vyskytuje se i u zcela zdravých osob a nemá blízký vztah k onemocnění ledvin a močových cest. Zvýšený výskyt hlenu však může znesnadňovat hodnocení preparátu, vytváří formace podobné hyalinním válcům a mohou se na něm zachytávat vylučované buňky, což přispívá k nerovnoměrné distribuci buněčných elementů v močovém sedimentu.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j
Název Homocystein Zkratka HCY
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 6 hodin (na ledu) při 15-25 °C, 14 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: umol/l
Interpretace: ↓ nedostatek folátu a vit. B 12
Klinické informace: Homocystein je důležitý meziprodukt metabolismu methioninu, který je následně metabolizován čtyřmi možnými metabolickými drahami. Metabolismus homocysteinu je silně závislý na vitaminech B, převážně folátu, B12-kobalaminu, B6-pyridoxinu a B2-riboflavinu. Hyperhomocysteinemie je citlivým ukazatelem deficitu folátu a vitaminu B12, taktéž je považována za nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních chorob.
Poznámka:  Doprava na ledu. Ihned centrifugovat a separovat. Pokud není analyzováno v den odběru, zmrazit.
Výkon: 81461
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 žena 4,40 - 13,60 µmol/l RM_Abbott
0 - 150 muž 5,40 - 16,20 µmol/l RM_Abbott