Název Epitelie dlaždicové Zkratka UEPP
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ kontaminovaný odběr, kolpitida
Klinické informace: Buňky dlaždicového epitelu jsou častým nálezem v močovém sedimentu. Jejich zvýšená přítomnost signalizuje nevhodný odběr, kdy moč byla kontaminována buňkami ze zevních rodidel, pochvy a/nebo distální uretry - z tohoto důvodu je nutná informovanost pacientů, převážně žen, o správném provedení odběru moče se středního proudu. Pokud se však vyskytují u žen ve zvýšeném počtu spolu s polymorfonukleárními leukocyty a bakteriemi, svědčí nález pro přítomnost kolpitidy provázené vaginálním fluorem.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Epitelie přechodné Zkratka UEPPR
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ infekce dolních močových cest
Klinické informace: Buňky přechodného epitelu (uroepitelie) pocházejí z povrchních nebo hlubších vrstev přechodného epitelu vystýlající vývodné močové cesty. Jejich přesná lokalizace v určité části urogenitálního traktu není možná. Pokud se vyskytují ve shlucích, svědčí to pro mírné poškození urotelu s následnou exfoliací povrchních vrstev. Častou příčinou bývá infekce v dolních etážích močového traktu. V případě nálezu "dvoujaderných buněk" nutno vyloučit uroteliální karcinom či močový konkrement.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Epitelie renální Zkratka UEPR
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ parenchymové renální onemocnění, akutní virová tubulointersticiální nefritida, akutní tubulární nekróza
Klinické informace: Výskyt renálních tubulárních epitelií v močovém sedimentu je vždy patologickým nálezem a svědčí pro vážné poškození ledvin, zejména postihující tubuly. Vyskytují se samostatně, někdy ve shlucích nebo mohou tvořit válce. Takto patologický nález je doprovázen i elevací dalších formovaných elementů (dysmorfní erytrocyty, leukocyty, válce, tuková tělíska).
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Epstein-Barr virus (EBV) Zkratka EBV
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2 – 8 °C
Transport: 2 – 8 °C
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA EBV v mozkomíšním moku, plné krvi a výtěru z krku.
Zkumavka / odběrovka: Výtěry: sterilní tampón (syntetický na plastové tyčince), vymáchat ve zkumavce s 0,5 ml fyziologickým roztokem. Mozkomíšní mok: polypropylenová sterilní zkumavka bez úpravy. Plná krev: Vacutainer® K2E (ref 368841)
Množství vzorku pro vyšetření: Mozkomíšní mok: minimálně 0,5 ml. Plná krev: 2 ml
Název Erytrocyty (v močovém sedimentu) Zkratka UERY
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu, falešná negativita: delší doba od odběru do zpracování v laboratoři ↑ extrarenální příčiny hematurie (leukémie, polycytemia vera, antikoagulační léčba), intrarenální příčiny (idiopatická glomerulonefritida, glomerulonefritida systémových chorob, vaskulární příčina, akutní intersticiální nefritida, Grawitzův tumor, polycystická choroba ledvin aj.), postrenální přičiny (litiáza, uroteliální karcinom, tuberkulóza, bakteriální infekce aj.), vesikální a subvesikální příčiny, menstruační krvácení, arteficiální příměs (Münchausenův syndrom)
Klinické informace: Erytrocyty se v močovém sedimentu vyskytují ve zvýšeném množství pouze za patologických stavů. Přítomnost erytrocytů v močovém sedimentu je příznakem onemocnění ledvin nebo vývodných cest močových. Pokud je zjištěno patologické množství erytrocytů (mikroskopická hematurie) s nálezem ? 20 erytrocytů/µl je přínosné odlišit izomorfní erytrocyturii (hematurie neglomerulárního původu) od dysmorfních erytrocyturií (glomerulární příčina).
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Erytrocyty př. Zkratka RBC
Princip stanovení: volumetrická impedance
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: 10^12/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ vrozené ( aplastické, hemolytické) a získané anémie ↑ patologicky: u polycytémia vera, u sekundárních polyglobulií (např. u vrozených srdečních vad, při chronických průduškových a plicních onemocněních a u některých nádorů) fyziologicky: u novorozenců a u lidí žijících delší dobu ve vyšších nadmořských výškách
Klinické informace: Erytrocyty = červené krvinky, jsou bezjaderné elementy obsahující hemoglobin, který slouží k přenášení krevních plynů - O2, CO2.
Poznámka:  ----
Výkon: ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
2T - 1M žena 3,60 - 6,20 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M žena 3,00 - 5,00 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2M - 3M žena 2,70 - 4,90 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
12 - 15 žena 4,10 - 5,10 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 žena 3,80 - 5,20 10^12/l
2T - 1M muž 3,60 - 6,20 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M muž 3,00 - 5,00 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2M - 3M muž 2,70 - 4,90 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6 - 12 muž 4,50 - 5,20 10^12/l
12 - 15 muž 4,50 - 5,30 10^12/l
15 - 150 muž 4,00 - 5,80 10^12/l
1D - 3D - 4,00 - 6,60 10^12/l
4D - 2T - 3,90 - 6,30 10^12/l
3M - 6M - 3,10 - 4,50 10^12/l
6M - 2 - 3,70 - 5,30 10^12/l
2 - 6 - 3,90 - 5,30 10^12/l
6 - 12 - 4,00 - 5,20 10^12/l
Název Estradiol Zkratka ESTD
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: pmol/l
Interpretace: Zvýšené hodnoty se objevují při tumorech produkujících estrogeny. Snížené hodnoty se objevují při primární insuficienci nebo anovulačních cyklech.
Klinické informace: Estradiol je hlavní estrogenní steroid, ktrerý je v krvi z 98% vázaný na transportní proteiny (SHBG). Podílí se na vývoji a funkci sexuálních orgánů a je příčinou sexuálních znaků. Spolu s jinými estrogeny zapříčiňuje zadržování soli a vody a má základní anabolický účinek na metabolismus bílkovin.
Poznámka:  ----
Výkon: 93149
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1 žena 28,00 - 156,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
1 - 5 žena 32,00 - 98,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
5 - 11 žena 30,00 - 138,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
11 - 15 žena 27,00 - 355,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
15 - 20 žena 34,00 - 953,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
0 - 1 muž 30,00 - 86,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
1 - 5 muž 16,00 - 84,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
5 - 11 muž 15,00 - 69,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
11 - 15 muž 29,00 - 113,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
15 - 20 muž 30,00 - 182,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
20 - 150 muž 40,00 - 161,00 pmol/l RM_Abbott
Název Estriol nekonjugovaný Zkratka EST3
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 8 hodin při 15-25 °C, 14 dní při 2-8 °C, -20 °C (výrobce neuvádí)
Jednotka: ng/ml
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: Prenatální testování se provádí za účelem výpočtu relativního rizika chromozomálních anomálií jako trisomie 21 a 18. Tento prenatální screening se provádí během druhého trimestru těhotenství, obvykle mezi 14. až 20. gestačním týdnem. Pro trojnásobné vyhodnocení během těhotenství se v mateřském séru stanovuje AFP, hCG a nekonjugovaný estriol. Použitím vhodného softwaru se výsledné hodnoty použijí v kombinaci s dalšími informacemi k výpočtu relativního rizika chromozomálních anomálií, zejména trizomie 21 (Downův syndrom).
Klinické informace: Přítomnost nekonjugovaného estriolu v séru matky je především důsledkem vylučování estriolu játry plodu a placentou. Prekurzory estriolu cholesterol a pregnenolon pocházejí od matky a z placenty. Nadledviny plodu převádějí pregnenolon na dehydroepiandrosteron, který je poté játry plodu přeměňován na 16-OH-DHEA-sulfát. Sulfátovaný derivát poté prochází placentou, kde je přeměňován na estriol a dostává se do plazmy matky. Jakmile je v krevním oběhu matky, jeho poločas je před konjugací v játrech přibližně 20 minut. U normálních těhotenství tvoří estriol 90% estrogenů v krevím oběhu. Stanovení sérových hladin nekonjugované formy představuje citlivý indikátor dobrého stavu plodu a funkce placenty.
Poznámka: -----
Výkon: 81399
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Etosuximid Zkratka ETO
Princip stanovení: HPLC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: +4 až +8°C: 4 týdny
Jednotka: umol/l
Doba odezvy: 4 dny
Interpretace: Etosuximid (PETINIMID® ) je antiepileptikum s úzkým spektrem účinnosti (absence) a omezeným využitím v dospělé epileptologii. Působení inhibitorů a induktorů jaterních enzymů má na účinnost ethosuximidu minimální vliv. U kojících matek je vhodné vyšetřit hladinu antiepileptika v krvi a v mateřském mléce a také u dítěte.
Klinické informace: odběr nalačno, před podáním a/nebo i 2 hodiny po podání
Výkon: 99139
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název FSH Zkratka FSH
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 měsíců při -20 °C
Jednotka: IU/l
Interpretace: Snížené hodnoty bývají u mužů při dysfunkci na hypothalamo-hypofyzární ose, u žen při sekundární insuficienci vaječníků, poškození hypofýzy (hypothalamu), anorexii. Zvýšené hodnoty se u mužů objevují při hypogonadismu, u žen při primární insuficienci vaječníků, Turnerově syndromu, dysgenezi gonád nebo předčasném klimakteriu.
Klinické informace: FSH je hormonem glykoproteinového charakteru produkovaný buňkami hypofýzy. Stejně jako LH, TSH a hCG se skládá ze dvou podjednotek (a a b). Spolu s dalším gonadotropinem (LH) synergicky regulují a stimulují růst a funkci gonád. U mužů FSH slouží k vyvolání spermatogeneze. U žen se jeho hladina mění v závislosti na hladinách estradiolu a progesteronu. Krátce před ovulací se dá vysledovat značné zvýšení LH a FSH. V menopauze , kdy se ovariální funkce a sekrece estradiolu zmenšují, dochází ke značnému zvýšení koncentrace FSH.
Poznámka:  -----
Výkon: 93129
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 2 žena 0,40 - 7,10 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
2 - 5 žena 0,60 - 6,10 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
5 - 10 žena 0,00 - 4,60 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
10 - 15 žena 0,20 - 8,00 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
15 - 20 žena 0,60 - 8,80 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
20 - 50 žena 1,80 - 22,50 IU/l RM_Abbott
0 - 1 muž 0,00 - 3,50 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
1 - 5 muž 0,00 - 1,50 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
5 - 10 muž 0,00 - 3,00 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
10 - 15 muž 0,40 - 6,30 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
15 - 20 muž 0,50 - 10,00 IU/l RM_Abbott Pediatric.Ref. Interval Database 2009
20 - 150 muž 1,00 - 12,00 IU/l RM_Abbott
Název FW 1 hod Zkratka FW-1[2]
Princip stanovení: makroskopický odečet, THERMA NE, LENA NE
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plná krev (citrát sodný 1:5)
Stabilita: 4 hod. při 15 - 25°C
Jednotka: mm/h
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace: ↓ hepatitidy, polycytémie, polyglobulie ↑ záněty, infekce, anémie, těhotenství, myelom, …
Klinické informace: Měří se rychlost samovolné sedimentace erytrocytů za časovou jednotku (2 hodiny) při standardních podmínkách. Rychlost závisí na tendenci erytrocytů tvořit agregáty, což je ovlivněno množstvím fibrinogenu a globulinů v plazmě. Slouží jako hrubý ukazatel chorobných stavů.
Poznámka:  ---
Výkon: 9133
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 žena 7,00 - 12,00 mm
0 - 150 muž 3,00 - 9,00 mm
Název FW 2 hod Zkratka FW-2[2]
Princip stanovení: makroskopický odečet, THERMA NE, LENA NE
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plná krev (citrát sodný 1:5)
Stabilita: 4 hod. při 15 - 25°C
Jednotka: mm/2h
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace: ↓ hepatitidy, polycytémie, polyglobulie ↑ záněty, infekce, anémie, těhotenství, myelom, …
Klinické informace: Měří se rychlost samovolné sedimentace erytrocytů za časovou jednotku (1 hodina) při standardních podmínkách. Rychlost závisí na tendenci erytrocytů tvořit agregáty, což je ovlivněno množstvím fibrinogenu a globulinů v plazmě. Slouží jako hrubý ukazatel chorobných stavů.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 žena 14,00 - 28,00 mm
0 - 150 muž 6,00 - 20,00 mm
Název Fenobarbital Zkratka PHNO
Princip stanovení: HPLC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: +4 až +8°C: 2 dny
Jednotka: umol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 3 dny
Klinické informace: Fenobarbital se vyznačuje nejpříznivějším poměrem mezi antiepileptickým a sedativním účinkem ve srovnání se všemi ostatními barbituráty, které se významně uplatnily jako sedativa, hypnotika a celková anestetika. Je účinný na záchvaty parciální a tonicko-klonické. Značnou nevýhodou antiepileptické terapie fenobarbitalu je většinou příliš silné tlumivé působení. Proto se používá již jen jako doplňkové léčivo tam, kde terapie látkami první volby nedostačuje. Je silným induktorem jaterních enzymů, a tím i zdrojem četných lékových interakcí. Fenobarbital má také významný vliv na snížení hladin vitaminu K, vitaminu D a kyseliny listové. Fenobarbital je dominantním metabolitem primidonu.
Výkon: 99139
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 žena 12,93 - 42,00 µmol/l RM_ smluvní laboratoř AGEL NJ
0 - 150 muž 12,93 - 42,00 µmol/l RM_ smluvní laboratoř AGEL NJ
Název Fenytoin Zkratka PHE
Princip stanovení: HPLC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: +4 až +8°C: 1 den
Jednotka: umol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 3 dny
Klinické informace: Fenytoin je antiepileptikum s širokým antiepileptickým spektrem, nepůsobí však proti absencím. Farmakokinetika fenytoinu je nelineární a značně složitá. Fenytoin má nízký terapeutický index. Snadno dochází i malým zvýšením dávky k předávkování a plazmatické hladiny mohou významně kolísat. Indukcí jaterních enzymů může urychlovat metabolizmus jiných léčiv. Na druhou stranu metabolizmus fenytoinu může být řadou léčiv inhibován (např. valproátem nebo amiodaronem) nebo indukován (např. fenobarbitalem nebo karabamazepinem). Fenytoin má také významný vliv na snížení hladin vitaminu K, vitaminu D a kyseliny listové. Interindividuální rozdíly metabolické přeměny způsobují rozdíly v sérových koncentracích.
Výkon: 99139
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 39,60 - 79,20 µmol/l
Název Ferritin Zkratka FERI
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 7 dnů při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: µg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 48 hodin
Interpretace: Koncentrace ferritinu je závislá na věku a pohlaví a dobře koreluje s celkovým množstvím zásob železa v organismu. U žen v menopauze se koncentrace blíží hodnotám u mužů. U dětí jsou hladiny ferritinu nižší než u dospělých. Zvýšené koncentrace se objevují u hematologických malignit nebo přetížení organismu železem
Klinické informace: Ferritin je makromolekula s molekulovou hmotností až 440 kDa a skládá se z 24 bílkovinných jednotek, uspořádaných do tvaru duté koule, a železného jádra, které obsahuje až 2500 železitých iontů. Ferritin se vyskytuje ve všech buňkách těla a v tělesných tekutinách, ale nejvíce je soustředěn v játrech, slezině, kostní dřeni a v kosterním a srdečním svalstvu. V organismu slouží jako zásobárna železa
Poznámka: Vadí hemolýza.
Výkon: 93151
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 40 žena 11,00 - 122,00 µg/l RM_Encyklopedie lab.medv.12
40 - 150 žena 12,00 - 263,00 µg/l RM_Encyklopedie lab.medv.12
15 - 150 muž 22,00 - 275,00 µg/l RM_Abbott
0 - 4T - 25,00 - 200,00 µg/l RM_Encyklopedie lab.med.v.12 extrapolace z ELM
4T - 2M - 200,00 - 600,00 µg/l RM_Encyklopedie lab.med.v.12 extrapolace z ELM
2M - 5M - 50,00 - 200,00 µg/l RM_Encyklopedie lab.med.v.12 extrapolace z ELM
6M - 15 - 7,00 - 142,00 µg/l RM_Encyklopedie lab.med.v.12 extrapolace z ELM
Název Fibrinogen Zkratka FB
Princip stanovení: koagulačně dle Clausse
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: plazma ( Na citrát 1:9 ; 3,2% ; 0,109 M)
Stabilita: 4 hod. při 15 - 25°C
Jednotka: g/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ při vrozené hypo- a afibrinogenémii, dysfibrinogenémii, těžkých poruchách jaterního parenchymu, DIC, trombolytické léčbě ↑ při zánětlivých onemocněních, nádorech, diabetu, obezitě, stavech po operaci, v těhotenství
Klinické informace: Fibrinogen je koagulační faktor s největší koncentrací v plazmě a poločasem cca 100 hod. Patří mezi proteiny akutní fáze. Zvýšená hladina je brána jako trombofilní riziko.
Poznámka:  ---
Výkon: 96325
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1 - 1,50 - 3,40 g/l
1 - 6 - 1,70 - 4,10 g/l
6 - 11 - 1,60 - 4,00 g/l
11 - 16 - 1,60 - 4,50 g/l
16 - 18 - 1,60 - 4,20 g/l
18 - 150 - 1,80 - 4,20 g/l
Název Fosfor anorg. (P) Zkratka P
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 4 dny při 15-25 °C, 7 dnů při 2-8 °C, 1 rok při - 25 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ deficit vitaminu D, malabsorpční syndrom, hyperparathyreóza, nedostatečný příjem potravou, parenterální výživa, hypopituitarismus, Fanconiho syndrom, osteomalacie, ↑ hypervitaminóza vit. D, nadměrný příjem fosfátů, akutní a chronické renální selhání, hypoparythyreóza, m. Addison, těžké fraktury, fyziologicky u dětí v prvním roce života a u dětí při umělé výživě, akromegálie, poruchy metabolismu kostí, chemoterapie u akutní leukémie
Klinické informace: Fosfor, resp. fosfáty se v organismu vyskytují ve formě aniontů jako fosforečnany, hydrogenfosforečnany a dihydrogenfosforečnany a také v organické formě. Výrazně se podílejí na udržení rovnováhy (pufrační schopnost) a jeho koncentrace výrazně korelují s hladinou kalcia. Absorpce probíhá ve střevě převážně pasivní difúzí, pouze malá část je aktivně absorbována. Vylučují se ledvinami s tubulární reabsorpcí, která ovlivňuje hladinu v krvi za současné reagulace parathormonem. Fosfáty jsou důležitou složkou skeletu, kde se vyskytují ve formě hydroxyapatitu, součást buněk (nukleové kyseliny, fosfolipidy), makroergních sloučenin (ATP) a účastní se při regulaci enzymové aktivity (fosforylace). Koncentrace fosfátu v séru závisí zejména na funkčním stavu příštítných tělísek a na stavu renálních funkcí. Při nedostatečné činnosti ledvin stoupá koncentrace fosfátů v krvi, která je výrazem rovnováhy mezi příjmem fosfátu potravou a pohybem zásob v kostní tkáni. Regulace sekrece, resp. inkorporace fosfátů do kostní tkáně je pod přímým působením parathormonu, kalcitoninu a vitaminu D, vzhledem k aktuální koncentraci fosfátů v krvi.
Poznámka: Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno. Urychleně centrifugovat a separovat. Vadí hemolýza. Vadí chylozita.
Výkon: 81427
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
60 - 150 žena 0,90 - 1,32 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny v.12j
60 - 150 muž 0,74 - 1,20 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny v.12j
0 - 10D - 1,45 - 2,91 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny v.12
10D - 2 - 1,45 - 2,16 mmol/l RM_Encyklopedie lab
2 - 12 - 1,45 - 1,78 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny v.12
12 - 15 - 1,20 - 1,60 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny v.12
15 - 60 - 0,74 - 1,52 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny v.12j
Název GGT Zkratka GGT
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 3dny při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: µkat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ hepatitis, cirhóza jater, SLE, subklinická i klinická obstrukce žlučovodů, etylismus, akutní pankreatitida, karcinom hlavy pankreatu, karcinom jater
Klinické informace: y-glutamyltransferáza je používána v diagnostice a monitorování hepatobiliárních onemocnění. Enzymatická aktivita GGT je často jediným parametrem se zvýšenou hodnotou v testech při těchto chorobách. Enzym je lokalizován v játrech, buňkách žlučovodů a tubulárních buněk ledvin. V krvi je prokazatelný pouze enzym jaterního původu. Y-glutamyltransferáza je také citlivým screeningovým testem abuzu alkoholu. Zvýšenou aktivitu GGT v séru lze nalézt u pacientů podstupujících dlouhodobou medikaci fenobarbitalu a fenytoinu. Zvýšení v séru je výsledkem zvýšené syntézy enzymu (indukce léky, etylismus), poruchy buněčné membrány nebo uvolnění enzymu z povrchu buněk. GGT je považováno za citlivý, ne však specifický marker jaterního postižení s poruchou exkrece žluče.
Poznámka: Vadí hemolýza.
Výkon: 81435
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 150 žena 0,15 - 0,60 µkat/l RM_Abbott
15 - 150 muž 0,20 - 1,07 µkat/l RM_Abbott
0 - 6T - 0,00 - 6,28 µkat/l RM_Encyklopedie lab. med. v .12
6T - 1 - 0,00 - 2,19 µkat/l RM_Encyklopedie lab. med. v .12
1 - 15 - 0,00 - 0,80 µkat/l RM_Encyklopedie lab. med. v .12
Název Gama-globulin Zkratka EGGL
Princip stanovení: elektroforéza na agarózovém gelu
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Interpretace: ↓ imunodeficience, nutno dovyšetřit koncentrace jednotlivých Ig ↑ chronické onemocnění jater, déletrvající zánětlivá onemocnění různé etiologie, zhoubné nádory, systémová onemocnění pojiva, monoklonální gamapatie
Klinické informace: Rozsah a intenzitu zóny gama-globulinů ovlivňují především koncentrace imunoglobulinů, zejména pak podtřídy IgG. Zóna je vždy homogenní, jakákoliv heterogenita frakce je projevem patologických změn. Polyklonální hypergamaglobulinémie je projevem řady onemocnění, převážně prolongovaných infekcí, jaterních chorob, kolagenóz. Při nálezu monoklonální gamapatie je nutné typizovat imunoglobulinovou komponentu. Migrační heterogenita gama-globulinů může být projevem vysoké hladiny cirkulujících komplexů, u dekompenzovaných forem chronických onemocnění jater a pojiva.
Poznámka:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,08 - 0,16 1
Název Gastrin Zkratka GAST
Princip stanovení: RIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: Krev uchovávat při +4 až +8 °C a separaci séra provést do 4 hodin. 4°- 8°C: 4 hodiny
Jednotka: uU/ml
Doba odezvy: 1 měsíc
Klinické informace: Gastrin je hormon, který stimuluje vylučování žaludeční kyseliny žaludkem. Přítomnost bakterie Helicobakter pyroli v žaludku zvyšuje produkci tohoto hormonu, což přispívá ke vzniku nádorů. Zvýšené riziko nádorového onemocnění žaludku však bylo zjištěno rovněž při absenci gastrinu, proto je vhodné současné stanoveníchromograninu A.
Poznámka: Pacienti by měli hladovět nejméně 10 hodin před odběrem.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř