Název Clostridium difficile Zkratka CLOSDIF
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2-8 °C
Transport: 2-8 °C
Poznámka: Toxigenní kmeny Cl.difficile jsou původci clostridiové kolitidy, která může mít různou závažnost (průjmové onemocnění až paralytický ileus se sepsí). Faktory vedoucí ke vzniku onemocnění jsou střevní dysmikrobie (užívání antibiotik), porucha slizniční imunity v GIT, imobilita střeva, celková imobilita, hospitalizace a vyšší věk.
Doba odezvy: 3 dny
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA toxigenních kmenů (toxin B) bakterie Clostridium difficile ze vzorků stolice.
Typ vyšetřovaného materiálu: Stolice
Zkumavka / odběrovka: Sterilní odběrová souprava s lopatkou nebo jiná sterilní uzavřená nádoba
Množství vzorku pro vyšetření: Vzorek tekuté stolice cca 1-2 ml, u formované stolice 1-2 g
Název Cytomegalovirus (CMV) Zkratka CMV
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2 – 8 °C
Transport: 2 – 8 °C
Poznámka: Plasmu je nutné do 4 hodin po odběru separovat centrifugací (10 minut/3500 rpm).
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA CMV v mozkomíšním moku, plazmě, moči a výtěru z krku.
Zkumavka / odběrovka: Výtěry: sterilní tampón (syntetický na plastové tyčince), vymáchat ve zkumavce s 0,5 ml fyziologickým roztokem. Moč, mozkomíšní mok: polypropylenová sterilní zkumavka bez úpravy. Plná krev: Vacutainer® K2E (ref 368841).
Množství vzorku pro vyšetření: Mozkomíšní mok: 0,5 ml. Plná krev: 2 ml (tzn. cca 1 ml plasmy)
Název Cílená kultivace Legionella pneumohila (Legionella species) - sputum, TAS, BAL Zkratka LEGI
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová nádobka 30 ml se šroubovacím uzávěrem.
Postup odběru: Sputum – odběr sputa se provádí nejlépe ráno, po vyčištění zubů kartáčkem bez pasty a vykloktáním vodou. Poté si pacient zhluboka zakašle a zachytí sekret z dolních cest dýchacích do sterilní plastové nádobky tak, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku sekretem z nosohltanu. Minimální množství 1-2 ml. BAL – bronchoalveolární laváž, tekutina z výplachu z bronchů. Vlastní odběr se provádí na specializovaném pracovišti. Materiál se odsává z míst s probíhajícím zánětem po vpravení vhodného množství sterilního fyziologického roztoku do příslušné partie plic. Množství vzorku minimálně 1-2 ml. TAS – tracheální aspirát. Odsátí sekretu z trachey z intubační nebo tracheostomické kanyly. Minimální množství vzorku 1-2 ml.
Uchování: Sputum, TAS, BAL 24 hod při 2 – 8°C, stěr z tracheostomie 24 hod při teplotě 18 - 25ºC.
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: DŮLEŽITÉ je zabránit kontaminaci odebraného materiálu flórou horních cest dýchacích. Legionelové infekce se rozvíjí po inhalaci vodního aerosolu. Onemocnění se vyskytuje ve dvou formách: Legionářská nemoc (přítomna atypická pneumonie) a Pontiacká horečka (chřipkové onemocnění bez pneumonie). S onemocněním člověka je dosud spojeno 15 druhů legionel, nejčastějším původcem onemocnění je Legionella pneumophila sérotyp 1, která je také nejčastěji izolována ve vodách v ČR. Legionelóza se může vyskytovat jako nozokomiální nákaza, častěji se vyskytuje ve starší věkové populaci.
Doba odezvy: 7 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová nádobka 30 ml se šroubovacím uzávěrem
Sterilní plastová nádobka 30 ml se šroubovacím uzávěrem
Název D-dimery (FEU) Zkratka PDIM
Princip stanovení: sendvičová imuno-detekční metoda
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: plazma ( Na citrát 1:9 ; 3,2% ; 0,109 M)
Stabilita: 4 hod při 15 - 25°C
Jednotka: mg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↑ hluboká žilní trombóza, plicní embolie, DIC, jaterní cirhóza, maligní onemocnění
Klinické informace: D-Dimery jsou specifické štěpné produkty fibrinu. Jejich přítomnost svědčí o aktivaci koagulace a fibrinolýzy.
Poznámka:  ---
Výkon: 96847
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,50 mg/l ref. meze Tosoh AIA 360
Název DHEA-SO4 Zkratka DHEAS
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 2 týdny t při 2-8 °C, 12 měsíců při -20 °C
Jednotka: µmol/l
Interpretace: Snížené hodnoty se objevují při insuficienci nadledvin, zvýšené hodnoty u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémně zvýšené hodnoty se objevují při androgeny produkujícím tumoru nadledvin.
Klinické informace: Dehydroepiandrosteronsulfát (DHEA-S) je steroidní homon vznikající téměř výlučně v nadledvinách. U mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. Má jen slabé androgenní účinky, ale může metabolizovat na silnější androgeny, jako jsou androstendion a testosteron, čímž nepřímo může způsobit hirsutismus a virilismus.
Poznámka:  ---
Výkon: 81389
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
11 - 15 žena 0,20 - 4,60 µmol/l RM_Abbott
15 - 20 žena 1,70 - 13,40 µmol/l RM_Abbott
20 - 25 žena 3,60 - 11,10 µmol/l RM_Abbott
25 - 35 žena 2,60 - 13,90 µmol/l RM-Abbott
35 - 45 žena 2,00 - 11,10 µmol/l RM_Abbott
45 - 55 žena 1,50 - 7,70 µmol/l RM_Abbott
55 - 65 žena 0,90 - 7,70 µmol/l RM_Abbott
65 - 70 žena 0,90 - 2,10 µmol/l RM_Abbott
70 - 99 žena 0,90 - 2,10 µmol/l RM_Abbott - aproximace z předchozího věkového rozmezí
11 - 15 muž 0,50 - 6,60 µmol/l RM_Abbott
15 - 20 muž 1,20 - 10,40 µmol/l RM_Abbott
20 - 25 muž 6,50 - 14,60 µmol/l RM_Abbott
25 - 35 muž 4,60 - 16,10 µmol/l RM_Abbott
35 - 45 muž 3,80 - 13,10 µmol/l RM_Abbott
45 - 55 muž 3,70 - 12,10 µmol/l RM_Abbott
55 - 65 muž 3,70 - 12,10 µmol/l RM_Abbott- aproximace sousedních věkových rozmezí
65 - 70 muž 3,20 - 7,70 µmol/l RM_Abbott
70 - 75 muž 0,91 - 6,76 µmol/l RM_Abbott
75 - 99 muž 0,91 - 6,76 µmol/l RM_Abbott- aproximace z předchozího věkového rozmezí
0 - 1T - 0,70 - 8,20 µmol/l RM_Abbott
1T - 4T - 0,20 - 8,60 µmol/l RM_Abbott
1M - 1 - 0,90 - 5,80 µmol/l RM_Abbott
1 - 4 - 0,90 - 7,50 µmol/l RM_Abbott
4 - 11 - 0,50 - 13,40 µmol/l RM_Abbott - aproximace ze soused. věk. rozmezí
Název Diferenciál mikroskopický Zkratka DIFF
Princip stanovení: mikroskopické hodnocení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25°C; fixovaný preparát neomezenou dobu
Jednotka: %
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace: viz jednotlivé parametry
Klinické informace: Mikroskopické hodnocení nátěru periferní krve spočívá ve stanovení relativního zastoupení (rozpočtu) jednotlivých subpopulací leukocytů a ve zhodnocení morfologických vlastností krvinek bílé, červené i destičkové řady a odhalení jejich případných patologických změn. Krevní nátěr je preparát připravený z nesrážlivé krve panoptickým barvením. Stanovuje se na automatickém analyzátoru nebo mikroskopicky pomocí imerzního objektivu.
Poznámka:  ---
Výkon: 96713
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Diferenciál př. Zkratka KODIFP
Princip stanovení: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: viz. jednotlivé parametry
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: viz jednotlivé parametry
Klinické informace: Slouží k zjištění zastoupení jednotlivých populací leukocytů. Výsledkem jsou relativní nebo absolutní počty.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Digoxin Zkratka DIGO
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: +20 až +25°C: 24 hod.; +4 až +8°C: 1 týden
Jednotka: nmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod.
Klinické informace: Digoxin je nejčastěji používaný srdeční glykosid, za jeho hlavní indikaci se v současnosti považuje fibrilace síní s rychlou odpovědí komor kombinovaná se srdeční nedostatečností. Hlavním důvodem stanovení tohoto léčiva je úzká terapeutická šíře a výskyt četných nežádoucích účinků. Vyšetření digoxinu je indikováno především při podezření na intoxikaci digoxinem, při snížené funkci ledvin a při současném užívání léčiv, která mohou vyvolat interakci (např. kortikosteroidy, diuretika, chinidin, blokátory kalciových kanálů, amiodaron, spironolakton). Hypokalemie, hyperkalcemie, hypomagnesemie a hypoxie zvyšují citlivost myokardu k digoxinu.
Poznámka: Odběr se provádí pouze před podáním léku nebo nejdříve 8 hodin po podání léku. Při zahájení terapie digoxinem by měl být odběr proveden 3. den po nasazení. Po změně dávky by mělo být kontrolní vyšetření provedeno za 7 až 14 dní.
Výkon: 99143
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,80 - 2,00 nmol/l RM_Abbott
Název Diphteria IgG (záškrt) Zkratka DIPG
Princip stanovení: chemiluminiscenční analýza,CLIA
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plasma
Stabilita: 1 týden při 2-8°C, při -20°C dlouhodobě
Jednotka: IU/ml
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Doba odezvy: 72 hodin
Interpretace: Pozitivita IgG protilátek svědčí pro prodělané onemocnění nebo očkování proti záškrtu. Protektivní hladina IgG protilátek definovaná WHO je vyšší než 0,1 IU/ml.
Klinické informace: Záškrt je akutní onemocnění způsobené bakterií Corynebacterium diphteriae produkující toxiny (diphterický toxin). Onemocnění se přenáší vzdušnou cestou (kapénkoovu infekcí) méně často kontaminovanými předměty. Zdrojem nákazy je nemocný člověk nebo bacilonosič (člověk, zvíře). Inkubační doba onemocnění je 2-5 dní, podle vstupu infekce se může rozvinout záškrt mandlí, nosu nebo hrtanu. Záškrt je léčitelný antibiotiky, pokud se zanedbá a neléčí se včas, může dojít ke komplikacícm, kdy se pablány vznikající při onemocnění rozšíří z mandlí na okolní sliznice a měkké patro, dochází k problémům s dýcháním, k otokům podkožního vaziva, výraznému zduření lymfatických uzlin a vše je doprovázeno vysokou horečkou. Od roku 1946 je v ČR zavedeno pravidelné očkování proti záškrtu.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Distribuční křivka pro erytrocyty (Erytr. Křivka) Zkratka RDW
Princip stanovení: odvozený parametr (vychází z hodnot MCV)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: %
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↑ anizocytóza
Klinické informace: Distribuční šíře charakterizuje míru diverzity populace erytrocytů. Slouží zejména k odlišení talasemií od sideropenických anémií.
Poznámka:  ---
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 15 - 11,50 - 14,50 % RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 10,00 - 15,20 %
Název Distribuční křivka pro trombocyty (Tromb. křivka) Zkratka PDW
Princip stanovení: odvozený parametr (vychází z hodnot MPV)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: fl
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↑ anizocytóza
Klinické informace: Distribuční šíře charakterizuje míru diverzity populace trombocytů.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 9,00 - 18,00 fl RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
Název Dopamin Zkratka DOPA
Princip stanovení: RIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma
Primární materiál: Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný Zkumavka - nesrážlivá krev - citrát sodný   krev
Stabilita: Plazmu je nutné ihned po odběru oddělit a zamrazit. Transport materiálu na ledu. -20°C: 4 týdny.
Jednotka: nmol/l
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Dopamin je hormon produkovaný dominantně v CNS, malá část dření nadledvin, působí jako prekurzor biosyntézy noradrenalinu. Zvýšená exkrece dopaminu v plazmě je indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin a skupiny nádorů sympatických ganglií. Pro správnou interpretaci výsledku nutno dodržet preanalytickou fázi.V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu.
Poznámka: Odběr po 30 - ti minutách vleže se zavedeným žilním katétrem. Před odběrem dieta, 4 hodiny nejíst, nepít (zejména vynechat kofein, citrusové plody, sýry a banány) a neužívat minimálně 3 dny před odběrem antihypertenziva, acetaminofen, tricyklická antidepresiva.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Draslík (K) Zkratka K
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 1 den při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ ztráta iontů - při zvracení, průjmu, píštěle, sondy; relativní nedostatek K - retenece H2O v organismu - hyperhydratace, edémy; nedostatečný příjem; infuzní Th s převahou hypoosmolárních roztoků; léky; porucha funkce ledvin; diuretika, ↑ dehydratace při průjmech, zvracení apod.; akutní rozvoj prerenálních selhání ledvin, nedostatečný příjem H2O; infuzní příjem iontových roztoků; léky; porucha funkce ledvin - chronické selhání ledvin s oligurií až anurií, akutní selhání ledvin s oligurií až anurií
Klinické informace: Draslík je hlavním intracelulárním kationtem, jeho koncentrace v buňce je regulována pomocí sodíkové pumpy i aktuální hodnoty pH, extracelulárně systémem renin-angiotenzin-aldosteron, acidobazickým stavem, inzulinem a katecholaminy. Draselné i vodíkové ionty jsou secernovány výměnou za sodné. K+ se vylučuje močí , částečně GIT. Má význam v řadě metabolických pochodů, účastní se fosforylačních dějů, rozpadu ATP, uplatňuje se při neuromuskulární aktivitě, dráždivosti srdečního svalu, regulaci krevního tlaku. Přetrvávají-li anabolické děje v těle, zvyšuje se ukládání draslíku do buněk, při katabolismu, naopak buňky opouští.
Poznámka: Maximální čas od získání do zpracování vzorku jsou 2 h při teplotě 15-25 °C. Vadí hemolýza
Výkon: 81393
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 4T - 3,70 - 5,90 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
4T - 1 - 4,10 - 5,30 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
1 - 15 - 3,40 - 4,70 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
15 - 150 - 3,80 - 5,10 mmol/l RM_Abbott
Název EBV- EA IgG Zkratka EAG
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  kU/I
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: EBV (Epstein–Barrové virus) patří mezi gamaherpesviry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus se dostává do organismu přes sliznici dutiny ústní, přenos viru se děje slinami. Virus napadá buňky imunitního systému (lymfocyty) ve kterých perzistuje. Lymfocyty jsou infekcí transformovány a mohou být polyklonálně aktivovány s produkcí širokého spektra protilátek. Virus je onkogenní (nazofaryngeální karcinom, Hodgkinova choroba). Většina primoinfekcí proběhne v dětském věku a obvykle inaparentně. U mladých dospělých primoinfekce probíhá obvykle jako infekční mononukleóza. Virus se přenáší hlavně kontaktem se slinami a nosičství se udává u 95% dospělé populace. Reaktivace EBV infekce u imunokompetentních jedinců je obvykle bez příznaku, u pacientů se sníženou imunitou je spojena s klinickými poruchami a vysokým počtem morbidit a mortalit. Protilátky proti časnému antigenu EBV, anti EA (Early Antigen), ve třídě IgG se vytváří 3-4 týdny po vzniku infekce, do 1 roku obvykle vymizí. Slouží k diagnostice EBV primoinfekce, reaktivace latentní EBV infekce a chronické EBV infekce. Protilátky proti EA IgG se vyskytují u 10% zdravých osob, u alergiků, autoimunit, leukemií, malignit, těhotenství atd.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název EBV-EBNA IgG Zkratka EBNA-G
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  kU/I
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: EBV (Epstein–Barrové virus) patří mezi gamaherpesviry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus se dostává do organismu přes sliznici dutiny ústní, přenos viru se děje slinami. Virus napadá buňky imunitního systému (lymfocyty) ve kterých perzistuje. Lymfocyty jsou infekcí transformovány a mohou být polyklonálně aktivovány s produkcí širokého spektra protilátek. Virus je onkogenní (nazofaryngeální karcinom, Hodgkinova choroba). Většina primoinfekcí proběhne v dětském věku a obvykle inaparentně. U mladých dospělých primoinfekce probíhá obvykle jako infekční mononukleóza. Virus se přenáší hlavně kontaktem se slinami a nosičství se udává u 95% dospělé populace. Reaktivace EBV infekce u imunokompetentních jedinců je obvykle bez příznaku, u pacientů se sníženou imunitou je spojena s klinickými poruchami a vysokým počtem morbidit a mortalit. Protilátky proti nukleárnímu antigenu EBV, anti EBNA (Epstein Bar Nuclear Antigen), ve třídě IgG jsou anamnestické protilátky, které se vytváří asi za 3-4 měsíce po vzniku onemocnění, tyto protilátky přetrvávají v organismu celý život.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název EBV-VCA IgG Zkratka VCAG
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: kU/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: EBV (Epstein–Barrové virus) patří mezi gamaherpesviry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus se dostává do organismu přes sliznici dutiny ústní, přenos viru se děje slinami. Virus napadá buňky imunitního systému (lymfocyty) ve kterých perzistuje. Lymfocyty jsou infekcí transformovány a mohou být polyklonálně aktivovány s produkcí širokého spektra protilátek. Virus je onkogenní (nazofaryngeální karcinom, Hodgkinova choroba). Většina primoinfekcí proběhne v dětském věku a obvykle inaparentně. U mladých dospělých primoinfekce probíhá obvykle jako infekční mononukleóza. Virus se přenáší hlavně kontaktem se slinami a nosičství se udává u 95% dospělé populace. Reaktivace EBV infekce u imunokompetentních jedinců je obvykle bez příznaku, u pacientů se sníženou imunitou je spojena s klinickými poruchami a vysokým počtem morbidit a mortalit. Protilátky proti kapsidovému antigenu EBV anti VCA (Virus Capsid Antigen) ve třídě IgG jsou v časném stádiu primoinfekce negativní, postupně jejich hladina roste, maximum je 1 – 2 měsíce po nástupu klinického onemocnění. Po rekonvalescenci dochází k postupnému snižování hladiny, ale na určité úrovni perzistují tyto protilátky celý život.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název EBV-VCA IgM Zkratka VCAM
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: kU/I
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Vysoká hladina anti-VCA IgM protilátek obvykle svědčí pro EBV primoinfekci.
Klinické informace: EBV (Epstein–Barrové virus) patří mezi gamaherpesviry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus se dostává do organismu přes sliznici dutiny ústní, přenos viru se děje slinami. Virus napadá buňky imunitního systému (lymfocyty) ve kterých perzistuje. Lymfocyty jsou infekcí transformovány a mohou být polyklonálně aktivovány s produkcí širokého spektra protilátek. Virus je onkogenní (nazofaryngeální karcinom, Hodgkinova choroba). Většina primoinfekcí proběhne v dětském věku a obvykle inaparentně. U mladých dospělých primoinfekce probíhá obvykle jako infekční mononukleóza. Virus se přenáší hlavně kontaktem se slinami a nosičství se udává u 95% dospělé populace. Reaktivace EBV infekce u imunokompetentních jedinců je obvykle bez příznaku, u pacientů se sníženou imunitou je spojena s klinickými poruchami a vysokým počtem morbidit a mortalit. Protilátky proti kapsidovému antigenu EBV, anti VCA (Virus Capsid Antigen), ve třídě IgM se objevují již na počátku onemocnění a slouží jako důležitý marker při diagnostice EBV primoinfekce. Pozitivita anti-VCA IgM protilátek se vyskytuje i při reaktivaci latentní EBV infekce. Po primoinfekci během 4 – 8 týdnů nastává jejich pokles. VCA IgM bývá pozitivní u chronických hepatitid, autoimunit, imunodeficitů.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název ELFO bílkovín Zkratka ELFOB
Princip stanovení: elektroforéza na agarózovém gelu
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: kvalitativní hodnocení s popisem jednotlivých frakcí
Interpretace: typ akutního zánětu: ↓ albuminu ↑ alfa1, alfa2, resp. beta-globulinů typ chronického zánětu: ↓ albuminu ↑ gama-globulinů typ prolongované hepatopatie: ↓↓ albuminu ↑↑ gama-globulinů, beta-gama můstek typ exacerbace chronického zánětu: ↓ albuminu ↑ alfa, beta, gama-globulinů typ monoklonální gamapatie: nález atypické frakce v oblasti alfa2-gama globulinů
Klinické informace: Při elektroforéze bílkovin v séru dochází vlivem elektrického pole k separaci krevních proteinů dle izoelektrických bodů jednotlivých bílkovin. Separované bílkoviny tvoří celkem 5 frakcí, které se po obarvení amidočerní vyhodnocují denzitometricky.
Poznámka:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Eozinofilní segment Zkratka EOSEG
Princip stanovení: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace:  ---
Klinické informace: Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 15 žena 0,00 - 0,07 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
0 - 15 muž 0,00 - 0,07 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
0 - 1D - 0,00 - 0,04 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2D - 1T - 0,00 - 0,08 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8D - 8 - 0,00 - 0,08 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8 - 10 - 0,00 - 0,04 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
10 - 15 - 0,00 - 0,09 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,00 - 0,05 1
Název Eozinofily - abs.počet Zkratka EOAM
Princip stanovení: vypočítaný parametr : Eos# = (Eos% x WBC) : 100
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: 10^9/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Klinické informace: Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1D - 0,00 - 1,40 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2D - 1T - 0,00 - 1,70 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8D - 6M - 0,00 - 1,40 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6M - 2 - 0,00 - 1,20 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2 - 4 - 0,00 - 0,50 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
4 - 6 - 0,00 - 1,10 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6 - 8 - 0,00 - 1,00 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8 - 10 - 0,00 - 0,50 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
10 - 15 - 0,00 - 1,00 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,00 - 0,50 10^9/l