Název Digoxin Zkratka DIGO
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: +20 až +25°C: 24 hod.; +4 až +8°C: 1 týden
Jednotka: nmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod.
Klinické informace: Digoxin je nejčastěji používaný srdeční glykosid, za jeho hlavní indikaci se v současnosti považuje fibrilace síní s rychlou odpovědí komor kombinovaná se srdeční nedostatečností. Hlavním důvodem stanovení tohoto léčiva je úzká terapeutická šíře a výskyt četných nežádoucích účinků. Vyšetření digoxinu je indikováno především při podezření na intoxikaci digoxinem, při snížené funkci ledvin a při současném užívání léčiv, která mohou vyvolat interakci (např. kortikosteroidy, diuretika, chinidin, blokátory kalciových kanálů, amiodaron, spironolakton). Hypokalemie, hyperkalcemie, hypomagnesemie a hypoxie zvyšují citlivost myokardu k digoxinu.
Poznámka: Odběr se provádí pouze před podáním léku nebo nejdříve 8 hodin po podání léku. Při zahájení terapie digoxinem by měl být odběr proveden 3. den po nasazení. Po změně dávky by mělo být kontrolní vyšetření provedeno za 7 až 14 dní.
Výkon: 99143
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,80 - 2,00 nmol/l RM_Abbott
Název Distribuční křivka pro erytrocyty (Erytr. Křivka) Zkratka RDW
Princip stanovení: odvozený parametr (vychází z hodnot MCV)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: %
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↑ anizocytóza
Klinické informace: Distribuční šíře charakterizuje míru diverzity populace erytrocytů. Slouží zejména k odlišení talasemií od sideropenických anémií.
Poznámka:  ---
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 15 - 11,50 - 14,50 % RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 10,00 - 15,20 %
Název Distribuční křivka pro trombocyty (Tromb. křivka) Zkratka PDW
Princip stanovení: odvozený parametr (vychází z hodnot MPV)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: fl
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↑ anizocytóza
Klinické informace: Distribuční šíře charakterizuje míru diverzity populace trombocytů.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 9,00 - 18,00 fl RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
Název Dopamin Zkratka DOPA
Princip stanovení: RIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma
Primární materiál: Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný Zkumavka - nesrážlivá krev - citrát sodný   krev
Stabilita: Plazmu je nutné ihned po odběru oddělit a zamrazit. Transport materiálu na ledu. -20°C: 4 týdny.
Jednotka: nmol/l
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Dopamin je hormon produkovaný dominantně v CNS, malá část dření nadledvin, působí jako prekurzor biosyntézy noradrenalinu. Zvýšená exkrece dopaminu v plazmě je indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin a skupiny nádorů sympatických ganglií. Pro správnou interpretaci výsledku nutno dodržet preanalytickou fázi.V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu.
Poznámka: Odběr po 30 - ti minutách vleže se zavedeným žilním katétrem. Před odběrem dieta, 4 hodiny nejíst, nepít (zejména vynechat kofein, citrusové plody, sýry a banány) a neužívat minimálně 3 dny před odběrem antihypertenziva, acetaminofen, tricyklická antidepresiva.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Draslík (K) Zkratka K
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 1 den při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ ztráta iontů - při zvracení, průjmu, píštěle, sondy; relativní nedostatek K - retenece H2O v organismu - hyperhydratace, edémy; nedostatečný příjem; infuzní Th s převahou hypoosmolárních roztoků; léky; porucha funkce ledvin; diuretika, ↑ dehydratace při průjmech, zvracení apod.; akutní rozvoj prerenálních selhání ledvin, nedostatečný příjem H2O; infuzní příjem iontových roztoků; léky; porucha funkce ledvin - chronické selhání ledvin s oligurií až anurií, akutní selhání ledvin s oligurií až anurií
Klinické informace: Draslík je hlavním intracelulárním kationtem, jeho koncentrace v buňce je regulována pomocí sodíkové pumpy i aktuální hodnoty pH, extracelulárně systémem renin-angiotenzin-aldosteron, acidobazickým stavem, inzulinem a katecholaminy. Draselné i vodíkové ionty jsou secernovány výměnou za sodné. K+ se vylučuje močí , částečně GIT. Má význam v řadě metabolických pochodů, účastní se fosforylačních dějů, rozpadu ATP, uplatňuje se při neuromuskulární aktivitě, dráždivosti srdečního svalu, regulaci krevního tlaku. Přetrvávají-li anabolické děje v těle, zvyšuje se ukládání draslíku do buněk, při katabolismu, naopak buňky opouští.
Poznámka: Maximální čas od získání do zpracování vzorku jsou 2 h při teplotě 15-25 °C. Vadí hemolýza
Výkon: 81393
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 4T - 3,70 - 5,90 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
4T - 1 - 4,10 - 5,30 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
1 - 15 - 3,40 - 4,70 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
15 - 150 - 3,80 - 5,10 mmol/l RM_Abbott
Název EBV- EA IgG Zkratka EAG
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  kU/I
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: EBV (Epstein–Barrové virus) patří mezi gamaherpesviry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus se dostává do organismu přes sliznici dutiny ústní, přenos viru se děje slinami. Virus napadá buňky imunitního systému (lymfocyty) ve kterých perzistuje. Lymfocyty jsou infekcí transformovány a mohou být polyklonálně aktivovány s produkcí širokého spektra protilátek. Virus je onkogenní (nazofaryngeální karcinom, Hodgkinova choroba). Většina primoinfekcí proběhne v dětském věku a obvykle inaparentně. U mladých dospělých primoinfekce probíhá obvykle jako infekční mononukleóza. Virus se přenáší hlavně kontaktem se slinami a nosičství se udává u 95% dospělé populace. Reaktivace EBV infekce u imunokompetentních jedinců je obvykle bez příznaku, u pacientů se sníženou imunitou je spojena s klinickými poruchami a vysokým počtem morbidit a mortalit. Protilátky proti časnému antigenu EBV, anti EA (Early Antigen), ve třídě IgG se vytváří 3-4 týdny po vzniku infekce, do 1 roku obvykle vymizí. Slouží k diagnostice EBV primoinfekce, reaktivace latentní EBV infekce a chronické EBV infekce. Protilátky proti EA IgG se vyskytují u 10% zdravých osob, u alergiků, autoimunit, leukemií, malignit, těhotenství atd.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název EBV-EBNA IgG Zkratka EBNA-G
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  kU/I
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: EBV (Epstein–Barrové virus) patří mezi gamaherpesviry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus se dostává do organismu přes sliznici dutiny ústní, přenos viru se děje slinami. Virus napadá buňky imunitního systému (lymfocyty) ve kterých perzistuje. Lymfocyty jsou infekcí transformovány a mohou být polyklonálně aktivovány s produkcí širokého spektra protilátek. Virus je onkogenní (nazofaryngeální karcinom, Hodgkinova choroba). Většina primoinfekcí proběhne v dětském věku a obvykle inaparentně. U mladých dospělých primoinfekce probíhá obvykle jako infekční mononukleóza. Virus se přenáší hlavně kontaktem se slinami a nosičství se udává u 95% dospělé populace. Reaktivace EBV infekce u imunokompetentních jedinců je obvykle bez příznaku, u pacientů se sníženou imunitou je spojena s klinickými poruchami a vysokým počtem morbidit a mortalit. Protilátky proti nukleárnímu antigenu EBV, anti EBNA (Epstein Bar Nuclear Antigen), ve třídě IgG jsou anamnestické protilátky, které se vytváří asi za 3-4 měsíce po vzniku onemocnění, tyto protilátky přetrvávají v organismu celý život.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název EBV-VCA IgG Zkratka VCAG
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: kU/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: EBV (Epstein–Barrové virus) patří mezi gamaherpesviry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus se dostává do organismu přes sliznici dutiny ústní, přenos viru se děje slinami. Virus napadá buňky imunitního systému (lymfocyty) ve kterých perzistuje. Lymfocyty jsou infekcí transformovány a mohou být polyklonálně aktivovány s produkcí širokého spektra protilátek. Virus je onkogenní (nazofaryngeální karcinom, Hodgkinova choroba). Většina primoinfekcí proběhne v dětském věku a obvykle inaparentně. U mladých dospělých primoinfekce probíhá obvykle jako infekční mononukleóza. Virus se přenáší hlavně kontaktem se slinami a nosičství se udává u 95% dospělé populace. Reaktivace EBV infekce u imunokompetentních jedinců je obvykle bez příznaku, u pacientů se sníženou imunitou je spojena s klinickými poruchami a vysokým počtem morbidit a mortalit. Protilátky proti kapsidovému antigenu EBV anti VCA (Virus Capsid Antigen) ve třídě IgG jsou v časném stádiu primoinfekce negativní, postupně jejich hladina roste, maximum je 1 – 2 měsíce po nástupu klinického onemocnění. Po rekonvalescenci dochází k postupnému snižování hladiny, ale na určité úrovni perzistují tyto protilátky celý život.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název EBV-VCA IgM Zkratka VCAM
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: kU/I
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Vysoká hladina anti-VCA IgM protilátek obvykle svědčí pro EBV primoinfekci.
Klinické informace: EBV (Epstein–Barrové virus) patří mezi gamaherpesviry a je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus se dostává do organismu přes sliznici dutiny ústní, přenos viru se děje slinami. Virus napadá buňky imunitního systému (lymfocyty) ve kterých perzistuje. Lymfocyty jsou infekcí transformovány a mohou být polyklonálně aktivovány s produkcí širokého spektra protilátek. Virus je onkogenní (nazofaryngeální karcinom, Hodgkinova choroba). Většina primoinfekcí proběhne v dětském věku a obvykle inaparentně. U mladých dospělých primoinfekce probíhá obvykle jako infekční mononukleóza. Virus se přenáší hlavně kontaktem se slinami a nosičství se udává u 95% dospělé populace. Reaktivace EBV infekce u imunokompetentních jedinců je obvykle bez příznaku, u pacientů se sníženou imunitou je spojena s klinickými poruchami a vysokým počtem morbidit a mortalit. Protilátky proti kapsidovému antigenu EBV, anti VCA (Virus Capsid Antigen), ve třídě IgM se objevují již na počátku onemocnění a slouží jako důležitý marker při diagnostice EBV primoinfekce. Pozitivita anti-VCA IgM protilátek se vyskytuje i při reaktivaci latentní EBV infekce. Po primoinfekci během 4 – 8 týdnů nastává jejich pokles. VCA IgM bývá pozitivní u chronických hepatitid, autoimunit, imunodeficitů.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název ELFO bílkovín Zkratka ELFOB
Princip stanovení: elektroforéza na agarózovém gelu
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: kvalitativní hodnocení s popisem jednotlivých frakcí
Interpretace: typ akutního zánětu: ↓ albuminu ↑ alfa1, alfa2, resp. beta-globulinů typ chronického zánětu: ↓ albuminu ↑ gama-globulinů typ prolongované hepatopatie: ↓↓ albuminu ↑↑ gama-globulinů, beta-gama můstek typ exacerbace chronického zánětu: ↓ albuminu ↑ alfa, beta, gama-globulinů typ monoklonální gamapatie: nález atypické frakce v oblasti alfa2-gama globulinů
Klinické informace: Při elektroforéze bílkovin v séru dochází vlivem elektrického pole k separaci krevních proteinů dle izoelektrických bodů jednotlivých bílkovin. Separované bílkoviny tvoří celkem 5 frakcí, které se po obarvení amidočerní vyhodnocují denzitometricky.
Poznámka:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Eozinofilní segment Zkratka EOSEG
Princip stanovení: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace:  ---
Klinické informace: Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 15 žena 0,00 - 0,07 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
0 - 15 muž 0,00 - 0,07 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
0 - 1D - 0,00 - 0,04 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2D - 1T - 0,00 - 0,08 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8D - 8 - 0,00 - 0,08 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8 - 10 - 0,00 - 0,04 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
10 - 15 - 0,00 - 0,09 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,00 - 0,05 1
Název Eozinofily - abs.počet Zkratka EOAM
Princip stanovení: vypočítaný parametr : Eos# = (Eos% x WBC) : 100
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: 10^9/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Klinické informace: Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1D - 0,00 - 1,40 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2D - 1T - 0,00 - 1,70 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8D - 6M - 0,00 - 1,40 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6M - 2 - 0,00 - 1,20 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2 - 4 - 0,00 - 0,50 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
4 - 6 - 0,00 - 1,10 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6 - 8 - 0,00 - 1,00 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8 - 10 - 0,00 - 0,50 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
10 - 15 - 0,00 - 1,00 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,00 - 0,50 10^9/l
Název Epitelie dlaždicové Zkratka UEPP
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ kontaminovaný odběr, kolpitida
Klinické informace: Buňky dlaždicového epitelu jsou častým nálezem v močovém sedimentu. Jejich zvýšená přítomnost signalizuje nevhodný odběr, kdy moč byla kontaminována buňkami ze zevních rodidel, pochvy a/nebo distální uretry - z tohoto důvodu je nutná informovanost pacientů, převážně žen, o správném provedení odběru moče se středního proudu. Pokud se však vyskytují u žen ve zvýšeném počtu spolu s polymorfonukleárními leukocyty a bakteriemi, svědčí nález pro přítomnost kolpitidy provázené vaginálním fluorem.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Epitelie přechodné Zkratka UEPPR
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ infekce dolních močových cest
Klinické informace: Buňky přechodného epitelu (uroepitelie) pocházejí z povrchních nebo hlubších vrstev přechodného epitelu vystýlající vývodné močové cesty. Jejich přesná lokalizace v určité části urogenitálního traktu není možná. Pokud se vyskytují ve shlucích, svědčí to pro mírné poškození urotelu s následnou exfoliací povrchních vrstev. Častou příčinou bývá infekce v dolních etážích močového traktu. V případě nálezu "dvoujaderných buněk" nutno vyloučit uroteliální karcinom či močový konkrement.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Epitelie renální Zkratka UEPR
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ parenchymové renální onemocnění, akutní virová tubulointersticiální nefritida, akutní tubulární nekróza
Klinické informace: Výskyt renálních tubulárních epitelií v močovém sedimentu je vždy patologickým nálezem a svědčí pro vážné poškození ledvin, zejména postihující tubuly. Vyskytují se samostatně, někdy ve shlucích nebo mohou tvořit válce. Takto patologický nález je doprovázen i elevací dalších formovaných elementů (dysmorfní erytrocyty, leukocyty, válce, tuková tělíska).
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Epstein-Barr virus (EBV) Zkratka EBV
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2 – 8 °C
Transport: 2 – 8 °C
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA EBV v mozkomíšním moku, plné krvi a výtěru z krku.
Zkumavka / odběrovka: Výtěry: sterilní tampón (syntetický na plastové tyčince), vymáchat ve zkumavce s 0,5 ml fyziologickým roztokem. Mozkomíšní mok: polypropylenová sterilní zkumavka bez úpravy. Plná krev: Vacutainer® K2E (ref 368841)
Množství vzorku pro vyšetření: Mozkomíšní mok: minimálně 0,5 ml. Plná krev: 2 ml
Název Erytrocyty (v močovém sedimentu) Zkratka UERY
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu, falešná negativita: delší doba od odběru do zpracování v laboratoři ↑ extrarenální příčiny hematurie (leukémie, polycytemia vera, antikoagulační léčba), intrarenální příčiny (idiopatická glomerulonefritida, glomerulonefritida systémových chorob, vaskulární příčina, akutní intersticiální nefritida, Grawitzův tumor, polycystická choroba ledvin aj.), postrenální přičiny (litiáza, uroteliální karcinom, tuberkulóza, bakteriální infekce aj.), vesikální a subvesikální příčiny, menstruační krvácení, arteficiální příměs (Münchausenův syndrom)
Klinické informace: Erytrocyty se v močovém sedimentu vyskytují ve zvýšeném množství pouze za patologických stavů. Přítomnost erytrocytů v močovém sedimentu je příznakem onemocnění ledvin nebo vývodných cest močových. Pokud je zjištěno patologické množství erytrocytů (mikroskopická hematurie) s nálezem ? 20 erytrocytů/µl je přínosné odlišit izomorfní erytrocyturii (hematurie neglomerulárního původu) od dysmorfních erytrocyturií (glomerulární příčina).
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Erytrocyty př. Zkratka RBC
Princip stanovení: volumetrická impedance
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: 10^12/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ vrozené ( aplastické, hemolytické) a získané anémie ↑ patologicky: u polycytémia vera, u sekundárních polyglobulií (např. u vrozených srdečních vad, při chronických průduškových a plicních onemocněních a u některých nádorů) fyziologicky: u novorozenců a u lidí žijících delší dobu ve vyšších nadmořských výškách
Klinické informace: Erytrocyty = červené krvinky, jsou bezjaderné elementy obsahující hemoglobin, který slouží k přenášení krevních plynů - O2, CO2.
Poznámka:  ----
Výkon: ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
2T - 1M žena 3,60 - 6,20 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M žena 3,00 - 5,00 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2M - 3M žena 2,70 - 4,90 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
12 - 15 žena 4,10 - 5,10 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 žena 3,80 - 5,20 10^12/l
2T - 1M muž 3,60 - 6,20 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M muž 3,00 - 5,00 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2M - 3M muž 2,70 - 4,90 10^12/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6 - 12 muž 4,50 - 5,20 10^12/l
12 - 15 muž 4,50 - 5,30 10^12/l
15 - 150 muž 4,00 - 5,80 10^12/l
1D - 3D - 4,00 - 6,60 10^12/l
4D - 2T - 3,90 - 6,30 10^12/l
3M - 6M - 3,10 - 4,50 10^12/l
6M - 2 - 3,70 - 5,30 10^12/l
2 - 6 - 3,90 - 5,30 10^12/l
6 - 12 - 4,00 - 5,20 10^12/l
Název Estradiol Zkratka ESTD
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: pmol/l
Interpretace: Zvýšené hodnoty se objevují při tumorech produkujících estrogeny. Snížené hodnoty se objevují při primární insuficienci nebo anovulačních cyklech.
Klinické informace: Estradiol je hlavní estrogenní steroid, ktrerý je v krvi z 98% vázaný na transportní proteiny (SHBG). Podílí se na vývoji a funkci sexuálních orgánů a je příčinou sexuálních znaků. Spolu s jinými estrogeny zapříčiňuje zadržování soli a vody a má základní anabolický účinek na metabolismus bílkovin.
Poznámka:  ----
Výkon: 93149
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1 žena 28,00 - 156,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
1 - 5 žena 32,00 - 98,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
5 - 11 žena 30,00 - 138,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
11 - 15 žena 27,00 - 355,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
15 - 20 žena 34,00 - 953,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
0 - 1 muž 30,00 - 86,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
1 - 5 muž 16,00 - 84,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
5 - 11 muž 15,00 - 69,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
11 - 15 muž 29,00 - 113,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
15 - 20 muž 30,00 - 182,00 pmol/l RM_AbbottPediatric. Ref. Intervale Database 2009
20 - 150 muž 40,00 - 161,00 pmol/l RM_Abbott
Název Estriol nekonjugovaný Zkratka EST3
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 8 hodin při 15-25 °C, 14 dní při 2-8 °C, -20 °C (výrobce neuvádí)
Jednotka: ng/ml
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: Prenatální testování se provádí za účelem výpočtu relativního rizika chromozomálních anomálií jako trisomie 21 a 18. Tento prenatální screening se provádí během druhého trimestru těhotenství, obvykle mezi 14. až 20. gestačním týdnem. Pro trojnásobné vyhodnocení během těhotenství se v mateřském séru stanovuje AFP, hCG a nekonjugovaný estriol. Použitím vhodného softwaru se výsledné hodnoty použijí v kombinaci s dalšími informacemi k výpočtu relativního rizika chromozomálních anomálií, zejména trizomie 21 (Downův syndrom).
Klinické informace: Přítomnost nekonjugovaného estriolu v séru matky je především důsledkem vylučování estriolu játry plodu a placentou. Prekurzory estriolu cholesterol a pregnenolon pocházejí od matky a z placenty. Nadledviny plodu převádějí pregnenolon na dehydroepiandrosteron, který je poté játry plodu přeměňován na 16-OH-DHEA-sulfát. Sulfátovaný derivát poté prochází placentou, kde je přeměňován na estriol a dostává se do plazmy matky. Jakmile je v krevním oběhu matky, jeho poločas je před konjugací v játrech přibližně 20 minut. U normálních těhotenství tvoří estriol 90% estrogenů v krevím oběhu. Stanovení sérových hladin nekonjugované formy představuje citlivý indikátor dobrého stavu plodu a funkce placenty.
Poznámka: -----
Výkon: 81399
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř