Název AFP Zkratka AFP
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum, plodová voda
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev, plodová voda
Stabilita: 3 dny při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: µg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 48 hodin
Interpretace: Zvýšené hladiny AFP se v 70-95% vyskytují u pacientů s primárním hepatocelulárním karcinomem. Elevaci hodnot AFP lze také nalézt u germinativních ovariálních a testikulárních nádorů. Nemaligní příčiny zvýšení AFP jsou akutní virová i chronická hepatitida, cirhóza jater a těhotenství.
Klinické informace: AFP je onkofetální glykoprotein, produkovaný v embryonálním žloutkovém vaku a ve fetálních játrech. V dospělém zdravém organismu je syntéza omezena na minimum. V séru matky, kam přechází přes placentu, je důležitým ukazatelem fyziologického vývoje těhotenství. Významná je především jeho role transportní (vazba steroidů, některých těžkých kovů, bilirubinu, mastných kyselin, retinoidů, drog, antibiotik apod.). Screening maligního procesu pomocí AFP v séru je vhodný pouze u symptomatických nemocných s jaterní cirhózou nebo podezřením na germinativní nádory varlat (nesestouplé varle, nádory testes u sourozence – dvojčete). Pro hepatocelulární karcinom je AFP markerem první volby (senzitivita u neléčeného onemocnění je až 80 %). U germinativních nádorů ovariálních i testikulárních je senzitivita rovněž vysoká. Obvykle chybí v seminomech a choriokarcinomech. Exprese AFP u nádorů zažívacího traktu je pozorována asi u jedné pětiny nemocných.
Poznámka:  -----
Výkon: 93215
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,90 - 8,80 µg/l RM_Abbott
Název AFP screening Zkratka AFPS
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum, plodová voda
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev, plodová voda
Stabilita: 8 hod. při 15-25 °C, 2 dny při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: µg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: Koncentraci AFP lze použít v kombinaci s beta podjednotkou hCG a nekonjugovaným estriolem u vyhodnocení rizika Downova syndromu (trizomie 21). Tento přístup byl ověřen na základě multivariační Gaussovy distribuční analýzy. Prenatální testování se provádí za účelem výpočtu relativního rizika chromozomálních anomálií jako je trisomie 21 a 18. Provádí se během druhého trimestru těhotenství, obvykle mezi 14. až 20. gestačním týdnem. Pro trojnásobné vyhodnocení během těhotenství se v mateřském séru stanovuje AFP, hCG a nekonjugovaný estriol. Použitím vhodného softwaru se výsledné hodnoty použijí v kombinaci s dalšími informacemi k výpočtu relativního rizika chromozomálních anomálií, zejména trizomie 21 (Downův syndrom).
Klinické informace: AFP je onkofetální glykoprotein, produkovaný v embryonálním žloutkovém vaku a ve fetálních játrech. V dospělém zdravém organismu je syntéza omezena na minimum. V séru matky, kam přechází přes placentu, je důležitým ukazatelem fyziologického vývoje těhotenství.
Poznámka:  -----
Výkon: 93215
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název ALP Zkratka ALP
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 4 hodiny při 15 -25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 4 týdny při -20 °C
Jednotka: µkat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ anémie, Cushingova choroba, deficit Mg, hypofosfatasemie, hypothyreóza, malabsorpční sy., malnutrice, maligní lymfom, v dětském věku při deficitu STH; ↑ hepatobiliární onemocnění a akutní pankreatitida, nádorová produkce ALP, choroby kostí, biliární cirhóza, Crohnova choroba, deficit vitaminu D, etylická hepatitis, fraktury kostí, ischémie střevní a ulcerace střev, karcinom jater, nekróza skeletu, sarkoidóza, akromegalie
Klinické informace: Alkalická fosfatáza v séru pochází ze tří strukturálních genotypů: typ vyskytující se v játrech, kostech a ledvinách, dále izoenzymy: střevní a placentární. Vyskytují se v osteoblastech, hepatocytech, ledvinách, slezině, placentě, prostatě, leukocytech a v tenkém střevě. Fyziologicky ALP katalyzuje hydrolýzu esterů kyseliny fosforečné v zásaditém prostředí. Se vzestupem aktivity alkalické fosfatázy se setkáváme u všech forem cholestázy a zejména je-li spojena s obstrukcí. Zvýšena je rovněž při onemocněních skeletu, jako je Pagetova choroba, hyperparathyroidismus, křivice a osteomalacie, a pochopitelně i u zlomenin a maligních tumorů. Značně zvýšené hodnoty aktivity alkalické fosfatázy jsou někdy zaznamenány v dětství a dospívání. Příčinou je zvýšená aktivita osteoblastů v souvislosti s růstem kostí.
Poznámka: Vadí hemolýza.
Výkon: 81421
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1 žena 0,00 - 9,30 µkat/l RM:Kopáč: Lékařská lab. diagnostika 2009
12 - 15 žena 0,00 - 12,50 µkat/l RM_Abbott
15 - 150 žena 0,67 - 2,50 µkat/l RM_Abbott
0 - 1 muž 0,00 - 9,50 µkat/l RM:Kopáč: Lékařská lab. diagnostika 2009
12 - 15 muž 0,00 - 12,50 µkat/l RM_Abbott
15 - 20 muž 0,67 - 7,50 µkat/l RM_Abbott. aproximace-ELM
20 - 150 muž 0,67 - 2,50 µkat/l RM_Abbott
1 - 12 - 0,00 - 8,34 µkat/l RM_Abbott
Název ALP kostní iso (Osteáza) Zkratka ALPK
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 4 hodiny při 20-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 4 týdny při -20 °C
Jednotka: µg/l
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Interpretace: ↓ kostní frakce: transientní hyperfosfatasemie dětí, trvalá benigní hyperfosfatasemie, Pagetova choroba, hyperparathyreóza, osteosarkom, osteomalácie, RA, osteoporóza, osteopenie, kostní metastázy
Klinické informace: U zdravých mladých dospělých lidí jsou formace a resorpce kosti v rovnováze a nedochází tedy k přírůstku ani úbytku kostní hmoty. Se stoupajícím věkem resorpce, mírně převažuje nad formací, což má za následek neustálou ztrátu kostní hmoty. Nadměrná ztráta kostní hmoty může vést až k frakturám. Nejběžnější formou osteoporózy je postmenopauzální osteoporóza, která u žen nastává v důsledku nedostatku přirozeného estrogenu.
Poznámka:  ----
Výkon: 93247
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
18 - 50 žena 2,70 - 14,30 µg/l RM_BC(DXI
50 - 150 žena 3,10 - 22,40 µg/l RM_DXI
18 - 150 muž 3,00 - 20,10 µg/l RM_BC_DXI
2M - 2 - 25,40 - 124,00 µg/l RM_Kopáč:Lékařská lab. diagnostika2004
2 - 10 - 24,20 - 89,50 µg/l RM_Kopáč:Lékařská lab. daignostika 2004
10 - 15 - 19,50 - 87,50 µg/l RM_Kopáč:Lékařská lab. daignostika 2004
15 - 18 - 19,50 - 156,00 µg/l RM_Kopáč:Lékařská lab. daignostika 2004
Název ALT Zkratka ALT
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 2 dny při 15-25 °C, 5 dní při 2-8 °C, sérum se nedoporučuje mrazit
Jednotka: µkat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ deficit vitaminu B6, fyziologicky v těhotenství ↑ akutní virová hepatitida, chronická virová hepatitida, etylická hepatopatie, toxické poškození jater, karcinom jater, metastázy do jater, srdeční selhání, hypoxické poškození jater, HELLP syndrom, fyzická zátěž, fyziologicky u dětí, onemocnění žlučových cest a pankreatu, dekompenzované srdeční vady, vrozené metabolické vady, progresivní svalová dystrofie, onemocnění z ozáření
Klinické informace: ALT je převážně cytoplazmatický enzym, ve velmi malém množství se vyskytuje i v mitochondriích. Katalyzuje reverzibilní přenos aminoskupiny mezi L alaninem a 2 oxoglutarátem. Vyskytuje se v játrech, ledvinách, srdci, kosterním svalu a erytrocytech. Největší aktivitu mají hepatocyty. Stanovení ALT v séru je spolu s AST nejčasnějším a nejcitlivějším indikátorem porušení celistvosti membrány hepatocytu. Je specifické pro posouzení jaterního poškození. Diagnostická senzitivita pro hepatobiliární onemocnění je 83 %, diagnostická specifita 98 % (vzhledem ke zdravým jedincům) a 84 % (vzhledem k nemocným s nejaterními chorobami). Stanovení je více citlivé k detekci poškození hepatocytů než k detekci biliární obstrukce. Na poškození jater je specifičtější než stanovení aktivity AST, avšak je méně citlivé než AST k poškození jater způsobenému alkoholem. Vhodné jako screening na hepatitidu.
Poznámka:  ----
Výkon: 81337
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 6T - 0,00 - 0,92 µkat/l RM_ aproximaceAbbott-ELM
6T - 1 - 0,00 - 1,10 µkat/l RM_ aproximaceAbbott-ELM
1 - 15 - 0,00 - 0,81 µkat/l RM_ aproximaceAbbott-ELM
15 - 150 - 0,00 - 0,92 µkat/l RM_Abbott
Název AMS Zkratka AMS
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 1 týden při 15-25 °C, 8 týdnů při 2-8 °C, 30 týdnů při -20 °C
Jednotka: µkat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ nekrotizující pankreatitis, thyreotoxikóza, familiární hypoamylasemie, těžké popáleniny, malnutrice ↑ nádorová onemocnění (paraneoplastická, pankreatu, prostaty, ovaria), ischémie pankreatu, trauma horní části břišní, penetrace duodenálního vředu, cholecystitis, ileus, onemocnění příušní žlázy, makroamylasemie
Klinické informace: α-amyláza je sekreční enzym tvořený epiteliálními buňkami pankreatu a slinných žláz, z části i v játrech. Katalyzuje hydrolytický rozklad polysacharidů jako je amylóza, amylopektin a glykogen štěpením 1,4-α-glykosidických vazeb. Glykosidické vazby polysacharidů a oligosacharidů jsou většinou hydrolyzovány souběžně. Jsou známy dva typy α-amylázy, pankreatická (P-typ) a slinná (S-typ). Zatímco P-typ můžeme přiřadit jednoznačně ke slinivce a je orgánově specifický, S-typ pochází z různých míst. Vedle slinných žláz je možné se s ním setkat ve slzách, potu, mateřském mléce, plodové vodě, plicích, varlatech a epitelu vejcovodů. Jelikož specifické klinické symptomy pankreatických onemocnění jsou omezené, má stanovení α-amylázy důležitou úlohu při jejich diagnostice. Zvýšené hodnoty α-amylázy se nevztahují jen na akutní pankreatitidu nebo zánětlivou fázi chronické pankreatitidy, ale vyskytí se rovněž ve spojitosti s renálním selháním (omezená glomerulární filtrace), nádory na plicích, vaječnících, při plicních chorobách, onemocnění slinných žláz, diabetické ketoacidóze, cerebrálním traumatu, při chirurgických zásazích nebo v případech makroamylasémie. Specifičnost pro pankreas je doporučeno potvrdit doplňujícím vyšetřením specifického enzymu - lipázy nebo pankreatické α-amylázy.
Poznámka:  ----
Výkon: 81345
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 4T - 0,08 - 1,08 µkat/l RM_Abbott
4T - 1 - 0,08 - 2,00 µkat/l RM_Abbott
1 - 15 - 0,42 - 2,08 µkat/l RM_Abbott
15 - 70 - 0,42 - 2,08 µkat/l RM_Abbott
70 - 150 - 0,33 - 2,67 µkat/l RM_Abbott
Název AMS-pankreatická Zkratka PAMS
Princip stanovení: inhibiční imunitní metoda
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 2 týdny při 2-8 °C, 8 týdnů při -20 °C
Jednotka: µkat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu, ↑ viz. amyláza
Klinické informace: Stanovení pankreatické α-amylázy je přínosem pro diagnostiku a sledování akutní pankreatitidy a exacerbací chronické pankreatitidy. Posuzováno měřítkem klinické senzitivity a specifičnosti, je diagnostická hodnota pankreatické α-amylázy srovnatelná s hodnotou lipázy, obecně uznávaným enzymem specifickým pro pankreas. Senzitivita pankreatického izoenzymu α-amylázy je o 38 % vyšší než celková α-amyláza v diagnostice akutní pankreatitidy, pokud je, jako obvykle, kritériem trojnásobné překročení horní hranice referenčního rozmezí.
Poznámka:  -----
Výkon: 81481
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,13 - 0,85 µkat/l RM_Abbott
Název ASLO Zkratka
Princip stanovení: imunoturbidimetrické stanovení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: kU/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 48 hodin
Interpretace: ↓ bez významného klinického významu ↑ revmatická horečka, poststreptokoková glomerulonefritis
Klinické informace: Anti-streptolysin O představuje heterogenní skupinu protilátek vytvořených na základě kontaktu s hemolytickými streptokoky skupiny A, kteří produkují mj. i streptolysin O, proti němuž si organismus vytváří protilátky (ASLO). Kvantitativní pozitivní stanovení ASLO je indikátorem streptokokové infekce po časové prodlevě 1-3 týdny, max. titru je dosahováno po 3-6 týdnech infekce. Důraz je kladen na sledování dynamiky protilátek a to i v normálním referenčním rozmezí, přičemž platí, že negativní hodnoty nevylučují infekci. Optimální interval pro sledování je 2-4 týdny po předpokládaném nástupu infekce.
Poznámka: Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Výkon: 91503
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název AST Zkratka AST
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - fluorid/oxalát, fluorid/EDTA   krev
Stabilita: sérum/plazma: 3 dny při 15 - 25 °C, 1 týden při 2-8 °C , 4 týdny při -20°C
Jednotka: µkat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ terminální fáze jaterního selhání, dlouhodobý dialyzační program, deficit pyridoxalfosfátu (vit B6) ↑ hepatopatie a monitorování jejich průběhu, myopatie, AIM, intrahepatální cholestáza u těhotných, preeklampsie, infekce CMV, EBV, HELLP syndrom, lékové postižení jater, jaterní cirhóza, status epilepticus, myokarditis, perikarditis, jaterní nádory a metastázy do jater, hypoxické poškození jater, onemocnění kosterního svalstva, hemoblastózy, embolie, trombózy
Klinické informace: Enzym aspartátaminotransferáza je široce rozšířený v mnoha tkáních, především však jater, srdce, svalů a ledvin. Zvýšené hladiny v séru jsou důsledkem postižení těchto tkání při onemocnění. Hepatobiliární choroby, jako jsou cirhóza, metastázující karcinom a virové hepatitidy rovněž zvyšují hladiny AST v séru. Následkem infarktu myokardu dochází k elevaci AST v séru a vrcholu dosahuje druhý den po nástupu. Jsou známy dva izoenzymy AST, cytoplazmatický a mitochondriální. V séru je za běžných podmínek jen cytoplazmatický izoenzym, zatímco mitochondriální spolu s cytoplazmatickým izoenzymem jsou detekovatelné v séru pacientů s koronárním nebo hepatobiliálním onemocněním.
Poznámka: Vadí hemolýza.
Výkon: 81357
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 6T - 0,00 - 1,10 µkat/l RM_aproximace dle Abbott-ELM
6T - 1 - 0,00 - 1,10 µkat/l RM_aproximace dle Abbott-ELM
1 - 15 - 0,00 - 0,57 µkat/l RM_aproximace dle Abbott-ELM
15 - 150 - 0,08 - 0,57 µkat/l RM_Abbott
Název Adrenalin Zkratka ADRE
Princip stanovení: RIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma
Primární materiál: Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: Plazmu je nutné ihned po odběru oddělit a zamrazit. Transport materiálu na ledu. -20°C: 4 týdny
Jednotka: nmol/l
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Adrenalin je hormon produkovaný dření nadledvin. Zvýšená exkrece adrenalinu v plazmě je indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin. Vyšetření má relativně vysoké nároky na preanalytickou fázi. V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu.
Poznámka: Odběr po 30-ti minutách vleže se zavedeným žilním katétrem. Před odběrem dieta, 4 hodiny nejíst, nepít (zejména vynechat kofein, citrusové plody, sýry a banány) a neužívat minimálně 3 dny před odběrem antihypertenziva, acetaminofen, tricyklická antidepresiva.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Adrenokortikotropin Zkratka ACTH
Princip stanovení: ECLIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma
Primární materiál: Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA   krev
Stabilita: Labilní analyt. Materiál nutno zoracovat bezprostředně po odběru: oddělit plazmu, zamrazit, transportovat oddělenou plasmu na ledu.
Jednotka: ng/l
Frekvence stanovení: 2 dny
Klinické informace: Kvantitativní stanovení adrenokortikotropního hormonu (ACTH) v lidské EDTA plazmě. Měření plazmatické hladiny ACTH je užitečné pro diferenciální diagnostiku hypofyzární Cushingovy nemoci (hypersekrece ACTH), samovolné produkce ACTH hypofyzárním nádorem (např. Nelsonův syndrom), hypopituitarizmů s nedostatkem ACTH a syndromu ektopické produkce ACTH. Kromě měření kortizolu lze stanovení ACTH použít při diagnostice původu nadprodukce glukokortikoidu spolu s funkčními nebo stimulačními testy. Obdobně lze měření ACTH využít při diferenciální diagnostice adrenokortikální insuf. (Addisonova nemoc).
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Albumin Zkratka
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 1 týden při 15-25 °C, 30 dní při 2-8 °C, 10 let při -20 °C
Jednotka: g/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ těžké hapatopatie, jaterní cirhóza, proteinová malnutrice, akutní a chronické zánětlivé stavy, nádorové onemocnění, monoklonální gamapatie, nefrotický syndrom, popáleniny, exsudativní enteropatie, otok, ascites, sepse, hyperhydratace, analbuminemie (vrozený defekt syntézy albuminu) ↑ absolutní zvýšení albuminu se v organismu nevyskytuje
Klinické informace: Albumin je hlavní protein krevní plazmy, tvoří přibližně 60 % celkové hmotnostní koncentrace plazmatických proteinů. Je syntetizován v játrech, po uvolnění do oběhu se 42 % nachází intravazálně, zbytek je v intersticiu. Nejvíce extravazálního albuminu je přítomno v podkoží a ve svalech. Je transportním proteinem mnoha látek a významně se podílí na udržování koloidně osmotického (onkotického) tlaku. Přispívá k pufrační a antioxidační kapacitě krevní plazmy a je zdrojem aminokyselin pro syntézu proteinů v periferních tkáních. Albumin je v malé míře vylučován močí, nevýrazné množství se ztrácí difuzí do GIT. Odbouráván je převážně v endotelových buňkách krevních kapilár.
Poznámka:  -----
Výkon: 81329
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Albumin (elektroforeticky) Zkratka EALB
Princip stanovení: elektroforéza na agarózovém gelu
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Interpretace: ↓ katabolismus, snížená syntéza, jaterní selhání, nefrotický syndrom ↑ bez významného klinického významu
Klinické informace: Zóna albuminu je zastoupena pouze jednou bílkovinou, jakékoli snížení denzity je zodopovědné za aktuální koncentraci albuminu v krevním oběhu. Denzitometrické stanovení je nutné doplnit přímým stanovením albuminu v séru v rámci diferenciální diagnostiky hypoalbuminemie.
Poznámka:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,60 - 0,71 1
Název Aldosteron Zkratka ALDO
Princip stanovení: RIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: moč 5 dní, sérum, plazma 5 hodin
Jednotka: ng/l
Doba odezvy: 2 týdny
Klinické informace: Aldosteron je adrenální mineralokortikoid, tvořený v zona glomerulasou, ale také v buňkách cév a srdce. Podílí se na řízení vodního a minerálního hospodářství i tlaku krve. Vhodné je stanovení spolu reninem k výpočtu poměru aldosteron/renin (odhalí primární hyperaldosteronizmus i při normokalemii).
Poznámka: Odběr se provádí vleže po celonočním klidu na lůžku, v případě ambulantního odběru vsedě po 30 min klidové polohy. Doporučujeme odebranou krev do 4 hodin po odběru centrifugovat, plazmu oddělit, zmrazit a takto transportovat. Podmínkou relevantních výsledků je uskutečnění odběru krve za standardního příjmu sodíku potravou a to po dostatečně dlouhém (aspoň týden) přerušení příjmu některých léčiv, především adrenergních betablokátorů a diuretik.
Výkon: 93125
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 12,00 - 236,00 ng/l převzato od smluvní laboratoře AGEL NJ (DIASORIN) od 1.8.2019
Název Alfa-1-globulin Zkratka EA1G
Princip stanovení: elektroforéza na agarózovém gelu
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Interpretace: ↓ chronická hepatitida, jaterní selhání ↑ akutní a chronické zánětlivé stavy, infarkt myokardu, pooperační syndrom, nádorová onemocnění, progresivní chronická polyartritida, akutní hepatitida, neonatální infekce
Klinické informace: Zóna alfa1-globulinů je tvořena převážně alfa1-antitrypsinem, který se podílí na denzitě největší mírou. Vyskytuje se v několika genetických variantách, které se mohou projevit anodickým zneostřením, snížením denzity, případně vzácným, geneticky podmíněným, deficitem tvorby alfa1-antitrypsinu, které je indikací k fenotypizaci. Elevace denzity je spojována s akutními zánětlivými stavy, převážně ve spojení s alfa2-globuliny. Na denzitě zóny alfa1-globulinů se dále podílejí: alfa1-chymotrypsin, alfa1-kyselý glykoprotein (orosomukoid) aj.
Poznámka:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,01 - 0,03 1
Název Alfa-2-globulin Zkratka EA2G
Princip stanovení: elektroforéza na agarózovém gelu
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Interpretace: ↓ nefrotický syndrom, chronické heaptitidy, jaterní selhán, hemolytické anémie ↑ akutní a chronické zánětlivé stavy, paraproteinemie, infarkt myokardu, pooperační syndrom, nádorová onemocnění, progresivní chronická polyartritida, akutní hepatitida, neonatální infekce, hemolýza séra
Klinické informace: Zóna alfa2-globulinů je nejvíce zastoupena koncentrací haptoglobinu, alfa2-makroglobulinu (fyziologicky v období růstu dosahuje vyšších hodnot) a C-reaktivního proteinu. Na falešné zvýšení denzity zóny se může podílet hemolýza séra, kdy vlivem tvorby hemoglobin-haptoglobulinových komplexů dochází k zneostření v inter-zóně alfa2-beta, případně tyto komplexy imitují paraproteinémii.
Poznámka:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,07 - 0,11 1
Název Amyláza v moči Zkratka UAMS
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče bez přísad, pro stanovení odpadu dodat moč za celé sběrné období (6, 8, 12, 24 h) - Odběr moči bez aditiv. ?-amyláza je nestabilní v kyselé moči. Neprodleně zpracovat nebo před skladováním alkalizovat pH (okolo pH 7)
Primární materiál: Zkumavka - moč   Moč
Stabilita: +20 až +25°C: 1 týden; +4 až +8°C: 26 týdnů;
Jednotka: ukat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod./ statim 2 hod.
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ chronická renální insuficience, etylismus, virové hepatitidy, jaterní cirhózy, nádory, metastázy do jater, žlučníková kolika, vředová choroba, trauma horní části bříšní
Klinické informace: Močová amyláza je exkretována glomerulární filtrací a z 50% zpětně resorbována v tubulech. Při přechodné tubulární poruše (diabetická ketoacidóza, akutní pankreatitida, proteinurie) je reabsorpce redukována se současným zvýšením clearance amylázy. Zvýšení v moči u akutní pankreatitidy nastupuje později než elevace amylázy v séru.
Poznámka:  ----
Výkon: 81345
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 žena 0,35 - 7,45 µkat/l
0 - 150 muž 0,27 - 8,18 µkat/l
Název Anti TG Zkratka ATG
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 8 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: kU/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: ↓ bez významného klinického významu ↑ autoimunitní chronická lymfocytární thyreoiditida (Hashimotova thyreoiditida), Graves-Basedowa choroba, subakutní thyreoiditidy
Klinické informace: Thyreoglobulin je glykoprotein skládající se ze dvou proteinových řetězců. Je syntetizován ve folikulárních buňkách štítné žlázy. Ve své struktuře obsahuje atomy jódu a funguje jako prohormon pro thyroxin a trijodthyronin. Jeho produkce je stimulována TSH, intrathyroidálním deficitem jódu a přítomností imunoglobulinů stimulujících štítnou žlázu. Protilátky proti tyreoglobulinu (aTG) na rozdíl od aTPO nedokáží fixovat komplement, mají větší heterogenitu vzhledem k velkému počtu epitopů na TG. Jsou obdobným markerem autoimunitní tyreoiditidy, ale mají vyšší frekvenci výskytu pozitivity v jodově deficitních oblastech u pacientů s modulární strumou než aTPO. Mohou interferovat se stanovením TG, přítomnost zvýšených aTg ovlivňují výsledek stanovení TG.
Poznámka:  ------
Výkon: 93231
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 4,10 kU/l RM_Abbott
Název Anti TPO Zkratka ATPO
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 8 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: kU/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: ↓ bez významného klinického významu ↑ autoimunitní chronická lymfocytární thyreoiditida (Hashimotova thyreoiditida), Graves-Basedowa choroba, subakutní thyreoiditidy
Klinické informace: Protilátky proti thyreoidální peroxidáze (aTPO) jsou protilátky třídy IgG, které mají velkou interindividuální variabilitu v podtřídách (IgG1, IgG2 a IgG3), v reaktivitě a jsou schopny na rozdíl od anti-TG fixovat komplement. Peroxidáza specifická pro štítnou žlázu (TPO) je přítomna v mikrozomech thyreocytů a společně s thyreoglobulinem má tento enzym významný podíl na syntéze hormonů štítné žlázy. aTPO poskytuje informaci o etiologii thyreopatie. Hodnoty aTPO jsou zvýšeny u více než 90% pacientů s autoimunitní chronickou lymfocytární thyreoiditidou. U Gravesovy-Basedowovy choroby jsou aTPO rovněž přítomny asi u 3/4 nemocných, hodnoty obvykle nebývají příliš vysoké. Mírně zvýšené mohou být u subakutní thyreoditidy, pokud přechází do chronické autoimunitní thyreoiditidy. aTPO jsou hlavním markerem autoimunitní thyreoditidy - autoimunitní chronické lymfocytární thyreoditidy (Hashimotovy thyreoiditidy), Anti-Tg jsou pak častěji pozitivní v oblastech s jodovým deficitem a u pacientů se strumou. Eufunkční osoby s pozitivními protilátkami mají vyšší riziko pozdější poruchy funkce s následkem postupné destrukce žlázy a rozvojem hypofunkce, spíše výjimečně může vzniknout hyperfunkce.
Poznámka:  ----
Výkon: 93217
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 5,60 kU/l RM_Abbott
Název Anti TSHr Zkratka TRAK
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Stabilita: 8 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 2 měsíce při -20 °C
Jednotka: IU/l
Frekvence stanovení: týdně
Interpretace: ↓ bez významného klinického významu ↑ autoimunitní chronická lymfocytární thyreoiditida (Hashimotova thyreoiditida), Graves-Basedowa choroba, subakutní thyreoiditidy
Klinické informace: Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsažené v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Pokud dochází k vazbě části protilátky na TSH receptor a k imitaci funkce TSH, označujeme tyto protilátky jako TSI - immunoglobulin stimulating antibodies. Pokud mají autoprotilátky vyšší afinitu vůči receptoru než TSH, dojde k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy a tím k zvýšené produkci T3 a T4 (LATS - long acting thyroid stimulator ). Poslední skupinu tvoří autoprotilátky, které po navázání na receptor blokují jeho funkci ( TBII – thyroid binding and inhibiting immunoglobulin). Stanovení aTSH se indikuje při diferenciální diagnostice hyperthyreózy, jsou hlavním markerem G-B thyreotoxikózy. Remise je provázena poklesem a opětný vzestup těchto protilátek ukazuje na relaps choroby. Vyšetření aTSH je také indikováno při podezření na endokrinní oftalmopatii, při komplikovaných formách chronické lymfocytární thyreoiditidy a při všech abnormálních klinických nálezech s podezřením na přítomnost blokujících nebo stimulujících protilátek. U fertilních žen s G-B thyreotoxikózou se mohou nacházet cirkulující aTSH i po totální strumektomii a mohou přecházet transplacentárně na plod.
Poznámka: Vadí chylozita.
Výkon: 93235
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 1,75 IU/l RM_Roche,*???