Název CMV IgM Zkratka CMM
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  U/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  Primoinfekce, reaktivace latentní infekce
Klinické informace: Cytomegalovirus patří mezi betaherpesviry, je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus je v populaci běžný, velká část jedinců má proti němu vytvořené protilátky. CMV je v organismu přítomen ve slinných žlázách, leukocytech. Přenáší se obvykle delším intimním kontaktem včetně sexuálního. Přenos je možný rovněž transplantací. Primární infekce probíhá obvykle inaparentně nebo s lehkými chřipkovými příznaky. Nebezpečná je primoinfekce u matky během těhotenství a vrozené CMV infekce u novorozenců. Závažné jsou také infekce imunosuprimovaných jedinců vč. nemocných s AIDS a osob po transplantaci. CMV se podílí též na menší části případů infekční mononukleózy. Protilátky IgM u CMV jsou při primární infekci detekovány u 93-100% pacientů, zvýšené hladiny IgM protilátek se objevují i při reaktivaci latentní infekce.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název CRP Zkratka
Princip stanovení: imunoturbidimetrické stanovení
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: mg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ akutní zánět zejména bakteriální etiologie ale i virové etiologie; systémový zánět (systémové onemocnění pojiva, revmatoidní onemocnění atd.); u nádorů solidních, ale zejména krevních; pooperační stavy; CMP, AIM a další těžká onemocnění; může a nemusí korelovat s ostatními markery zánětu : FW, orosomukoid, LEU atd.
Klinické informace: C-reaktivní protein je klasický protein akutní fáze odpovědi na zánětlivou reakci. Je syntetizován játry a skládá se z 5-ti identických polypeptidických řetězců. CRP patří k nejcitlivějším reaktantům akutní fáze a jeho koncentrace prudce roste při zánětlivých procesech. U normálních zdravých jedinců se CRP vyskytuje ve stopovém množství do 5 mg/l. Po začátku reakce akutní fáze však dochází k prudkému a velkému nárůstu koncentrace CRP v séru. Nárůst začíná v rámci 6 až 12 hodin a nejvyšší hodnota je dosažena po 24 až 48 hodin. Hladiny nad 100 mg/l jsou spojeny se závažným stimulem. Stanovení CRP je používáno pro detekci systémových zánětlivých procesů, při sledování léčby bakteriální infekce antibiotiky, zjišťování intrauterinních infekcí, pro odlišení aktivní a neaktivní formy onemocnění při souběžné infekci, k terapeutickému sledování průběhu revmatických onemocnění a sledování protizánětlivé léčby, ke zjištění přítomnosti pooperačních komplikací v rané fázi a rovněž pro odlišení infekce a rejekce transplantované kostní dřeně. Postoperační monitorování hladin CRP u pacientů může pomoci při rozeznávání komplikací. Měření změn v koncentraci CRP slouží jako užitečná diagnostická informace o akutnosti a závažnosti onemocnění. Přetrvávání vysokých koncentrací CRP v séru je závažným znamením, které zpravidla charakterizuje přítomnost nekontrolované infekce.
Poznámka:  ----
Výkon: 91153
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Ceruloplasmin Zkratka CPL
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: g/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: ↓ Wilsonova choroba, Menkesova choroba, hereditární deficience ceruloplazminu, nefrotický syndrom, exudativní enteropatie, malnutrice, jaterní cirhóza, hepatitida, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc ↑ akutní zánětlivé stavy, maligní nádory, cholestáza, hyperthyreóza, hyperfunkce ovárií, gravidita, léčebně podávané estrogeny
Klinické informace: Glykoprotein ceruloplazmin syntetizovaný v játrech, méně v makrofázích a lymofocytech, obsahuje ve své molekule 6-8 atomů mědi. Jeho hlavní funkcí je transport mědi v krvi, oxidázová aktivita, kdy ceruloplazmin katalyzuje oxidaci Fe2+ na Fe3+ a stimuluje buněčný příjem železa. Je reaktantem akutní fáze (inhibuje účinek sérové histaminázy). Významné jsou stavy spojené se snížením hladiny ceruloplazminu, čímž dochází k toxickému působení Fe2+ (peroxidace lipidů, poškození DNA) a akumulaci ceruloplazminu ve tkáních. Izolované stanovení ceruloplazminu je však velmi málo průkazné pro potvrzení defektů metabolismu mědi. V rámci diferenciální dg. je doporučováno stanovení odpadu mědi ve 24 hodinovém sběru moči a stanovení mědi v krvi.
Poznámka:  -----
Výkon: 91141
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae IgA Zkratka CHPNA
Princip stanovení: rekombinantní enzymoimunologický test
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 1 x týdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Ch. pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější, v dospělosti má protilátky proti tomuto mikroorganismu 50-80% populace a to celosvětově. K primoinfekci dochází obvykle mezi 5. - 18. rokem života (až 10% primoinfekce probíhá jako pneumonie), reinfekce jsou běžné a obvykle se objevují několik let po počáteční expozici. Až 20% infekcí, především v době chřipkové epidemie, probíhá asymptomaticky. Nejčastější klinické projevy jsou sinusitidy, bronchitidy, pneumonie, záněty HCD. Infekce je také dávána do souvislosti s aterosklerosou, astmatem a obviňuje se společně s Ch.trachomatis z vyvolání postinfekčních reaktivních artritid. Protilátky IgA se vytvářejí později, mohou vymizet během několika měsíců a lze je v souvislosti s klinikou použít jako ukazatel aktivní infekce. U některých jedinců zůstávají dlouhodobě pozitivní, i když nejde o aktivní infekci či reinfekci.Pro chronické infekce je charakteristické přetrvávání hladiny IgA a/nebo IgG, zejména hladiny IgA zůstávají zvýšené. Charakteristická je konstantní hladina protilátek. U reaktivace pozorujeme rychlý nárůst IgA a IgG protilátek, IgM protilátky bývají detekovány zřídka.
Poznámka:  ---
Výkon: 82079
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae IgG Zkratka CHPNG
Princip stanovení: rekombinantní enzymoimunologický test
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 1 x týdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Ch. pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější, v dospělosti má protilátky proti tomuto mikroorganismu 50-80% populace a to celosvětově. K primoinfekci dochází obvykle mezi 5. - 18. rokem života (až 10% primoinfekce probíhá jako pneumonie), reinfekce jsou běžné a obvykle se objevují několik let po počáteční expozici. Až 20% infekcí, především v době chřipkové epidemie, probíhá asymptomaticky. Nejčastější klinické projevy jsou sinusitidy, bronchitidy, pneumonie, záněty HCD. Infekce je také dávána do souvislosti s aterosklerosou, astmatem a obviňuje se společně s Ch.trachomatis z vyvolání postinfekčních reaktivních artritid. Samotná přítomnost IgG protilátek bez známek onemocnění je považována za sérologický obraz prodělané infekce. Za známky infekce lze považovat čtyřnásobný vzestup protilátek IgG po 4 týdnech ve druhém odběru od začátku infekce. Pro chronické infekce je charakteristické přetrvávání hladiny IgA a/nebo IgG, zejména hladiny IgA zůstávají zvýšené. Charakteristická je konstantní hladina protilátek. U reaktivace pozorujeme rychlý nárůst IgA a IgG protilátek, IgM protilátky bývají detekovány zřídka.
Poznámka:  ---
Výkon: 82079
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae IgM Zkratka CHPNM
Princip stanovení: rekombinantní enzymoimunologický test
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 1 x týdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Ch. pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější, v dospělosti má protilátky proti tomuto mikroorganismu 50-80% populace a to celosvětově. K primoinfekci dochází obvykle mezi 5. - 18. rokem života (až 10% primoinfekce probíhá jako pneumonie), reinfekce jsou běžné a obvykle se objevují několik let po počáteční expozici. Až 20% infekcí, především v době chřipkové epidemie, probíhá asymptomaticky. Nejčastější klinické projevy jsou sinusitidy, bronchitidy, pneumonie, záněty HCD. Infekce je také dávána do souvislosti s aterosklerosou, astmatem a obviňuje se společně s Ch.trachomatis z vyvolání postinfekčních reaktivních artritid. IgM protilátky jsou detekovatelné v krvi 10. až 14. den od začátku infekce, jejich pozitivita zejména bez současné pozitivity IgA a/nebo IgG protilátek je často považována za obraz primoinfekce. U dospělých může přetrvávat opakovaná dlouhodobá IgM pozitivita u rodově i druhově specifických testech, nejčastěji se současnou pozitivitou IgA a IgG protilátek.
Poznámka:  ---
Výkon: 82079
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia pneumoniae Zkratka CHLAMP
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2 – 8 °C
Transport: 2 – 8 °C
Poznámka: Výtěr z nasopharyngu a spojivkového vaku je nutné provést razantně – zabezpečit tak získání dostatečného množství buněk pro analýzu.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA C. pneumoniae v plicním aspirátu, BAL, sputu, ve stěrech z oční spojivky a nasopharyngu, v kloubním punktátu.
Zkumavka / odběrovka: Sputum, plicní aspirát, BAL, punktát: sterilní zkumavka nebo sputovka Výtěry: sterilní tampón (na drátě), vymáchat ve zkumavce s 0,5 ml fyziologickým roztokem.
Množství vzorku pro vyšetření: Sputum: 10 až 30 ml. Plicní aspirát, BAL: 5-10 ml. Punktát: 0,5 až 2 ml.
Název Chlamydia trachomatis Zkratka CHLAM
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Moč: do 24 h od odběru pokojová teplota, poté 2-8 °C. Punktát: 2-8 °C. Stěr cervixu, uretry či spojivkového vaku: 14 dní při pokojové teplotě, příp. 2-8 °C.
Transport: Moč: do 24 h od odběru pokojová teplota, příp. 2-8 °C. Punktát: 2-8 °C. Stěr cervixu, uretry či spojivkového vaku: pokojová teplota, příp. 2-8 °C.
Poznámka: Moč: Vzhledem k povaze bakterie nutné odebrat první proud ranní moče – pacient by před odběrem neměl 3 hodiny močit. Stěr cervixu, uretry či spojivkového vaku: Provést stěr, tampón zalomit a nechat v mediu - zkumavku uzavřít. Odběrové soupravy MicroTestTM M4RT® (remel) dodá laboratoř lékařům na požádání.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA C. trachomatis v cervikálních stěrech, výtěrech z uretry, moči, stěrech z oční spojivky, punktátu z dutiny břišní.
Zkumavka / odběrovka: moč, punktát: do sterilní polypropylenové zkumavky bez konzervačních látek Stěr cervixu, uretry či spojivkového vaku: MicroTestTM M4RT® (remel) (cat. No. 04863593, 04863607).
Množství vzorku pro vyšetření: Moč: 5 až 10 ml. Punktát: 0,5 až 2 ml.
Název Chlamydia trachomatis IgA Zkratka CHLTA
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 1 x týdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Infekce Ch. trachomatis je jednou z nejrozšířenějších pohlavních nemocí zejména v mladších věkových skupinách. Sérotypy A-C způsobují trachom, sérotypy D-K infikují nejčastěji urogenitální trakt, u novorozenců oční spojivku a dýchací trakt, sérotypy L způsobují pohlavně přenosné onemocnění Lymphogranuloma venereum. Při klinických potížích jako je uretritis, cervicitis, cystitis, adnexitis, conjunctivitis, prostatitis, event. Reiterově syndromu je užitečné vyšetření sérologie na Ch.trachomatis. Pánevní záněty u žen (10-40% genitálních infekcí) mohou vést k poškození vejcovodů, tubární infertilitě a ektopickým graviditám a představují velký problém pro reprodukci. Infekce bývá také spojována se zvýšeným rizikem ovariálního karcinomu. Bylo zjištěno, že většina infekcí Ch trachomatis u žen a mužů probíhá asymptomaticky. Protilátky IgA se vytvářejí v prvních fázích infekce, mohou vymizet během několika měsíců a lze je v souvislosti s klinikou použít jako ukazatel aktivní infekce. U některých jedinců zůstávají dlouhodobě pozitivní, i když nejde o aktivní infekci či reinfekci. Pro chronické infekce je charakteristické přetrvávání hladiny IgA a/nebo IgG, zejména hladiny IgA zůstávají zvýšené. Charakteristická je konstantní hladina protilátek. U reaktivace pozorujeme rychlý nárůst IgA a IgG protilátek.
Poznámka: Pro potvrzení aktivní chlamydiové infekce je vhodné provést přímý průkaz infekce pomocí metody PCR ve stěru z uretry nebo cervixu
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia trachomatis IgG Zkratka CHLTG
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  AU/ml
Frekvence stanovení: 1 x týdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Infekce Ch. trachomatis je jednou z nejrozšířenějších pohlavních nemocí zejména v mladších věkových skupinách. Sérotypy A-C způsobují trachom, sérotypy D-K infikují nejčastěji urogenitální trakt, u novorozenců oční spojivku a dýchací trakt, sérotypy L způsobují pohlavně přenosné onemocnění Lymphogranuloma venereum. Při klinických potížích jako je uretritis, cervicitis, cystitis, adnexitis, conjunctivitis, prostatitis, event. Reiterově syndromu je užitečné vyšetření sérologie na Ch.trachomatis. Pánevní záněty u žen (10-40% genitálních infekcí) mohou vést k poškození vejcovodů, tubární infertilitě a ektopickým graviditám a představují velký problém pro reprodukci. Infekce bývá také spojována se zvýšeným rizikem ovariálního karcinomu. Bylo zjištěno, že většina infekcí Ch trachomatis u žen a mužů probíhá asymptomaticky. Samotná přítomnost IgG protilátek bez známek onemocnění je považována za sérologický obraz prodělané infekce. Za známky infekce lze považovat čtyřnásobný vzestup protilátek IgG po 4 týdnech ve druhém odběru od začátku infekce. Pro chronické infekce je charakteristické přetrvávání hladiny IgA a/nebo IgG, zejména hladiny IgA zůstávají zvýšené. Charakteristická je konstantní hladina protilátek. U reaktivace pozorujeme rychlý nárůst IgA a IgG protilátek.
Poznámka: Pro potvrzení aktivní chlamydiové infekce je vhodné provést přímý průkaz infekce pomocí metody PCR ve stěru z uretry nebo cervixu.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (CT/NG Test) Zkratka CTNG
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Moč: do 24 h od odběru pokojová teplota, poté 2-8 °C , stěr cervixu či vaginální výtěr 14 dní při pokojové teplotě, příp. 2-8 °C až 60dní
Transport: Moč: do 24 h od odběru pokojová teplota, příp. 2-8 °C , stěr cervixu či vaginální výtěr: pokojová teplota, příp. 2-8 °C
Poznámka: Moč: Vzhledem k povaze bakterie nutné odebrat první proud ranní moče – pacient by před odběrem neměl 3 hodiny močit. Stěr cervixu či vaginální výtěr: Provést stěr, tampón zalomit a nechat v mediu - zkumavku uzavřít. Odběrové soupravy MicroTestTM M4RT® (remel) dodá laboratoř lékařům na požádání.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: kvalitativní diagnostický test pro rychlou detekci a diferenciaci genomu DNA Chlamydia trachomatis (CT) a Neisseria gonorrhoeae (NG) ve vzorcích moči, endocervikálních stěrech nebo ve vaginálních výtěrech
Typ vyšetřovaného materiálu: moč, stěr
Zkumavka / odběrovka: moč do sterilní polypropylenové zkumavky bez konzervačních látek, stěr cervixu či vaginální výtěr : MicroTestTM M4RT® (remel) (cat. No. 04863593, 04863607)
Množství vzorku pro vyšetření: Moč: 5 až 10 ml
Název Chloridy (Cl) Zkratka CL
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 8 hodin při 15 -25 °C, 1 den při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ ztráta iontů - při zvracení, průjmu, profuzní pocení, ztráty Cl píštělemi GIT, vývody; relativní nedostatek Cl - retence H2O v organismu - hyperhydratace, edémy; nedostatečný příjem; infuzní Th s převahou hypoosmolárních roztoků; léky; porucha funkce ledvin, ↑ dehydratace při průjmech, zvracení, píštělích, vývodech; nedostatčný příjem H2O; infuzní příjem iontových roztoků; léky; porucha funkce ledvin
Klinické informace: Chloridy jsou nejčastějším aniontem v organismu, z větší části se vyskytuje extracelulárně. Příjem i ztráty odpovídají fyziologicky příjmu a ztrátám sodíku v organismu. Renálně jsou bez omezení filtrovány glomeruly, vstřebány v tubulech spolu se sodíkem pod vlivem aldosteronu. Podílí se na údržbě osmotického tlaku a ABR. Při ztrátě chloridů jsou nahrazeny hydrogenuhličitany, při jejich retenci naopak koncentrace hydrogenuhličitanů klesá.
Poznámka:  -----
Výkon: 81469
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 6T - 96,00 - 116,00 mmol/l Laboratorní diagnostika - T. Zima
6T - 1 - 95,00 - 115,00 mmol/l Laboratorní diagnostika - T. Zima
1 - 15 - 95,00 - 110,00 mmol/l Laboratorní diagnostika - T. Zima
15 - 150 - 97,00 - 108,00 mmol/l Laboratorní diagnostika - T. Zima
Název Cholesterol Zkratka CHOL
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ děti; astenický jedinec; malnutrice (zejména nádorového původu); cílový stav - hypolipidemické Th ↑ HLP všech typů; sekundárně - při tyreopatii (hypotyreóza), při nefrotickém syndromu, při Diabetes mellitus, při hormonálních poruchách
Klinické informace: Cholesterol v séru je stavební jednotkou buněčných membrán, je součástí lipoproteinů krevní plazmy, prekurzorem steroidních hormonů a žlučových kyselin. Syntéza probíhá v játrech a periferních tkáních. Z potravy je resorbován v střevě. Transport cholesterolu z extrahepatálních zdrojů do jater spolu s triacylglyceroly a fosfolipidy je realizován ve formě lipoproteinů. V plazmě je asi 25-40 % cholesterolu ve formě volné, a asi 60-75 % ve formě vázané – estery cholesterolu. V běžné praxi je v séru nebo plazmě stanovován cholesterol celkový – volná a esterifikována forma současně. Většina cholesterolu v séru (plazmě) je transportována ve formě LDL, méně pak ve formě HDL a VLDL lipoproteinů. Velmi malá část cholesterolu je transportovaná v chylomikrech. Hlavní indikaci k vyšetření cholesterolu v séru je stanovení kardiovaskulárního rizika a monitorování léčby hypolipidemikami
Poznámka: Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Vadí ikterita.
Výkon: 81471
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1 - 2,42 - 5,77 mmol/l RM-Abbot _Pediatric Ref
2 - 5 - 2,10 - 4,30 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
5 - 10 - 2,10 - 4,40 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
10 - 15 - 2,10 - 4,30 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
15 - 150 - 2,90 - 5,00 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
Název Cholinesteráza Zkratka CHE
Princip stanovení: fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: +20 až +25°C: 8 hodin; +2 až +8°C: 1 týden
Jednotka: ukat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod.
Interpretace: Indikace: - Diagnostika hepatopatií s porušenou jaterní funkcí - Monitoring chronických hepatopatií - Diagnostika intoxikace intoxikace karbamáty a organofosfáty. - Suspektní přítomnost variantních CHE před aplikací sukcinylcholinu Výpovědní hodnota: - Míra syntetické schopnosti jater, funkčního jaterního parenchymu - Pro monitoring jaterní cirhózy je vhodné sledování výsledků v čase - Poločas 12-14 dní - Přímá inhibice a snížení plazmatické aktivity při intoxikaci organofosfáty, karbamáty - Inhibice farmakoterapií - Ireverzibilní, trvá několik týdnů (syntéza nové CHE v játrech) - Např. ecothiopát, cyklofosfamid, neostigmin, metotrexát, esmolol - Orální kontraceptiva obsahující ethinylestradiol mohou vést ke snížení o 20 %. Fyziologická variabilita: Aktivita celkové CHS v plazmě závisí na tělesné hmotnosti, výšce a na pohlaví (muži mají vyšší hodnoty). Během těhotenství klesá aktivita CHS v prvním trimestru o 20 - 30 % a na této nižší hodnotě přetrvává až do porodu, po němž se za pár týdnů vrací k normálu. Postmenopauzální ženy mají hodnoty o 15 % vyšší.
Klinické informace: Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza – enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Syntéza cholinesterázy a tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů při dietě.
Výkon: 81475
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 150 žena 48,00 - 211,00 µkat/l RM_Abbott
15 - 150 muž 73,00 - 182,00 µkat/l RM_Abbott
0 - 6T - 45,00 - 115,00 µkat/l RM_Abbott
6T - 15 - 50,00 - 170,00 µkat/l RM_Abbott
Název Clostridium difficile Zkratka CLOSDIF
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Stolice
Transport: Sterilní odběrová souprava s lopatkou nebo jiná sterilní uzavřená nádoba
Poznámka: Vzorek tekuté stolice cca 1-2 ml, u formované stolice 1-2 g
Abstrakt: 5 dnů při 2-8 °C
Zkumavka / odběrovka: 7 dní
Množství vzorku pro vyšetření: kvalitativní diagnostický test pro rychlou identifikaci a diferenciaci toxinu B a binárního toxinu ze vzorku stolice od pacientů potenciálně infikovaných bakterií Clostridium difficile
Název Cytomegalovirus (CMV) Zkratka CMV
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2 – 8 °C
Transport: 2 – 8 °C
Poznámka: Plasmu je nutné do 4 hodin po odběru separovat centrifugací (10 minut/3500 rpm).
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA CMV v mozkomíšním moku, plazmě, moči a výtěru z krku.
Zkumavka / odběrovka: Výtěry: sterilní tampón (syntetický na plastové tyčince), vymáchat ve zkumavce s 0,5 ml fyziologickým roztokem. Moč, mozkomíšní mok: polypropylenová sterilní zkumavka bez úpravy. Plná krev: Vacutainer® K2E (ref 368841).
Množství vzorku pro vyšetření: Mozkomíšní mok: 0,5 ml. Plná krev: 2 ml (tzn. cca 1 ml plasmy)
Název D-dimery (FEU) Zkratka PDIM
Princip stanovení: sendvičová imuno-detekční metoda
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: plazma ( Na citrát 1:9 ; 3,2% ; 0,109 M)
Stabilita: 4 hod při 15 - 25°C
Jednotka: mg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↑ hluboká žilní trombóza, plicní embolie, DIC, jaterní cirhóza, maligní onemocnění
Klinické informace: D-Dimery jsou specifické štěpné produkty fibrinu. Jejich přítomnost svědčí o aktivaci koagulace a fibrinolýzy.
Poznámka:  ---
Výkon: 96847
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,50 mg/l ref. meze Tosoh AIA 360
Název DHEA-SO4 Zkratka DHEAS
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 2 týdny t při 2-8 °C, 12 měsíců při -20 °C
Jednotka: µmol/l
Interpretace: Snížené hodnoty se objevují při insuficienci nadledvin, zvýšené hodnoty u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémně zvýšené hodnoty se objevují při androgeny produkujícím tumoru nadledvin.
Klinické informace: Dehydroepiandrosteronsulfát (DHEA-S) je steroidní homon vznikající téměř výlučně v nadledvinách. U mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. Má jen slabé androgenní účinky, ale může metabolizovat na silnější androgeny, jako jsou androstendion a testosteron, čímž nepřímo může způsobit hirsutismus a virilismus.
Poznámka:  ---
Výkon: 81389
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
11 - 15 žena 0,20 - 4,60 µmol/l RM_Abbott
15 - 20 žena 1,70 - 13,40 µmol/l RM_Abbott
20 - 25 žena 3,60 - 11,10 µmol/l RM_Abbott
25 - 35 žena 2,60 - 13,90 µmol/l RM-Abbott
35 - 45 žena 2,00 - 11,10 µmol/l RM_Abbott
45 - 55 žena 1,50 - 7,70 µmol/l RM_Abbott
55 - 65 žena 0,90 - 7,70 µmol/l RM_Abbott
65 - 70 žena 0,90 - 2,10 µmol/l RM_Abbott
70 - 99 žena 0,90 - 2,10 µmol/l RM_Abbott - aproximace z předchozího věkového rozmezí
11 - 15 muž 0,50 - 6,60 µmol/l RM_Abbott
15 - 20 muž 1,20 - 10,40 µmol/l RM_Abbott
20 - 25 muž 6,50 - 14,60 µmol/l RM_Abbott
25 - 35 muž 4,60 - 16,10 µmol/l RM_Abbott
35 - 45 muž 3,80 - 13,10 µmol/l RM_Abbott
45 - 55 muž 3,70 - 12,10 µmol/l RM_Abbott
55 - 65 muž 3,70 - 12,10 µmol/l RM_Abbott- aproximace sousedních věkových rozmezí
65 - 70 muž 3,20 - 7,70 µmol/l RM_Abbott
70 - 75 muž 0,91 - 6,76 µmol/l RM_Abbott
75 - 99 muž 0,91 - 6,76 µmol/l RM_Abbott- aproximace z předchozího věkového rozmezí
0 - 1T - 0,70 - 8,20 µmol/l RM_Abbott
1T - 4T - 0,20 - 8,60 µmol/l RM_Abbott
1M - 1 - 0,90 - 5,80 µmol/l RM_Abbott
1 - 4 - 0,90 - 7,50 µmol/l RM_Abbott
4 - 11 - 0,50 - 13,40 µmol/l RM_Abbott - aproximace ze soused. věk. rozmezí
Název Diferenciál mikroskopický Zkratka DIFF
Princip stanovení: mikroskopické hodnocení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25°C; fixovaný preparát neomezenou dobu
Jednotka: %
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace: viz jednotlivé parametry
Klinické informace: Mikroskopické hodnocení nátěru periferní krve spočívá ve stanovení relativního zastoupení (rozpočtu) jednotlivých subpopulací leukocytů a ve zhodnocení morfologických vlastností krvinek bílé, červené i destičkové řady a odhalení jejich případných patologických změn. Krevní nátěr je preparát připravený z nesrážlivé krve panoptickým barvením. Stanovuje se na automatickém analyzátoru nebo mikroskopicky pomocí imerzního objektivu.
Poznámka:  ---
Výkon: 96713
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Diferenciál př. Zkratka KODIFP
Princip stanovení: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: viz. jednotlivé parametry
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: viz jednotlivé parametry
Klinické informace: Slouží k zjištění zastoupení jednotlivých populací leukocytů. Výsledkem jsou relativní nebo absolutní počty.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř