Název CK Zkratka CK
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 2 dny při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 4 týdny při -20 °C
Jednotka: µkat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ Cushingova choroba, thyreotoxikóza, po léčbě estrogeny a estrogeny obsahující kontraceptiv, těžké infekce a septikemie, ↑ katetrizace a koronární angiografie, resuscitace, defibrilace, trauma hrudníku, operace na srdečním svalu, tachykardie, srdeční selhání, defekty chlopní, epil.záchvaty, hypothyreóza, po zhmoždění svalstva, pooperačně, křečové svaly, neurologické choroby
Klinické informace: Enzym CK je dimer, složený z podjednotek, jejichž název je odvozen od svalu M (muscle) a mozku B (brain). Tři identifikované izoenzymy jsou označovány: MM, MB a BB. Normální CK v séru je převážně izoenzym CK-MM. Zvýšené hladiny CK v séru provázejí onemocnění kosterního svalstva, především svalovou dystrofii. Frakce CK-MB se nalézá především ve tkáni myokardu a její přítomnost je obvykle zaznamenána v průběhu 48 hodin po nástupu infarktu myokardu. Použití stanovení celkové CK a izoenzymu CK-MB v diagnostice infarktu myokardu je nejdůležitější aplikací stanovení kreatinkinázy v klinické chemii. Aktivita CK v séru také narůstá po cerebrální ischemii, akutní mozkové příhodě a úrazu hlavy.
Poznámka: Vadí hemolýza.
Výkon: 81495
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 150 žena 0,48 - 2,80 µkat/l RM_Abbott
15 - 150 muž 0,50 - 3,30 µkat/l RM_Abbott
0 - 6T - 0,00 - 6,66 µkat/l RM_Abbott
6T - 1 - 0,00 - 2,44 µkat/l RM_Abbott
1 - 15 - 0,00 - 2,27 µkat/l RM_Abbott
Název CMV IgG Zkratka CMG
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  kU/I
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  Anamnestické protilátky, vzestup hladin při reaktivaci latentní CMV infekce
Klinické informace: Cytomegalovirus patří mezi betaherpesviry, je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus je v populaci běžný, velká část jedinců má proti němu vytvořené protilátky. CMV je v organismu přítomen ve slinných žlázách, leukocytech. Přenáší se obvykle delším intimním kontaktem včetně sexuálního. Přenos je možný rovněž transplantací. Primární infekce probíhá obvykle inaparentně nebo s lehkými chřipkovými příznaky. Nebezpečná je primoinfekce u matky během těhotenství a vrozené CMV infekce u novorozenců. Závažné jsou také infekce imunosuprimovaných jedinců vč. nemocných s AIDS a osob po transplantaci. CMV se podílí též na menší části případů infekční mononukleózy. Protilátky IgG u CMV se při primoinfekci začínají vytvářet za 2-4 týdny a postupně narůstají. V rekonvalescenci nastává pokles IgG protilátek na určitou hladinu, na které tyto protilátky mohou přetrvávat po celý život.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název CMV IgG avidita Zkratka CMVA
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  ---
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  Nízký index avidity – možnost získání primární infekce méně než 3 měsíce před odběrem. Střední index avidity – nevylučuje možnost nedávno proběhlé infekce, nebo může znamenat dávno proběhlou infekci s nedosaženou zralostí avidity IgG. Vysoký index avidity – může vyloučit možnost získání primární infekce méně než 3 měsíce před odběrem.
Klinické informace: Cytomegalovirus patří mezi betaherpesviry, je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus je v populaci běžný, velká část jedinců má proti němu vytvořené protilátky. CMV je v organismu přítomen ve slinných žlázách, leukocytech. Přenáší se obvykle delším intimním kontaktem včetně sexuálního. Přenos je možný rovněž transplantací. Primární infekce probíhá obvykle inaparentně nebo s lehkými chřipkovými příznaky. Nebezpečná je primoinfekce u matky během těhotenství a vrozené CMV infekce u novorozenců. Závažné jsou také infekce imunosuprimovaných jedinců vč. nemocných s AIDS a osob po transplantaci. CMV se podílí též na menší části případů infekční mononukleózy. Protilátky IgG u CMV se při primoinfekci začínají vytvářet za 2-4 týdny a postupně narůstají. V rekonvalescenci nastává pokles IgG protilátek na určitou hladinu, na které tyto protilátky přetrvávají celý život. Avidita protilátek vyjadřuje sílu vazby protilátky na antigen, čím nižší avidita, tím mladší IgG protilátky. Aviditu vyšetřujeme při podezření na probíhající CMV primoinfekci v těhotenství a při podezření na vrozenou CMV infekci u novorozenců.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název CMV IgM Zkratka CMM
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  U/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  Primoinfekce, reaktivace latentní infekce
Klinické informace: Cytomegalovirus patří mezi betaherpesviry, je schopen vyvolat latentní infekci a opět se aktivovat v organismu. Virus je v populaci běžný, velká část jedinců má proti němu vytvořené protilátky. CMV je v organismu přítomen ve slinných žlázách, leukocytech. Přenáší se obvykle delším intimním kontaktem včetně sexuálního. Přenos je možný rovněž transplantací. Primární infekce probíhá obvykle inaparentně nebo s lehkými chřipkovými příznaky. Nebezpečná je primoinfekce u matky během těhotenství a vrozené CMV infekce u novorozenců. Závažné jsou také infekce imunosuprimovaných jedinců vč. nemocných s AIDS a osob po transplantaci. CMV se podílí též na menší části případů infekční mononukleózy. Protilátky IgM u CMV jsou při primární infekci detekovány u 93-100% pacientů, zvýšené hladiny IgM protilátek se objevují i při reaktivaci latentní infekce.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název CRP Zkratka
Princip stanovení: imunoturbidimetrické stanovení
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: mg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ akutní zánět zejména bakteriální etiologie ale i virové etiologie; systémový zánět (systémové onemocnění pojiva, revmatoidní onemocnění atd.); u nádorů solidních, ale zejména krevních; pooperační stavy; CMP, AIM a další těžká onemocnění; může a nemusí korelovat s ostatními markery zánětu : FW, orosomukoid, LEU atd.
Klinické informace: C-reaktivní protein je klasický protein akutní fáze odpovědi na zánětlivou reakci. Je syntetizován játry a skládá se z 5-ti identických polypeptidických řetězců. CRP patří k nejcitlivějším reaktantům akutní fáze a jeho koncentrace prudce roste při zánětlivých procesech. U normálních zdravých jedinců se CRP vyskytuje ve stopovém množství do 5 mg/l. Po začátku reakce akutní fáze však dochází k prudkému a velkému nárůstu koncentrace CRP v séru. Nárůst začíná v rámci 6 až 12 hodin a nejvyšší hodnota je dosažena po 24 až 48 hodin. Hladiny nad 100 mg/l jsou spojeny se závažným stimulem. Stanovení CRP je používáno pro detekci systémových zánětlivých procesů, při sledování léčby bakteriální infekce antibiotiky, zjišťování intrauterinních infekcí, pro odlišení aktivní a neaktivní formy onemocnění při souběžné infekci, k terapeutickému sledování průběhu revmatických onemocnění a sledování protizánětlivé léčby, ke zjištění přítomnosti pooperačních komplikací v rané fázi a rovněž pro odlišení infekce a rejekce transplantované kostní dřeně. Postoperační monitorování hladin CRP u pacientů může pomoci při rozeznávání komplikací. Měření změn v koncentraci CRP slouží jako užitečná diagnostická informace o akutnosti a závažnosti onemocnění. Přetrvávání vysokých koncentrací CRP v séru je závažným znamením, které zpravidla charakterizuje přítomnost nekontrolované infekce.
Poznámka:  ----
Výkon: 91153
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Ceruloplasmin Zkratka CPL
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: g/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: ↓ Wilsonova choroba, Menkesova choroba, hereditární deficience ceruloplazminu, nefrotický syndrom, exudativní enteropatie, malnutrice, jaterní cirhóza, hepatitida, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc ↑ akutní zánětlivé stavy, maligní nádory, cholestáza, hyperthyreóza, hyperfunkce ovárií, gravidita, léčebně podávané estrogeny
Klinické informace: Glykoprotein ceruloplazmin syntetizovaný v játrech, méně v makrofázích a lymofocytech, obsahuje ve své molekule 6-8 atomů mědi. Jeho hlavní funkcí je transport mědi v krvi, oxidázová aktivita, kdy ceruloplazmin katalyzuje oxidaci Fe2+ na Fe3+ a stimuluje buněčný příjem železa. Je reaktantem akutní fáze (inhibuje účinek sérové histaminázy). Významné jsou stavy spojené se snížením hladiny ceruloplazminu, čímž dochází k toxickému působení Fe2+ (peroxidace lipidů, poškození DNA) a akumulaci ceruloplazminu ve tkáních. Izolované stanovení ceruloplazminu je však velmi málo průkazné pro potvrzení defektů metabolismu mědi. V rámci diferenciální dg. je doporučováno stanovení odpadu mědi ve 24 hodinovém sběru moči a stanovení mědi v krvi.
Poznámka:  -----
Výkon: 91141
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae IgA Zkratka CHPNA
Princip stanovení: rekombinantní enzymoimunologický test
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 2x týdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Ch. pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější, v dospělosti má protilátky proti tomuto mikroorganismu 50-80% populace a to celosvětově. K primoinfekci dochází obvykle mezi 5. - 18. rokem života (až 10% primoinfekce probíhá jako pneumonie), reinfekce jsou běžné a obvykle se objevují několik let po počáteční expozici. Až 20% infekcí, především v době chřipkové epidemie, probíhá asymptomaticky. Nejčastější klinické projevy jsou sinusitidy, bronchitidy, pneumonie, záněty HCD. Infekce je také dávána do souvislosti s aterosklerosou, astmatem a obviňuje se společně s Ch.trachomatis z vyvolání postinfekčních reaktivních artritid. Protilátky IgA se vytvářejí později, mohou vymizet během několika měsíců a lze je v souvislosti s klinikou použít jako ukazatel aktivní infekce. U některých jedinců zůstávají dlouhodobě pozitivní, i když nejde o aktivní infekci či reinfekci.Pro chronické infekce je charakteristické přetrvávání hladiny IgA a/nebo IgG, zejména hladiny IgA zůstávají zvýšené. Charakteristická je konstantní hladina protilátek. U reaktivace pozorujeme rychlý nárůst IgA a IgG protilátek, IgM protilátky bývají detekovány zřídka.
Poznámka:  ---
Výkon: 82079
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae IgG Zkratka CHPNG
Princip stanovení: rekombinantní enzymoimunologický test
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 2x týdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Ch. pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější, v dospělosti má protilátky proti tomuto mikroorganismu 50-80% populace a to celosvětově. K primoinfekci dochází obvykle mezi 5. - 18. rokem života (až 10% primoinfekce probíhá jako pneumonie), reinfekce jsou běžné a obvykle se objevují několik let po počáteční expozici. Až 20% infekcí, především v době chřipkové epidemie, probíhá asymptomaticky. Nejčastější klinické projevy jsou sinusitidy, bronchitidy, pneumonie, záněty HCD. Infekce je také dávána do souvislosti s aterosklerosou, astmatem a obviňuje se společně s Ch.trachomatis z vyvolání postinfekčních reaktivních artritid. Samotná přítomnost IgG protilátek bez známek onemocnění je považována za sérologický obraz prodělané infekce. Za známky infekce lze považovat čtyřnásobný vzestup protilátek IgG po 4 týdnech ve druhém odběru od začátku infekce. Pro chronické infekce je charakteristické přetrvávání hladiny IgA a/nebo IgG, zejména hladiny IgA zůstávají zvýšené. Charakteristická je konstantní hladina protilátek. U reaktivace pozorujeme rychlý nárůst IgA a IgG protilátek, IgM protilátky bývají detekovány zřídka.
Poznámka:  ---
Výkon: 82079
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae IgM Zkratka CHPNM
Princip stanovení: rekombinantní enzymoimunologický test
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 2xtýdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Ch. pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější, v dospělosti má protilátky proti tomuto mikroorganismu 50-80% populace a to celosvětově. K primoinfekci dochází obvykle mezi 5. - 18. rokem života (až 10% primoinfekce probíhá jako pneumonie), reinfekce jsou běžné a obvykle se objevují několik let po počáteční expozici. Až 20% infekcí, především v době chřipkové epidemie, probíhá asymptomaticky. Nejčastější klinické projevy jsou sinusitidy, bronchitidy, pneumonie, záněty HCD. Infekce je také dávána do souvislosti s aterosklerosou, astmatem a obviňuje se společně s Ch.trachomatis z vyvolání postinfekčních reaktivních artritid. IgM protilátky jsou detekovatelné v krvi 10. až 14. den od začátku infekce, jejich pozitivita zejména bez současné pozitivity IgA a/nebo IgG protilátek je často považována za obraz primoinfekce. U dospělých může přetrvávat opakovaná dlouhodobá IgM pozitivita u rodově i druhově specifických testech, nejčastěji se současnou pozitivitou IgA a IgG protilátek.
Poznámka:  ---
Výkon: 82079
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia pneumoniae Zkratka CHLAMP
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2 – 8 °C
Transport: 2 – 8 °C
Poznámka: Výtěr z nasopharyngu a spojivkového vaku je nutné provést razantně – zabezpečit tak získání dostatečného množství buněk pro analýzu.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA C. pneumoniae v plicním aspirátu, BAL, sputu, ve stěrech z oční spojivky a nasopharyngu, v kloubním punktátu.
Zkumavka / odběrovka: Sputum, plicní aspirát, BAL, punktát: sterilní zkumavka nebo sputovka Výtěry: sterilní tampón (na drátě), vymáchat ve zkumavce s 0,5 ml fyziologickým roztokem.
Množství vzorku pro vyšetření: Sputum: 10 až 30 ml. Plicní aspirát, BAL: 5-10 ml. Punktát: 0,5 až 2 ml.
Název Chlamydia trachomatis Zkratka CHLAM
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Moč: do 24 h od odběru pokojová teplota, poté 2-8 °C. Punktát: 2-8 °C. Stěr cervixu, uretry či spojivkového vaku: 14 dní při pokojové teplotě, příp. 2-8 °C.
Transport: Moč: do 24 h od odběru pokojová teplota, příp. 2-8 °C. Punktát: 2-8 °C. Stěr cervixu, uretry či spojivkového vaku: pokojová teplota, příp. 2-8 °C.
Poznámka: Moč: Vzhledem k povaze bakterie nutné odebrat první proud ranní moče – pacient by před odběrem neměl 3 hodiny močit. Stěr cervixu, uretry či spojivkového vaku: Provést stěr, tampón zalomit a nechat v mediu - zkumavku uzavřít. Odběrové soupravy MicroTestTM M4RT® (remel) dodá laboratoř lékařům na požádání.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA C. trachomatis v cervikálních stěrech, výtěrech z uretry, moči, stěrech z oční spojivky, punktátu z dutiny břišní.
Zkumavka / odběrovka: moč, punktát: do sterilní polypropylenové zkumavky bez konzervačních látek Stěr cervixu, uretry či spojivkového vaku: MicroTestTM M4RT® (remel) (cat. No. 04863593, 04863607).
Množství vzorku pro vyšetření: Moč: 5 až 10 ml. Punktát: 0,5 až 2 ml.
Název Chlamydia trachomatis Zkratka CHLAM
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2-8ᵒC 24 hodin
Transport: 2 - 8ᵒC
Poznámka: Infekce Chl. trachomatis je jednou z nejrozšířenějších pohlavních nemocí zejména v mladších věkových skupinách. Sérotypy A-C způsobují trachom, sérotypy D-K infikují nejčastěji urogenitální trakt, u novorozenců oční spojivku a dýchací trakt, sérotypy L způsobují pohlavně přenosné onemocnění Lymphogranuloma venereum. Pánevní záněty u žen (10-40% genitálních infekcí) mohou vést k poškození vejcovodů, tubární infertilitě a ektopickým graviditám a představují velký problém pro reprodukci. Bylo zjištěno, že většina infekcí Ch trachomatis u žen a mužů probíhá asymptomaticky. Vzhledem k povaze bakterie nutné odebrat první proud ranní moče – pacient by před odběrem neměl 3 hodiny močit.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA Chlamydia trachomatis v moči, spermatu, stěrech z uretry, cervixu, spojivek.
Typ vyšetřovaného materiálu: Sperma, moč, stěry.
Zkumavka / odběrovka: Sterilní plastová zkumavka (moč, sperma), výtěrovka s PCR transportním médiem MWE.
Množství vzorku pro vyšetření: Moč: 5 až 10 ml
Název Chlamydia trachomatis IgA Zkratka CHLTA
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Infekce Ch. trachomatis je jednou z nejrozšířenějších pohlavních nemocí zejména v mladších věkových skupinách. Sérotypy A-C způsobují trachom, sérotypy D-K infikují nejčastěji urogenitální trakt, u novorozenců oční spojivku a dýchací trakt, sérotypy L způsobují pohlavně přenosné onemocnění Lymphogranuloma venereum. Při klinických potížích jako je uretritis, cervicitis, cystitis, adnexitis, conjunctivitis, prostatitis, event. Reiterově syndromu je užitečné vyšetření sérologie na Ch.trachomatis. Pánevní záněty u žen (10-40% genitálních infekcí) mohou vést k poškození vejcovodů, tubární infertilitě a ektopickým graviditám a představují velký problém pro reprodukci. Infekce bývá také spojována se zvýšeným rizikem ovariálního karcinomu. Bylo zjištěno, že většina infekcí Ch trachomatis u žen a mužů probíhá asymptomaticky. Protilátky IgA se vytvářejí v prvních fázích infekce, mohou vymizet během několika měsíců a lze je v souvislosti s klinikou použít jako ukazatel aktivní infekce. U některých jedinců zůstávají dlouhodobě pozitivní, i když nejde o aktivní infekci či reinfekci. Pro chronické infekce je charakteristické přetrvávání hladiny IgA a/nebo IgG, zejména hladiny IgA zůstávají zvýšené. Charakteristická je konstantní hladina protilátek. U reaktivace pozorujeme rychlý nárůst IgA a IgG protilátek.
Poznámka: Pro potvrzení aktivní chlamydiové infekce je vhodné provést přímý průkaz infekce pomocí metody PCR ve stěru z uretry nebo cervixu
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia trachomatis IgG Zkratka CHLTG
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  AU/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Infekce Ch. trachomatis je jednou z nejrozšířenějších pohlavních nemocí zejména v mladších věkových skupinách. Sérotypy A-C způsobují trachom, sérotypy D-K infikují nejčastěji urogenitální trakt, u novorozenců oční spojivku a dýchací trakt, sérotypy L způsobují pohlavně přenosné onemocnění Lymphogranuloma venereum. Při klinických potížích jako je uretritis, cervicitis, cystitis, adnexitis, conjunctivitis, prostatitis, event. Reiterově syndromu je užitečné vyšetření sérologie na Ch.trachomatis. Pánevní záněty u žen (10-40% genitálních infekcí) mohou vést k poškození vejcovodů, tubární infertilitě a ektopickým graviditám a představují velký problém pro reprodukci. Infekce bývá také spojována se zvýšeným rizikem ovariálního karcinomu. Bylo zjištěno, že většina infekcí Ch trachomatis u žen a mužů probíhá asymptomaticky. Samotná přítomnost IgG protilátek bez známek onemocnění je považována za sérologický obraz prodělané infekce. Za známky infekce lze považovat čtyřnásobný vzestup protilátek IgG po 4 týdnech ve druhém odběru od začátku infekce. Pro chronické infekce je charakteristické přetrvávání hladiny IgA a/nebo IgG, zejména hladiny IgA zůstávají zvýšené. Charakteristická je konstantní hladina protilátek. U reaktivace pozorujeme rychlý nárůst IgA a IgG protilátek.
Poznámka: Pro potvrzení aktivní chlamydiové infekce je vhodné provést přímý průkaz infekce pomocí metody PCR ve stěru z uretry nebo cervixu.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (CT/NG Test) Zkratka CTNG
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Moč: do 24 h od odběru pokojová teplota, poté 2-8 °C , stěr cervixu či vaginální výtěr 14 dní při pokojové teplotě, příp. 2-8 °C až 60dní
Transport: Moč: do 24 h od odběru pokojová teplota, příp. 2-8 °C , stěr cervixu či vaginální výtěr: pokojová teplota, příp. 2-8 °C
Poznámka: Moč: Vzhledem k povaze bakterie nutné odebrat první proud ranní moče – pacient by před odběrem neměl 3 hodiny močit. Stěr cervixu či vaginální výtěr: Provést stěr, tampón zalomit a nechat v mediu - zkumavku uzavřít. Odběrové soupravy MicroTestTM M4RT® (remel) dodá laboratoř lékařům na požádání.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: kvalitativní diagnostický test pro rychlou detekci a diferenciaci genomu DNA Chlamydia trachomatis (CT) a Neisseria gonorrhoeae (NG) ve vzorcích moči, endocervikálních stěrech nebo ve vaginálních výtěrech
Typ vyšetřovaného materiálu: moč, stěr
Zkumavka / odběrovka: moč do sterilní polypropylenové zkumavky bez konzervačních látek, stěr cervixu či vaginální výtěr : MicroTestTM M4RT® (remel) (cat. No. 04863593, 04863607)
Množství vzorku pro vyšetření: Moč: 5 až 10 ml
Název Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (CT/NG Test) Zkratka CTNG
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2-8ᵒC 24 hodin
Transport: 2 - 8ᵒC
Poznámka: Moč: Vzhledem k povaze bakterie nutné odebrat první proud ranní moče – pacient by před odběrem neměl 3 hodiny močit. Neisseria gonorrhoeae jsou nepohyblivé, gramnegativní diplokoky způsobující kapavku. Většina infekcí uretry u mužů způsobených NG má klinické příznaky, které způsobují, že hledají účinnou léčbu, ale u žen tato infekce často nevyvolává rozpoznatelné příznaky, dokud nedojde k komplikacím. Infekce Chl. trachomatis je jednou z nejrozšířenějších pohlavních nemocí zejména v mladších věkových skupinách. Pánevní záněty u žen (10-40% genitálních infekcí) mohou vést k poškození vejcovodů, tubární infertilitě a ektopickým graviditám a představují velký problém pro reprodukci. Bylo zjištěno, že většina infekcí Ch trachomatis u žen a mužů probíhá asymptomaticky.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní diagnostický test pro rychlou detekci DNA Chlamydia trachomatis (CT) a Neisseria gonorrhoeae (NG) v moči a vaginálních nebo cervikálních výtěrech.
Typ vyšetřovaného materiálu: moč, stěr
Zkumavka / odběrovka: Sterilní plastová zkumavka (moč), výtěrovka s PCR transportním médiem MWE.
Množství vzorku pro vyšetření: Moč: 5 až 10 ml
Název Chloridy (Cl) Zkratka CL
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 8 hodin při 15 -25 °C, 1 den při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ ztráta iontů - při zvracení, průjmu, profuzní pocení, ztráty Cl píštělemi GIT, vývody; relativní nedostatek Cl - retence H2O v organismu - hyperhydratace, edémy; nedostatečný příjem; infuzní Th s převahou hypoosmolárních roztoků; léky; porucha funkce ledvin, ↑ dehydratace při průjmech, zvracení, píštělích, vývodech; nedostatčný příjem H2O; infuzní příjem iontových roztoků; léky; porucha funkce ledvin
Klinické informace: Chloridy jsou nejčastějším aniontem v organismu, z větší části se vyskytuje extracelulárně. Příjem i ztráty odpovídají fyziologicky příjmu a ztrátám sodíku v organismu. Renálně jsou bez omezení filtrovány glomeruly, vstřebány v tubulech spolu se sodíkem pod vlivem aldosteronu. Podílí se na údržbě osmotického tlaku a ABR. Při ztrátě chloridů jsou nahrazeny hydrogenuhličitany, při jejich retenci naopak koncentrace hydrogenuhličitanů klesá.
Poznámka:  -----
Výkon: 81469
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 6T - 96,00 - 116,00 mmol/l Laboratorní diagnostika - T. Zima
6T - 1 - 95,00 - 115,00 mmol/l Laboratorní diagnostika - T. Zima
1 - 15 - 95,00 - 110,00 mmol/l Laboratorní diagnostika - T. Zima
15 - 150 - 97,00 - 108,00 mmol/l Laboratorní diagnostika - T. Zima
Název Cholesterol Zkratka CHOL
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ děti; astenický jedinec; malnutrice (zejména nádorového původu); cílový stav - hypolipidemické Th ↑ HLP všech typů; sekundárně - při tyreopatii (hypotyreóza), při nefrotickém syndromu, při Diabetes mellitus, při hormonálních poruchách
Klinické informace: Cholesterol v séru je stavební jednotkou buněčných membrán, je součástí lipoproteinů krevní plazmy, prekurzorem steroidních hormonů a žlučových kyselin. Syntéza probíhá v játrech a periferních tkáních. Z potravy je resorbován v střevě. Transport cholesterolu z extrahepatálních zdrojů do jater spolu s triacylglyceroly a fosfolipidy je realizován ve formě lipoproteinů. V plazmě je asi 25-40 % cholesterolu ve formě volné, a asi 60-75 % ve formě vázané – estery cholesterolu. V běžné praxi je v séru nebo plazmě stanovován cholesterol celkový – volná a esterifikována forma současně. Většina cholesterolu v séru (plazmě) je transportována ve formě LDL, méně pak ve formě HDL a VLDL lipoproteinů. Velmi malá část cholesterolu je transportovaná v chylomikrech. Hlavní indikaci k vyšetření cholesterolu v séru je stanovení kardiovaskulárního rizika a monitorování léčby hypolipidemikami
Poznámka: Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Vadí ikterita.
Výkon: 81471
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1 - 2,42 - 5,77 mmol/l RM-Abbot _Pediatric Ref
2 - 5 - 2,10 - 4,30 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
5 - 10 - 2,10 - 4,40 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
10 - 15 - 2,10 - 4,30 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
15 - 150 - 2,90 - 5,00 mmol/l RM_Doporučení ČSKB+ˇCSAS_2010
Název Cholinesteráza Zkratka CHE
Princip stanovení: fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: +20 až +25°C: 8 hodin; +2 až +8°C: 1 týden
Jednotka: ukat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod.
Interpretace: Indikace: - Diagnostika hepatopatií s porušenou jaterní funkcí - Monitoring chronických hepatopatií - Diagnostika intoxikace intoxikace karbamáty a organofosfáty. - Suspektní přítomnost variantních CHE před aplikací sukcinylcholinu Výpovědní hodnota: - Míra syntetické schopnosti jater, funkčního jaterního parenchymu - Pro monitoring jaterní cirhózy je vhodné sledování výsledků v čase - Poločas 12-14 dní - Přímá inhibice a snížení plazmatické aktivity při intoxikaci organofosfáty, karbamáty - Inhibice farmakoterapií - Ireverzibilní, trvá několik týdnů (syntéza nové CHE v játrech) - Např. ecothiopát, cyklofosfamid, neostigmin, metotrexát, esmolol - Orální kontraceptiva obsahující ethinylestradiol mohou vést ke snížení o 20 %. Fyziologická variabilita: Aktivita celkové CHS v plazmě závisí na tělesné hmotnosti, výšce a na pohlaví (muži mají vyšší hodnoty). Během těhotenství klesá aktivita CHS v prvním trimestru o 20 - 30 % a na této nižší hodnotě přetrvává až do porodu, po němž se za pár týdnů vrací k normálu. Postmenopauzální ženy mají hodnoty o 15 % vyšší.
Klinické informace: Cholinesteráza je sekreční enzym produkovaný jaterními buňkami do krve. V plazmě katalyzuje hydrolytické štěpení esterů cholinu a některých dalších substrátů. Má širší substrátovou specifitu než příbuzná acetylcholinesteráza – enzym podílející se na odbourávání acetylcholinu v nervových synapsích, který se v plazmě nevyskytuje. Syntéza cholinesterázy a tím i její aktivita v plazmě klesá v případě poškození jaterního parenchymu nebo při nedostatku proteinů při dietě.
Výkon: 81475
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 150 žena 48,00 - 211,00 µkat/l RM_Abbott
15 - 150 muž 73,00 - 182,00 µkat/l RM_Abbott
0 - 6T - 45,00 - 115,00 µkat/l RM_Abbott
6T - 15 - 50,00 - 170,00 µkat/l RM_Abbott
Název Clostridium difficile Zkratka CLOSDIF
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Stolice
Transport: Sterilní odběrová souprava s lopatkou nebo jiná sterilní uzavřená nádoba
Poznámka: Vzorek tekuté stolice cca 1-2 ml, u formované stolice 1-2 g
Abstrakt: 5 dnů při 2-8 °C
Zkumavka / odběrovka: 7 dní
Množství vzorku pro vyšetření: kvalitativní diagnostický test pro rychlou identifikaci a diferenciaci toxinu B a binárního toxinu ze vzorku stolice od pacientů potenciálně infikovaných bakterií Clostridium difficile