Název Bilirubin Zkratka BILI
Princip stanovení: reflektanční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j.
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ falešná negativita: způsobena snadnou degradací bilirubinu na přímém světle ↑ hepatální (parenchymatózní) ikterus, posthepatální (obstrukční ikterus)
Klinické informace: Průkaz bilirubinu v moči pomocí diagnostických proužků je založen na azokopulační reakci, kterou poskytuje konjugovaný bilirubin se stabilní diazoniovou solí. V moči se vyskytuje pouze konjugovaný bilirubin, nekonjugovaný bilirubin není do moči vylučován. Slouží k diferenciální diagnostice ikterických pacientů spolu s laboratorním nálezem v krvi.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Bilirubin Zkratka BIL
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 3 dny při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: µmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ hemolytické anémie, neefektivní erytropoéza, virové hepatitidy, autoimunitní hepatitis, ethylické postižení jater, jaterní cirhóza, postižení jater medikamenty, hepatocelulární karcinom, patologická gravidita (HELLP sy.), porucha vylučování primárními žlučovody, obstrukční ikterus
Klinické informace: Bilirubin vzniká v retikuloendotelárním systému v důsledku degradace starých erytrocytů. Hem, uvolněný z hemoglobinu a jiných proteinů je metabolizován na bilirubin, který je v komplexu s albuminem transportován do jater. V játrech je bilirubin konjugován s kyselinou glukuronovou, čímž se stane rozpustným, pak je transportován žlučovodem a posléze vyloučen trávicím traktem. Nemoci nebo stavy, u nichž je následkem hemolytických procesů zvýšená produkce bilirubinu natolik, že jej játra nestačí metabolizovat, se projevují vzestupem hladin nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu. Nezralost jater a některé další nemoci, u kterých je narušena konjugace bilirubinu se rovněž projevují vzestupem hladiny nekonjugovaného bilirubinu. Obstrukce žlučovodu nebo poškození hepatocelulární struktury způsobuje nárůst hladin nekonjugovaného (nepřímého) i konjugovaného (přímého) bilirubinu v oběhu.
Poznámka: Zabraňte hemolýze. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot). Vadí chylozita.
Výkon: 81361
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1D - 0,00 - 102,60 µmol/l RM_Abbott
1D - 2D - 0,00 - 171,00 µmol/l RM_Abbott
3D - 5D - 0,00 - 205,00 µmol/l RM_Abbott
5D - 1T - 0,00 - 171,00 µmol/l RM_Abbott
1T - 15 - 3,40 - 20,50 µmol/l RM_aproximace z RM dosp a patologie do 1R_JD
15 - 150 - 3,40 - 20,50 µmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
Název Bilirubin konjugovaný Zkratka BILP
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 3 dny při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: µmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu, pozdní zpracování vzorků, expozice světla ↑ viz. bilirubin celkový, konjugovaná hyperbilirubinemie, hemolytická anémie
Klinické informace: Bilirubin vzniká v retikuloendotelárním systému v důsledku degradace starých erytrocytů. Hem, uvolněný z hemoglobinu a jiných proteinů je metabolizován na bilirubin, který je v komplexu s albuminem transportován do jater. V játrech je bilirubin konjugován s kyselinou glukuronovou, čímž se stane rozpustným, pak je transportován žlučovodem a posléze vyloučen trávicím traktem. Nemoci nebo stavy, u nichž je následkem hemolytických procesů zvýšená produkce bilirubinu natolik, že jej játra nestačí metabolizovat, se projevují vzestupem hladin nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu. Nezralost jater a některé další nemoci, u kterých je narušena konjugace bilirubinu se rovněž projevují vzestupem hladiny nekonjugovaného bilirubinu. Obstrukce žlučovodu nebo poškození hepatocelulární struktury způsobuje nárůst hladin nekonjugovaného (nepřímého) i konjugovaného (přímého) bilirubinu v oběhu. V séru je konjugovaný bilirubin fyziologicky pouze v nepatrném množství, je filtrován ledvinami do moče. Průkaz bilirubinu v moči pouze pokud je zvýšen v krvi.
Poznámka: Zabraňte hemolýze. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).
Výkon: 81363
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 8,60 µmol/l RM_Abbott
Název Blast Zkratka BLAST
Princip stanovení: mikroskopické hodnocení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25°C;fixovaný preparát neomezenou dobu
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace: ↑ myeloproliferativní, lymfoproliferativní onemocnění
Klinické informace: Blast je první mikroskopicky rozeznatelná buňka bílé vývojové řady.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 1
Název Bordetela pertussis toxin IgA Zkratka BPA
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  IU/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  Interpretace výsledků se provádí zhodnocením párových sér, přičemž odběr druhého vzorku by neměl být dříve než 3 týdny od prvního odběru.
Klinické informace: Bordetella pertussis je původce onemocnění pertuse (černý kašel). Onemocnění způsobují toxigenní kmeny, které produkují tzv. pertusový toxin.Pertuse je onemocnění doprovázené dlouhodobým kašlem, který často doprovází tzv. inspiračním stridor (chraptivý zvuk při nádechu). Po inkubační době (1-2 týdny) začíná onemocnění černý kašel necharakteristickým katarálním stádiem trvajícím přibližně 1 až 2 týdny. Poté se rozvine konvulzivní stádium trvající 2 až 3 týdny, kdy se objevují typické záchvaty paroxysmálního kašle, po nichž často následuje stridor a případně zvracení. K záchvatům kašle často dochází v noci. Při tomto vyšetření stanovujeme protilátky proti pertusovému toxinu ve třídě IgA, vzhledem k tomu, že proti černému kašli je zavedeno povinné očkování a touto metodou nerozlišíme postvakcinační a postinfekční protilátky, je nutné vyšetřovat párová séra (interval 21 dní) a hodnotit dynamiku protilátkové odpovědi.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Bordetela pertussis toxin IgG Zkratka BPG
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  IU/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  Interpretace výsledků se provádí zhodnocením párových sér, přičemž odběr druhého vzorku by neměl být dříve než 3 týdny od prvního odběru.
Klinické informace: Bordetella pertussis je původce onemocnění pertuse (černý kašel). Onemocnění způsobují toxigenní kmeny, které produkují tzv. pertusový toxin. Pertuse je onemocnění doprovázené dlouhodobým kašlem, který často doprovází tzv. inspiračním stridor (chraptivý zvuk při nádechu).Po inkubační době (1 – 2 týdny) začíná onemocnění černý kašel necharakteristickým katarálním stádiem trvajícím přibližně 1 až 2 týdny. Poté se rozvine konvulzivní stádium trvající 2 až 3 týdny, kdy se objevují typické záchvaty paroxysmálního kašle, po nichž často následuje stridor a případně zvracení. K záchvatům kašle často dochází v noci. Při tomto vyšetření stanovujeme protilátky proti pertusovému toxinu ve třídě IgG, vzhledem k tomu, že proti černému kašli je zavedeno povinné očkování a touto metodou nerozlišíme postvakcinační a postinfekční protilátky, je nutné vyšetřovat párová séra (interval 21 dní) a hodnotit dynamiku protilátkové odpovědi.
Poznámka: ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Borrelia IgG Zkratka BG
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Borrelia burgdorferi s.l. (sensu lato) je původcem lymeské borreliózy. Borrelia burgdorferi s.l. v sobě zahrnuje 3 genospecies -B. burgdorferi s.s. (sensu stricto), B. garinii a B. afzelii. Onemocnění je přenášeno klíšťaty druhu Ixodes ricinius. Klinické projevy LB se dělí do tří stádií: 1. časné lokalizované stádium (za 3 dny až 6 týdnů po přisátí klíštěte) - typickým příznakem je pomalu se šířící červená skvrna, zvaná erythema migrans, která se objeví v místě přisátí klíštěte asi u třetiny postižených. Toto stádium může být doprovázeno chřipkovými příznaky. V 2. časném diseminovaném stádiu (několik týdnů až měsíců po infekci) se objevuje zánětlivé postižení CNS (serosní meningitida), kardiální postižení, postižení oka (konjunktivitida), kloubů (migrující artralgie) a kůže (boreliový lymfocytom). Pro třetí pozdní stádium (více než 6 -12 měsíců po infekci) jsou charakteristické chronické změny různých orgánů, zejména kloubů, kůže a nervového systému. Je prokázáno, že B. afzelii způsobuje hlavně kožní postižení, B. garinii neuroborreliózu a B. burgdorferi senzu stricto artritidu a neuroborreliózu. Protilátky proti boreliím se stanovují v krvi (séru), likvoru, případně v synoviální tekutině. Protilátky třídy IgM jsou detekovatelné 3 – 4 týdny po přisátí klíštěte. Za 1 – 3 měsíce jsou odbourány, mohou však přetrvávat i několik měsíců. V případě hraničního nálezu je vhodný další odběr za 3-6 týdnů. Protilátky třídy IgG se objevují 4 – 8 týdnů po infekci, jsou někdy poměrně brzy odbourány (za 1 rok), ale mohou přetrvávat i mnoho let. U borelií nemají IgG protilátky protektivní charakter a i za jejich přítomnosti je možno se znovu nakazit boreliózou. Pouhá pozitivita protilátek bez klinických projevů nesvědčí o onemocnění. Časté jsou nespecifické pozitivity testu ELISA. Nespecifické zkřížené reakce ve třídě IgM mohou být způsobeny reakcí s revmatoidním faktorem. Nespecifické zkřížené reakce v IgG třídě mohou být způsobeny také reakcí s jinými spirochétami, EBV, streptokoky atd. V případě klinických potíží a pozitivity protilátek u metody ELISA je nutná konfirmace Westernblotem. Ale i naopak, negativní serologický nález nevylučuje onemocnění borreliózou. Borelie může někdy díky svým maskovacím schopnostem přežít léčbu v těle hostitele. Toto chování způsobuje atypické klinické symptomy i atypické klinické nálezy. Pacient s přeléčenou borreliózou by měl být 2 – 4 roky sledován.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Borrelia IgM Zkratka BM
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Borrelia burgdorferi s.l. (sensu lato) je původcem lymeské borreliózy. Borrelia burgdorferi s.l. v sobě zahrnuje 3 genospecies -B. burgdorferi s.s. (sensu stricto), B. garinii a B. afzelii. Onemocnění je přenášeno klíšťaty druhu Ixodes ricinius. Klinické projevy LB se dělí do tří stádií: 1. časné lokalizované stádium (za 3 dny až 6 týdnů po přisátí klíštěte) - typickým příznakem je pomalu se šířící červená skvrna, zvaná erythema migrans, která se objeví v místě přisátí klíštěte asi u třetiny postižených. Toto stádium může být doprovázeno chřipkovými příznaky. V 2. časném diseminovaném stádiu (několik týdnů až měsíců po infekci) se objevuje zánětlivé postižení CNS (serosní meningitida), kardiální postižení, postižení oka (konjunktivitida), kloubů (migrující artralgie) a kůže (boreliový lymfocytom). Pro třetí pozdní stádium (více než 6 -12 měsíců po infekci) jsou charakteristické chronické změny různých orgánů, zejména kloubů, kůže a nervového systému. Je prokázáno, že B. afzelii způsobuje hlavně kožní postižení, B. garinii neuroborreliózu a B. burgdorferi senzu stricto artritidu a neuroborreliózu. Protilátky proti boreliím se stanovují v krvi (séru), likvoru, případně v synoviální tekutině. Protilátky třídy IgM jsou detekovatelné 3 – 4 týdny po přisátí klíštěte. Za 1 – 3 měsíce jsou odbourány, mohou však přetrvávat i několik měsíců. V případě hraničního nálezu je vhodný další odběr za 3-6 týdnů. Protilátky třídy IgG se objevují 4 – 8 týdnů po infekci, jsou někdy poměrně brzy odbourány (za 1 rok), ale mohou přetrvávat i mnoho let. U borelií nemají IgG protilátky protektivní charakter a i za jejich přítomnosti je možno se znovu nakazit boreliózou. Pouhá pozitivita protilátek bez klinických projevů nesvědčí o onemocnění. Časté jsou nespecifické pozitivity testu ELISA. Nespecifické zkřížené reakce ve třídě IgM mohou být způsobeny reakcí s revmatoidním faktorem. Nespecifické zkřížené reakce v IgG třídě mohou být způsobeny také reakcí s jinými spirochétami, EBV, streptokoky atd. V případě klinických potíží a pozitivity protilátek u metody ELISA je nutná konfirmace Westernblotem. Ale i naopak, negativní serologický nález nevylučuje onemocnění borreliózou. Borelie může někdy díky svým maskovacím schopnostem přežít léčbu v těle hostitele. Toto chování způsobuje atypické klinické symptomy i atypické klinické nálezy. Pacient s přeléčenou borreliózou by měl být 2 – 4 roky sledován.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Borrelia burgdorferi sensu lato Zkratka BORRE
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2-8 °C, klíště i při pokojové teplotě
Transport: 2-8 °C, klíště i při pokojové teplotě
Poznámka: V krvi nízká pravděpodobnost záchytu. V primárním akutním stádiu onemocnění lze borelie prokázat v kožních bioptátech. Ve fázi hematogenního rozsevu (druhém stádiu) mohou být přítomny po krátkou dobu v periferní krvi - vyšetření by mělo být požadováno pouze v případě teplot a akutní fáze onemocnění, v pozdním stádiu onemocnění v mozkomíšním moku (neuroborelióza) a kloubním punktátu.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA B. burgdorferi s. l. v mozkomíšním moku, kloubním punktátu, kožním bioptátu, moči, krvi i klíštěti.
Zkumavka / odběrovka: Mozkomíšní mok, punktát,kožní bioptát, moč: sterilní zkumavka. Plná krev: Vacutainer® K2E (ref 368841). Klíště: Sterilní zkumavka, jiná uzavřená nádoba.
Množství vzorku pro vyšetření: Mozkomíšní mok, kloubní punktát: 0,5 – 2 ml. Plná krev: 2 ml. Moč: 5-10 ml. Kožní bioptát: terčík do průměru max 4 mm.
Název Borrelia burgdorferi sensu lato Zkratka BORRE
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2-8 °C
Transport: 2-8 °C
Poznámka: V krvi nízká pravděpodobnost záchytu. V primárním akutním stádiu onemocnění lze borelie prokázat v kožních bioptátech. Ve fázi hematogenního rozsevu (druhém stádiu) mohou být přítomny po krátkou dobu v periferní krvi - vyšetření by mělo být požadováno pouze v případě teplot a akutní fáze onemocnění, v pozdním stádiu onemocnění v mozkomíšním moku (neuroborelióza) a kloubním punktátu.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA Borrelia burgdorferi s. l. s analytickou specificitou pro B. burgdorferi s.s., B.garinii, B.afzelii, B.andersonii, B. bisetii, B.valaisiana, B.lusitanie, B.japonica, B.tanukii, B.turdi, B.sinica, B.mayonii.
Typ vyšetřovaného materiálu: Likvor, punktát, moč, sérum, plasma, plná krev, klíště.
Zkumavka / odběrovka: BD Vacutainer® K2E (fialová zátka) - plná krev, plasma, sterilní plastová zkumavka (likvor, moč), výtěrovka s PCR transportním médiem MWE
Množství vzorku pro vyšetření: Mozkomíšní mok, kloubní punktát: 0,5 – 2 ml. Plná krev: 2 ml. Moč: 5-10 ml.
Název Buňka plazmatická Zkratka PLB
Princip stanovení: mikroskopické hodnocení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25°C;fixovaný preparát neomezenou dobu
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace: ↑ lymfoproliferativní onemocnění, mnohočetný myelom
Klinické informace: Plazmocyty jsou efektorové B lymfocyty produkující protilátky. Je pro ně charakterisitcká bohatá bazofilní cytoplazma s projasněním kolem excentricky uloženého jádra.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 1
Název Bílkovina Zkratka PROT
Princip stanovení: reflektanční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j.
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ falešně pozitivní výsledek pozorován u silně alkalických a bakteriálně kontaminovaných vzorků moči, všechny druhy proteinurie (renální, prerenální, subrenální, přechodná). Pozitivní nález proteinurie je nutné porovnat s klinickým obrazem a ostatním laboratorním nálezem.
Klinické informace: U zdravého člověka nelze prokázat vyšší ztráty bílkovin v definitivní moči, většina proteinů neprochází zdravým glomerulem, pouze albumin a část mikroproteinů, kteréžto jsou z velké části resorbovány tubulárními buňkami. Nevýhodou testovacích proužků je jejich citlivost na albumin, méně na mukoproteiny, nízkomolekulární proteiny, Bence-Jonesově bílkovinu. Časné fáze glomerulárního onemocnění ani tubulointersticiální poškození nelze včas zachytit.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Bílkovina celková Zkratka
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 1 týden při 15-25 °C, 4 týdny při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: g/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ střevní onemocnění s chronickými průjmy (celiakie, potravinová alergie, deficit disacharidáz, mukoviscidóza, tropická a netropická sprue, selektivní deficit IgA), hepatopatie, malnutrice, kachexie, ethylismus, analbuminémie, deficit tvorby Ig, glomerulonefritida, nefrotický syndrom různé etiologie, exsudativní enteropatie, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, popáleniny, ekzémy, hemoragická anémie, pseudohypoproteinémie (srdeční selhání, jaterní cirhóza, peritonitida, infúze, gravidita) ↑ pseudohyperproteinémie (dehydratace, průjmové onemocnění, zvracení, nedostatečný příjem tekutin, pocení, diabetes insipidus, polyurická fáze akutního selhání ledvin), chronická zánětlivá onemocnění, plazmocytom, Waldenstromova makroglobulinémie
Klinické informace: V laboratorní terminologii se pojmem celkový protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny. Jde o více než 100 strukturně známých proteinů lišících se molekulovou hmotností, vlastnostmi, distribucí i biologickou funkcí. K významným funkcím patří udržování onkotického tlaku krve, transport mnoha látek, obrana proti infekci, enzymová aktivita, hemokoagulace, pufrační a antioxidační působení. Největší podíl na syntéze těchto proteinů mají játra, významně se na ní podílí také lymfocyty. Denní obrat činí přibližně 25 g. Pro syntézu je nezbytný dostatečný přísun proteinů v potravě, syntéza je regulována hormonálně. Produktem odbourávání jsou aminokyseliny, které se opětovně využívají pro syntetické reakce nebo jsou dále odbourávány. Konečným produktem degradace proteinů je močovina, která se z těla vylučuje převážně močí. Malé množství proteinových molekul je z těla vylučováno přímo močí a stolicí.
Poznámka:  -----
Výkon: 81365
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název C-peptid Zkratka CPEP
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunostanovení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (EDTA, heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 5 hodin při 15 -25 °C, 5 dní při 2-8 °C, 2 měsíce při -20 °C
Jednotka: pmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ DM závislý na příjmu inzulinu, ↑ renální selhání, inzulinom, obezita, metabolický syndrom
Klinické informace: Beta-buňky Langerhansových ostrůvků štěpí účinkem specifických enzymů proinzulin za vzniku ekvimolárního množství C-peptidu a inzulinu. Inzulin je z 50-60 % zachycen játry, C-peptid je jaterní tkání vychytáván z cca 12% - proto C-peptid v krvi poskytuje mnohem spolehlivější informaci o sekreci beta-buněk než samotný inzulin, při stanovení neinterferuje exogenní inzulín podávaný léčebně. Podstatná část C-peptidu se z oběhu prostřednictvím ledvin vylučuje do moče.
Poznámka:  ----
Výkon: 93145
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 298,00 - 2350,00 pmol/l
Název CA 125 Zkratka C125
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: kU/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: CA 125 je exprimován u 80% karcinomů ovarií serózního typu. Zvýšená hladina byla prokázána také u hepatocelulárního karcinomu. Po odstranění tumoru klesá koncentrace CA 125 o 75-90%. Zvýšené hladiny CA 125 v séru způsobené nemaligním onemocněním obvykle zahrnují chronická onemocnění jater, peritonitidu, benigní onemocnění ovarií a endometria, leiomyom nebo selhání ledvin.
Klinické informace: CA 125 je heterogenní glykoprotein s vysokým obsahem sacharidů, produkovaný fetálními epiteliálními tkáněmi coelomového původu. V dospělém věku může být omezeně syntetizován v normálním epitelu tkáně vejcovodů, bronchů, endometria, cervixu, ale i v mezotelu pleury, perikardu a peritonea. CA 125 je důležitý marker vhodný k monitorování karcinomu ovarií. Senzitivita v dalších gynekologických nádorech je nižší. Zvýšená hladina CA 125 byla prokázána u hepatocelulárního karcinomu. Screening CA 125 v séru nemocných s karcinomem ovarií je prováděn pouze v případě rodinné predispozice.
Poznámka: Zabraňte hemolýze, nevhodné je ikterické a chylózní sérum. Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím
Výkon: 81235
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 35,00 kU/l RM_Abbott=cutt off Doporučení ČSKB NM_2014
Název CA 15-3 Zkratka C153
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: kU/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Patologická hodnota CA 15-3 s vysokou pravděpodobností svědčí pro existenci maligního onemocnění, negativní výsledek však existenci nádoru nevylučuje. Zvýšené hodnoty nalézáme především u nemocných s maligními nádory prsu, ale také u bronchogenního karcinomu, nádorů GIT, prostaty ovarií a dělohy. Hraniční a zvýšené hodnoty se objevují u benigních onemocnění prsu a trávicího ústrojí, dále jaterní cirhózy, hepatitidy, bronchitidy a také u těhotných.
Klinické informace: CA 15-3 je antigen polymorfního epiteliálního mucinu, definovaný na základě monoklonálních protilátek. V dospělosti je syntetizován v epiteliálních buňkách vývodů mléčné žlázy, slinných žláz a bronchů. Je to glykoprotein, který je produkován především karcinomy prsu, případně dalšími adenokarcinomy.
Poznámka:  -----
Výkon: 81235
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 50 žena 0,00 - 31,30 kU/l RM_Abbot= BC,*Doporučení ČSKB NM_2014
50 - 150 žena 0,00 - 31,30 kU/l RM_Abbott=BC
0 - 150 muž 0,00 - 31,30 kU/l RM_Abbott=BC
Název CA 19-9 Zkratka C199
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: kU/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Vysoké hodnoty CA 19-9 lze nalézt u karcinomu pankreatu. U pacientů s koncentrací >100000 kU/l byly téměř vždy nalezeny metastázy. Koncentrace CA 19-9 dobře korelují s efektem terapie. Značně zvýšené hladiny CA19-9 v séru působí cholestáza, ale i benigní a zánětlivá onemocnění žaludku, střeva, pankreatu a jater.
Klinické informace: CA 19-9 se vyskytuje jako glykolipid ve tkáni nebo mucin v séru. Obsahuje determinanty lidské krevní skupiny sialyl-Lewis (a). Kolem 5-10% populace tento antigen netvoří. Marker lze využít pro odhad přítomnosti nádoru pankreatu, kde dosahuje vysoké senzitivity (až 70-90 %). Vysokou senzitivitu dosahuje tento marker i podle závažnosti onemocnění u karcinomů kolorekta (18-58 %), u cholangiocelulárních karcinomů (22-49 %), u nádorů žlučových cest (55-79 %) a žaludku (25-60 %). Koncentrace CA 19-9 korelují dobře s efektem terapie. Mucinózní karcinomy ovaria mohou taktéž produkovat CA 19-9.
Poznámka:  ----
Výkon: 81235
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 37,00 kU/l RM_Abbott= cutt off Doporučení ČSKB NM_2014
Název CA 72-4 Zkratka CA-72-4
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 7 dní při 15-25 °C, 30 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
Jednotka: klU/l
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Interpretace: Zvýšené hodnoty CA 72-4 korelují s přítomností vzdálených metastáz. Používá se k monitorování průběhu onemocnění především u karcinomu žaludku. Z benigních onemocnění se hladina CA 72-4 zvyšuje při jaterní cirhóze, akutní pankreatitidě, vředové chorobě žaludku a zánětlivých onemocněních GIT .
Klinické informace: Antigen CA 72-4 je definovaný jako epitop mucinu reagující se dvěma monoklonálními protilátkami. Za fyziologického stavu jej produkuje plod v žaludku, jícnu a pankreatu. V dospělosti je prokazatelný především u maligních nádorů žaludku, střeva, pankreatu, mléčné žlázy a některých nádorů ovaria.
Poznámka:  -----
Výkon: 93261
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 6,90 kIU/l RM_Roche
Název CDT (karbohydrát deficientní transferin) Zkratka CDT
Princip stanovení: HPLC-PDA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 4°- 8°C: 1 týden; -20°C: 1 rok
Jednotka: %
Doba odezvy: 2 týdny
Klinické informace: Za všeobecně uznávaný marker chronického abúzu ethanolu je dnes považován karbohydrát-deficientní transferrin (CDT), ideálně v kombinaci se stanovením katalytické aktivity γ-glutamyltransferázy (GGT) a středního objemu erytrocytů (MCV). Při chronické konzumaci ethanolu dochází k nárustu podílu málo sialylovaných izoforem transferinu doposud ne zcela jasným mechanismem. Pravděpodobnou příčinou je efekt acetaldehydu na aktivitu sialyl transferázy lokalizované především v membránách hepatocytů, současně byla prokázána zvýšená plazmatická aktivita sialidázy. Pro diagnostiku se využívá zejména stanovení podílu disialoformy. Signifikantní nárůst lze zaznamenat po čtrnáctidenní konzumaci ethanolu v dávce 60 g/den, po abstinenci poklesne hodnota disialotransferinu na normál opět během 2 týdnů, u těžkých pijáků s vysokými hodnotami disialotransferinu je pokles na normální hodnoty v řádu 5 - 8 týdnů abstinence. Diagnostická senzitivita se významně liší mezi pohlavími a u žen je nižší. Falešně pozitivní výsledky mohou být zapříčiněny vzácně se vyskytujícím carbohydrate-defficient glykoprotein syndromem (CDG I a CDG II), primární biliární cirhózou, chronickou hepatitidou a karcinomem jater. Vysoce lipemické vzorky (> 6,0 mmol/l) mohou být také příčinou zvýšení hladiny CDT.
Výkon: 93263
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název CEA Zkratka CEA
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: µg/l
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Patologická hodnota v séru s vysokou pravděpodobností svědčí pro existenci maligního onemocnění. Negativní výsledek však malignitu nevylučuje. Podle absolutní hodnoty CEA v séru lze usuzovat, zda se jedná o onemocnění lokalizované nebo generalizované, kdy jsou hodnoty výrazně vyšší. Zvýšené hodnoty nalézáme u kolorektálního karcinomu, karcinomu žaludku, prsu, jater, bronchogenním karcinomu. Jeho hladina je úměrná velikosti nádoru. Hraniční a zvýšené hodnoty se objevují u kuřáků, alkoholiků a benigních lézí jako jsou jaterní cirhoza, Crohnova choroba, onemocnění žlučníku, plic, ledvin.
Klinické informace: CEA je onkofetální glykoprotein s vysokým obsahem sacharidů o molekulové hmotnosti 180-200 kDa. Za fyziologických podmínek je produkován ve vyvíjejícím se embryu. V dospělosti je omezeně syntetizován epiteliálními buňkami střevní sliznice, žaludku a bronchů. Pravděpodobně se podílí na procesu adheze a metastazovaní buněk. Ačkoliv není orgánově specifický, lze jej použít u řady nádorů. CEA produkují karcinomy zažívacího traktu, plic (adenokarcinomy), mléčné žlázy, nádory ženských pohlavních orgánů (mucinózní adenokarcinomy), endometriální nádory i nádory děložního těla, karcinomy močového měchýře, ledvin, diferencované karcinomy prostaty a testikulární teratomy.
Poznámka:  ------
Výkon: 81249
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 5,00 µg/l RM_Abbott=cutt off Doporučení ČSKB NM_2014