Název Urobilinogen Zkratka UBLG
Princip stanovení: reflektanční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j.
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ falešná negativita: delší čas od odběru do zpracování v laboratoři ↑ prehepatální (hemolytický) ikterus, hepatální (parenchymatózní) ikterus
Klinické informace: Průkaz urobilinogenu v moči diagnostickým proužkem je založen na azokopulační reakci urobilinogenu se stabilní diazoniovou solí. Slouží spolu s průkazem bilirubinu v moči jako indikátor v diagnostice hyperbilirubinémií spolu s ostatním laboratorním nálezem v krvi.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název VZV IgG Zkratka VZVG
Princip stanovení: Kvantitativní
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 den při 15 - 25 °C, 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: mIU/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: ---
Klinické informace: VZV (Varicella-zoster virus) patří do čeledi Herpesviridae a je původce planých neštovic a pásového oparu. Primární infekce VZV je příčinou planých neštovic – jde o akutní vysoce nakažlivé onemocnění s papilovezikulární vyrážkou, které u dětí probíhá obvykle bez komplikací, u starší populace je průběh těžší. Přenos se děje hlavně kapénkovou cestou, možný je i transplacentární cestou. K infekci dochází kontaktem s nemocnou osobou a kapénkovou infekcí. Nakažlivost onemocnění je 2 dny před výsevem puchýřků a trvá 7 dní do zaschnutí lézí. Onemocnění těhotné ženy v 1. trimestru gravidity může vzácně vést k vrozeným vadám končetin či lebky, mozku a rozsáhlým jizevnatým změnám na kůži plodu. Herpes zoster je zánětlivé onemocnění spinálních ganglií a zadních kořenů míšních nebo mozkových nervů vzniklé reaktivací latentní VZV infekce, které se projevuje typickou vyrážkou v příslušném dermatomu, provázené výraznou bolestivostí. Pozitivita IgM protilátek může být u VZV primoinfekce v prvním vzorku séra, v párovém séru dochází k sérokonverzi IgM a IgG protilátek. Při reaktivaci VZV infekce může a nemusí být pozitivita IgM protilátek, je pozitivita IgG protilátek, v párovém séru dochází k signifikantní změně IgG protilátek.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název VZV IgM Zkratka VZVM
Princip stanovení: Kvalitativní
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 den při 15 - 25 °C, 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: ---
Klinické informace: VZV (Varicella-zoster virus) patří do čeledi Herpesviridae a je původce planých neštovic a pásového oparu. Primární infekce VZV je příčinou planých neštovic – jde o akutní vysoce nakažlivé onemocnění s papilovezikulární vyrážkou, které u dětí probíhá obvykle bez komplikací, u starší populace je průběh těžší. Přenos se děje hlavně kapénkovou cestou, možný je i transplacentární cestou. K infekci dochází kontaktem s nemocnou osobou a kapénkovou infekcí. Nakažlivost onemocnění je 2 dny před výsevem puchýřků a trvá 7 dní do zaschnutí lézí. Onemocnění těhotné ženy v 1. trimestru gravidity může vzácně vést k vrozeným vadám končetin či lebky, mozku a rozsáhlým jizevnatým změnám na kůži plodu. Herpes zoster je zánětlivé onemocnění spinálních ganglií a zadních kořenů míšních nebo mozkových nervů vzniklé reaktivací latentní VZV infekce, které se projevuje typickou vyrážkou v příslušném dermatomu, provázené výraznou bolestivostí. Pozitivita IgM protilátek může být u VZV primoinfekce v prvním vzorku séra, v párovém séru dochází k sérokonverzi IgM a IgG protilátek. Při reaktivaci VZV infekce může a nemusí být pozitivita IgM protilátek, je pozitivita IgG protilátek, v párovém séru dochází k signifikantní změně IgG protilátek.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Valproát Zkratka VAL
Princip stanovení: FPIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: +20 až +25°C: 2 dny; +4 až +8°C: 1 týden
Jednotka: umol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 3 dny
Klinické informace: Kyselina valproová patří mezi antiepileptika první volby. Má obzvlášť široké antiepileptické spektrum. Působí při generalizovaných myoklonických, tonickoklonických záchvatech, absencích, parciálních a sekundárně generalizovaných záchvatech. Ke snížení hladiny valproátu dochází zejména v kombinované léčbě s fenytoinem, fenobarbitalem, karbamazepinem nebo primidonem.
Výkon: 99139
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 346,00 - 693,00 µmol/l RM_Abbott
Název Varicella-zoster virus (VZV) Zkratka VZV
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2 – 8 °C
Transport: 2 – 8 °C
Poznámka: Plasmu je nutné do 4 hodin po odběru separovat centrifugací (10 minut/3500 rpm).
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA varicella-zoster viru v mozkomíšním moku, ve stěrech z puchýřků a plazmě.
Zkumavka / odběrovka: Stěry: sterilní tampón (syntetický na plastové tyčince), vymáchat ve zkumavce s 0,5 ml fyziologickým roztokem. Mozkomíšní mok: polypropylenová sterilní zkumavka bez úpravy. Plná krev: Vacutainer® K2E (ref 368841)
Množství vzorku pro vyšetření: Mozkomíšní mok: minimálně 0,5 ml. Plná krev: 2 ml (tzn. cca 1 ml plasmy)
Název Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz Zkratka HEPBKVAL
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Plná krev: 2 – 8 °C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: v mrazáku při teplotě nižší než -20 °C
Transport: Plná krev: 2 – 8°C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: zamražené při teplotě nižší než -20 °C
Poznámka: Plasmu (sérum) je nutné do 4 hodin po odběru separovat centrifugací (10 minut/3500 rpm)
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní průkaz DNA viru hepatitidy B v séru nebo plazmě
Zkumavka / odběrovka: Vacutainer® K2E (ref 368841), Vacutainer® SST™ II Advance (ref 367957)
Množství vzorku pro vyšetření: Plná krev: 2 ml (tzn. cca 1 ml plasmy či séra)
Název Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz Zkratka HEPBKVAL
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Plasma, sérum 2-8ᵒ C 7dní, -20ᵒC 6 týdnů
Transport: 2-8ᵒ C
Poznámka: Virus hepatitidy B (HBV) je malý virus obalený DNA z rodiny Hepadnaviridae a je odpovědný za akutní a chronickou hepatitidu způsobenou HBV.
Doba odezvy: 3 dny
Abstrakt: Kvalitativní stanovení DNA viru hepatitidy B v séru nebo plazmě.
Typ vyšetřovaného materiálu: Plasma, sérum.
Zkumavka / odběrovka: Zkumavka DB Vacutainer® K2E (fialová zátka) - plasma, zkumavka DB Vacutainer (zlatá zátka) - sérum.
Množství vzorku pro vyšetření: Plasma, sérum: minimálně 0,6 ml
Název Virus hepatitidy B - kvantita Zkratka HEPBKVAN
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Plná krev: 2 – 8 °C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: v mrazáku při teplotě nižší než -20 °C
Transport: Plná krev: 2 – 8°C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: zamražené při teplotě nižší než -20 °C
Poznámka: Plasmu (sérum) je nutné do 4 hodin po odběru separovat centrifugací (10 minut/3500 rpm).
Abstrakt: kvantitativní stanovení DNA viru hepatitidy B v séru nebo plazmě, výsledek udáván jako počet kopií DNA HBV v 1 ml vzorku
Zkumavka / odběrovka: Vacutainer® K2E (ref 368841), Vacutainer® SST™ II Advance (ref 367957)
Množství vzorku pro vyšetření: Plná krev: 2 ml (tzn. cca 1 ml plasmy či séra)
Název Virus hepatitidy B - kvantita Zkratka HEPBKVAN
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Plasma, sérum 2-8ᵒ C 7dní, -20ᵒC 6 týdnů
Transport: 2-8ᵒ C
Poznámka: Virus hepatitidy B (HBV) je malý virus obalený DNA z rodiny Hepadnaviridae a je odpovědný za akutní a chronickou hepatitidu způsobenou HBV. Výsledek vyšetření je kvantifikován a udáván v IU/ml. Limit detekce testu je 3 IU/ml v plasmě a 6 IU/ml v séru. Test slouží ke kvantifikaci virové nálože v krvi a kontrole úspěšnosti léčby HBV.
Doba odezvy: 3 dny
Abstrakt: Kvantitativní stanovení DNA viru hepatitidy B v séru nebo plazmě, výsledek udáván v IU/ml.
Typ vyšetřovaného materiálu: Plasma, sérum.
Zkumavka / odběrovka: Zkumavka DB Vacutainer® K2E (fialová zátka) - plasma, zkumavka DB Vacutainer (zlatá zátka) - sérum.
Množství vzorku pro vyšetření: Plasma, sérum: minimálně 0,6 ml
Název Virus hepatitidy C - genotypizace Zkratka HEPCGEN
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Plná krev: 2 – 8 °C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: v mrazáku při teplotě nižší než -20 °C
Transport: Plná krev: 2 – 8°C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: zamražené při teplotě nižší než -20 °C
Poznámka: Plasmu (sérum) je nutné do 4 hodin po odběru separovat centrifugací (10 minut/3500 rpm)
Doba odezvy: Do 1 měsíce
Abstrakt: Určení genotypu viru hepatitidy C (1a, 1b, 2, 3a) pro výběr terapie.
Zkumavka / odběrovka: Vacutainer® K2E (ref 368841), Vacutainer® SST™ II Advance (ref 367957)
Množství vzorku pro vyšetření: Plná krev: 1 ml (tzn. cca 0,5 ml plasmy či séra)
Název Virus hepatitidy C - kvantita Zkratka HEPCKVAN
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Plná krev: 2 – 8 °C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: v mrazáku při teplotě nižší než -20 °C
Transport: Plná krev: 2 – 8°C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: zamražené při teplotě nižší než -20 °C
Poznámka: Plasmu (sérum) je nutné do 4 hodin po odběru separovat centrifugací (10 minut/3500 rpm)
Doba odezvy: 7 - 14 dní
Abstrakt: Kvantitativní stanovení RNA viru hepatitidy C v plazmě nebo séru, výsledek udáván v IU/ml.
Zkumavka / odběrovka: Vacutainer® K2E (ref 368841), Vacutainer® SST™ II Advance (ref 367957)
Množství vzorku pro vyšetření: Plná krev: 2 ml (tzn. cca 1 ml plasmy či séra)
Název Virus hepatitidy C - kvantita Zkratka HEPCKVAN
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Plasma, sérum 2-8ᵒ C 7dní, -20ᵒC 6 týdnů
Transport: 2-8ᵒ C
Poznámka: Virus hepatitidy C je RNA virus z čeledi Flaviviridae a je původcem onemocnění HCV, která se může projevovat chronickým onemocněním jater, cirhózou a případně hepatocelulárním karcinomem. Test slouží k potvrzení infekce u anti-HCV pozitivních jedinců a dále ke kvantifikaci virové nálože v krvi a monitorování úspěšnosti léčby. Limit detekce testu je 4 IU/ml v plasmě a 6 IU/ml v séru.
Doba odezvy: 3 dny
Abstrakt: Kvantitativní stanovení RNA viru hepatitidy C v plazmě nebo séru, výsledek udáván v IU/ml.
Typ vyšetřovaného materiálu: Plasma, sérum.
Zkumavka / odběrovka: Zkumavka DB Vacutainer® K2E (fialová zátka) - plasma, zkumavka DB Vacutainer (zlatá zátka) - sérum.
Množství vzorku pro vyšetření: Plasma, sérum: minimálně 1,0 ml
Název Virus hepatitidy C – kvalitativní průkaz Zkratka HEPCKVAL
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Plná krev: 2 – 8 °C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: v mrazáku při teplotě nižší než -20 °C
Transport: Plná krev: 2 – 8°C (do 4 h po odběru) Plasma, sérum: zamražené při teplotě nižší než -20 °C
Poznámka: Plasmu (sérum) je nutné do 4 hodin po odběru separovat centrifugací (10 minut/3500 rpm).
Doba odezvy: 7 - 14 dní
Abstrakt: Kvalitativní průkaz RNA viru hepatitidy C v plazmě
Zkumavka / odběrovka: Vacutainer® K2E (ref 368841), Vacutainer® SST™ II Advance (ref 367957)
Množství vzorku pro vyšetření: Plná krev: 2 ml (tzn. cca 1 ml plasmy či séra)
Název Virus hepatitidy C – kvalitativní průkaz Zkratka HEPCKVAL
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: Plasma, sérum 2-8ᵒ C 7dní, -20ᵒC 6 týdnů
Transport: 2-8ᵒ C
Poznámka: Virus hepatitidy C je RNA virus z čeledi Flaviviridae a je původcem onemocnění HCV, která se může projevovat chronickým onemocněním jater, cirhózou a případně hepatocelulárním karcinomem. Test slouží k potvrzení infekce u anti-HCV pozitivních jedinců.
Doba odezvy: 3 dny
Abstrakt: Kvalitativní průkaz RNA viru hepatitidy C v plazmě
Typ vyšetřovaného materiálu: Plasma, sérum.
Zkumavka / odběrovka: Zkumavka DB Vacutainer® K2E (fialová zátka) - plasma, zkumavka DB Vacutainer (zlatá zátka) - sérum.
Množství vzorku pro vyšetření: Plasma, sérum: minimálně 1,0 ml
Název Virus herpes simplex typ 1 a 2 (HSV 1, HSV2) Zkratka HERPES
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2 – 8 °C
Transport: 2 – 8 °C
Poznámka: Plasmu je nutné do 4 hodin po odběru separovat centrifugací (10 minut/3500 rpm)
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA HSV 1, 2 v mozkomíšním moku, výtěrech z ústní dutiny, kožních stěrech a plazmě.
Zkumavka / odběrovka: Stěry: sterilní tampón (syntetický na plastové tyčince), vymáchat ve zkumavce s 0,5 ml fyziologickým roztokem. Mozkomíšní mok: polypropylenová sterilní zkumavka bez úpravy. Plná krev: Vacutainer® K2E (ref 368841)
Množství vzorku pro vyšetření: Mozkomíšní mok: 0,5 ml. Plná krev: 2 ml (tzn. cca 1 ml plasmy)
Název Vitamin B12 Zkratka VB12
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Stabilita: 15 min při 15-25 °C, 1 den při 2-8 °C, 8 týdnů při -20 °C
Jednotka: pmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 48 hodin
Interpretace: ↓ achlorhydrie, alfa-talasémie, alkoholismus, anémie (perniciozní, magaloblastická, aplastická, celiakie), vrozený deficit, snížený příjem Fe a kyseliny listové, demence, divertikulotitida jejuna, cystická fibróza, gastrektomie, chronická atrofická gastritis, hemodialýza, hypermetabolické stavy, hyperthyreóza, primární hypothyreoismus, chronická pankreatitida, insuficience pankreatu, vegetariánství, malnutrice, mnohočetný myelom, nádory střeva a dutiny ústní, nedostatek IF, onemocnění CNS, resekce střeva, sklerodermie, snížený příjem vitamínu B12, sprue, malabsorpční syndrom, syndrom slepé kličky, syndrom Zollinger–Ellisonův, gravidita ↑ jaterní cirhóza, DM, jaterní dystrofie, hepatitis, indukovaná cholestáza, jaterní kóma, leukemie (chronická lymfatická, akutní, chronická myeloidní a myelomonocytární), leukocytóza, malnutrice, chronické renální selhání, onemocnění jater, polycetemia vera, tumor s metastázami v játrech, urémie
Klinické informace: Vitamin B12 (kobalamin) je důležitou složkou potravy pro hematopoézu. Jedná se strukturálně o složitou sloučeninu s centrálně uloženým atomem kobaltu. Střevní flóra dokáže syntetizovat vitamin B12, ale toto množství je nedostatečné, proto je jeho množství silně závislé na potravě. Pro resorbci vitamínu v GIT je nutná přítomnost vnitřního faktoru, který je produkován buňkami parietálních buněk žaludeční sliznice. Vedle vnitřního faktoru je míra resorpce dána koncentrací vápenatých iontů, pH, žlučí a je limitována specifickými receptory vitaminu B12 v ileu. Vitamin je přenášen transkobalaminem jak do jater, kde je skladován, tak do dalších tkání, kde je utilizován. Při vysokých dávkách je možná pasívní difúze. Vitamin B12 je obsažen v mase, hovězích a telecích játrech, mléčných produktech a droždí. Interpretace koncentrace vitaminu B12 je silně závislá na obsahu kyseliny listové v erytrocytech.
Poznámka: Vadí hemolýza.
Výkon: 93213
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 138,00 - 652,00 pmol/l RM_Abbott
Název Válce erytrocytové Zkratka UVERY
Princip stanovení: mikroskopie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Klinické informace: Tvoří je erytrocyty nalepené na zklad jiného válce. Svědčí o glomerulární hematurii, hemoglobinové válce často vznikají z válvů erytrocytárních u renálního parenchymálního krvácení nebo u intravaskulární hemolýzy.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Válce granulované Zkratka UVGRAN
Princip stanovení: mikroskopie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Klinické informace: Mají matrix tvořené Tammovým-Horsfallovým proteinem, jsou u proteinurie a u stavů spojených s degenerací tubulárních buněk, hrubě granulované jsou jsou patognomické pro glomerulární a tubulární ledvinová onemocnění, často jsou u ledvinového selhání. Nenacházíme je u zdravých.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Válce hyalinní Zkratka UVHYAL
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ fyzická námaha, dehydratace, horečnaté stavy, renální postižení
Klinické informace: Hyalinní válce jsou tvořeny Tamm-Horsfallovým proteinem. Nález těchto částic v močovém sedimentu svědčí pro přítomnost proteinurie. Hyalinní válce se vyskytují v močovém sedimentu i fyziologicky po velké fyzické námaze, izolovaný nález v ranní moči není patologický, větší množství válců se objevuje po horečkách, při dehydrataci, u pacientů se srdečním selháním, onemocněním renálního parenchymu a po léčbě diuretiky.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Válce tukové Zkratka UVTUK
Princip stanovení: mikroskopie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Klinické informace: Tukové válce a válce z tukových buněk jsou u nefrotického sndromu.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.