Název Válce voskové Zkratka UVVOSK
Princip stanovení: mikroskopie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: arb.j. nebo el./ul
Frekvence stanovení: denně
Klinické informace: Jedná se o konečné stádium válců granulovaných. Vznikají v dilatovaných atrofických tubulech zvláště u ledvinového selhání s masivní proteinurií, u rychle progredující glomerulonefritis a renálního selhání.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Vápník (Ca) Zkratka CA
Princip stanovení: Absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 24 hodin při 2-8 °C, 32 týdnů při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ hypoparathyreóza, deficit vitaminu D, malabsorpční syndrom, stavy po resekci tenkého střeva, intestinální lipodystrofie, exsudativní enteropatie, porucha resorpce Ca, akutní pankreatitida, nefrotický syndrom, i.v. podávání Mg a citrátu, ztráty NaCl, gravidita, období laktace, ↑ hyperparathyreóza, hypervitaminóza D, kostní neoplázie a metastázy, mnohočetný myelom, sarkoidóza, prolongovaná respirační alkalóza, chronická idiopatická hyperkalcémie, Albrighůt syndrom, Pagetova choroba, insuficience nadlevin, kostní atrofie, akromegalie, nervové poruchy, nefrolitiáza, gastrointestinální poruchy
Klinické informace: Vápník (kalcium) představuje jeden z důležitých parametrů pro hodnocení vnitřního prostředí především v souvislosti s nervosvalovou dráždivostí a posuzováním funkčních změn metabolismu kostního systému. V organismu se vyskytuje v anorganické formě (ionizované), vázané na plazmatické bílkoviny a v komplexech. Resorbuje se v zažívacím traktu, méně pasivní difúzí, vylučuje se ledvinami a z částí kůží. V krevním oběhu se váže na receptory pro kalcium, které jsou na povrchu buněk řady orgánů. Koncentrace kalcia reguluje sekreci parathormonu, vitaminu D a kalcitoninu, přičemž dochází k udržení rovnováhy při reabsorpci v distálním tubulu a uvolňování kalcia ze skeletu.
Poznámka: Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).
Výkon: 81625
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 10D - 1,90 - 2,66 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
10D - 2 - 2,25 - 2,81 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
2 - 12 - 2,20 - 2,76 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
12 - 15 - 2,15 - 2,66 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
15 - 150 - 2,10 - 2,61 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012=Abbott
Název Výtěr z dutiny ústní, stěr z jazyka Zkratka VYTUST
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka bez transportního média nebo s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: Sterilní plastovou výtěrovkou setřeme válivým pohybem povrch jazyka nebo sliznice dutiny ústní.
Uchování: 24 hodin při teplotě 18 - 25ºC
Transport: Při teplotě 18 - 25ºC
Poznámka: Součástí vyšetření výtěru z dutiny ústní a jazyka je i mykologická kultivace.
Název Výtěr z krku, výtěr z tonzil Zkratka VYTKRK
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní výtěrovka plastová bez transportního média nebo s transportním médiem (Amies).
Postup odběru: Dřevěnou špachtlí stlačíme jazyk, sterilní plastovou výtěrovkou válivým pohybem setřeme povrch obou tonzil a současně setřeme zadní stěnu faryngu. Výtěrovku opatrně vyjmeme, aby nedošlo k její kontaminaci např. kontaktem s jazykem. U pacientů po tonzilektomii provedeme výtěr pouze ze zadní stěny faryngu. Po odběru zasuneme výtěrovku zpátky do plastové zkumavky.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: Vysoké procento povlakových angín je vyvoláno viry (70%), menší část bakteriemi (do 30%), převážnou část bakteriálních infekcí způsobuje Streptococcus pyogenes. Haemophilus inflezae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis patří do tvz. rezidentní mikroflóry, která se přirozeně vyskytuje na sliznicích horních cest dýchacích zdravých jedinců a nemá etiologický význam u povlakových angín. Indikace antibiotik u těchto nálezů záleží na posouzení celkového stavu pacienta a vyhodnocení dalších zánětlivých ukazatelů (CRP, FW, počet leukocytů).
Doba odezvy: 2 – 5 dní
Název Výtěr z laryngu Zkratka VYTLAR
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní výtěrovka na drátě bez transportního média nebo s transportním médiem (Amies).
Postup odběru: Odběr provádíme sterilní výtěrovkou na drátě, kterou před použitím zahneme cca do úhlu 120-150°. Jazyk stlačíme dřevěnou špachtlí a výtěrovku zavedeme do laryngu a provedeme výtěr. Po odběru zasuneme výtěrovku zpět do plastové zkumavky.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: Onemocnění Laryngitis acuta je převážně vyvoláno respiračními viry, průběh je většinou samoúzdravný a léčba antibiotiky není indikována.
Doba odezvy: 2 - 5 dní
Název Výtěr z nasofaryngu Zkratka VYTNSFR
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní výtěrovka na drátě bez transportního média nebo s transportním médiem (Amies).
Postup odběru: Odběr provádíme sterilním vatovým tampónem na drátě, jehož konec po vyjmutí ze zkumavky zahneme v délce 2 - 4 cm do cca 90 - 110º úhlu. Po stlačení jazyka špachtlí zavedeme tampón na okraj měkkého patra, tampón otočíme nahoru a vějířovitým pohybem otřeme sliznici v klenbě nasofaryngu. Po odběru zasuneme tampón do zkumavky.
Uchování: 24 hodin při teplotě 18 - 25ºC
Transport: Při teplotě 18 - 25ºC
Doba odezvy: 2 - 5 dní
Název Výtěr z nosu Zkratka VYTNOS
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní výtěrovka plastová bez transportního média nebo s transportním médiem (Amies).
Postup odběru: Sterilní plastovou výtěrovkou vytřeme obě nosní dírky krouživým pohybem. Po odběru zasuneme výtěrovku zpět do plastové zkumavky.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: Infekční rýma je vyvolána viry.
Doba odezvy: 2 - 5 dní
Název Výtěr z nosu, výplach z nosu na průkaz antigenů respiračních virů Zkratka VYTRESPVIR
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka bez transportního média, sterilní plastová zkumavka na výplach z nosu.
Postup odběru: Sterilní plastovou výtěrovku zasuneme přes nosní dírku do zadní části nasofaryngu a rotačním pohybem setřeme povrch sliznice, toto opakujeme i v druhé nosní dírce. Při provedení výplachu nosu nakapejte několik kapek fyziologického roztoku do každé nosní dírky. Katetr na odsátí zveďte přes nosní dírku do zadní části nasofaryngu a jemně roztok odsajte do sterilní plastové zkumavky. Toto opakujte i v druhé nosní dírce.
Uchování: 8 hodin při 2 - 8ºC
Transport: 2 - 8ºC
Poznámka: Vzorek je nutné odeslat do laboratoře co nejdříve, citlivost testování se snižuje v průběhu času. Prokazujeme antigen Adenovirů, RS virů a virů chřipky A a B.
Doba odezvy: 1 - 3 dny
Název Výtěr z oka, ze spojivkového vaku Zkratka SPOJIVKA
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: Po oddálení očního víčka provedeme stěr ze spojivkového vaku směrem od vnitřního k zevnímu koutku oka, sterilní výtěrovku poté vložíme do transportního média.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Doba odezvy: 2 - 5 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Název Výtěr z pochvy a cervixu na kultivační vyšetření a screening Str.agalactiae Zkratka POCHVA
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: Výtěr z pochvy - sterilní výtěrovka se zavede k zadní poševní klenbě, kde se provede výtěr, poté se vyjme a umístí se do transportního média. Výtěr z cervixu – tamponem se nejprve odstraní hlenová zátka ze zevního ústí děložního hrdla, do cervikálního kanálu se zavede sterilní plastová výtěrovka, kterou se provede razantní výtěr. Výtěrovka se ponechá na místě alespoň 2 sekundy a potom se vyjme a zanoří do transportního média.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: Součástí kultivačního vyšetření je průkaz Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis a mykologická kultivace. Na žádanku uvést zda se jedná o standardní kultivační vyšetření nebo screeningové vyšetření na přítomnost Streptoccocus agalactiae.
Doba odezvy: 2 - 5 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Název Výtěr z pochvy a cervixu na průkaz antigenu Chlamydia trachomatis Zkratka CHLAMIDIAT
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní tampón Dacron nebo z umělého hedvábí.
Postup odběru: Výtěr z pochvy - sterilní výtěrovka se zavede k zadní poševní klenbě, kde se provede výtěr, poté se vyjme a umístí se do odběrové zkumavky. Výtěr z cervixu - před odběrem vzorku se nejprve odstraní hlenová zátka ze zevního ústí děložního hrdla bavlněným tampónem. Sterilní odběrový tampón je třeba vložit do endocervikálního kanálu co nejhlouběji, až není vidět jeho špička. To umožní získání epitelií, které jsou zásobárnou chlamydií. Při odběru je potřeba jemně otáčet tampónem jedním směrem o 360°, ponechat v klidu 15 vteřin a potom vyjmout a vložit do odběrové zkumavky.
Uchování: 4 – 6 hodin při teplotě 18 – 25 °C, 24 hod při teplotě 2 – 8 °C. Vzorek se nesmí zmrazit!
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C do 6 hodin, poté při teplotě 2 – 8 °C
Doba odezvy: 1 - 3 dny

Odběrový materiál

Sterilní tampón Dacron nebo z umělého hedvábí
Sterilní tampón Dacron nebo z umělého hedvábí
Název Výtěr z pochvy a cervixu na průkaz mykoplasmat Zkratka MYKOPLASMATA
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní tampón Dacron (popř. z umělého hedvábí). UMMt transportní médium.
Postup odběru: Výtěr z pochvy - sterilní výtěrovka se zavede k zadní poševní klenbě, kde se provede výtěr, poté se vyjme a umístí se do lahvičky s UMMt transportním médiem, konec výtěrovky se zastřihne nebo ulomí. Lahvička s UMMt médiem se řádně označí jménem a rodným číslem pacienta. Výtěr z cervixu - před odběrem vzorku se nejprve odstraní hlenová zátka ze zevního ústí děložního hrdla bavlněným tampónem. Sterilním dacronovým tampónem se silně otře slizniční stěna tak, aby se získal vzorek bohatý na epiteliální buňky. Tampón se umístí do lahvičky s UMMt transportním médiem a konec se zastřihne nebo zalomí. UMMt transportní médium se vzorkem se řádně označí jménem a rodným číslem pacienta.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C, 48 hodin při teplotě 2 – 8 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C, 48 hodin při teplotě 2 – 8 °C
Poznámka: Součástí vyšetření je průkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum a v případě pozitivního nálezu stanovení jejich citlivosti na antibiotika.
Doba odezvy: 1 - 3 dny

Odběrový materiál

Sterilní tampón Dacron (popř. z umělého hedvábí)
Sterilní tampón Dacron (popř. z umělého hedvábí)
UMMt transportní médium
UMMt transportní médium
Název Výtěr z rekta Zkratka VYTREKT
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní výtěrovka plastová s transportní půdou.
Postup odběru: U pacienta zavedeme sterilní výtěrovku šroubovitým pohybem do konečníku tak, aby došlo ke znečištění výtěrovky stolicí. Výtěrovku z konečníku opatrným pohybem vytáhneme a uložíme zpět do plastové zkumavky s transportní půdou.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: Součástí vyšetření je kultivační průkaz Campylobacter sp., Yersinia enterocolytica, u dětí do 3 let a u dospělých starších 60 let průkaz enteropatogenních kmenů E. coli, u pacientů s cestovatelskou anamnézou kultivační průkaz Vibrio sp. Pokud bude výtěr proveden do výtěrovky bez transportní půdy, nebude možné provést kultivační průkaz Campylobacter sp. a Yersinia enterocolytica. Cestovatelskou anamnézu je nutné uvádět na žádanku.
Doba odezvy: 3 - 5 dní
Název Výtěr z uretry na kultivační vyšetření Zkratka MOP [2] URETRA
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní výtěrovka na drátě s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: U muže se sterilní výtěrovka na drátu zavede do ústí močové trubice do hloubky 2-4 cm, ponechá se na místě cca 2 sekundy a poté se rotačním pohybem vyjme zpět a zanoří se do transportního média. U ženy se provádí výtěr cca 1 hodinu po vymočení. Sterilní výtěrovka na drátu se zavede do močové trubice, ponechá se na místě cca 2 sekundy a poté se vyjme zpět a zanoří se do transportního média
Uchování: 24 hodin při teplotě 18 - 24ºC
Transport: Při teplotě 18 - 24ºC
Poznámka: Součástí vyšetření je i kultivační průkaz Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis a mykologická kultivace.
Doba odezvy: 2 - 5 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Název Výtěr z uretry na průkaz antigenu Chlamydia trachomatis Zkratka CHLAM
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní úzký tampón Dacron nebo z umělého hedvábí.
Postup odběru: Odběr je možné provést cca 1 hodinu po vymočení. Sterilní odběrový tampón vsuneme do ústí močové trubice do hloubky 2-4 cm a jemně s ním otáčíme jedním směrem o 360º, tampón ponecháme v klidu asi 15 vteřin a potom ho vyjmeme a vložíme zpět do odběrové zkumavky.
Uchování: 4 – 6 hodin při teplotě 18 – 25 °C, 24 hod při teplotě 2 – 8 °C. Vzorek se nesmí zmrazit!
Transport: při teplotě 18 – 25 °C do 6 hodin, poté při teplotě 2 – 8 °C
Doba odezvy: 1 - 3 dny

Odběrový materiál

Sterilní tampón Dacron nebo z umělého hedvábí
Sterilní tampón Dacron nebo z umělého hedvábí
Název Výtěr z uretry na průkaz mykoplasmat Zkratka MYKOP
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní tampón Dacron (popř. z umělého hedvábí). UMMt transportní médium.
Postup odběru: Sterilní odběrový tampón vsuneme do ústí močové trubice do hloubky min. 4 cm a pomalým krouživým pohybem otíráme sliznici močové trubice, abychom získali epiteliální buňky. Poté tampón vysuneme a vložíme ho do lahvičky s UMMt transportním médiem a konec zastřihneme nebo zalomíme. UMMt transportní médium se vzorkem řádně označíme jménem a rodným číslem pacienta.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C, 48 hodin při teplotě 2 – 8 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C do 2 hodin, poté při teplotě 2 – 8 °C
Doba odezvy: Součástí vyšetření je průkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum a v případě pozitivního nálezu stanovení jejich citlivosti na antibiotika.

Odběrový materiál

Sterilní tampón Dacron (popř. z umělého hedvábí)
Sterilní tampón Dacron (popř. z umělého hedvábí)
UMMt transportní médium
UMMt transportní médium
Název Výtěr z vulvy a z labií Zkratka VULVA
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: Sterilní výtěrovkou setřeme malé a velké stydké pysky, klitoris, ústí pochvy a ústí močové trubice. Výtěrovku vložíme do transportního média. Při požadavku na kultivaci z labií setřeme pouze malé a velké stydké pysky a výtěrovku vložíme do transportního média.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 - 24ºC
Transport: Při teplotě 18 - 24ºC
Poznámka: Součástí vyšetření je i mykologická kultivace.
Doba odezvy: 2 - 5 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Název Výtěr ze středního ucha Zkratka STR_UCHO
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: Odběr se provádí zachycením tekutiny (zánětlivého výpotku) na sterilní výtěrovku nejlépe po paracentéze nebo ruptuře bubínku u dg.otitis media.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 - 25ºC
Transport: Při teplotě 18 - 25ºC
Doba odezvy: 2 - 5 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Název Výtěr ze zevního zvukovodu Zkratka UCHO
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies) nebo Sterilní výtěrovka na drátě s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: Výtěr ze zvukovodu provádíme u dg. externí otitida, sterilní výtěrovku zavedeme šetrně a dostatečně hluboko do zvukovodu a rotačním pohybem provedeme výtěr. Po odběru vložíme výtěrovku do transportního média.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: Pokud je kůže suchá bez zánětlivé sekrece, je možné zvlhčit výtěrovku sterilním fyziologickým roztokem a poté provést výtěr.
Doba odezvy: 2 - 5 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Název Western blot Borrelia IgG Zkratka WBBG
Princip stanovení: Western blot
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: kvalitativní hodnocení s popisem antigenních linií
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Vyšetření protilátek proti borreliím metodou Western blot umožňuje rozpoznat protilátky proti proteinům specifickým pouze pro borrelie (VlsE až p19) a tedy diagnosticky významným, od protilátek proti proteinům nespecifickým, jakými jsou např. proteiny tepelného šoku (hsp), které jsou zdrojem častých zkřížených reakcí (falešných pozitivit) v ELISA testech. Sérologická diagnostika suspektní boreliózy se doporučuje provádět dvoustupňově – screeningovým testem ELISA pro kvantitativní stanovení protilátek a konfirmačním testem Western blot. Ale i u Western blotu se vyskytuje určité procento (cca 10%) pozitivních nálezů u osob, které klinické projevy boreliózy nikdy nezaznamenali, a dále test neodliší současnou infekci od infekce proběhlé v minulosti. Pozitivní výsledek je třeba hodnotit vždy v souladu s klinickým stavem pacienta. Laboratoř provádí konfirmaci protilátek proti borreliím metodou Western blot na soupravě s antigenem B. burgdorferi sensu stricto, B.afzelii a B. garinii.
Poznámka:  ---
Výkon: 82075
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř