Název T3 volný Zkratka FT3
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 6 dní při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: pmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 48 hodin
Interpretace: ↓ syndrom nízkého T3, hypothyreóza, dlouhodobá thyreostatická léčba ↑ hyperthyreóza, intoxikace thyroxinem
Klinické informace: Trijodthyronin (T3) je jedním z hormonů štítné žlázy, přítomným v séru a regulujícím metabolismus. Vzniká hlavně dejodací thyroxinu v periferním oběhu. Hlavní část celkového T3 je vázána na transportní proteiny (TBG, albumin, prealbumin), ale pouze volná T3 je biologicky aktivní. Metabolická aktivita fT3 je asi 5x vyšší než fT4. Hladina TT3 a fT3 je obrazem tkáňové konverze T4 na T3. Stanovení koncentrace volného T3 je důležité především v některých případech T3 tyreotoxikózy a při sledování pacientů při substituční nebo supresivní terapii užívající T3 a/nebo T4.
Poznámka:  -----
Výkon: 93245
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
10 - 15 žena 3,40 - 6,50 pmol/l RM_Pediatric. ref. interval Abbott2009
15 - 20 žena 3,30 - 5,80 pmol/l RM_Pediatric. ref. interval Abbott2009
10 - 15 muž 3,70 - 6,90 pmol/l RM_Pediatric. ref. interval Abbott2009
15 - 20 muž 2,90 - 6,80 pmol/l RM_Pediatric. ref. interval Abbott2009
0 - 1 - 3,40 - 7,60 pmol/l RM_Pediatric. ref. interval Abbott2009
1 - 5 - 4,30 - 7,20 pmol/l RM_Pediatric. ref. interval Abbott2009
5 - 10 - 4,40 - 6,80 pmol/l RM_Pediatric. ref. interval Abbott2009
20 - 150 - 2,60 - 5,70 pmol/l RM_Abbott
Název T4 celkový Zkratka T4
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 6 dní při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: nmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 48 hodin
Interpretace: ↓ hypothyreóza (primární, sekundární), chronická thyreoiditida, thyreostatická léčba, deficit jódu ↑ hyperthyreóza, akutní fáze thyreoiditidy, intoxikace levothyroxinem, autonomní adenom, m. Basedow, tumor hypofýzy, premedikace jodem
Klinické informace: Hormon thyroxin (T4) je hlavním produktem vylučovaným štítnou žlázou. Na metabolismus má anabolické účinky. Je vytvářen v kopulační reakci dvou molekul 3,5-dijodtyrosinu ve štítné žláze. Je uložen ve vázané formě na thyreoglobulin v luminech folikul štítné žlázy a je vylučován pod vlivem TSH. >99% celkového thyroxinu v séru je vázána ma bílkoviny, pouze 0,04% celkového thyroxinu tvoří volná frakce, které může vstupovat do buněk. Hodnoty celkového thyroxinu jsou tedy velmi závislé na koncentraci sérových proteinů, současná doporučení tedy preferují satnovení volné frakce T4, která odráží skutečný fukční stav thyreoidálního metabolismu.
Poznámka:  -----
Výkon: 93187
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 62,70 - 150,80 nmol/l RM_Abbott
Název T4 volný Zkratka FT4
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 6 dní při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: pmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ hypotyreóza; nedostatečná substituce L-tyroxinem ↑ hypertyreóza
Klinické informace: Thyroxin (T4) je hormon produkovaný štítnou žlázou, ovlivňující celý metabolismus. Většina T4 je vázána na transportní proteiny (TBG (thyroxin Binding Globulin), albumin a prealbumin). Pouze volný thyroxin je fyziologicky aktivní. U zdravých jedinců je přítomen v plazmě přibližně v padesátinásobně vyšší koncentraci ve srovnání s koncentrací trijodthyroninu (T3). Hladiny volného thyroxinu odráží na aktuální stav štítné žlázy a jeho koncentrace se zvyšuje pouze u pacientů s centrálním nebo periferním hyperthyroidismem nebo po léčbě thyroxinem. Snížené hladiny pak nalézáme u pacientů s centrálním nebo periferním hypothyroidismem.
Poznámka: Transport krve do laboratoře do 6 hodin od odběru. Kontrola léčby by měla být za pravidelného užívání po požití ranní dávky.
Výkon: 93189
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 20 - 9,01 - 19,05 pmol/l zdroj:Abbott, ověřění ref mezí pro děti _2019 ( data Medila n=1400 dětí,, statist. zpracování IKEM
20 - 150 - 9,01 - 19,05 pmol/l RM_Abbott
Název TSH Zkratka TSH
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 7 dní při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C
Jednotka: mIU/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ hypertyreóza ↑ hypotyreóza až hypotyreózní kóma ; nedostatečná či chybějící substituční Th; sekundární hypotyreóza při jiných onemocněních
Klinické informace: Hormon stimulující štítnou žlázu (TSH, thyreotropin) je glykoprotein o molekulové hmotnosti asi 30 kDa, skládájící se ze dvou podjednotek. b-podjednotka je nositelem imunologické a biologické specifičnosti, a-podjednotka je nositelem druhové specifičnosti a má shodnou sekvenci aminokyselin s a-řetězcem LH, FSH a hCG. TSH vzniká ve specifických bazofilních buňkách adenohypofýzy a vykazuje cirkadiánní sekreční rytmus. Uvolňování TSH je centrálním regulačním mechanismem biologické aktivity hormonů štítné žlázy. Má stimulační účinky na všech stupních vytváření a sekrece hormonů štítné žlázy. Hladina TSH je nejcitlivějším ukazatelem primární funkce štítné žlázy. Sekundární poruchy lehčího stupně nerozpozná. Interpretace a diferenciální diagnostika poruch funkce štítné žlázy je na základě hodnot TSH, free T4 a/nebo free T3 (doplněné protilátkami a-TPO, případně TRAK, aTG). TSH reaguje se zpožděním i několika měsíců poté, co došlo k normalizaci klinického stavu pacienta.
Poznámka: Vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírejte pokud možno vždy ráno, nalačno.
Výkon: 93195
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
1 - 5 žena 0,66 - 4,75 mIU/l RM-Abbot _Pediatric Ref
5 - 10 žena 0,47 - 4,75 mIU/l RM_Abbott
10 - 15 žena 0,47 - 4,13 mIU/l RM-Abbot _Pediatric Ref
1 - 5 muž 0,67 - 4,50 mIU/l RM-Abbot _Pediatric Ref
5 - 10 muž 0,58 - 4,50 mIU/l RM_Abbott_Pediatric
10 - 15 muž 0,58 - 4,50 mIU/l RM-Abbot _Pediatric Ref
0 - 1 - 0,88 - 5,42 mIU/l RM-Abbot _Pediatric Ref
15 - 150 - 0,35 - 4,94 mIU/l RM_Abbott
Název Testosteron Zkratka TEST
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 8 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: nmol/l
Interpretace: Snížené hodnoty u mužů se objevují především při hypogonadismu, orchidectomii a Klinefelterovu syndromu. Zvýšené hodnoty se objevují u tumorů produkujících testosteron, hirsutismu a virilismu.
Klinické informace: Testosteron je steroidní hormon, který je považován za hlavní androgen. U mužů je syntetizován výhradně v Leydigových buňkách varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a ovarií. Podporuje vývoj sekundárních pohlavních znaků u mužů a slouží k udržování funkce prostaty a semenných váčků. U žen zodpovídá za stimulaci růsu pubického a axilárního ochlupení.
Poznámka:  ----
Výkon: 93191
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 21 žena 0,35 - 1,39 nmol/l RM_Abbott 5-95%,* Abbott-LaBCORP, Tanner st.V, Tietz1995,Soldin: Pediatrix ref. Range 1995,Meites,Pediatrix Clinical C hemistry, Ref range 1989
21 - 50 žena 0,48 - 1,85 nmol/l RM_Abbott 5-95%,* Abbott- PI01SEP2015
50 - 110 žena 0,43 - 1,24 nmol/l RM_Abbott 5-95%,* Abbott- PI01SEP2015
15 - 21 muž 9,19 - 27,76 nmol/l RM_Abbott 5-95%,* Abbott-LaBCORP, Tanner st.V, Tietz1995,Soldin: Pediatrix ref. Range 1995,Meites,Pediatrix Clinical C hemistry, Ref range 1989
21 - 50 muž 8,33 - 30,20 nmol/l RM_Abbott 5-95%,* Abbott- PI01SEP2015
50 - 110 muž 7,66 - 24,80 nmol/l RM_Abbott 5-95%,* Abbott- PI01SEP2015
Název Tetanus IgG Zkratka TETG
Princip stanovení: enzymoimunologický test
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: IU/ml
Frekvence stanovení: 1x týdně
Interpretace: Průkaz postvakcinačních protilátek proti tetanovému toxoidu. Dostatečná hladina protektivních protilátek je > 0,1 IU/ml.
Klinické informace: Tetanus je onemocnění způsobené neurotoxinem bakterie Clostridium tetani, která se běžně vyskytuje v půdě a ve střevě savců (např. koní, ovcí). Tetanus se projevuje tonicko-klonickými křečemi kosterních svalů. K intoxikaci u člověka dochází buď exogenní cestou – kontaminovaná půda obsahující bakterie Cl.tetani se dostane porušenou kůží do organismu , nebo endogenní cestou, kde je zdrojem infekce bakterie Cl.tetani ve střevě. Prodělaném onemocnění nezanechává imunitu, toxin je rychle vychytáván nervovou tkání a nedochází tak k dostatečnému kontaktu s buňkami imunitního systému. Prevence spočívá v aktivní imunizaci tetanickým toxoidem – látkou bez toxických vlastností a se zachovalou imunogenitou. Dostatečná hladina antitoxinu v krvi k ochraně proti tetanu je 0,01 Iu/ml.
Poznámka:  ---
Výkon: 82079
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Toxoplasma IgG avidita Zkratka TOXGA
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  ---
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Nízká hodnota indexu avidity – možnost získání primární infekce méně než 3 měsíce před odběrem. Střední hodnota indexu avidity – nevylučuje možnost nedávno proběhlé infekce, ale může znamenat dávno proběhlou infekci, při níž nedošlo k dozrání avidity protilátek. Vysoká hodnota indexu avidity – možnost získání primární infekce déle než 3 měsíce před odběrem vzorku.
Klinické informace: Toxoplasma gondii patří mezi parazitující prvoky, jejím definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy (zde prvok dokončí sexuální vývoj). Infikovaná kočka vylučuje do prostředí oocysty ve stolici. Člověk se nakazí buď požitím oocyst, často při práci s půdou, nebo požitím nedostatečně omyté zeleniny, a nebo požitím tkáňové cysty z nedostatečně tepelně zpracovaného masa od náhodných hostitelů (skot, lesní zvěř, prasata). U náhodných hostitelů nemůže parazit dokončit svůj sexuální vývoj a vytváří u nich ve svalovině tkáňové cysty, které obsahují prvoka. U imunokompetentních jedinců probíhá toxoplazmová infekce obvykle inaparentně, nebo se může objevit únava, bolesti svalů a zvětšené mízní uzliny. Onemocnění je nebezpečné pro oslabené jedince (HIV pozitivní, imunosuprimované po transplantaci, nebo protinádorové léčbě), kde se onemocnění může projevit jako encefalitida nebo pneumonie, a pro těhotné ženy, vzhledem k tomu, že prvok proniká přes placentu. Nejnebezpečnější je primoinfekce prodělaná krátce před otěhotněním, a nebo v 1. trimestru. U plodu infikovaného v časné fázi gestace nebo velkou infekční dávkou může dojít k vážným klinickým následkům (spontánní potrat, porod mrtvého plodu, nezralost, hydrocefalus, chorioretinitida, kalcifikace mozku apod.). Při infekci v pozdní fázi těhotenství nebo při malé infekční dávce může proběhnout nákaza inaparentně a projeví se jenom séropozitivitou dítěte. Některá poškození se ale mohou při pozdní infekci matky objevit až s odstupem. Avidita protilátek IgG je veličina vyjadřující pevnost vazby mezi antigenem a protilátkou. V počáteční fázi se protilátky k antigenům infekčních agens nevážou příliš pevně, jejich avidita je nízká. V průběhu infekce imunitní odpověď vyzrává a avidita protilátek narůstá.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Toxoplazma IgG Zkratka TOXG
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: IU/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Toxoplasma gondii patří mezi parazitující prvoky, jejím definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy (zde prvok dokončí sexuální vývoj). Infikovaná kočka vylučuje do prostředí oocysty ve stolici. Člověk se nakazí buď požitím oocyst, často při práci s půdou, nebo požitím nedostatečně omyté zeleniny, a nebo požitím tkáňové cysty z nedostatečně tepelně zpracovaného masa od náhodných hostitelů (skot, lesní zvěř, prasata). U náhodných hostitelů nemůže parazit dokončit svůj sexuální vývoj a vytváří u nich ve svalovině tkáňové cysty, které obsahují prvoka. U imunokompetentních jedinců probíhá toxoplazmová infekce obvykle inaparentně, nebo se může objevit únava, bolesti svalů a zvětšené mízní uzliny. Onemocnění je nebezpečné pro oslabené jedince (HIV pozitivní, imunosuprimované po transplantaci, nebo protinádorové léčbě), kde se onemocnění může projevit jako encefalitida nebo pneumonie, a pro těhotné ženy, vzhledem k tomu, že prvok proniká přes placentu. Nejnebezpečnější je primoinfekce prodělaná krátce před otěhotněním, a nebo v 1. trimestru. U plodu infikovaného v časné fázi gestace nebo velkou infekční dávkou může dojít k vážným klinickým následkům (spontánní potrat, porod mrtvého plodu, nezralost, hydrocefalus, chorioretinitida, kalcifikace mozku apod.). Při infekci v pozdní fázi těhotenství nebo při malé infekční dávce může proběhnout nákaza inaparentně a projeví se jenom séropozitivitou dítěte. Některá poškození se ale mohou při pozdní infekci matky objevit až s odstupem. IgG protilátky se začínají vytvářet asi měsíc po začátku onemocnění a po prodělání infekce mohou přetrvávat v nízkých hladinách roky. Vysoké hladiny IgG protilátek se objevují při primoinfekci a po sérokonverzi.
Poznámka:  ---
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Toxoplazma IgM Zkratka TOXM
Princip stanovení: nepřímá chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka:  AU/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Toxoplasma gondii patří mezi parazitující prvoky, jejím definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy (zde prvok dokončí sexuální vývoj). Infikovaná kočka vylučuje do prostředí oocysty ve stolici. Člověk se nakazí buď požitím oocyst, často při práci s půdou, nebo požitím nedostatečně omyté zeleniny, a nebo požitím tkáňové cysty z nedostatečně tepelně zpracovaného masa od náhodných hostitelů (skot, lesní zvěř, prasata). U náhodných hostitelů nemůže parazit dokončit svůj sexuální vývoj a vytváří u nich ve svalovině tkáňové cysty, které obsahují prvoka. U imunokompetentních jedinců probíhá toxoplazmová infekce obvykle inaparentně, nebo se může objevit únava, bolesti svalů a zvětšené mízní uzliny. Onemocnění je nebezpečné pro oslabené jedince (HIV pozitivní, imunosuprimované po transplantaci, nebo protinádorové léčbě), kde se onemocnění může projevit jako encefalitida nebo pneumonie, a pro těhotné ženy, vzhledem k tomu, že prvok proniká přes placentu. Nejnebezpečnější je primoinfekce prodělaná krátce před otěhotněním, a nebo v 1. trimestru. U plodu infikovaného v časné fázi gestace nebo velkou infekční dávkou může dojít k vážným klinickým následkům (spontánní potrat, porod mrtvého plodu, nezralost, hydrocefalus, chorioretinitida, kalcifikace mozku apod.). Při infekci v pozdní fázi těhotenství nebo při malé infekční dávce může proběhnout nákaza inaparentně a projeví se jenom séropozitivitou dítěte. Některá poškození se ale mohou při pozdní infekci matky objevit až s odstupem. Hladina IgM protilátek prudce narůstá při primoinfekci, nízké hladiny však mohou přetrvávat i více než 12 měsíců po infekci. Pro posouzení nálezu u akutní toxoplasmózy je nutné opakovat vyšetření hladiny protilátek s časovým odstupem 2-3 týdnů mezi jednotlivými odběry.
Poznámka: --- 
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Transferin Zkratka TRF
Princip stanovení: imunoturbidimetrické stanovení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 1 týden při 2-8 °C, 12 týdnů při -20 °C
Jednotka: g/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 48 hodin
Interpretace: ↓ malnutriční stavy, nefrotický syndrom, akutní zánětlivé stavy, nádorové onemocnění, chronické hepatopatie, hemolytické anémie ↑ chronický alkoholismus, hypochromní anémie z nedostatku železa, akutní hepatitida,zvýšený rozpad erytrocytů, přetížení organismu Fe, opakované transfúze, aktivní jaterní cirhóza
Klinické informace: Transferin je hlavní trasportér železa v organismu a působí jako negativní reaktant akutní fáze. Existuje několiv genetických izoforem transferinu. Syntéza probíhá v játrech , malé množství vzniká v kostní dřeni, slezině a lymfatických uzlinách. Je pravidelně distribuován mezi plazmu a extravaskulární prostor a po vazbě na transferinové receptory předává železo erytroidním buňkám v kostní dřeni. Fyziologicky je saturován železem pouze z 1/3.
Poznámka:  -----
Výkon: 91137
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
1 - 14 žena 1,80 - 3,91 g/l RM_Abbott
14 - 60 žena 1,80 - 3,82 g/l RM_Abbott
60 - 80 žena 1,73 - 3,60 g/l RM_Abbott
1 - 14 muž 1,86 - 3,88 g/l RM_Abbott
14 - 60 muž 1,74 - 3,64 g/l RM_Abbott
60 - 80 muž 1,63 - 3,44 g/l RM_Abbott
0 - 1 - 1,80 - 4,00 g/l RM_Encyklopedie lab.med.v.12
80 - 150 - 1,80 - 4,00 g/l RM_Encyklopedie lab.med.v12
Název Treponema pallidum - celkové protilátky Zkratka TRPS
Princip stanovení: Kvalitativní
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 den při 15 - 25 °C, 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: ---
Klinické informace: Onemocnění syfilis je způsobeno bakterií Treponema pallidum. Jde o sexuálně přenosné onemocnění, možný je i transplacentární přenos a vznik vrozeného syfilis u dětí nakažených matek. Onemocnění se může vyvinout do latentní fáze, kdy není klinicky rozpoznatelné. Sérologické testy (specifické i netreponemové) společně s anamnézou pacienta jsou hlavními metodami pro stanovení diagnózy a léčby syfilis. Screeningový test na průkaz celkových protilátek proti T.pallidum, reaktivní výsledky se vždy zasílají ke konfirmaci do NRL Praha.
Poznámka: Reaktivní vzorky jsou zasílány ke konfirmačnímu vyšetření do Národní referenční laboratoře pro diagnostiku syfilis (Státní zdravotní ústav).
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Triacylglyceroly Zkratka TAG
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 3 dny při 15-25 °C, 10 dní při 2-8 °C, 2 roky při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ DM I.typu, hepatopatie, nefropatie, hypothyreóza, nadprodukce katecholaminů, familiární kombinovaná hyperlipemie, hypertriacylglycerolemie
Klinické informace: Triacylglyceroly (TAG) jsou glyceridy ve kterých je glycerol esterifikován volnými mastnými kyselinami. Triacylglyceroly sehrávají důležitou roli v metabolismu jako zdroj energie. Nejsou součásti biologických membrán. V metabolismu je z nich produkováno více energie než při metabolismu cukrů a proteinů (9 kcal/1g). Získávají se endogenní cestou – syntetizují se převážně v játrech, tukové tkáni a v tenkém střevě a exogenní cestou - z potravy, po resorpci v tenkém střevě se štěpí na glycerol a masné kyseliny (lipolýza). Glycerol a mastné kyseliny se dostávají do krevní cirkulace, kde dochází k resyntéze triacylglycerolů. Triacylglyceroly (endogenní i exogenní) jsou v krevní cirkulaci transportovány ve formě lipoproteinů.
Poznámka: Vadí ikterita.
Výkon: 81611
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1 - 0,55 - 3,84 mmol/l RM-Abbot _Pediatric Ref
1 - 5 - 0,45 - 2,73 mmol/l RM-Abbot _Pediatric Ref
5 - 10 - 0,46 - 2,25 mmol/l RM-Abbot _Pediatric Refv.12
10 - 15 - 0,47 - 2,25 mmol/l RM-Abbot _Pediatric Refv.12
15 - 150 - 0,45 - 1,70 mmol/l RM_Doporučení ČSKB a ČSAS_2010
Název Trichomonády (v močovém sedimentu) Zkratka UTRICH
Princip stanovení: mikroskopie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   Moč
Stabilita: 2 hodiny při + 20° až +25 °C
Jednotka: arb.j.
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod./ statim 2 hod.
Interpretace: viz. klinické informace
Klinické informace: Nález protozoií trichomonas vaginalis nejčastěji pozorujeme u vaginitidy a uretritidy u sexuálně aktivních mužů a žen, diagnózu potvrzuje nález polymorfonukleárních leukocytů, bakterií a dlaždicových epitelií.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Trombocyty př. Zkratka PLT
Princip stanovení: impedance
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: 10^9/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ trombocytopenie (vrozené, získané) - získané u aplázií kostní dřeně, při intoxikacích, u leukémií, u metastáz nádorů do kostní dřeně aj.; přechodné snížení - krvácivé stavy ↑ po splenektomii a u některých myeloproliferativních onemocnění (esenciální trombocytémie, polycytémia vera, počínající chronická myeloidní leukémie aj.); přechodné zvýšení - po fyzickém vypětí a u lidí žijících ve vyšší nadmořské výšce
Klinické informace: Trombocyty = krevní destičky jsou bezjadernou buněčnou složkou krve se schopností přilnavosti (adhezivity) a shlukování (agregace), které se podílí na procesu krevního srážení.
Poznámka:  ---
Výkon: ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 15 - 150,00 - 450,00 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 150,00 - 400,00 10^9/l
Název Troponin I Zkratka TROPI[2]
Princip stanovení: fluorescenční imunoanalýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 6 hodin při 15-25 °C, 4 dny při 2-8 °C, 8 týdnů při -20 °C
Jednotka: µg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ ischemické poškození myokardu (AIM), akutní koronární syndrom
Klinické informace: Srdeční troponiny (C, I, T) jsou proteiny s absolutní orgánovou specifitou pro buňky příčně pruhovaného svalstva. Troponin C je vazebný protein pro vápníkový ion, troponin I je kalcium-dependentní inhibitor interakce tenkých a tlustých myofilament. Troponin T (TnT) váže troponin C a I na tropomyosin. Troponiny jsou do krevního oběhu uvolňovány pouze při poškození kardiomyocytu. Po AIM se Troponin dostává do oběhu 3-12 hod, vrchol koncentrací je dosažen za 12 hod-2 den. Při odpovídající klinické symptomatologii je vzestup koncentrace troponinu považován za důsledek ireversibilní (definitivní) nekrózy myokardu. Dlouhodobě (měsíce, roky) a trvale zvýšené koncentrace troponinu u osob bez klinické symptomatologie akutního koronárního syndromu jsou pozorovány u nemocných v konečné fázi renálního selhání. Dle doporučení je časování odběrů k diagnostice akutního koronárního syndromu následující: první odběr má být proveden vždy při přijetí nemocného k vyšetření, další obvykle za 6 až 9 hodin. U akutních stavů má stanovení Troponinu v intervalu 6 až 9 hod. po přijetí zpravidla nejvyšší diagnostickou senzitivitu. Pokud při trvající klinické symptomatologii jsou výsledky z prvních dvou odběrů negativní, doporučuje se další stanovení v intervalu 12-24 hodin
Poznámka:  -----
Výkon: 81237
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 70,00 ng/l Příbalový leták Souoravy Siemens
Název Troponin I - hs Zkratka TROPIHS
Princip stanovení: fluorescenční imunoanalýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 6 hodin při 15-25 °C, 4 dny při 2-8 °C, 8 týdnů při -20 °C
Jednotka: µg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ ischemické poškození myokardu (AIM), akutní koronární syndrom
Klinické informace: Srdeční troponiny (C, I, T) jsou proteiny s absolutní orgánovou specifitou pro buňky příčně pruhovaného svalstva. Troponin C je vazebný protein pro vápníkový ion, troponin I je kalcium-dependentní inhibitor interakce tenkých a tlustých myofilament. Troponin T (TnT) váže troponin C a I na tropomyosin. Troponiny jsou do krevního oběhu uvolňovány pouze při poškození kardiomyocytu. Po AIM se Troponin dostává do oběhu 3-12 hod, vrchol koncentrací je dosažen za 12 hod-2 den. Při odpovídající klinické symptomatologii je vzestup koncentrace troponinu považován za důsledek ireversibilní (definitivní) nekrózy myokardu. Dlouhodobě (měsíce, roky) a trvale zvýšené koncentrace troponinu u osob bez klinické symptomatologie akutního koronárního syndromu jsou pozorovány u nemocných v konečné fázi renálního selhání. Dle doporučení je časování odběrů k diagnostice akutního koronárního syndromu následující: první odběr má být proveden vždy při přijetí nemocného k vyšetření, další obvykle za 6 až 9 hodin. U akutních stavů má stanovení Troponinu v intervalu 6 až 9 hod. po přijetí zpravidla nejvyšší diagnostickou senzitivitu. Pokud při trvající klinické symptomatologii jsou výsledky z prvních dvou odběrů negativní, doporučuje se další stanovení v intervalu 12-24 hodin.
Poznámka:  -----
Výkon: 81237
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 40,00 ng/l Medesa AIA, Doporučení ČSKB
Název Troponin T Zkratka TNT
Princip stanovení: elektrochemiluminiscenční imunoanalýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 6 hodin při 15-25 °C, 4 dny při 2-8 °C, 8 týdnů při -20 °C
Jednotka: µg/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ ischemické poškození myokardu (AIM), akutní koronární syndrom
Klinické informace: Srdeční troponiny (C, I, T) jsou proteiny s absolutní orgánovou specifitou pro buňky příčně pruhovaného svalstva. Troponin C je vazebný protein pro vápníkový ion, troponin I je kalcium-dependentní inhibitor interakce tenkých a tlustých myofilament. Troponin T (TnT) váže troponin C a I na tropomyosin. Troponiny jsou do krevního oběhu uvolňovány pouze při poškození kardiomyocytu. Po AIM se Troponin dostává do oběhu 3-12 hod, vrchol koncentrací je dosažen za 12 hod-2 den. Při odpovídající klinické symptomatologii je vzestup koncentrace troponinu považován za důsledek ireversibilní (definitivní) nekrózy myokardu. Dlouhodobě (měsíce, roky) a trvale zvýšené koncentrace troponinu u osob bez klinické symptomatologie akutního koronárního syndromu jsou pozorovány u nemocných v konečné fázi renálního selhání. Dle doporučení je časování odběrů k diagnostice akutního koronárního syndromu následující: první odběr má být proveden vždy při přijetí nemocného k vyšetření, další obvykle za 6 až 9 hodin. U akutních stavů má stanovení Troponinu v intervalu 6 až 9 hod. po přijetí zpravidla nejvyšší diagnostickou senzitivitu. Pokud při trvající klinické symptomatologii jsou výsledky z prvních dvou odběrů negativní, doporučuje se další stanovení v intervalu 12-24 hodin.
Poznámka:  ---
Výkon: 81237
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 14,00 ng/l Roche, Doporučení ČSKB 2015
Název Tyč neutrofilní Zkratka TYCN
Princip stanovení: mikroskopické hodnocení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25°C; fixovaný preparát neomezenou dobu
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace: ↑ u různých infekčních stavů, u hematologických malignit, MDS, při těžké sepsi, stavu po resuscitaci, po podání růstových faktorů, těžkém polytraumatu, atd
Klinické informace: Tyč = je nezralá forma neutrofilu bez charakteristické segmentace jádra.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 15 - 0,00 - 0,04 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,00 - 0,04 1
Název U_Adrenalin Zkratka ADREU
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 4 dny
Jednotka: nmol/D
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Adrenalin je hormon produkovaný především dření nadledvin. Zvýšená exkrece adrenalinu v plazmě či moči je indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin. V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu.
Poznámka: Sbíraná moč, 24 hodinový sběr, konzervace okyselením. Vyloučení potravin bohatých na 5-hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun, nízkotučné mlékom vejce), alkohol a léky, které mohou s hladinami a stanovením interferovat (β-blokátory, reserpin, metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny, imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L-dopa, guajakolát.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Albumin Zkratka UALB
Princip stanovení: turbidimetricky
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 9 hod., sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 7 dnů při +15 až +25 °C, 7 dnů při +4 až +8°C
Jednotka: mg/l
Frekvence stanovení:  ----
Doba odezvy:  24 hodin
Interpretace:  ----
Klinické informace:  ----
Poznámka:  ----
Výkon: 81327
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř