Název Western blot Borrelia IgM Zkratka WBBM
Princip stanovení: Western blot
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při teplotě 2 - 8 °C; při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: kvalitativní hodnocení s popisem antigenních linií
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Interpretace:  ---
Klinické informace: Vyšetření protilátek proti boreliím metodou Western blot umožňuje rozpoznat protilátky proti proteinům specifickým pouze pro Borrelie (VlsE až p19) a tedy diagnosticky významným, od protilátek proti proteinům nespecifickým, jakými jsou např. proteiny tepelného šoku (hsp), které jsou zdrojem častých zkřížených reakcí (falešných pozitivit) v ELISA testech. Sérologická diagnostika suspektní boreliózy se doporučuje provádět dvoustupňově – screeningovým testem ELISA pro kvantitativní stanovení protilátek a konfirmačním testem Western blot. Ale i u Western blotu se vyskytuje určité procento (cca 10%) pozitivních nálezů u osob, které klinické projevy boreliózy nikdy nezaznamenali, a dále test neodliší současnou infekci od infekce proběhlé v minulosti. Pozitivní výsledek je třeba hodnotit vždy v souladu s klinickým stavem pacienta. Laboratoř provádí konfirmaci protilátek proti boreliím metodou Western blot na soupravě s antigenem B. burgdorferi sensu stricto, B.afzelii a B. garinii.
Poznámka:  ---
Výkon: 82075
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Zarděnky IgG (Rubella, Rubeola) Zkratka ZARG
Princip stanovení: chemiluminiscenční analýza,CLIA
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plasma
Stabilita: 1 týden při 2-8°C, při -20°C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Doba odezvy: 72 hodin
Interpretace: Pozitivita IgG protilátek svědčí pro prodělané onemocnění nebo očkování proti zarděnkám.
Klinické informace: Zarděnky jsou virové exantémové onemocnění způsobené Rubivirem. K infekci obvykle dochází u malých dětí a mladých dospělých. Jedná se o nekomplikované onemocnění s mírnými příznaky - horečnou, onemocnění horních cest dýchacích a erytomatózní vyrážkou a lymfadenopatií. Zarděnky mohou být velmi závažné v počáteční fázi těhotenství, kdy v 85% případů vedou ke spontánním potratům nebo vrozeným vadám. Tvorba protilátek nastává na počátku onemocnění, kdy je možné detekovat IgM i IgG protilátky. IgG protilátky přetrvávají doživotně po prodělaném onemocnění, IgM protilátky vymizí obvykle do 8 týdnů. V ČR zavedeno očkování proti zarděnkám od roku 1982 (12-leté dívky) a od roku 1986 2-leté děti, od roku 1996 zavedena trojvakcína zarděnky, spalničky, příušnice (MMR).
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Zarděnky IgM (Rubella, Rubeola) Zkratka ZARM
Princip stanovení: chemiluminiscenční analýza,CLIA
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plasma
Stabilita: 1 týden při 2-8°C, při -20°C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Doba odezvy: 72 hodin
Interpretace: Pozitivita IgM protilátek svědčí pro akutní onemocnění, vzhledem k proočkovanosti populace je nutné znát vakcinační anamnézu.
Klinické informace: Zarděnky jsou virové exantémové onemocnění způsobené Rubivirem. K infekci obvykle dochází u malých dětí a mladých dospělých. Jedná se o nekomplikované onemocnění s mírnými příznaky - horečnou, onemocnění horních cest dýchacích a erytomatózní vyrážkou a lymfadenopatií. Zarděnky mohou být velmi závažné v počáteční fázi těhotenství, kdy v 85% případů vedou ke spontánním potratům nebo vrozeným vadám. Tvorba protilátek nastává na počátku onemocnění, kdy je možné detekovat IgM i IgG protilátky. IgG protilátky přetrvávají doživotně po prodělaném onemocnění, IgM protilátky vymizí obvykle do 8 týdnů. V ČR zavedeno očkování proti zarděnkám od roku 1982 (12-leté dívky) a od roku 1986 2-leté děti, od roku 1996 zavedena trojvakcína zarděnky, spalničky, příušnice (MMR).
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Zinek (Zn) Zkratka ZN
Princip stanovení: AAS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: +20 až +25°C: 1 týden; +4 až +8°C: 2 týdny
Jednotka: umol/l
Frekvence stanovení: 3 x týdně
Doba odezvy: 48 hod.
Klinické informace: Zinek tvoří 24 % celkového obsahu stopových prvků v krvi. Je přijímán řízenou střevní absorpcí i prostou difúzí. Ztrácí se především stolicí, méně potem a močí. Ovlivňuje proteosyntézu, tvorbu nukloeových kyselin, aktivitu řady enzymů - je součástí asi 200 metaloenzymů. Udržuje bariérovou funkci kůže, urychluje hojení ran, atd. Nedostatek vede k anorexii, změnám chuti i čichových vjemů, periorální dermatitis.
Výkon: 81643
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 15 - 9,10 - 21,70 µmol/l RM_Kopáč: Lékařská lab. diagnostika( AAS)
15 - 150 - 11,20 - 18,40 µmol/l RM_Abbott+Sentinell
Název aPTT Zkratka APTT
Princip stanovení: koagulačně
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: plazma ( Na citrát 1:9 ; 3,2% ; 0,109 M)
Stabilita: heparinizovaná plazma 2 hodiny, jinak 4 hodiny při 15 - 25 °C
Jednotka: s
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ sraženiny ve vzorku ↑ vrozený defekt koagulačních faktorů (faktory XII, XI, IX, VIII, X, V, II), u jaterních chorob, konsumpčních koagulopatií, cirkulujícího antikoagulancia (ACC) (antiprotrombináza nebo ACC zaměřené proti jednomu faktoru), antikoagulační léčba (heparin, antagonisté vit.K), léčba inhibitory trombinu (hirudin, argatroban…), fyziologicky u novorozence,
Klinické informace: Aktivovaný parciální tromboplastinový test je screeningový test hemostázy postihující zejména faktory "vnitřní" cesty koagulační kaskády. Vzhledem k citlivosti na přítomnost heparinu může sloužit k monitorování léčby UFH.
Poznámka:  ---
Výkon: 96621
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 28,70 - 35,10 s RM: mezipracovištní verifikace RM pro Stago2017- VA odb 818
Název aPTT ratio Zkratka APTI
Princip stanovení: koagulačně
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: plazma ( Na citrát 1:9 ; 3,2% ; 0,109 M)
Stabilita: heparinizovaná plazma 2 hodiny, jinak 4 hodiny při 15 - 25 °C, týden při -20 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ sraženiny ve vzorku ↑ vrozený defekt koagulačních faktorů (faktory XII, XI, IX, VIII, X, V, II), u jaterních chorob, konsumpčních koagulopatií, cirkulujícího antikoagulancia (ACC) (antiprotrombináza nebo ACC zaměřené proti jednomu faktoru), antikoagulační léčba (heparin, antagonisté vit.K), léčba inhibitory trombinu (hirudin, argatroban…), fyziologicky u novorozence,
Klinické informace: Aktivovaný parciální tromboplastinový test je screeningový test hemostázy postihující zejména faktory "vnitřní" cesty koagulační kaskády. Vzhledem k citlivosti na přítomnost heparinu může sloužit k monitorování léčby UFH.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1M - 0,80 - 1,50 1
1M - 6M - 0,80 - 1,40 1
6M - 150 - 0,80 - 1,20 1
Název celkový hydroxyvitamin D Zkratka VITD
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 20-25 °C, 12 dní při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
Jednotka: nmol/l
Interpretace: ↓ nedostatečná expozice slunečního záření, insuficience pankreatu, biliární cirhóza, nefrotický syndrom, jaterní selhání, primární deficit vitaminu D v potravě, medikační vliv ↑ vliv suplementace, hypervitaminóza D
Klinické informace: Vitamin D vzniká po vystavení slunečnímu záření fotochemickým štěpením 7-dehydrocholesterolu, který se nachází v rychle rostoucích vrstvách epidermu. Vitamin D3 a vitamin D2 (ergokalciferol) mohou být též získány z potravinových doplňků nebo potravin.
Poznámka:  ---
Výkon: 81681
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název dU_CB-odpad Zkratka DUCB
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč sběr/24 hodin (bez konzervačních látek, během sběru uchovávat při 2-8 C°)
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hodin při 2-8 °C
Jednotka: g/d
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ bez významného klinického významu ↑ amyloidóza, DM, hypertenze, infekční onemocnění ledvin, infekční onemocnění močových cest, lupus erytematodes, monoklonální gamapatie, intoxikace těžkými kovy, polycystické onemocnění ledvin, onkologické onemocnění močového měchýře, srdeční selhávání, užívání léků, které jsou potenciálně nefrotoxické, glomerulonefritidy. Pozitivní nález proteinurie je nutné porovnat s klinickým obrazem a ostatním laboratorním nálezem (vhodné je doplnění elektroforézy v moči).
Klinické informace: U zdravého člověka nelze prokázat vyšší ztráty bílkovin v definitivní moči, většina proteinů neprochází zdravým glomerulem, pouze albumin a část mikroproteinů, kteréžto jsou z velké části resorbovány tubulárními buňkami. Vyšetření močových bílkovin stále zůstává jedním ze základních vyšetření v nefrologii. Nezastupitelné místo má jak v časné diagnostice nemocí ledvin, tak v monitoraci jejich aktivity, odpovědi na léčbu a odhadu rizika vývoje selhání ledvin i kardiovaskulárního rizika. Při běžné svalové aktivitě nepřesáhne fyziologická proteinurie 50 – 80 mg/24 h, při větší svalové aktivitě, prolongované ortostáze a sníženém příjmu tekutin může být vyšší – horní hranice fyziologické proteinurie je arbitrárně definována na 150 mg/24 h. Z hlediska etiologie lze proteinurii dělit do několika základních skupin (funkční, prerenální, glomerulární, tubulární, postrenální a arteficiální). Podle velikosti (ztrát bílkovin do moči za 24 h) se proteinurie dělí na malou (0,15 – 1,5 g/24 h), střední (1,5 – 3,5 g/24 h) a velkou (> 3,5 g/24 h).
Poznámka:  ----
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,10 g/d
Název dU_Chloridy (Cl) - odpad Zkratka DUCL
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hodin při 2-8 °C
Jednotka: mmol/d
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ stavy spojené s dehydratací, léčba diuretiky, pseudo-Bartterův syndrom, po odstranění kompenzované hyperkapnie, Addisonova choroba, městnavé srdeční selhání ↑ zvýšený příjem chloridů (infuze, léky), těžší hypokalemie, nadbytek mineralokortikoidů (primární, sekundární hyperaldosteronismus), Bartterův syndrom
Klinické informace: Chloridy jsou hlavním extracelulárním aniontem a slouží k regulaci rovnováhy rozdělení extracelulárních tekutin. Přebytek chloridů se vylučuje glomeruly ledvin a zpětně se vstřebává v tubulech. Odpad chloridů je silně závislý na příjmu potravou. Snížené vylučování doprovází metabolickou alkalózu. Stanovení umožňuje i posouzení vhodné léčby.
Poznámka:  ----
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1 - 2,00 - 10,00 mmol/d
1 - 7 - 22,00 - 73,00 mmol/d
7 - 14 - 51,00 - 131,00 mmol/d
14 - 150 - 110,00 - 250,00 mmol/d
Název dU_Draslík (K) - odpad Zkratka K[2]
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hodin při 2-8 °C
Jednotka: mmol/d
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ ztráty v GIT, ureterosigmoideostomie ↑ chronické pylonefritidy, chronická glomerulonefritis, hyperaldosteronismus, Bartterův syndrom, renální tubulární acidóza, léčebně podávané diuretika, polyurická fáze renálního postižení
Klinické informace: Draslík je hlavním intracelulárním kationtem a je nezbytný pro nervovou a svalovou aktivitu buněk. Stanovení odpadu je významné při bilančních sledováních. Ztráty jsou závislé na stavu ABR a minerálního metabolismu. V ledvinách je draslík reabsorbován v proximálním tubulu a v distálním tubulu aktivně secernován. Aldosteron podporuje zpětnou resorpci sodíku a exkreci draslíku. Při hyperkalemii se zvýší exkrece K+ renálními tubuly, sekrece H+ je inhibována a dochází k extracelulární acidóze s vylučováním alkalické moče.
Poznámka:  ----
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 4T - 5,00 - 25,00 mmol/d RM_Pediatric. ref. range_2008
4T - 1 - 15,00 - 40,00 mmol/d RM_Pediatric. ref. range_2008
1 - 15 - 20,00 - 60,00 mmol/d RM_Pediatric. ref. range_2008
15 - 150 - 25,00 - 125,00 mmol/d RM_lit=Abbott
Název dU_Fosfor anorg. (P)-odpad Zkratka DUP
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Stabilita: 24 hodin při 2-8 °C
Jednotka: mmol/d
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ hypoparathyreóza, intoxikace vitaminem D ↑ porucha tubulární reabsorpce, deficience vitaminu D, deficit K, Mg, hyperparathyreóza, Fanconiho syndrom, urolitiáza, hyperfosfatemie, hypothyreóza
Klinické informace: Fosfor hraje důležitou roli v renální regulaci acidobazické rovnováhy. Fosfát se filtruje v renálních glomerulech, přičemž v proximálním tubulu dochází ke zpětné reabsorpci závislé na koncentraci sodných iontů v tubulární tekutině. Renální vylučování je silně závislé na aktuální koncentraci fosfátů v krvi a na stavu renálních funkcí, zpětná resorpce je inhibována parathormonem, kalcitoninem, případně glukokortikoidy, naopak vitamin D zvyšuje zpětnou resorpci fosfátů.
Poznámka:  ----
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 12,90 - 42,00 mmol/d RM-Abbottt
Název dU_Hořčík (Mg)-odpad Zkratka DUMG
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hodin při 2-8 °C
Jednotka: mmol/d
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ renální insuficience, léčebně podávané thiazidy, urolitiáza
Klinické informace: Magnezium (hořčík) je majoritní intracelulární kation. Denní příjem činí cca 10 mmol, absorbováno je však necelých 40%, část se vylučuje stolicí a močí. Exkrece magnezia ledvinami je silně závislá na aktuální koncentraci v krvi. Při nedostatku magnezia omezí ledvina jeho renální vylučování. Většina magnezia profiltrovaného v glomerulech se v tubulech resorbuje zpět. Zpětná reabsorpce je kontrolována parathormonem a aldosteronem.
Poznámka:  ----
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 3,00 - 5,00 mmol/d
Název dU_Kortizol - odpad Zkratka KORTU
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 2 týdny -20°C: 1 měsíc
Jednotka: nmol/D
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 1 den
Klinické informace: Kortizol je nejvýznamnějším glukokortikosteroidem a je nepostradatelný pro podporu mnoha funkcí těla. Jeho sekrece je stimulována adrenokortikotropním hormonem (ACTH) a sleduje denní rytmus s vysokými ranními koncentracemi. Asi 90% kortizolu je vázáno na transkortin (kortikosteroidy vážící globulin, CBG) a na albumin. Jen malé množství kortizolu se vyskytuje ve volné,fyziologicky aktivní formě a je vylučováno močí v nezměněné formě. Kortizol chrání organismus před náhlými změnami fyziologické rovnováhy tím, že ovlivňuje metabolismus cukrů, tuků, bílkovin a rovnováhu elektrolytů. Snížené hodnoty kortizolu se objevují hlavně při Addisonově chorobě, dlouhodobé kortikoterapii, nedostatéčné funkci hypofýzy a kongenitální hyperplazii kůry nadledvin. Zvýšené hodnoty se objevují především při akutní infekci, popáleninách, Cushingově syndromu, onemocnění nadledvinek, kortikoidních adenomech a paraneoplastických syndromech. Většina kortizolu v plazmě je navázaná na proteiny a přibližně 1 % je vyloučeno v nezměněné formě do moči. Obecně se předpokládá, že koncentrace kortizolu v moči odpovídá hladině nenavázaného (volného) kortizolu v plazmě, který je biologicky aktivní. V případě nadprodukce kortizolu dojde k saturaci globulinu vázajícího kortizol do té míry, že se hladina nenavázaného kortizolu v plazmě disproporcionálně zvýší, což se projeví také nárůstem vylučování kortizolu do moči. Měření kortizolu v moči je citlivým ukazatelem při stanovení hyperfunkce nadledvin, např. Cushingova syndromu. Koncentrace kortizolu v moči sbírané za 24 hodin není ovlivněna změnami hladiny kortizolu v průběhu dne, které se projevují při měření hladin kortizolu v plazmě.
Výkon: 93131
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 12,00 - 486,00 nmol/d RM_Abbott
Název dU_Kyselina homovanilová - odpad Zkratka HVK
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 2 dny
Jednotka: umol/D
Doba odezvy: 2 týdny
Klinické informace: Kyselina homovanilová je konečným produktem přeměny dopaminu. Zvýšené vylučování kyseliny homovanilové v moči je ukazatelem přítomnosti nádorů sympatických ganglií a nádorů dřeně nadledvin.
Poznámka: Síraná moč, 24 hodinový sběr, konzervace okyselením. Vyloučení potravin bohatých na 5-hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun, nízkotučné mlékom vejce), alkohol a léky, které mohou s hladinami a stanovením interferovat (β-blokátory, reserpin, metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny, imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L-dopa, guajakolát.
Výkon: 92143
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
1 - 3 - 8,00 - 11,80 µmol/d převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
3 - 6 - 11,80 - 24,00 µmol/d převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
6 - 10 - 24,00 - 48,00 µmol/d převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
10 - 150 - 8,00 - 48,00 µmol/d převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
Název dU_Metanefrin - odpad Zkratka METU
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: moč
Stabilita: 4°- 8°C: 2 dny
Jednotka: nmol/D
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Metanefrin je meziprodukt při metabolické přeměně adrenalinu v nádorové buňce dřeně nadledvin, je-li tento přítomen. Přes 90 % cirkulujícího metanefrinu a zhruba 40 % normetanefrinu vzniká v dřeni nadledvin z katecholaminů uvolňovaných do cytoplazmy z vezikulárních úložných buněk. Méně než 10 % cirkujícího metanefrinu vzniká z metabolizmu adrenalinu po jeho vyplavení do oběhu. Zvýšená exkrece metanefrinu v moči je suspektním indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin. V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny metanefrinu a normetanefrinu.
Poznámka: Sbíraná moč, 24 hodinový sběr, konzervace okyselením. Vyloučení potravin bohatých na 5-hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun, nízkotučné mlékom vejce), alkohol a léky, které mohou s hladinami a stanovením interferovat (β-blokátory, reserpin, metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny, imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L-dopa, guajakolát.
Výkon: 81719
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název dU_Normetanefrin- odpad Zkratka NORMETU
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 2 dny
Jednotka: nmol/D
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Normetanefrin je meziprodukt při metabolické přeměně adrenalinu v nádorové buňce dřeně nadledvin, je-li tento přítomen. Přes 90 % cirkulujícího metanefrinu a zhruba 40 % normetanefrinu vzniká v dřeni nadledvin z katecholaminů uvolňovaných do cytoplazmy z vezikulárních úložných buněk. Méně než 10 % cirkujícího metanefrinu vzniká z metabolizmu adrenalinu po jeho vyplavení do oběhu. Zvýšená exkrece metanefrinu v moči je suspektním indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin. V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny metanefrinu a normetanefrinu.
Výkon: 81719
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název dU_Sodík (Na) - odpad Zkratka DUNA
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hodin při 2-8 °C
Jednotka: mmol/d
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ fyzická aktivita, dieta s omezením příjmu sodíku ↑ viz. sodík v séru
Klinické informace: Sodík je hlavním extracelulárním kationtem a slouží k regulaci a tělních tekutin a udržování osmotického tlaku. Filtruje se v glomerulech jako chlorid a hydrogenuhličitan, v proximálním tubulu se 2/3 resorbují, zbytek dle potřeby v Henleově smyčce a distálním tubulu pod vlivem hormonu aldosteronu, zpětný transport inhibují natriuretické peptidy. Zpětná resorpce sodíku je pro organismus velmi důležitá, k úplnému narušení dochází až v terminálních stádiích renálního selhání. Za fyziologických okolností je koncentrace natria v moči silně závislá na příjmu NaCl a tekutin. Omezení příjmu sodných solí vede ke sníženému vylučování až o 1/4. Ze všech minerálů na sebe nejvíce váže vody, retence sodíku je proto doprovázena retencí vody a naopak.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
6 - 10 žena 20,00 - 69,00 mmol/d RM_Abbott
10 - 14 žena 48,00 - 168,00 mmol/d RM_Abbott
10 - 14 muž 63,00 - 177,00 mmol/d RM_Abbott
0 - 6M - 10,00 - 20,00 mmol/d
6M - 1 - 10,00 - 30,00 mmol/d
1 - 7 - 20,00 - 60,00 mmol/d
14 - 150 - 40,00 - 220,00 mmol/d RM_lit=Abbott
Název eGF_CKD-EPI Zkratka GF-CKD-EPI
Princip stanovení: výpočtová metoda
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál:  ----
Stabilita:  ----
Jednotka: ml/s/1,73^2
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace:  ----
Klinické informace: Rovnici publikoval v roce 2009 Levey. Byla odvozena na základě dat z 10 studií s celkem 8254 účastníky. Je určena k odhadu glomerulární filtrace ze 4 proměnných (standardizovaný sérový kreatinin, věk, pohlaví, rasová příslušnost). Výsledek je přepočten na standardní povrch těla (1,73m2). Je součástí guidelines KDIGO 2012 pro diagnostiku a management pacientů s chronickým renálním oenocnéním kde je doporučována jako základní nástroj pro odhad glomerulární filtrace. Hodnoty GFR vypočtené na základě CKD-EPI jsou přesnější a ve všobecnosti vyšší v porovnání s MDRD. Originální rovnice CKD – EPI: eGFR (ml/min/1,73m2) = 141 × min(Scr/κ, 1)α × max(Scr/κ, 1)-1.209 × 0.993Age × f × k F = 1.018 pro ženy, 1 pro muže K= 1.159 pro černou populaci, 1 pro ostatní Scr = sérový kreatinin κ = 0.7 pro ženy, 0.9 pro muže α = -0.329 pro ženy a -0.411 pro muže, min = minimum Scr/κ nebo 1 max =maximum Scr/κ nebo 1 Pro přepočet na ml/s/1,73m2 se výsledek násobí 0,0167.
Poznámka:  ----
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 40 - 1,50 - 2,00 ml/s/1,73^2
40 - 50 - 1,33 - 1,50 ml/s/1,73^2
50 - 60 - 1,16 - 1,50 ml/s/1,73^2
60 - 70 - 0,99 - 1,55 ml/s/1,73^2
70 - 150 - 0,82 - 1,50 ml/s/1,73^2
Název glukóza lačná - plazma Zkratka FPG
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma (EDTA, NaF, citrát)
Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě s přídavkem citrátu: 24 hodin při 15-25 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Diagnostika DM. Opakovaně FPG ≥ 7,0 mmol/l = zjevný DM
Poznámka: Zkumavky nejsou distribuovány. Odběr pouze na odběrových centrech Medila.
Výkon: 81439
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 3,80 - 5,60 mmol/l RM- Doporučení ČSKB+ ČDS_2015
Název hCG free beta Zkratka FBC
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscenční imunoanalýzy „ECLIA“
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   Krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 8 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: U/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: Stanovení volné beta podjednotky hCG slouží jako jedna komponenta v kombinaci s dalšími parametry pro vyhodnocení odhadu rizika trisomie 21 (Dowbův syndrom) během prvního trimestru těhotenství. Volná beta podjednotka hCG spolu s PAPP-A a sonografickým vyšetřením šíjového projasnění (NT) identifikuje během 1. trimestru těhotenství těhotné ženy se zvýšeným rizikem, že plod je postižený Downovým syndromem. Použitím této kombinace markerů byla popsána míra detekce do 70% (pouze sérové markery) a 90% (v kombinaci s NT).
Klinické informace: Lidský choriový gonadoprotein je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek alfa a beta řetězce. Protein je produkován trofoblastem. Slouží k udržování žlutého tělíska během prvních týdnů těhotenství a stimuluje produkci progesteronu. Sérum těhotných žen obsahuje především intaktní hCG. Nicméně malá část alfa a geta podjednotek cirkuluje v nevázané formě. Podíl volné beta-hCG dosahuje v průměru 1% ve srovnání s intaktním hCG.
Poznámka:  -----
Výkon: 93155
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř