Název U_Aldosteron Zkratka ALDO
Princip stanovení: RIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 5 dnů
Jednotka: ug/den
Doba odezvy: 2 týdny
Klinické informace: Aldosteron je hormon vylučovaný kůrou nadledvin, je to mineralokortikoid, fyziologicky působí v distální části nefronů, kde podporuje aktivní resorpci Na+ a exkreci K+, H+ iontů do moči. Hladinu aldosteronu sledujeme ve sbírané moči za 24 hodin.
Poznámka: Sběr moče za 24 hodin.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Amyláza Zkratka UAMS
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hodin při 2-8 °C
Jednotka: µkat/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ bez klinického významu. ↑ chronická renální insuficience, etylismus, virové hepatitidy, jaterní cirhózy, nádory, metastázy do jater, žlučníková kolika, vředová choroba, trauma horní části bříšní.
Klinické informace: Močová amyláza je exkretována glomerulární filtrací a z 50% zpětně resorbována v tubulech. Při přechodné tubulární poruše (diabetická ketoacidóza, akutní pankreatitida, proteinurie) je reabsorpce redukována se současným zvýšením clearence amylázy. Zvýšení v moči u akutní pankreatitidy nastupuje později než elevace amylázy v séru.
Výkon: 81345
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Antidiuretický hormon Zkratka ADH
Princip stanovení: RIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: -20°C: 2 měsíce
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Antidiuretický hormon (ADH, též vazopresin) je peptidický hormon o délce 9 aminokyselin (takže se jedná o oligopeptid. V nejběžnější formě má sekvenci Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-amid (ale vyskytuje se i forma s lysinem na pozici 8 místo argininu).Název „antidiuretický hormon“ je odvozen ze skutečnosti, že působí proti diurézi, tedy tvorbě moči v ledvinách. Synonymum „vazopresin“ odkazuje na mechanismus tohoto účinku – má schopnost zužovat periferní tepénky a vlásečnice v ledvinách.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Bílkovina celková Zkratka UCB
Princip stanovení: spektrometricky
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hodiny při +15 až +25 °C, 24 hod. při +4 až +8°C
Jednotka: g/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Diagnostika onemocnění manifestujících se proteinurií. (renální onemocnění, diabetes mellitus, monoklonálních gamapatie…). Dobrou výpovědní hodnotu má index protein/kreatinin (PCR) vyšetřovaný z 1.ranní moče. Pro další diferenciální diagnostiku je vhodné doplnit stanovení jednotlivých "indikátorových" proteinů, případně výpočet indexu selektivity. Pro diagnostiku monoklonálních gamapatií slouží ELFO vyšetření séra a imunofixace bílkovin séra a moči.
Klinické informace:  ----
Poznámka:  ----
Výkon: 81369
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,10 g/l
Název U_Chloridy (Cl) Zkratka UCL
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 1 týden při 15-25 °C, 2 týdny při +4 až +8°C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Metoda slouží ke stanovení koncentrace chloridů ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu chloridů ve sbírané moči.
Klinické informace:  ----
Poznámka:  ----
Výkon: 81469
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Dopamin Zkratka DOPAU
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 2 dny
Jednotka: nmol/D
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Dopamin je hormon produkovaný v CNS a malé míře také dření nadledvin, je prekurzorem v biosyntéze noradrenalinu a adrenalinu. Zvýšená exkrece dopaminu v moči je indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin a skupiny nádorů sympatických ganglií. V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu.
Poznámka: Sbíraná moč, 24 hodinový sběr, konzervace okyselením. Vyloučení potravin bohatých na 5-hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun, nízkotučné mlékom vejce), alkohol a léky, které mohou s hladinami a stanovením interferovat (β-blokátory, reserpin, metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny, imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L-dopa, guajakolát.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Draslík (K) Zkratka UK
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hod. při +4 až +8 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace:  Metoda slouží ke stanovení koncentrace draslíku ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu draslíku ve sbírané moči.
Poznámka:  ----
Výkon: 81393
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Fosfor anorg. (P) Zkratka UP
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 dny při 15-25 °C, 3 dny při +4 až +8°C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Metoda slouží ke stanovení koncentrace fosfátů ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu ve sbírané moči.
Klinické informace: Stanovení clearance fosfátů. Diagnostika tubulopatií, onemocnění přištítných tělísek a jiné poruchy kalcium-fosfátového metabolismu.
Poznámka:  ----
Výkon: 81427
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Glukóza Zkratka UGLU
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: ve vzorcích bez konzervace může obsah glukózy po 24 hod.při pokojové teplotě poklesnout až o 40 %
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ pokles pH moče pod 5, elevace koncetrace kyseliny askorbové ↑ u dg. DM, renální diabetes, renální toxické poškození, glykosurie v graviditě, kontaminace sběrné nádoby
Klinické informace: Stanovovat glukózu v moči je možné semikvantitativně (diagnostický papírek) anebo kvantitativně (automatický analyzátor). V současnosti však jde o orientační pomocné vyšetření, nepoužívá se v diagnostice, screeningu ani monitorování diabetu mellitu.
Poznámka:  ----
Výkon: 81439
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,10 - 0,80 mmol/l *VLEK
Název U_Hořčík (Mg) Zkratka UMG
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 3 dny při +15 až +25 °C, 5 dnů při +4 až +8°C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace:  ----
Klinické informace: Magnesium je majoritní intracelulární kation. Denní příjem činí cca 10 mmol, absorbováno je však necelých 40 %, část se vylučuje stolicí a močí. Exkrece magnesia ledvinami je silně závislá na aktuální koncentraci v krvi. Při nedostatku magnesia omezí ledvina jeho renální vylučování. Většina magnesia profiltrovaného v glomerulech se v tubulech resorbuje zpět. Zpětná reabsorpce je kontrolována parathoronem a aldosteronem.
Poznámka:  ----
Výkon: 81465
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Kreatinin Zkratka UKREA
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   Moč
Stabilita: +20 až +25°C: 2 dny; +4 až +8°C: 6 dnů; -20°C: 24 týdny
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace:  ----
Klinické informace:  -----
Poznámka:  ----
Výkon: 81499
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 žena 2,47 - 19,20 mmol/l
0 - 150 muž 3,45 - 22,90 mmol/l
Název U_Kyselina 5-hydroxyindoloctová Zkratka HIOK
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: moč stabilizovaná HCl - 14 dnů
Jednotka: umol/D
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Kyselina hydroxyindoloctová je hlavním metabolitem přeměny serotoninu. Zvýšený odpad v moči je suspektním nálezem karcinoidu.
Poznámka: Sbíraná moč, 24 hodinový sběr, konzervace okyselením. Vyloučení potravin bohatých na 5-hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun, nízkotučné mléko, vejce), alkohol a léky, které mohou s hladinami a stanovením interferovat (β-blokátory, reserpin, metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny, imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L-dopa, guajakolát.
Výkon: 92143
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 6,00 - 56,00 µmol/l převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
Název U_Kyselina močová Zkratka UKM
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   Moč
Stabilita: +20 až +25°C: 3 dny; +4 až +8°C: 1 týden; -20°C: 4 týdny
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace:  ----
Klinické informace:  -----
Poznámka:  ----
Výkon: 81523
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 2,20 - 5,50 mmol/l
Název U_Kyselina vanilmandlová Zkratka VMK
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 1 týden
Jednotka: umol/D
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Kyselina homovanilová je konečným produktem přeměny dopaminu. Zvýšené vylučování kyseliny homovanilové v moči je ukazatelem přítomnosti nádorů sympatických ganglií a nádorů dřeně nadledvin.
Poznámka: Sbíraná moč, 24 hodinový sběr, konzervace okyselením. Vyloučení potravin bohatých na 5-hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun, nízkotučné mlékom vejce), alkohol a léky, které mohou s hladinami a stanovením interferovat (β-blokátory, reserpin, metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny, imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L-dopa, guajakolát.
Výkon: 92143
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Noradrenalin Zkratka NORADREU
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 2 dny
Jednotka: nmol/D
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Noradrenalin je hormon produkovaný především dření nadledvin. Zvýšená exkrece adrenalinu v plazmě či moči je indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin. V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu.
Poznámka: Sbíraná moč, 24 hodinový sběr, konzervace okyselením. Vyloučení potravin bohatých na 5-hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun), alkohol a léky, které mohou s hladinami a stanovením interferovat (β-blokátory, reserpin, metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny, imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L-dopa, guajakolát.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_Sodík (Na) Zkratka UNA
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 15 dnů při 15-25 °C, 8 týdnů při +4 až +8°C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace:  ----
Klinické informace: Metoda slouží ke stanovení koncentrace sodíku ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu sodíku ve sbírané moči. Určeno pro hodnocení vztahu mezi přívodem soli a schopností ledvin sůl vyloučit, pro řízení parenterální výživy, pro stanovení bilance sodíku.
Poznámka:  ----
Výkon: 81593
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název U_UREA Zkratka UUREA
Princip stanovení: enzymaticky
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   Moč
Stabilita: +20 až +25°C: 2 dny; +4 až +8°C: 1 týden; -20°C: 4 týdny
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace:  ----
Klinické informace:  ----
Poznámka:  ----
Výkon: 81621
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 150,00 - 500,00 mmol/l
Název U_Vápník (Ca) Zkratka UCA
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hod. při +4 až +8°C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Metoda slouží ke stanovení koncentrace vápníku ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu vápníku ve sbírané moči.
Klinické informace: Vyšetření poruch kalcium-fosfátového metabolismu, monitorace terapie. Osteopatie a osteoporóza. Urolitiáza. Posouzení metabolizmu vápníku při symptomech hypo/hyperkalcémie a normální koncentraci Ca v séru/plazmě.
Poznámka:  ----
Výkon: 81625
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Urea Zkratka UREA
Princip stanovení: Absorpční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - nesrážlivá krev - K2EDTA Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 1 týden při 15-25 °C, 2 týdny při 2-8 °C, 2 roky při -20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: Denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ pokles syntézy - hepatopatie, cirrhosis hepatis, alkoholismus, jaterní encefalopatie, hepatorenální syndrom; malnutrice; hyperhydratace - retence tekutin, edémy ↑ renální selhání (ARI, CHRI ); dehydratace; zástava diurézy (kámen, nádor); šok, krvácení, DIC; vysokoproteinová dieta
Klinické informace: Urea je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin. Je syntetizována v cyklu močoviny v játrech z amoniaku, který vzniká při deaminaci aminokyselin. Močovina je vylučována především ledvinami, nepatrné množství je vylučováno potem, část difunduje do střev a je degradováno účinkem bakterií. Koncentrace v krvi stoupá při zvýšení tvorby urey (vliv proteinů ve stravě, katabolismus) a poklesu GF. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a tělesné aktivitě.
Poznámka:  ----
Výkon: 81621
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
19 - 50 žena 2,50 - 6,70 mmol/l RM_Abbott
50 - 150 žena 3,50 - 7,20 mmol/l RM_Abbott
19 - 50 muž 3,20 - 7,40 mmol/l RM_Abbott
50 - 150 muž 3,00 - 9,20 mmol/l RM_Abbott
0 - 4T - 1,40 - 4,30 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny v.12
4T - 1 - 1,80 - 6,00 mmol/l RM_DRM=ELM
1 - 3 - 1,80 - 6,00 mmol/l RM_Abbott
3 - 13 - 2,50 - 6,00 mmol/l RM-Abbott
13 - 14 - 2,50 - 6,40 mmol/l RM_Abbott+ELM
14 - 19 - 3,00 - 7,50 mmol/l RM_Abbott
Název Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum Zkratka UUUP
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Uchování: 2-8ᵒC 24 hodin
Transport: 2 - 8ᵒC
Poznámka: Ureaplasmata jsou bakterie patřící mezi mycoplasmata. Ureaplasmata se vyskytují na sliznicích urogenitálního traktu, přenos infekce je pohlavním stykem a vertikálně z matky na plod či porodem. Infekce u mužů se projevují nejčastěji jako uretritidy a bolesti při močení, neléčená infekce může vést k zánětu nadvarlat a prostaty. U žen se infekce projevují nejčastěji jako uretritidy, cervicitidy, případně záněty vejcovodů.
Doba odezvy: 7 dní
Abstrakt: Kvalitativní detekce DNA Ureaplasma urealyticum a Ureaplasma parvum v moči a ve stěrech z urogenitálního traktu.
Typ vyšetřovaného materiálu: moč, stěr
Zkumavka / odběrovka: Sterilní plastová zkumavka (moč), výtěrovka s PCR transportním médiem MWE.
Množství vzorku pro vyšetření: Moč: 5 až 10 ml