Název Saturace transferinu - výpočet Zkratka FESA
Princip stanovení: výpočtová metoda
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál:  ---
Primární materiál:  ---
Stabilita:  ---
Jednotka: 1
Interpretace: ↓ sideropenické anémie, deficience železa, falešně snížena při uvolnění transferinu z hepatocytů u parenchymatozních lézí ↑ hemochromatóza, neefektivní erytropoéza, thalasémie, sideroblastické anémie, krevní transfúze, léčebně podávané preparáty obsahující železo, hepatopatie, falešně zvýšena u snížené syntézy transferinu (negativní reaktant akutní fáze)
Klinické informace: Transferin je přenosovým proteinem pro trojmocné železo, jeho koncentrace v krvi odpovídá obsahu železa ve tkáních (převážně v hepatocytech). Fyziologicky je obvykle 1/3 transferinu obsazena železem, zbývající 2/3 představují volnou, nesaturovanou část. Při snížení obsahu zásobního železa v organismu, roste syntéza transferinu a jeho saturace klesá, klesne-li pod 16% (u dospělé populace)je nutné zahájit substituční léčbu. Naopak při přetížení organismu železem, klesá syntéza transferinu a jeho saturace roste.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,20 - 0,55 1
Název Screening ESBL Zkratka ESBL
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: Provede se stěr z oblasti určené ke screeningu – krk, nos, perineum, moč, dekubitus, rána atd.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: Jedná se o cílené vyhledávání Enterobacteriaceae kmenů produkujících širokospektrou betalaktamázů typu AmpC a ESBL Ostatní kmeny se netestují.
Doba odezvy: 2 - 5 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Název Screening MRSA Zkratka MRSA
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: Provede se stěr z oblasti určené ke screeningu – krk, nos, perineum, moč, dekubitus, rána atd.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: Jedná se o cílené vyhledávání Methicilin/oxacilin rezistentního kmene Staphylococcus aureus s následným stanovením citlivosti na ATB. Ostatní kmeny se netestují.
Doba odezvy: 2 - 5 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Název Screening anti-ery protilátek Zkratka SCRERYP
Princip stanovení: gelová sloupcová aglutinace
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma (EDTA)
Stabilita: 1týden při 2-8 °C
Jednotka:  ---
Frekvence stanovení:
Doba odezvy:  ---
Interpretace:  ---
Klinické informace: Screening protilátek je součástí předtransfuzního vyšetření. Provádí se rovněž u gravidních žen pro zjištění případné inkompatibility mezi matkou a plodem. Testuje se přítomnost nepravidelných antierytrocytárních protilátek s použitím diagnostických krvinek se známým zastoupením povrchových antigenů inkubací těchto erytrocytů s pacientskou plazmou/sérem při 37 °C. Vyšetření se provádí ve dvou prostředích - enzymatickém a LISS NAT - která usnadňují vazbu antigen-protilátka.
Poznámka:  ---
Výkon: 22212
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Segment bazofilní Zkratka SEGB
Princip stanovení: mikroskopické hodnocení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25°C;fixovaný preparát neomezenou dobu
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace: ↓ bazofílie - vyskytuje se zřídka a může být spolu s eozinofílií
Klinické informace: Bazofily jsou nejmenší granulocyty. Charakteristická je přítomnost ve vodě rozpustných tmavě purpurových až modročerných granulí, která překrývají jádro. Granula obsahují mimo jiné histamin, který se podílí na alergických symptomech a heparin ovlivňující srážlivost krve.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 15 - 0,00 - 0,02 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,00 - 0,01 1
Název Segment eozinofilní Zkratka SEGE
Princip stanovení: mikroskopické hodnocení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25°C;fixovaný preparát neomezenou dobu
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace:  ---
Klinické informace: Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1D - 0,00 - 0,04 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2D - 1T - 0,00 - 0,08 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8D - 8 - 0,00 - 0,07 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8 - 10 - 0,00 - 0,04 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
10 - 15 - 0,00 - 0,07 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,00 - 0,05 1
Název Segment neutrofilní Zkratka SEGN
Princip stanovení: mikroskopické hodnocení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25°C;fixovaný preparát neomezenou dobu
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod
Interpretace: ↓ neutropenie - při poruchách imunity, u infekcí, dřeňových útlumů ↑ neutrofílie -u bakteriálních infekcí, myeloidních leukémií, u zánětlivých či systémových onemocnění, účinkem kortikoterapie, při maligních nádorech, traumatu, akutním infarktu myokardu
Klinické informace: Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady. Jádro je rozděleno na 2 – 5 vzájemně spojených částí (segmentů). Průměrná produkce je 1,6 x 10^9 buněk na kg hmotnosti za den. U většiny infekcí dochází k zvýšení granulocytů, což je zřejmě vyvoláno působením endotoxinů bakterií. Poločas zralých neutrofilů v periferní krvi je cca 12 hodin.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1D - 0,51 - 0,71 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2D - 1T - 0,35 - 0,55 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8D - 2T - 0,30 - 0,50 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15D - 1M - 0,25 - 0,45 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 6M - 0,22 - 0,45 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6M - 1 - 0,21 - 0,42 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1 - 2 - 0,21 - 0,43 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2 - 4 - 0,23 - 0,52 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
4 - 6 - 0,32 - 0,61 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6 - 8 - 0,41 - 0,63 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
8 - 10 - 0,43 - 0,64 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
10 - 15 - 0,44 - 0,67 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,47 - 0,70 1
Název Serotonin Zkratka SERO
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 4°- 8C: 8 hodin Ihned po odstředění v chlazené centrifuze zpracovat nebo zamrazit.
Jednotka: nmol/l
Doba odezvy: 1 týden
Klinické informace: Serotonin (5-hydroxytryptamin) vzniká jednou z metabolických přeměn tryptofanu, působí na kontrakci hladkého svalstva a v centrálním nervovém systému. Serotonin je v nadbytku produkován u většiny karcinoidních nádorů.
Poznámka: 92157
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 12 - 460,00 - 938,00 nmol/l převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
13 - 50 - 148,00 - 938,00 nmol/l převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
Název Sodík (Na) Zkratka NA
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (heparin)
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení Zkumavka - nesrážlivá krev - heparin litný   krev
Stabilita: sérum/plazma: 8 hodin při 15-25 °C, 1 den při 2-8 °C, 1 rok při – 20 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ ztráta iontů - při zvracení, průjmu, profuzní pocení; retence H2O v organismu - hyperhydratace, edémy, nedostatečný příjem, infuzní Th s převahou hypoosmolárních roztoků; léky; porucha funkce ledvin, dehydratce při průjmech, zvracení apod. (převaha ztráty H2O); ↑při dehydrataci z nedostatečného přívodu tekutin nebo z jejich zvýšených ztrát, při nadměrném přívodu NaCl (např. infúzemi), při hyperaldosteronismu, Cushingově syndromu, traumatech lebky a vlivem některých léků (např. antibiotik, podávaných jako sodné soli).
Klinické informace: Sodík je hlavním extracelulárním kationtem, jehož denní příjem osciluje 100-260 mmol, z čehož se 95 % vylučuje močí, zbytek potem a stolicí. Natremii hodnotíme vždy ve vztahu k hydrataci, chloridemii a proteinemii. Klinický význam sodíku je při udržování osmolality krve a acidobazické rovnováhy. Hyponatremie event. hypernatremie vzniká při snížení, resp. zvýšení množství sodíku v ECT. Příčiny výskytu snížené hladiny sodíku bývají v déletrvajícím zvracení nebo průjmu, zmenšené reabsorpci ledvinami a nadměrném zadržování tekutin. Obvyklými příčinami zvýšení hladiny sodíku jsou velké ztráty tekutin, nadměrný příjem solí a zvýšená reabsorpce ledvinami.
Poznámka:  ----
Výkon: 81593
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 4T - 133,00 - 146,00 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012
4T - 1 - 139,00 - 146,00 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012
1 - 15 - 138,00 - 145,00 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012
15 - 150 - 136,00 - 145,00 mmol/l RM_Encyklopedie lab. mediciny 2012
Název Solubilní transferinový receptor Zkratka STFR
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 2 dny při 15-25 °C, 7 dnů při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: mg/l
Frekvence stanovení: týdně
Interpretace: Koncentrace sTfR závisí jednak na poptávce buněk po železu (zejména erytropoetických i jiných proliferujících) a celkovém počtu těchto buněk. ↑ při sideropenických anémiích, hemolytické anémii, megaloblastové anémii, polycytémií, thalasémii, hereditární sférocytóze, srpkovité anémii, u myelodysplastického syndromu, při poruchách tvorby erytropoetinu či při nedostatku železa během těhotenství. ↓ při aplastické anémii a snížené erytropoéze obecně (např. při CKD). Koncentrace sTfR není na rozdíl od koncentrace feritinu ovliněna reakcí akutní faze, akutními poruchami jater, proto lze stanovení sTfr využít u stavů, kde koncentrace ferritinu neodpovídá stavu železa (záněty, hepatopatie).
Klinické informace: Solubilní transferinový receptor (sTfR) je monomer vznikající při proteolýze transmembránového transferinového receptoru (190 kDa), který se skládá z dvou aminokyselinových řetězců spojených disulfidickým můstkem a jehož hlavním úkolem je vazba transferinu nesoucího molekulu železa a následný transport železa do buňky. Transferinový receptor je exprimován na povrchu všech buněk, 80 % je ovšem přítomno na buňkách erytropoetických a buňkách proliferujících. Mezi solubilním transferinovým receptorem a receptorem na membránách je konstantní vztah, proto můžeme solubilní transferinový receptor považovat za nepřímý ukazatel exprese transferinoých receptorů a tím i specifický ukazatel nedostatku železa v buňkách.
Poznámka:  ---
Výkon: 81721
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Spalničky IgG Zkratka SPAG
Princip stanovení: chemiluminiscenční analýza,CLIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum, plasma
Stabilita: 1 týden při 2-8°C, při -20°C dlouhodobě
Jednotka: AU/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Negativní - menší než 13,5 AU/ml Pozitivní - větší nebo rovno 16,5 AU/ml Nejasné - 13,5 - 16,5 UA/ml
Klinické informace: Spalničky jsou akutní virové onemocnění způsobené virem rodu Morbillivirus, patří mezi nejvíce nakažlivé infekce, k přenosu dochází kapénkami od nemocných osob, vzduchem, kontaminovanými předměty. Inkubační doba je 7 – 21 dní, období infekčnosti začíná den před objevením se prodromálních příznaků (teplota, kašel, rýma) a končí do čtyř dnů po vzniku exantému. Nejvhodnější doba k odběru séra pro stanovení protilátek proti viru spalniček je mezi 4. – 28. dnem po výsevu exantému. Pozitivita IgG protilátek svědčí pro onemocnění prodělané v minulosti (anamnestické protilátky), nebo pro protilátky získané po očkování. Dostatečná protektivní hladina IgG protilátek je jakákoliv hladina IgG protilátek v rozmezí hodnocení pozitivní (v naší laboratoři tzn. větší nebo rovno 16,5 UA/ml). U očkovaných jedinců nemusí docházet při onemocnění spalničkami k tvorbě IgM protilátek, lze pouze sledovat dynamiku tvorby IgG protilátek. Po prodělaném onemocnění spalničkami dochází k získání doživotní imunity.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Spalničky IgM Zkratka SPAM
Princip stanovení: CLIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Stabilita: 1 týden při 2-8°C, při -20°C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Negativní – hodnota koncentrace IgM protilátek menší než 0,9 Pozitivní – hodnota koncentrace IgM protilátek rovná nebo větší než 1,1 Nejasné – hodnota koncentrace IgM protilátek v rozmezí 0,9 – 1,1
Klinické informace: Spalničky jsou akutní virové onemocnění způsobené virem rodu Morbillivirus, patří mezi nejvíce nakažlivé infekce, k přenosu dochází kapénkami od nemocných osob, vzduchem, kontaminovanými předměty. Inkubační doba je 7 – 21 dní, období infekčnosti začíná den před objevením se prodromálních příznaků (teplota, kašel, rýma) a končí do čtyř dnů po vzniku exantému. Nejvhodnější doba k odběru séra pro stanovení protilátek proti viru spalniček je mezi 4. – 28. dnem po výsevu exantému. Pozitivita IgM protilátek u neočkovaného jedince je potvrzením onemocnění spalničkami. Všechna séra s pozitivním nálezem IgM protilátek jsou odeslána do NRL pro spalničky ke konfirmaci tvorby IgM protilátek. Pro vyloučení zkřížené reaktivity je nutné vyloučit ostatní virová onemocnění – EBV, Parvovirus B19, HHV6, zarděnky. Pozitivita IgM protilátek může přetrvávat po provedeném očkování cca 6 týdnů, proto je nutné ověřit očkovací anamnézu. Pozitivita IgM protilátek se může objevit i při boosteru protilátek při kontaktu s onemocněním, bez přítomnosti klinických příznaků onemocnění. Negativita IgM protilátek nevylučuje onemocnění spalničkami a je vhodné provést vyšetření párového séra odebraného minimálně 10 dní po prvním vzorku séra. U očkovaných jedinců při onemocnění spalničkami nemusí vůbec dojít k tvorbě IgM protilátek a dojde pouze ke zvýšení hladin IgG protilátek, u kterých díky rychle stoupající hladině nemusí dojít k jejich signifikantnímu vzestupu v párovém séru. Pro validní interpretaci laboratorních výsledků je nezbytné znát datum počátku klinických příznaků, klinický obraz a epidemiologické údaje, včetně statusu očkování.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Spermie (v močovém sedimentu) Zkratka USPER
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   Moč
Stabilita: 2 hodiny při + 20 až +25 °C
Jednotka: arb.j.
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod./ statim 2 hod.
Interpretace: viz. klinické informace
Klinické informace: Spermie jsou u mužů častým nálezem v močovém sedimentu bez závislosti na věku nebo sexuální aktivity. U žen je nález v močovém sedimentu rovněž běžný a je známkou sexualní aktivity žen. Závažným nálezem je výskyt spermií v moči u dívek mladších 15-ti let. V tomto případě má vyšetřující laboratoř oznamovací povinnost Policii ČR.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arbj.
Název Sputum, TAS, BAL a stěr z tracheostomické kanyly Zkratka SPUTTAS
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová nádobka 30 ml se šroubovacím uzávěrem, sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies).
Postup odběru: Sputum – odběr sputa se provádí nejlépe ráno, po vyčištění zubů kartáčkem bez pasty a vykloktáním vodou. Poté si pacient zhluboka zakašle a zachytí sekret z dolních cest dýchacích do sterilní plastové nádobky tak, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku sekretem z nosohltanu. Minimální množství 1-2 ml. BAL – bronchoalveolární laváž, tekutina z výplachu z bronchů. Vlastní odběr se provádí na specializovaném pracovišti. Materiál se odsává z míst s probíhajícím zánětem po vpravení vhodného množství sterilního fyziologického roztoku do příslušné partie plic. Množství vzorku minimálně 1-2 ml. TAS – tracheální aspirát. Odsátí sekretu z trachey z intubační nebo tracheostomické kanyly. Minimální množství vzorku 1-2 ml. Stěr z tracheostomie – sterilní plastovou výtěrovkou s transportní půdou se provede stěr z tracheostomické kanyly.
Uchování: Sputum, TAS, BAL 24 hod při 2 – 8°C, stěr z tracheostomie 24 hod při teplotě 18 - 25ºC.
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Poznámka: DŮLEŽITÉ je zabránit kontaminaci odebraného materiálu flórou horních cest dýchacích, kontaminace může být důvodem k odmítnutí vzorku nebo příčinou zkreslení nálezu ve vyšetřovaném materiálu. Neprovádíme vyšetření na Mycobacterium tuberculosis a parazitární infekce DCD.
Doba odezvy: 2 - 7 dní
Název Sterilní plastová výtěrovka bez transportní půdy Zkratka
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
SPZ Sterilní zkumavka
SDVSM Sterilní výtěrovka na drátě s transportní půdou
SPN30 Sterilní sputovka
SNSL Kontejner s lopatičkou
DACRONM Sterilni plastová výtěrovka - Odběr na kultivaci Mykoplasmat
UMMt UMMT medium pro kultivaci Mykoplasmat
DACRONCH Sterilni plastová výtěrovka - Odběr na průkaz antigenu Chlamydia Sp.
KOMZA Kombi zátka
Název Stěry z ran, ložisek a povrchových defektů kůže Zkratka KUZE
Statim: Ne
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Typ výtěrovky: Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Postup odběru: Sterilní výtěrovkou setřeme místo infekce nebo setřeme tkáň na spodině rány po odstranění odumřelého pojiva. Při rozsáhlejších defektech doporučujeme provést současně několik odběrů na různých místech - pro každou lokalitu použijeme nový tampón. Po odběru zasuneme výtěrovku zpět do plastové zkumavky s transportním médiem.
Uchování: 24 hod při teplotě 18 – 25 °C
Transport: Při teplotě 18 – 25 °C
Doba odezvy: 2 - 5 dní

Odběrový materiál

Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Sterilní plastová výtěrovka s transportním médiem (Amies)
Název Střední barevná koncentrace Zkratka MCHC
Princip stanovení: vypočítaný parametr: MCHC = HGB / HTC
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: g/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ hypochromní a makrocytární anémie anémie ↑ např. sférocytóza
Klinické informace: Výsledek udává množství hemoglobinu v erytrocytech.
Poznámka:  ---
Výkon: ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
2M - 3M žena 290,00 - 370,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2M - 3M muž 290,00 - 370,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1D - 3D - 290,00 - 370,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
4D - 2T - 280,00 - 380,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M - 290,00 - 370,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
3M - 6M - 300,00 - 360,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6M - 2 - 300,00 - 360,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2 - 15 - 310,00 - 370,00 g/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 320,00 - 360,00 g/l
Název Střední objem erytrocytu Zkratka MCV
Princip stanovení: vypočítaný parametr: MCV = (HTC / RBC) x 1000
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod.při 15 - 25 °C
Jednotka: fl
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ mikrocytóza ↑ makrocytóza
Klinické informace: MCV udává průměrný objem erytrocytů.
Poznámka:  ---
Výkon: ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Střední objem trombocytů (Tromb.stř.obj.) Zkratka MPV
Princip stanovení: vypočítaný parametr: MPV = (PCTr / PLT)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: fl
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace:  ---
Klinické informace: MPV udává průměrný objem trombocytů. Hodnota MPV slouží k rozlišení mikrotrombocytů a makrotrombocytů u vrozených nebo získaných trombocytopenií či trombocytopatií.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 7,80 - 11,00 fl
Název T3 celkový Zkratka T3
Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza CMIA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 6 dní při 2-8 °C, dlouhodobě při -20 °C
Jednotka: nmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 48 hodin
Interpretace: ↓ syndrom nízkého T3, hypothyreóza, dlouhodobá thyreostatická léčba ↑ hyperthyreóza, intoxikace thyroxinem
Klinické informace: Trijodthyronin (T3) je hormon zodpovědný za projevy a účinky hormonů štítné žlázy v různých cílových orgánech. T3 (3,5,3´-trijodthyronin) je vytvářen především extrathyroidálně, zejména v játrech, enzymatickou 5´-dejodací thyroxinu. Proto je koncentrace T3 v séru především výsledkem funkčního stavu periferních tkání, než sekreční schopnosti štítné žlázy. Stejně jako u T4 je přes 99% T3 vázáno na transportní proteiny. Nicméně afinita T3 k nim je přibližně 10x nižší.
Poznámka:  -----
Výkon: 93185
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,89 - 2,44 nmol/l RM_Abbott