Název Anti-HAV IgG Zkratka ANTIHAVG
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma
Stabilita: 14 dní při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Pozitivita IgG protilátek svědčí o prodělané hepatitidě A nebo o očkování proti hepatitdě A.
Klinické informace: HAV, hepatitis A virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu A. Patří k picornavirům (heparnavirům). Přenos je fekálně-orální cestou nebo prostřednictvím kontaminovaných potravin. Přibližně v 10% dochází k protrahovanému či relabujícímu průběhu, který však nevede k rozvoji chronické hepatitidy. Séroprevalence stoupá s věkem - od 11% u dětí do 5 let až po 74% u osob nad 50 let. Vakcína proti virové hepatitidě A indukuje tvorbu protilátek ve třídě IgM a IgG do 2 - 4 týdnů po prvním podání vakcíny. Očekávaná doba protektivních protilátek je až 20 let. IgG protilátky se objevují po odeznění akutní fáze infekce a jsou detekovatelné po zbytek života.
Poznámka:  ---
Výkon: 82077
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Anti-HAV IgM Zkratka HAVM
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum,plazma
Stabilita: 1 týden při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Pozitivita IgM protilátek je ukazatelem akutní virové hepatitidy A, pozitivita IgM protilátek se může krátkodobě vyskytovat také po provedeném očkování proti hepatitidě A.
Klinické informace: HAV, hepatitis A virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu A. Patří k picornavirům (heparnavirům). Přenos je fekálně-orální cestou nebo prostřednictvím kontaminovaných potravin. Přibližně v 10% dochází k protrahovanému či relabujícímu průběhu, který však nevede k rozvoji chronické hepatitidy. Séroprevalence stoupá s věkem - od 11% u dětí do 5 let až po 74% u osob nad 50 let. Vakcína proti virové hepatitidě A indukuje tvorbu protilátek ve třídě IgM a IgG do 2 - 4 týdnů po prvním podání vakcíny. Očekávaná doba protektivních protilátek je až 20 let. IgM protilátky proti HAV (a-HAV IgM) je možné detekovat 3-4 týdny po infekci současně s objevením prvních příznaků a zůstávají detekovatelné 4-6 měsíců po infekci. Výjimečně mohou přetrvávat až rok po akutní infekci.
Poznámka:  ---
Výkon: 82077
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Anti-HBc Zkratka AHBC
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma
Stabilita: 14 dní při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Protilátky anti-HBc mohou ukazovat na akutní fázi onemocnění nebo na stav po infekci prodělané v minulosti. Pokud nemáme informace o ostatních markerech hepatitidy B, je nutné výsledky interpretovat s opatrností. Přítomnost anti-HBc nerozlišuje mezi akutní a chronickou infekcí.
Klinické informace: HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida, a/nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do souvislosti s maligním onemocněním jater. Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů. Anti-HBc se objevují po HBsAg a dosahují maxima během akutní fáze před nástupem anti-HBs. Anti-HBc protilátky jsou zvýšené u chronické infekce.
Poznámka:  ---
Výkon: 82077
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Anti-HBc IgM Zkratka AHBM
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma
Stabilita: 7 dní při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Přítomnost anti-HBc IgM je spolehlivým ukazatelem akutní virové hepatitidy B.
Klinické informace: HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida, a/nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do souvislosti s maligním onemocněním jater. Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů. Protilátky anti-HBc IgM vymizí po odeznění nekomplikované akutní infekce.
Poznámka:  ---
Výkon: 82077
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Anti-HBe Zkratka AHBE
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma
Stabilita: 7 dní při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Přítomnost anti-HBe je obvykle známkou odeznění infekce a snížení míry infekčnosti.
Klinické informace: HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida, a/nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do souvislosti s maligním onemocněním jater. Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů.
Poznámka:  ---
Výkon: 82077
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Anti-HBs Zkratka AHBS
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení   krev
Stabilita: 14 dní při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: mIU/ml
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: Protilátky anti-HBs se v séru vyskytují po prodělaném onemocnění, a/nebo po očkování. Protektivní hladina anti-Hbs protilátek je více než 10mlU/ml.
Klinické informace: HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Jedná se o DNA virus z rodu Orthohepadnavirus (čeleď Hepadnaviridae). Přenáší se parenterálně, krevními deriváty a krví, pohlavním stykem a perinatálně. Je výrazně hepatotropní, v menší míře se však může replikovat i v B lymfocytech. Infekce virem HBV se manifestuje buď jako akutní hepatitida, chronická hepatitida, a nebo jako symptomatické nosičství viru. V naší populaci je asi 0,7% nosičů viru. Virus HBV je rovněž dáván do souvislosti s maligním onemocněním jater. Pro charakteristiku infekce HBV se využívá řady markerů. Anti-HBs se obecně objevují po vymizení HBsAg z krve, obvykle asi 6 měsíců po infekci, a jejich přítomnost znamená uzdravení a imunitu (úspěšná vakcinace).
Poznámka:  ---
Výkon: 82077
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Anti-HCV Zkratka HCVE
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza na částicích (CMIA)
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Sérum, plazma (vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné oddělení séra od krevních elementů, případná hemolýza snižuje validitu vyšetření)
Stabilita: 7 dní při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: denně
Interpretace: pozitivní nález: akutní/chronická hepatitis C
Klinické informace: HCV, hepatitis C virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu C. Obalený RNA virus řazený do čeledi Flaviviridae. Hepatitida C se nejčastěji vyskytuje u rizikových skupin obyvatel (uživatelé intravenózních drog, hemofylici, dialyzovaní pacienti a pacienti po transplantaci, homosexuálové). Přenos z infikované matky na plod je na rozdíl od HBV vzácný. Akutní hepatitida C probíhá často asymptomaticky a žloutenka se objeví jen u malé části nemocných. Více než 75% nákaz přechází do chronické hepatitidy s možností rozvoje jaterní cirhózy a později přechází do hepatocelulárního karcinomu. Mortalita v důsledku chronické infekce bývá odhadována na 1-5%. Infekčnost choroby roste se stoupajícími hodnotami transamináz (ALT, AST). Sérologická diagnostika spočívá ve stanovení IgG protilátek proti HCV.
Poznámka: Reaktivní vzorek bude po domluvě s ošetřujícím lékařem zaslán ke konfirmaci do Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy (Státní zdravotní ústav Praha).
Výkon: 82077
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Anti-HEV IgG Zkratka HEVG
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA) typu capture
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Interpretace: Pozitivita IgG protilátek svědčí o prodělané hepatitidě E. Protilátky ve třídě IgG přetrvávají v séru dlouhodobě po prodělaném onemocnění.
Klinické informace: HEV, virus hepatitidy E (čeleď Hepeviridae) způsobuje žlutenku typu E. Genotypy 1 a 2 jsou odpovědné za infekce u lidí a vyskytují se hlavně v Asii a Africe. Genotypy 3 a 4 se šíří mezi zvířaty a mohou způsobovat zoonózy, vyskytují se hlavně v Evropě, USA, Japonsku a Číně. Hepatitida E se přenáší fekálně-orální cestou (kontaminované potraviny, voda), mezlidiský přenos je vzácný. Zdrojem infekce může být člověk i zvíře. Inkubační doba onemocnění je 3 - 7 týdnů. Onemocnění může probíhat bezpříznakově, neo jako typická žloutenka (hepatitida) projevující se bolestmi břicha, nechutenstvím, žloutnutím, zvětšením jater. Infekce může být nebezpečná pro těhotné ženy (poslední trimestr gravidity), může způsobovat předčasnéí porody, vertikální přenos nákazy na dítě.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Anti-HEV IgM Zkratka HEVM
Princip stanovení: Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA) typu capture
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma
Stabilita: 1 týden při 2-8 °C, při -20 °C dlouhodobě
Jednotka: index
Frekvence stanovení: 2x týdně
Interpretace: Pozitivita IgM protilátek je ukazatelem akutní virové hepatitidy E. K tvorbě protilátek ve třídě IgM dochází obvykle za 2-3 týdny po kontaktu s infekcí. Hladiny IgM protilátek vymizí obvykle do 13 týdnů.
Klinické informace: HEV, virus hepatitidy E (čeleď Hepeviridae) způsobuje žlutenku typu E. Genotypy 1 a 2 jsou odpovědné za infekce u lidí a vyskytují se hlavně v Asii a Africe. Genotypy 3 a 4 se šíří mezi zvířaty a mohou způsobovat zoonózy, vyskytují se hlavně v Evropě, USA, Japonsku a Číně. Hepatitida E se přenáší fekálně-orální cestou (kontaminované potraviny, voda), mezlidiský přenos je vzácný. Zdrojem infekce může být člověk i zvíře. Inkubační doba onemocnění je 3 - 7 týdnů. Onemocnění může probíhat bezpříznakově, neo jako typická žloutenka (hepatitida) projevující se bolestmi břicha, nechutenstvím, žloutnutím, zvětšením jater. Infekce může být nebezpečná pro těhotné ženy (poslední trimestr gravidity), může způsobovat předčasnéí porody, vertikální přenos nákazy na dítě.
Výkon: 82097
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Antitrombin Zkratka AT3 TC
Princip stanovení: koagulačně
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: plazma ( Na citrát 1:9 ; 3,2% ; 0,109 M)
Stabilita: 4 hod. při 20 - 25°C
Jednotka: s
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ prodloužení času při DYS-, HYPO a afibrinogenéniích, při léčběě vysokomolekulárním heparinem, inhibitory trombinu (dabigatran), DIC, amyloidoza
Klinické informace: Trombinový test postihuje tzv. třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu tromboninem a tvorbu fibrinového koagula. Některé látky s protisrážlivým efektem (heparin, přímé inhibitory tromboninu) působení inhibičně a prodlužují test.
Poznámka:  ---
Výkon: 96617
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 16,00 - 20,00 s
Název Apolipoprotein AI Zkratka APOA
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 8 dnů při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
Jednotka: g/l
Interpretace: ↓ juvenilní DM, chronické renální selhání, akutní nebo chronická hepatitida, familiární defekt apolipoproteinu A-I ↑ hypothyreóza, vliv lékové medikace, alkoholismus
Klinické informace: Apolipoprotein A-I je tvořen v játrech a ve střevě, popsáno bylo více strukturálních variant. Apo A-I je důležitým strukturálním apolipoproteinem a současně i kofaktorem některých enzymů. Jeho biologický poločas je asi 5-6 dní, katabolizován je v játrech, ale také v ledvinách. Zasahuje do metabolismu cholesterolu (stimuluje jeho reverzní transport) a jeho esterů. Je kofaktorem LCAT a tím se podílí na reverzním transportu cholesterolu, je strukturálním proteinem HDL (zodpovídá za vazbu HDL na HDL receptor).
Poznámka: Vadí chylozita.
Výkon: 81355
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Apolipoprotein B Zkratka APOB
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum/plazma: 24 hodin při 15-25 °C, 8 dnů při 2-8 °C, 3 měsíce při -20 °C
Jednotka: g/l
Interpretace: ↓ hyperthyreóza, vliv lékové medikace, familiární defekt apolipoproteinu B ↑hypothyreóza, DM, obezita, chronické renální selhání, anorexie, hepatopatie, alkoholismus
Klinické informace: Apolipoprotein B je proteinem heterogenní struktury, jeho syntéza probíhá na endoplazmatickém retikulu jaterních buněk. Zodpovídá za katabolismus LDL, jehož je struktrurálním proteinem. Koncentrace apolipoproteinu B koreluje s koncentrací LDL-cholesterolu a non-HDL cholesterolu, která odráží koncentraci všech aterogenních částic i přítomnosti malých denzních částic LDL3.
Poznámka:  -----
Výkon: 81355
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Bakterie Zkratka UBAKT
Princip stanovení: automatická mikroskopická analýza
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   Moč
Stabilita: 2 hodiny při +20° až+25 °C
Jednotka: arb.j.
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hod./ statim 2 hod.
Interpretace: ↓ bez klinického významu ↑ kontaminace odběrové nádoby, arteficiální nález, uroinfekce
Klinické informace: Za fyziologických okolností obsahuje moč nevýznamné množství bakterií, u žen více než u mužů. Přítomnost významného množství bakterií v močovém sedimentu nemusí být průkazné pro bakteriurii. Moč může být kontaminována bakteriemi pokud dojde k jejich pomnožení při nedodržení preanalytické fáze - arteficiální nález, často u žen trpících bakteriální vaginózou. Nález samotných bakterií bez významnější přítomnosti polymorfonukleárních leukocytů nasvědčuje pro kolonizaci uroepitelu bakteriemi. Pro invazivní bakteriální zánět sliznice močového traktu svědčí přítomnost bakterií provázené četnými polymorfonukleárními leukocyty.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,00 - 0,00 arb.j.
Název Barvivo erytrocytů Zkratka MCH
Princip stanovení: vypočítaný parametr: MCH = HGB / RBC x 10^12
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: pg
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ hypochromní a makrocytární anémie ↑ hereditární sférocytóza
Klinické informace: Výsledek udává průměrné množství hemoglobinu v 1 erytrocytu.
Výkon: ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
4D - 2T žena 28,00 - 40,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M žena 28,00 - 40,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2M - 3M žena 26,00 - 34,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
4D - 2T muž 28,00 - 40,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1M - 2M muž 28,00 - 40,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2M - 3M muž 26,00 - 34,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1D - 3D - 31,00 - 37,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2T - 1M - 28,00 - 40,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
3M - 6M - 25,00 - 35,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6M - 2 - 23,00 - 31,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2 - 6 - 24,00 - 30,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6 - 12 - 25,00 - 33,00 pg RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
12 - 15 - 25,00 - 35,00 pg
15 - 150 - 28,00 - 34,00 pg
Název Bazofilní segment Zkratka BASEG
Princip stanovení: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↑ bazofílie - vyskytuje se zřídka a může být spolu s eozinofílií
Klinické informace: Bazofily jsou nejmenší granulocyty. Charakteristická je přítomnost ve vodě rozpustných tmavě purpurových až modročerných granulí, která překrývají jádro. Granula obsahují mimo jiné histamin, který se podílí na alergických symptomech a heparin ovlivňující srážlivost krve.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 15 - 0,00 - 0,02 1 RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,00 - 0,02 1
Název Bazofily - abs.počet Zkratka BSEA
Princip stanovení: Vypočítaný parametr: BAS# % (BAS% x WBC) : 100
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA)
Stabilita: 5 hod. při 15 - 25 °C
Jednotka: 10^9/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↑ bazofílie - vyskytuje se zřídka a může být spolu s eozinofílií
Klinické informace: Bazofily jsou nejmenší granulocyty. Charakteristická je přítomnost ve vodě rozpustných tmavě purpurových až modročerných granulí, která překrývají jádro. Granula obsahují mimo jiné histamin, který se podílí na alergických symptomech a heparin ovlivňující srážlivost krve.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 1D - 0,00 - 0,70 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
2D - 6M - 0,00 - 0,40 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
6M - 1 - 0,00 - 1,20 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
1 - 15 - 0,00 - 0,30 10^9/l RM_Doporučení ČHS KO, RET,NRBC a DIFF_3/2015
15 - 150 - 0,00 - 0,20 10^9/l
Název Beta-Crosslaps Zkratka CROS
Princip stanovení: elektrochemiluminiscenční stanovení
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 8 dní při 2-8 °C, 25 týdnů při -20 °C
Jednotka: µg/l
Frekvence stanovení: 2 x týdně
Interpretace: Zvýšené hladiny isomerizovaného C-terminálního telopeptidu kolagenu typu I se objevují u pacientů se zvýšenou resorpcí kostí a pacientů s Pagetovou chorobou. Fyziologicky se beta-crosslaps zvyšují u žen po menopauze
Klinické informace: Kolagen typu I, který tvoří asi 70 % veškerého kolagenu, se vyskytuje v kosti, kůži, šlachách, ligamentech, skléře, rohovce a cévách a představuje jednu z hlavních strukturních proteinových složek organismu. Kolagen tpypu I představuje více než 90% organické matrix kostí. Během normálního metabolismu kostí je zralý kolagen typu I degradován a malé fragmenty prochází do krevního oběhu a jsou vylučovány ledvinami. Mezi tyto fragmenty patří beta-isomerizované C-terminální telopeptidy (beta-CTx). Tyto isomerizované telopeptidy jsou vysoce specifické pro degradaci kolagenu typu I
Poznámka: Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků není doporučováno.
Výkon: 93259
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
18 - 50 žena 0,14 - 0,57 µg/l RM_Roche
50 - 150 žena 0,23 - 1,01 µg/l RM_Roche
18 - 50 muž 0,16 - 0,58 µg/l RM_Roche
50 - 70 muž 0,10 - 0,70 µg/l RM_Roche
70 - 150 muž 0,23 - 0,85 µg/l RM_Roche
Název Beta-globulin Zkratka EBGL
Princip stanovení: elektroforéza na agarózovém gelu
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Interpretace: ↓ systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida, glomerulonefritidy, jaterní postižení, Sjögrenův syndrom, kryoglobulinémie, AIDS, hemolytické anémie ↑ akutní a chronické záněty různé etiologie, zvýšení beta-lipopoteinu, paraproteinémie
Klinické informace: V oblasti beta-globulinů migruje převážně transferin, beta-lipoprotein, C3 a C4 složka komplementu. Přítomnost genetické varianty transferinu se může projevit zneostřením této zóny. Za určitých okolností ovlivňují denzitu zóny beta-globulinů i skladování séra, kdy dochází k spontánní dekompozici C-složek komplementu a zóna je anodicky zneostřena.
Poznámka:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,08 - 0,14 1
Název Beta1globulin Zkratka EBB1G
Princip stanovení: elektroforéza na agarózovém gelu
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Interpretace: viz β-globuliny
Klinické informace: Hlavní složkou je transferin. Zvýšení volného hemoglobinu se projeví v této zóně. Může zde být i paraprotein.
Poznámka:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,06 - 0,09 1
Název Beta2globulin Zkratka EBB2G
Princip stanovení: elektroforéza na agarózovém gelu
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: 3 dny při 2-8 °C, 1 měsíc při -20 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Interpretace: Viz β.globuliny
Klinické informace: Hlavní složkou je C3-složka komplementu
Poznámka:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 0,02 - 0,05 1