Informace pro lékaře

 

V současné době běžné testování protilátek COVID-19 není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Indikaci na vyšetření může provést za stanovených podmínek pouze hematolog, infektolog nebo imunolog (viz. Organizační opatření VZP ČR č. 2/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2)

V praxi to znamená, že vyšetření protilátek NEMŮŽE INDIKOVAT např. všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost atd.

Vyšetření protilátek je v současné době možné pouze pro samoplátce.