Odběry COVID-19 probíhají v rámci běžných odběrů, v provozní době odběrového centra.

 

 

NABÍZÍME 3 DRUHY VYŠETŘENÍ NA COVID-19

Typ testu Cena Testování
Test RT-PCR 750 Kč Ve vybraných odběrových centrech.
Antigenní test 200 Kč Ve vybraných odběrových centrech.
Test na protilátky 440 Kč Ve všech odběrových centrech.

PCR test

 • Test je určen pro samoplátce i pro indikované pacienty (lékařem).
 • Zdarma pouze pro indikované pacienty, kteří mají žádanku od lékaře.
 • Při odběru je nutné se prokázat průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.
 • Test probíhá výtěrem z nosohltanu nebo výtěrem z dutiny ústní/slin (30 min před odběrem je nutné: nepít, nejíst, nežvýkat žvýkačku, nečistit si zuby, nevyplachovat si ústa ústní vodou)
 • Cena PCR testu je 750 Kč. PCR test můžete zakoupit i na e-shopu.
 • STATIM PCR (urgentní) je možný pouze v Pardubicích. Cena pro samoplátce je 1 800 Kč. Výsledky jsou hotové do 3 hodin od odběru. Objednání na tel. čísle: 800 737 304!

Výsledky vyšetření: 

 • Výsledky jsou dostupné do 2 pracovních dnů (48 hodin) od výtěru (odběru).
 • Výsledky a lékařské potvrzení Vám budou zaslány v zaheslovaném formátu na e-mailovou adresu, SMS zprávou obdržíte kód pro otevření. Každý pozitivní nález současně hlásíme dle aktuálně platných pravidel.

Seznam vybraných odběrových míst, kde poskytujeme PCR odběry:

Místo Adresa Provozní doba Rezervace
Pardubice - Odběrové centrum Poliklinika MEDILA, Štrossova 1931 PO - PÁ: 12:30 - 13:30 rezervační systém
Holice - Odběrové centrum Poliklinika, Náměstí T. G. Masaryka 29 PO - PÁ:   9:00 - 11:00 bez rezervace
Brno - Odběrové centrum Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1 pouze na objednání

800 111 210

Dačice - Odběrové centrum Antonínská 85/II, areál nemocnice PO - PÁ:   6:30 - 10:00 800 022 891
Žďár nad Sázavou - Odběrové centrum Poliklinika, Studentská 1699/4, 2.patro PO - PÁ:   10:00 - 10:30  
Bystřice nad Pernštejnem 
- Odběrové centrum
Poliklinika Města, Zahradní 580, 3. patro PO - PÁ: 9:00 - 9:30 737 594 902

 V ostatních odběrových centrech MEDILA PCR odběry neprovádíme!


Antigenní test

 • Test je určen pro samoplátce.
 • Test se provádí výtěrem z nosu.
 • Při odběru je nutné se prokázat průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.
 • Cena testu je 200 Kč. Antigenní test můžete zakoupit i na e-shopu.

Výsledky vyšetření: 

 • Výsledky jsou dostupné tentýž den. 
 • Výsledky a lékařské potvrzení Vám budou zaslány v zaheslovaném formátu na e-mailovou adresu, SMS zprávou obdržíte kód pro otevření.

Seznam odběrových míst, kde poskytujeme antigenní odběry:

Místo Adresa Provozní doba
Pardubice - Odběrové centrum Poliklinika MEDILA, Štrossova 1931 PO - PÁ: 12:30 - 13:30
Žďár nad Sázavou - Odběrové centrum Poliklinika, Studentská 1699/4, 2.patro PO - PÁ:   10:00 - 10:30
Bystřice nad Pernštejnem 
- Odběrové centrum
Poliklinika Města, Zahradní 580, 3. patro PO - PÁ: 9:00 - 9:30

 V ostatních odběrových centrech MEDILA antigenní odběry neprovádíme!


Test na protilátky proti COVID-19

 • Test je určen pro samoplátce.
 • Vyšetření se provádí z odběru žilní krve.
 • Při odběru je nutné se prokázat průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.
 • Cena testu je 440 Kč. Test na protilátky můžete zakoupit i na e-shopu.

S platností od 31.1. 2022 bychom Vás rádi informovali o zavedení nové generace sérologické soupravy pro stanovení specifických IgG protilátek proti onemocnění Covid-19 (SARS-Cov-2). 

Tato nová souprava nám umožňuje stanovovat množství specifických IgG protilátek v jednotkách BAU/ml (Binding Antibody Unit). Tyto jednotky byly definované WHO jako nový standard pro hodnocení hladiny IgG protilátek u onemocnění Covid-19 a mohou být do budoucna použity pro stanovení hranice dostatečné ochranné hladiny IgG protilátek proti onemocnění Covid-19.

Součástí výsledkového listu bude nové hodnocení pozitivity protilátek:

 • < 33,8 BAU/ml  NEGATIVNÍ hladina IgG protilátek
 • ≥ 33,8 BAU/ml  POZITIVNÍ hladina IgG protilátek

Na výsledkovém listu bude uveden postup pro orientační přepočet mezi původními jednotkami (AU/ml) a novými jednotkami (BAU/ml) pro pacienty, kteří chodí na odběry opakovaně.

Výsledky vyšetření: 

 • Výsledky jsou dostupné do 24 hodin od odběru.
 • Výsledky a lékařské potvrzení Vám budou zaslány v zaheslovaném formátu na e-mailovou adresu, SMS zprávou obdržíte kód pro otevření.

Seznam odběrových míst: zde

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY - protilátky COVID-19

Jakou metodou se protilátky stanovují?

Stanovení je založeno na metodě nepřímé chemiluminiscenční imunoanalýzy (CLIA) pomocí plně automatizované platformy LIAISON XL. Test má specificitu testu vyšší než 98% a vykazuje i vysokou senzitivitu vyšší než 97%.

Jak rozumět výsledkům stanovených protilátek IgG?

Hodnocení slovní Hodnota výsledku
Negativní < 33,8 BAU/ml
Pozitivní < 33,8 BAU/ml

Detekce protilátek umožňuje pouze nepřímý průkaz infekce COVID-19. Jejich hladina a dynamika je výrazně ovlivněna vztahem mezi hostitelem a patogenem.
U onemocnění COVID-19 záleží tvorba protilátek na formě prodělané infekce. Pokud bude infekce probíhat např. jako zánět nosohltanu a virus se bude množit pouze na sliznici, bude protilátková odpověď omezena na tvorbu IgA (sliny) a IgG protilátek, anebo se při lehkém průběhu onemocnění protilátky nevytvoří vůbec.
Naopak při těžších a dlouhodobějších formách infekce (pneumonie) se budou tvořit všechny třídy protilátek a obvykle ve vysokých hladinách.

Protilátky se začínají tvořit s časovým odstupem od vzniku klinických příznaků, IgG protilátky v rozmezí 10 – 18 dnů.

Jaká hladina IgG protilátek je dostatečná a protektivní?

Protektivní hladina IgG protilátek proti onemocnění COVID-19 není dosud definována. K detekci protilátek se používají metody založené na různých principech, od různých výrobců s různými mezemi pro hodnocení pozitivity a negativity protilátek. Stanovení dostatečné protektivní hladiny nejspíš ještě nějakou dobu potrvá.
Je nutné si uvědomit, že na celkové imunitní reakci organismu proti viru SARS-CoV-2 se podílí také buněčná nespecifická a specifická imunita.
Pokud se imunitně kompetentní organismus opakovaně setká s již známým virem, jeho imunitní odpověď bude rychlejší a přesnější a k opakovanému rozvinutí infekce s největší pravděpodobností již nedojde.

Jak dlouho mi vytvořené IgG protilátky vydrží?

Přetrvávání IgG protilátek po prodělaném onemocnění je individuální. Z dat získaných naší laboratoří vidíme, že u jedinců, kteří si nechávají IgG protilátky vyšetřovat opakovaně, jim přetrvávají ve stejných (nebo i zvýšených hodnotách) po dobu minimálně 6 měsíců.
Lze předpokládat, že v době probíhající epidemie se navíc budeme opakovaně setkávat s původcem onemocnění COVID-19 a hladiny protilátek si tímto opakovaným kontaktem budeme posilovat (booster protilátek).

Pokud mám protilátky IgG několikanásobně vyšší než horní limitní hodnota, je v tomto případě nutné očkování?

Hodnoty naměřených protilátek je vždy nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem s ohledem na další postup o rozhodnutí ohledně očkování, je nezbytné posoudit aktuální zdravotní stav a anamnézu každého jednotlivce. V laboratoři nemáme dostatečné informace k vydávání těchto doporučení.