Další služby

Svoz laboratorních vzorků

 • Zajistíme svoz laboratorních vzorků v předem stanovených časových intervalech, které nastavujeme s ohledem na Vaše potřeby a podmínky preanalytické fáze požadovaného spektra vyšetření.
 • V případě, požadavku na mimořádný svoz (mimo sjednaný harmonogram), kontaktujte prosím informační centrum příslušné laboratoře

Odběrový materiál

 • Pro spolupracující lékaře zajišťujeme bezplatně materiál potřebný o odběru vzorků, jejich uchování a převozu.
 • Materiál, který distribuujeme si můžete objednat prostřednictvím Žádanky o spotřební materiál, kterou si můžete vyžádat v laboratoři. Vyplněnou žádanku předejte svozovému řidiči MEDILA.

Likvidace nebezpečných odpadů

 • Nabízíme službu likvidace nebezpečných odpadů z Vaší ambulance.
 • Zajistíme plnění pravidel týkajících se ohlašování přepravy nebezpečného odpadu za Vás.
 • Poskytneme prostředky pro označení sběrných nádob pro nebezpečný odpad (předtištěné štítky) a označení shromaždiště nebezpečných odpadů.
 • Zajistíme přepravu a likvidaci produkovaného nebezpečného odpadu.
 • Budete Vám poskytovat měsíční přehled o množství a likvidaci Vašeho nebezpečného odpadu.
 • Jedenkrát ročně poskytneme souhrnné podklady v elektronické podobě.

Služby IT

 • Zajistíme zprovoznění a proškolení elektronické komunikace žádanek o laboratorní vyšetření do laboratoře a výsledkových listů zpět k Vám.
 • Zajistíme komplexní IT řešení pro Vaši ambulanci včetně ambulantního systému.
 • Zajistíme elektronickou komunikaci s pojišťovnami, ČSSZ, e-recept, e-neschopenku včetně zajištění nezbytného osobního kvalifikovaného certifikátu.

Pro více informací kontaktujte konzultanty laboratorních služeb.