Laboratoře MEDILA poskytují v rámci svých laboratorních služeb také vyšetření pro veterinární ordinace.

Nabízíme základní a specializované testy pro malá i velká zvířata včetně imunologie, klinické biochemie, hematologie, hormonální analýz, vyšetření virologicko-sérologická a mikrobiologická vyšetření. Našich služeb využívají především veterinární lékaři a majitelé zvířat (farmáři, chovatelské spolky).

Zajistíme svoz vzorků z veterinárních pracovišť nebo od chovatelů přímo do našich laboratoří, které jsou zařízené nejmodernějším přístrojovým vybavením. Výsledky laboratorních rozborů doručíme zadavateli vyšetření svozem nebo poštou, případně emailem.

Mezi nejčastější vyšetření patří:

  • Diabetes
  • Jaterní testy
  • Kontrola funkce ledvin, slinivky
  • Mineralogram
  • Nutriční parametry
  • Krevní obraz
  • Hormony
  • Moč chemicky a sediment
  • Kultivace biologického materiálu (moč, stěry z rány, stěry kůže)
  • Elfo bílkovin

Veterinární žádanka