Elektromobilita – MeDiLa spol. s r.o.

Laboratoř MeDiLa spol. s r.o. pořídila tři nové elektromobily pro svoz vzorků od lékařů.
8.6.2021
Dozvědět se více

MeDiLa spol. s r.o. je od 1. 7. 2020 jako řízená osoba členem koncernu

Vážení přátelé, partneři, spolupracovníci, společnost MeDiLa spol. s r.o. je s účinky od 1. 7. 2020 jako řízená osoba členem koncernu, kde řídící osobou je společnost FONS JK Group, a.s.
19.6.2020
Dozvědět se více

Rozhodli jsme se vytvořit entitu Fons JK Group a.s.

Vážení přátelé, partneři, spolupracovníci, po více jak 30ti letech podnikání jsme se rozhodli vytvořit entitu „Fons JK Group a.s.“ a vložit do ní podíly ve společnostech BIONIK Stapro Group s.r.o.,  Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., MeDiLa spol. s r.o. a STAPRO  s. r. o. Vytváříme tak silnou stabilní holdingovou strukturu, která bude v jednotlivých firmách zajišťovat kontinuitu a profesionalitu vykonávání vlastnických práv.
13.5.2020
Dozvědět se více