Projekt FVE s akumulací – MeDiLa spol. s r.o.

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022634 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší snížení odběru elektrické energie od dodavatele při činnostech souvisejících s provozem laboratoří firmy MeDiLa spol. s r. o. v Pardubicích a nahrazení potřebného příkonu z vlastních obnovitelných zdrojů.