I zdravá žena může být během těhotenství v důsledku hormonálních změn ohrožena tzv. těhotenskou cukrovkou.

Tyto informace jsou pro pacientky, kterým ošetřující lékař doporučil absolvovat zátěžový test na těhotenskou cukrovku, tj. vyšetření glykemické křivky (orální glukózový toleranční test, zkráceně oGTT).

(dle doporučení ČSKB a ČDS/2019)

Dle Doporučení ČSKB a ČDS se vyšetření oGTT provádí ve 2. trimestru gravidity (obvykle ve 24. – 28. týdnu těhotenství), a proto provedení oGTT po 28. týdnu gravidity není indikováno.

Účel vyšetření

oGTT, „glykemická křivka“ je zátěžový test, který na základě stanovení koncentrace krevního cukru (tzv. glykémie) slouží k odhalení onemocnění cukrovkou (gestační Diabetes mellitus). Gestační diabetes může negativně ovlivnit jak Váš zdravotní stav, tak i zdravotní stav Vašeho dítěte zejména v období kolem porodu.

Vyšetření oGTT se provádí v 1. trimestru mezi 10. až 14. týdnem gravidity a ve 2. trimestru nejčastěji mezi 24. až 28. týdnem těhotenství na základě rozhodnutí Vašeho ošetřujícího lékaře.

Objednání na vyšetření

Pro vyšetření je potřebná žádanka od Vašeho ošetřujícího lékaře. Na zátěžový test je nutné se objednat v dostatečném předstihu (doporučujeme 2 - 4 týdny před plánovaným termínem vyšetření).

Možnosti jak se objednat:

1. Prostřednictvím webu

 V části "pro pacienty“ je umístěn příslušný odkaz na online objednávku vyšetření "Objednat na odběr". Rezervační program si od Vás vyžádá potřebné údaje a dovede Vás k výběru odběrového centra a termínu zátěžového testu. Potvrzením výběru jste závazně objednáni.

2. Telefonicky na telefonním čísle laboratorního a diagnostického centra vašeho regionu

Viz. kontakty, v pracovní dny v době 6:30 až 15:00 hodin. Náš zkušený zdravotnický personál Vás požádá o potřebné údaje, závaznou objednávku vyplní za Vás a zodpoví Vaše případné dotazy.

Jak se připravit před testem

Test se provádí v ranních hodinách po minimálně 8 hodinovém lačnění! Přesný čas zahájení testu je nutné dodržet.

Podmínky testu:

 • 3 dny před vyšetřením konzumujte běžnou stravu dle svých zvyklostí bez omezení sacharidů a cukru
 • Minimálně 24 hodin před vyšetřením vynechejte alkoholické nápoje včetně piva
 • Přijďte NALAČNO, tj. alespoň 8 hodin před testem již nic nejezte
 • Není vhodné žíznit, ale pijte jen neslazené tekutiny (tj. neslazený čaj, minerálku bez příchutí nebo čistou vodu)
 • Před ani během vyšetření nekouřit (platí stejné intervaly jako u lačnění)
 • Před testem je povolena běžná fyzická zátěž, ale je třeba 24 hodin předem vyloučit zvýšenou tělesnou námahu
 • Léky: Po dohodě s ošetřujícím lékařem vynechejte ráno v den testu léky, které vynechat lze; pravidelně užívané léky s antiinzulinovým účinkem (např.kortikoidy, Thyroxin, progesteron, betasympatomimetika) můžete užít v den testu až po jeho dokončení
 • Vyšetření oGTT se neprovádí po noční směně, při akutním horečnatém onemocnění a u průjmových onemocnění (důvodem k odložení testu je např. akutní viróza s horečkami), dále nelze provést vyšetření do 6 týdnů po operaci nebo jiném vážnějším onemocnění (např. infarkt, cévní mozková příhoda, hospitalizace atd.). Vyšetření nelze provést při zvracení v těhotenství (hyperemesis gravidarum)
 • Dostavte se do odběrové místnosti v určený čas a vezměte s sebou žádanku na vyšetření.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o zátěžový test, nelze jej zahájit bez indikace lékaře (žádanka)
 • Pokud máte epilepsii, je lépe zvolit po dohodě s lékařem alternativní postup vyšetření z preventivních důvodů předcházení možných komplikací

Odpovědi na případné dotazy týkající se testu můžete získat na uvedeném telefonním čísle.

Jak probíhá test?

Vyšetření se skládá z odběru krve z loketní žíly nalačno. Potom následuje podání zátěžové dávky cukru (75 g glukózy), kterou vypijete jako sladký ochucený nápoj během 5 až 10 minut v množství 250 ml.

Po dobu vyšetření je nutné dodržovat tělesný klid (setrváte vsedě nebo vleže – nebudete chodit), nekouřit, nejíst. V této době lze vypít max. 250 ml vody. Nelze se vzdálit z odběrového pracoviště.

Za 1 a za 2 hodiny po vypití nápoje následuje druhý a třetí odběr žilní krve. Tím je vyšetření ukončeno. Ve vzorcích krve bude stanovena hladina glukózy (krevního cukru).

Vyšetření nemá být prováděno v případě, že hladina glukózy v krvi nalačno v těhotenství je rovna nebo přesahuje hodnotu 5,1 mmol/l.

Dobu testu (asi 3 hodiny) strávíte v příjemném místě s pohodlným sezením, můžete si přinést knihu či časopis, k dispozici je připojení na WiFi.

Upozornění na možná rizika

Nápoj, který slouží jako zátěžová dávka, je osmoticky účinnou látkou a může vzácně vyvolat zdravotní obtíže. V případě jakýchkoli zdravotních potíží (nevolnost, zvracení, mdloba, slabost) ihned uvědomte zdravotnický personál.

Pokud špatně snášíte odběry krve, prosím sdělte tuto okolnost zdravotnickému personálu předem.

Je vhodné mít s sebou svačinu, kterou po skončení testu sníte.

Máte-li alergii na dezinfekční prostředky, prosím sdělte před odběrem tuto informaci zdravotnickému personálu, který s Vámi provádí vyšetření.

U epilepsie je vhodné zvolit alternativní způsob vyšetření.

Vyhodnocení vyšetření

S výsledkem vyšetření Vás seznámí Váš ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme.