I zdravá žena může být během těhotenství v důsledku hormonálních změn ohrožena tzv. těhotenskou cukrovkou.

Tyto informace jsou pro pacientky, kterým ošetřující lékař doporučil absolvovat vyšetření hladiny krevního cukru (glykemie) v těhotenství.

(dle doporučení ČSKB a ČDS/2019)

1. fáze screeningu cukrovky v těhotenství (GDM)   10. až 14. týden gravidity

Účel vyšetření

Dle aktuálního odborného doporučení má každá těhotná žena v tomto časovém období podstoupit vyšetření v rozsahu:

Odběr žilní krve na stanovení glykemie (hladiny krevního cukru) – vyšetření musí být provedeno v certifikované laboratoři! Nelze provést vyšetření z kapilární krve (odběr z prstu u lékaře).

Podmínky vyšetření:

  • Před vyšetřením konzumujte běžnou stravu dle svých zvyklostí bez omezení sacharidů a cukru
  • Minimálně 24 hodin před vyšetřením vynechejte alkoholické nápoje včetně piva
  • Přijďte NALAČNO, tj. alespoň 8 hodin před testem již nic nejezte
  • Není vhodné žíznit, ale pijte jen neslazené tekutiny ( tj. neslazený čaj, minerálku bez příchutí nebo čistou vodu)
  • Před odběrem nekouřit (platí stejné intervaly jako u lačnění)
  • Dostavte se do odběrové místnosti a vezměte s sebou žádanku na vyšetření.

Objednání na vyšetření

Pro vyšetření je potřebná žádanda od vašeho ošetřujícího lékaře (papírová nebo elektronická). Na vyšetření glykemie se nemusíte objednávat.

Hodnocení  výsledku v 1. trimestru:

Je-li hodnota glykemie <5,1 mmol/l , jedná se o normální nález.

Je-li hodnota glykemie ≥5,1mmol/l opakuje se vyšetření glykemie v co nejkratším termínu, ne však týž den.

Je-li při opakovaném vyšetření glykemie na lačno opět hodnota ≥5,1mmol/l, je indikováno vyšetření zátěžového testu oGTT v 10.-14.týdnu gravidity.

2. fáze screeningu cukrovky v těhotenství (GDM)   24. až 28. týden gravidity

Tuto 2. fázi má absolvovat každá těhotná žena, která v 1. trimetru měla screening na GDM negativní.

Vyšetření se provádí jako zátěžový test (oGTT, „ tzv. glykemická křivkaʺ). Na zátěžový test je nutné se objednat v laboratoři. Váš lékař určí přesný týden gravidity, ve kterém má být test proveden. Pokud se (např. ze zdravotních důvodů) nestihne provedení oGTT v určeném termínu, není možné vyšetření oGTT po 28. týdnu gravidity provést, ale je třeba zvolit alternativní způsob vyšetření bez podání zátěžové dávky cukru.

Alternativní způsob vyšetření

1.den - vyšetření lačné glykemie  (odběr žilní krve se speciálním s třísložkovým  činidlem, které zabrání poklesu hladiny cukru ve vzorku) a stanovení glykovaného hemoglobinu ( HbA1c).

Následně 2.den - opět vyšetření lačné glykemie (odběr žilní krve se speciálním třísložkovým  činidlem, které zabrání poklesu hladiny cukru ve vzorku). Alternativní způsob vyšetření je vhodný i jako náhradní postup u pacientek s epilepsií. Jedná se o preventivní předcházení možnému vzniku záchvatu.