Tímto testem může být prokázáno okultní, tedy oku neviditelné krvácení. Vyšetření je možné provést bez dietní přípravy. O způsobu provedení vyšetření rozhodne Váš ošetřující lékař.

Tyto informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil vyšetření stolice.

Účel vyšetření

Tímto testem může být prokázáno okultní, tedy oku neviditelné krvácení. Vyšetření je možné provést bez dietní přípravy. O způsobu provedení vyšetření rozhodne Váš ošetřující lékař.

POZOR! Při průjmu, krvácení hemoroidů nebo menstruaci by se test neměl provádět.

Test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní při čištění zubů.

Alkohol a některé léky užívané nadbytečném množství mohou způsobit gastrointestinální krvácení. Tyto léky by Vám měl lékař vysadit nejméně 48 hodin před testováním.

Provedení testu

  • Stolici dejte na suchou čistou podložku nebo suchý čistý papír. Stolice z toalety není vhodná na odběr a testování.
  • Odšroubujte zelený uzávěr na zkumavce, kterou jste dostali. Dejte pozor, abyste neodlomili hrot na uzávěru a držte nádobku tak, abyste tekutinu nevylili.
  • Z vnitřní strany zeleného uzávěru vyčnívá tyčinka se závitem na konci. Ponořte konec tyčinky (celý závit) do tří různých částí stolice. Kouskem toaletního papíru nebo papírovým kapesníkem utřete konec tyčinky tak, aby zůstalo pouze malé množství stolice v rýhách závitu. Pro testování stačí množství stolice zachycené v rýhách závitu!
  • Ponořte tyčinku se zachyceným vzorkem do zkumavky, pevně zašroubujte.
  • Označte zkumavku svým jménem, příjmením a rodným číslem! Do třech dnů odneste spolu se žádankou na vyšetření do laboratoře nebo na odběrové centrum.

Vyhodnocení vyšetření

S výsledkem vyšetření Vás seznámí ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme. Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.