Informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil vyšetření, které hodnotí funkci ledvin.

Sběr moče za 24 hod

Tyto informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil vyšetření, které hodnotí funkci ledvin.

Účel vyšetření

Ve vzorku 24 hodin sbírané moče budou stanoveny důležité látky dle ordinace lékaře za účelem zjištění jejich výdeje (ztráty) za 24 hodin.

Sběr moče má probíhat přesně 24 hodin, nejlépe od rána jednoho dne do rána druhého dne. Správný sběr moče je nejdůležitější podmínkou správného vyšetření.

Potřeby pro sběr moče

 • sběrná nádoba na moč (minimální objem nádoby 3 l, plastová nebo skleněná nádoba, čistě vymytá beze stop saponátů, dobře vysušená)
 • pomůcka na promíchání moče - nejlépe plastová tyčinka apod.
 • zkumavka na vzorek moče – je vhodné si ji vyzvednout předem u ordinujícího lékaře nebo v laboratoři
 • odměrná nádoba na změření objemu moče s přesností na 10 ml

Provedení sběru moče

Postupujte, prosím, přesně podle následujících pokynů!

Začátek sběru - 1. den

 • ráno v 6.00 hodin se úplně vymočte do WC (NE DO SBĚRNÉ NÁDOBY!), i když se vám močit nechce.
 • po vymočení sbírejte veškerou další moč do sběrné nádoby. Po celých 24 hodin močte pokaždé pouze do stejné sběrné nádoby!
 • dbejte, aby nedocházelo ke ztrátám moče např. při stolici, proto je dobré se vymočit před stolicí do sběrné nádoby.
 • během sběru skladujte nádobu s močí na chladném místě, chráněném před sluncem.

Začátek sběru - 2. den

 • naposledy se vymočte do sběrné nádoby přesně za 24 hodin, tj. v 6.00 hodin, i když se Vám močit nechce.
 • během sběru jezte obvyklou stravu, pokud bude třeba zvláštních dietních omezení, sdělí Vám je ošetřující lékař při indikaci vyšetření.
 • během sběru vypijte minimálně 2 l tekutin.
 • léky - během sběru moče není obvykle nutné vysazovat léky, řiďte se pokyny ošetřujícího lékaře.
 • po ukončení sběru změřte objem posbírané moče odměrkou s přesností na 10 ml – objem moče nelze odhadnout nebo měřit nepřesně. Naměřenou hodnotu množství moče si zaznamenejte, tato informace bude vyžadována při převzetí vzorku k vyšetření.
 • moč ve sběrné nádobě promíchejte a odlijte vzorek z celého promíchaného objemu moče do zkumavky - nejméně v množství 10 ml. Zkumavku označte svým jménem, příjmením a rodným číslem nebo datem narození.

Poznámka: Jestliže objem moče během sběru přesáhne objem sběrné nádoby, pokračujte ve sběru do další nádoby a po ukončení sběru celé množství moče ze všech nádob smíchejte v jedné objemné nádobě (např. v kbelíku). Teprve z tohoto smíchaného množství moče odlijte vzorek na vyšetření. Nelze odlít vzorek z každé sběrné nádoby. Změřit je nutné celkový objem moče.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.