Zajímá Vás co se děje s odebranými vzorky?

Jejich cesta z ambulance do laboratoře a část odborné práce, kterou jim věnují laboratorní pracovníci je předmětem tohoto videa.