Tyto informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil speciální vyšetření stavu ledvin.

Vyšetření mikroalbuminurie

Tyto informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil speciální vyšetření stavu ledvin.

Účel vyšetření

Jde o přesnější posouzení přítomnosti časného postižení ledvin vyšetřením moče na mikroalbuminurii. Mikroalbuminurií rozumíme zvýšené vylučování bílkoviny albuminu močí, které však nebylo prokazatelné běžnými laboratorními metodami.

Řiďte se přesně následujícími pokyny.

Postup vyšetření

  • Ošetřující lékař Vám určí vhodný den nebo dny k vyšetření (s ohledem na stav cukrovky, krevní tlak apod.).
  • V určené dny vyšetření se vyhněte zvýšené fyzické námaze.
  • Do ordinace lékaře, do laboratoře nebo na odběrové centrum donesete vzorek ranní moče (10 ml). Dle pokynů lékaře může být vyšetření provedeno opakovaně.

Vyhodnocení vyšetření

S výsledkem vyšetření Vás seznámí ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme. Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.