Informace pro lékaře

Dovolte abychom Vás informovali o dostupnosti vyšetření specifické buněčné imunity proti onemocnění COVID-19.

Nově od 1. 3. 2022 mohou odběr indikovat lékaři všech odborností i pro pacienty pojištěné u VZP (111). Lze ho tedy indikovat s úhradou na pojišťovnu souhrnně u těchto pojišťoven: 111, 205, 209, 211, 213.

Test je vhodný pro všechny, kteří prodělali onemocnění COVID-19, jak příznakově, tak bezpříznakově, setkali se s Covid pozitivní osobou a nebyla u nich následně prokázána infekce, a dále samozřejmě u očkovaných jedinců. 

Je-li v těchto případech zjištěna nízká nebo negativní hodnota protilátek, je možné vyšetřit také úroveň buněčné imunity. 

Toto vyšetření pomůže doplnit obraz o obranyschopnosti organismu proti viru SARS-CoV-2 (COVID-19) díky vytvořeným specifickým T-lymfocytům.

Jedná se o jednoduchý odběr 1,5 ml nesrážlivé žilní krve. 

V laboratoři poté probíhá dvojkrokový test, kdy se nejprve odebraná krev inkubuje 24 hodin se specifickými antigeny, přičemž dochází ke stimulaci T-lymfocytů. Specificky stimulované T-lymfocyty produkují interferon-gamma, jehož koncentrace je poté stanovena v plazmě získané centrifugací metodou ELISA.

Koncentrace interferonu-gamma je vyjádřena v jednotkách mlU/ml, hladina svědčící pro vytvořenou specifickou buněčnou imunitu proti onemocnění Covid-19 je hodnota > 200 mlU/ml.

V některých případech se může stát, že není možné interpretovat výsledek vyšetření specifické T-buněčné imunity proti onemocnění COVID-19. Je to v situaci, kdy má jedinec vysokou hladinu interferonu-gamma v plazmě i bez předchozí stimulace T-lymfocytů, a dále v případě, že zjistíme nedostatečnou aktivaci T-lymfocytů při jejich nespecifické stimulaci. V těchto případech je samotné vyšetření specifické T-buněčné imunity proti Covid-19 ovlivněno a zkresleno. V uvedeném případě Vás budeme telefonicky kontaktovat.  

Odběr pro toto vyšetření provádíme na všech MeDiLa odběrových centrech.

Odběr je možný pouze do 10:00 hod a neprovádíme jej v pátek a ve všedních dnech, po kterých následuje den pracovního volna.

V případě, že nepovažujete indikaci daného vyšetření s úhradou od zdravotní pojišťovny za vhodnou, mohou si Vaši pacienti také vyšetření zakoupit v našem e-shopu.

Cena vyšetření je 980,- Kč, včetně odběru a výsledku vyšetření se slovním komentářem.

Výsledek vyšetření je dostupný do 3 týdnů od odběru a je zaslán v zaheslovaném formátu na e-mailovou adresu uvedenou při nákupu vyšetření v e-shopu (heslo pro otevření výsledku bude zasláno formou SMS na mobilní telefon pacienta).

Vaše MeDiLa