Na měsíce říjen a listopad 2022 jsme připravili seriál akreditovaných odborných seminářů pro lékaře a sestry. 

Můžete se tedy opět těšit na zajímavý odborný program a společné setkání. Pozvánky vám včas osobně doručíme, naleznete je rovněž s dalšími informacemi v sekci Vzdělávání.