Kam přijít na odběr?

 • Seznam všech našich odběrových center včetně provozní doby, doby odběru krve naleznete zde.

Kdy přijít na odběr?

 • V ordinačních hodinách jednotlivých odběrových center, ale současně je vhodné dostavit se na odběr v ranních maximálně dopoledních hodinách.
 • U speciálních vyšetření, jako jsou např. zátěžové testy pro těhotné nebo zátěžové testy pro diabetiky, je potřeba dodržet přesný čas odběru.

Musím být na lačno?

 • Jít na odběr na lačno je prakticky vždy vhodné, ne vždy nezbytně nutné. V akutních případech, Vám instrukce k odběru poskytne Váš ošetřující lékař.

Musím mít na odběr žádanku od lékaře?

 • Pokud chcete vyšetření hradit ze svého zdravotního pojištění, je nutné mít na odběr vyplněnou papírovou nebo elektronickou žádanku od Vašeho indikujícího lékaře.
 • V případě, že si nejste jisti, zda máte vyplněnou elektronickou žádanku, je vhodné si zavolat do ambulance Vašeho ošetřujícího lékaře.
 • Pokud nemáte papírovou ani elektronickou žádanku od lékaře, spadáte do režimu samoplátce a vyšetření si hradíte sami přímo v odběrovém centru.
 • Berte prosím na vědomí, že některá vyšetření nelze absolvovat v samoplátcovském režimu (bez žádanky od lékaře), např. oGTT, některé nádorové markery, atd.

Kolik stojí jednotlivá vyšetření?

 • Ceník všech metod naleznete zde.
 • K jednotlivým metodám je nutné připočítat nezbytné úkony při provedení každého odběru / výtěru a separace séra, plasmy.

Je potřeba se na odběr objednat?

 • Na zátěžové testy pro těhotné a diabetiky je nutné se vždy objednat. zde
 • Pokud Vás lékař pošle na akutní odběr, budete odebráni přednostně.
 • Na běžný odběr krve se objednejte pouze v případě, pokud nechcete čekat.
 • Upozorňujeme, že pořadí pacientů určuje zdravotní sestra v odběrovém centru.

Dostupnost výsledků?

 • U základních vyšetření jsou Vaše výsledky dostupné do druhého dne.
 • V ostatních případech, je nutné volat pro dostupnost výsledků na naše ICL.

Potřebuji vědět výsledky, nahlásíte mi je po telefonu?

 • V případě samoplátcovského režimu Vám výsledky můžeme nahlásit po telefonu, pouze v případě předem domluveného hesla. Pokud si při odběru se zdravotní sestřičkou žádné heslo pro vyzvednutí výsledků po telefonu nesjednáte, nemůžeme Vám výsledek sdělit. V tomto případě se prosím dostavte osobně na Vámi nejbližší odběrové centrum, výsledky Vám vydáme po předložení Vašeho dokladu totožnosti.
 • Po domluvě s Vaším lékařem si můžete určit heslo, ke sdělení výsledků, které musí být uvedeno na žádance. 

Jak získám výsledky vyšetření, když má můj lékař dovolenou?

 • V případě dovolené Vašeho indikujícího lékaře, Vám výsledky můžeme poskytnout pouze osobně v odběrovém centru, opět po předložení Vašeho dokladu totožnosti. 

Vydáte mi výsledky manžela/manželky/dítěte?

 • Výsledky rodinných příslušníků poskytujeme pouze na základě plné moci. Nemusí být úředně ověřená.
 • Náležitosti plné moci: Zmocnitel - rodné číslo, číslo dokladu totožnosti (nejlépe občanského průkazu); Zmocněnec - rodné číslo. Plná moc musí obsahovat datum a podpisy zmocnitele i zmocněnce.