DŮLEŽITÉ INFORMACE

Co mám dělat v případě, že je výsledek:

POZITIVNÍ

Máte onemocnění COVID-19. Zůstaňte doma v izolaci a vyhýbejte se kontaktu s lidmi, abyste onemocnění COVID-19 nešířili dál. Vyčkejte, až se Vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice, který s Vámi provede epidemiologické šetření (dotazy na Vaše kontakty apod.) a poučí Vás o dalším postupu. Osobám, se kterými jste byl/a v posledních dnech v úzkém kontaktu a které epidemiolog vyhodnotí jako rizikové, se pracovník hygienické stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr.

V izolaci budete po dobu, kterou určí Váš praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocnění. Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitivního odběru. Po uzdravení, až na specifické vyjímky (například zdravotníci), již není třeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.

Co je to domácí izolace?

Domácí izolace nebo samoizolace znamená zůstat doma nebo v určeném prostoru v jedné vyhrazené, přiměřeně větrané místnosti a pokud možno s použitím samostatné toalety. Toto opatření může být doporučeno lidem s projevy příznaků onemocnění nebo po určitou dobu.

V domácí izolaci dodržujte následující pravidla:

 • Omezte jakékoli návštěvy.
 • Doma by měli zůstat pouze členové domácnosti, kteří pečují o osobu s podezřením nebo onemocněním covid-19.
 • Separujte se od ostatních lidí v domácnosti.
 • Chcete-li chránit ostatní, používejte obličejové roušky, pokud jste s nimi ve stejné místnosti.
 • Izolujte se v dobře větrané místnosti s možností otevření okna.
 • Pokud nemáte k dispozici samostatnou toaletu, měl by izolovaný člověk po každém použití toaletu důkladně vyčistit.
 • Používejte své vlastní ručníky, kuchyňské náčiní, sklenice, na pití, ložní prádlo nebo jiné domácí potřeby běžně sdílené v domácnosti.
 • Buďte sociálně aktivní, požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu při komunikaci s lidmi, například nechejte si doručit nákup potravin za dveře.
 • Umyjte si ruce před a po jakékoli interakci s ostatními.
 • Postupujte podle pokynů svého poskytovatele zdravotní péče (lékaře) a zavolejte mu, pokud se váš zdravotní stav zhorší.

Informace k plošnému testování obyvatel antigenními testy

Uskutečnění plošného testování antigenními testy:

 • Plošné testování bude probíhat od 16. 12. 2020. Nebude ale povinné.
 • Zúčastnit se ho mohou všechny osoby, které mají veřejné zdravotní pojištění v České republice.

Jak postupovat v případě zájmu o provedení testu:

 • Objednejte se prostřednictvím on-line rezervačního systému, který naleznete zde.
 • V rezervačním formuláři je NUTNÉ vyplnit všechna povinná pole. Děkujeme.
 • V určený den a čas se dostavte do odběrové místnosti.
 • Na odběrovém místě vám zdravotnický pracovník provede antigenní test výtěrem z nosohltanu.
 • Poté vyčkejte zhruba 30 minut na vyhodnocení výsledku testu.
 • Výsledek vám bude předán v tištěné podobě výsledkového listu, který slouží zároveň jako potvrzení o absolvování POC testu na průkaz přítomnosti SARS-Cov-2.

 

V případě negativního výsledku personál odběrového místa zadá výsledek do celorepublikového systému a vydá vám potvrzení o výsledku.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu a zároveň při absenci příznaků nemoci Covid-19 je na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví nutné bez prodlení provést ověřovací vyšetření PCR metodou. Přímo na odběrovém místě tedy bude proveden PCR test novým stěrem z nosohltanu. Informace o výsledku tohoto vyšetření vám bude zaslána prostřednictvím SMS na mobilní telefon do 48 hodin.

Preventivní vyšetření antigenními testy se neprovádí u osob, které v posledních 90 dnech prodělaly onemocnění COVID-19, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou PCR s negativním výsledkem.

Účastníky preventivního testování prosíme, aby na odběrové místo přicházeli s ochranou dýchacích cest a dbali na dodržování hygienických pravidel.

Odběry pro ANTIGENNÍ test provádíme na těchto odběrových místech:

Místo

Adresa

Otevírací doba

Objednání (rezervace)

Pardubice - Odběrové centrum (budova) Štrossova 1931 PO - PÁ: 12:00 - 16:00 rezervační systém
Hradec Králové - Odběrové centrum Ulrichovo náměstí 733 PO - PÁ:   7:00 - 11:00 rezervační systém
Brno - Odběrovém centrum Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1 PO - PÁ:   7:00 - 11:00 rezervační systém
Žďár nad Sázavou - Odběrové centrum Jungmannova 1496 (rychlobruslařský ovál) PO - PÁ: 12:30 - 14:00 rezervační systém

PCR test – test na přímý průkaz infekce


Test je určen pro indikované pacienty (lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí) i pro samoplátce.
Test probíhá výtěrem z nosohltanu. Pro Vaši představu, jak probíhá samotný odběr a příprava na něj, jsme si pro Vás připravili krátké video „Postup výtěru z nosohltanu“.

Odběry pro PCR test provádíme na těchto odběrových místech:

Místo Adresa Otevírací doba Indikovaní/samoplátci

Drive-in MEDILA

PardubiceŠtrossova 1931

PO - PÁ: 8:00 - 12:45 indikovaní a samoplátci
NE: 8:00 - 10:00 pouze pro indikované
Brno - Poliklinika Lesná Halasovo náměstí 1

PO a PÁ: 8:10 - 10:40 pouze pro indikované
ÚT, ST, ČT: 14:15 - 16:45 pouze pro indikované

Drive-in MEDILA

Žďár nad Sázavou

Jungmannova 1496 PO - PÁ: 8:00 - 8:30 samoplátci

PO - PÁ: 8:30 - 11:00 pouze pro indikované

Odbavení v Drive-in centru je snadné, podívejte se zde „Průjezd Drive-in MEDILA“.


Cena odběru a PCR testu pro samoplátce je 1 750 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje i vystavení Lékařského potvrzení o výsledku testu PCR. Samoplátci si mohou vyšetření zakoupit na stránkách mojemedila.cz

Na test je nutné se předem objednat:

Výsledky vyšetření: 
Výsledky jsou dostupné nejpozději do 48 hodin.
Výsledky jsou zasílány indikovaným i samoplátcům formou SMS, samoplátcům pak odchází v zaheslovaném e-mailu Lékařské potvrzení o výsledku. Každý pozitivní nález současně hlásíme dle aktuálně platných pravidel.

Test na protilátky


Detekce protilátek umožňuje pouze nepřímý průkaz infekce Covid-19. Jejich hladina a dynamika je výrazně ovlivněna vztahem mezi patogenem a hostitelem a v současné době je znalost těchto parametrů podložena malým počtem studií.

 • K vzestupu hladin protilátek nad detekční mez dochází obvykle do 2. týdne po nástupu klinických příznaků (IgM 3  6 dní, IgG 10 – 18 dní)
 • V případě pozitivního výsledku IgM a IgG protilátek je nutné provést i přímý průkaz infekce metodou PCR pro vyloučení (potvrzení) probíhající infekce virem SARS-Cov-2. Do doby obdržení výsledku PCR vyšetření je nutné dodržovat karanténní opatření
 • Pacienti, kteří byli pozitivně testovaní na přítomnost viru SARS-Cov-2 a prodělali onemocnění Covid-19 budou mít pravděpodobně v séru přítomny IgG protilátky
 • U osob s mírným nebo asymptomatickým průběhem onemocnění Covid-19 je nutné počítat s pozdějším nástupem pozitivity tvorby protilátek eventuálně se selháním testu (negativní hodnoty protilátek)
 • Sérologické vyšetření není v současné době doporučeno k detekci akutní infekce ani k posuzování infekčnosti pacienta. Je možné ho využít ke zjištění přítomnosti anamnestických IgG protilátek, které vznikají po prodělaném onemocnění a k případnému rozhodování o vhodnosti vakcinace

Test probíhá odběrem žilní krve.


Test na protilátky provádíme na těchto odběrových místech:

Místo Adresa Otevírací doba CENA IgG CENA IgG + IgM
OC Pardubice Štrossova 1931 PO - PÁ: 11:00 - 12:00 435 Kč 813 Kč
OC KOLF Pardubice Masarykovo náměstí 2667 PO - PÁ: 11:00 - 12:00
OC Chrudim Fibichova 212 PO - PÁ: 10:00 - 11:00
OC Holice Náměstí T. G. Masaryka 29 PO - PÁ: 10:00 - 11:00
OC Brno - Poliklinika Lesná Halasovo náměstí 1 PO a PÁ: 12:00 - 14:30
ÚT, ST, ČT: 8:00 - 11:00
OC Hradec Králové Bratří Štefanů 895 PO - PÁ: 12:30 - 14:30
OC Žamberk nám. Gen. Knopa 837 ÚT, ST: 12:20 - 14:30
OC Žďár nad Sázavou Studentská 1694/7 PO, ST, ČT: 12:00 – 14:00
OC Dačice

Antonínská 85, Areál nemocnice

PO, ÚT: 12:00 - 14:00

Vyšetření si zakupte na mojemedila.cz
Na test je nutné se předem objednat:

Dle aktuálně platného organizačního opatření MZČR lze test na protilátky indikovat od lékaře pouze ve výjimečných případech, a to za účelem stanovení vnímavosti nebo ověření stavu imunity u pacienta, test indikuje imunolog, infektolog nebo epidemiolog v ohnisku nákazy.


Výsledky vyšetření: 
Výsledky jsou dostupné nejpozději do 48 hodin.
Výsledky Vám budou zaslány v zaheslovaném formátu na e-mailovou adresu, kterou uvedete při nákupu vyšetření (na eshopu).

Odběrná místa PCR COVID-19

Odběry pro PCR test provádíme na těchto odběrových místech:

Místo Adresa Otevírací doba Indikovaní/samoplátci

Drive-in MEDILA

PardubiceŠtrossova 1931

PO - PÁ: 8:00 - 12:45 indikovaní a samoplátci
NE: 8:00 - 10:00 pouze pro indikované
Brno - Poliklinika Lesná Halasovo náměstí 1

PO a PÁ: 8:10 - 10:40 pouze pro indikované
ÚT, ST, ČT: 14:15 - 16:45 pouze pro indikované

Drive-in MEDILA

Žďár nad Sázavou

Jungmannova 1496 PO - PÁ: 8:00 - 8:30 samoplátci

PO - PÁ: 8:30 - 11:00

pouze pro indikované

Odběrová místa PROTILÁTKY COVID-19

Test na protilátky provádíme na těchto odběrových místech:

Místo Adresa Otevírací doba CENA IgG CENA IgG + IgM
OC Pardubice Štrossova 1931 PO - PÁ: 11:00 - 12:00 435 Kč 813 Kč
OC KOLF Pardubice Masarykovo náměstí 2667 PO - PÁ: 11:00 - 12:00
OC Chrudim Fibichova 212 PO - PÁ: 10:00 - 11:00
OC Holice Náměstí T. G. Masaryka 29 PO - PÁ: 10:00 - 11:00
OC Brno - Poliklinika Lesná Halasovo náměstí 1 PO a PÁ: 12:00 - 14:30
ÚT, ST, ČT: 8:00 - 11:00
OC Hradec Králové Bratří Štefanů 895 PO - PÁ: 12:30 - 14:30
OC Žamberk nám. Gen. Knopa 837 ÚT, ST: 12:20 - 14:30
OC Žďár nad Sázavou Studentská 1694/7 PO, ST, ČT: 12:00 – 14:00
OC Dačice

Antonínská 85, Areál nemocnice

PO, ÚT: 12:00 - 14:00