PCR test – test na přímý průkaz infekce


Test je určen pro indikované pacienty (lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí) i pro samoplátce.

Od 22. 11. dochází ke změně frekvence úhrad PCR testů a to následovně:

Preventivní testy zdarma 5 x za měsíc:

 • pro osoby do dovršení 18 let věku
 • pro osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit ze zdravotních důvodů (Při odběru je nutné doložit potvrzení od lékaře, nebo potvrzení z ISIN)
 • pro rozočkované osoby očkované proti onemocnění covid-19 (Při odběru je nutné doložit potvrzení od lékaře, nebo potvrzení z ISIN)
  • jednodávkové schéma – od aplikace první dávky neuplynula doba 14 dnů
  • dvoudávkové schéma – pokud nebyla podána 2. dávka popř. od aplikace 2. dávky neuplynula doba 14 dnů

Preventivní testy zdarma 2 x za měsíc:

 • pro osoby s ukončeným očkováním proti onemocnění covid-19 (Při odběru je nutné doložit potvrzení od lékaře, nebo potvrzení z ISIN)

 

Pokud nesplňujete výše zmíněné body a potřebujete PCR test, můžete si ho zakoupit na e-shopu za cenu 750 Kč.

Platnost PCR testu je nově 72 hodin od odběru.

Test probíhá výtěrem z nosohltanu nebo výtěrem z dutiny ústní/slin.

Odběr ze slin:

30 minut před odběrem je nutné dodržet následující pravidla:

 • nečistit si zuby
 • nevyplachovat si ústa ústní vodou
 • nepít
 • nejíst
 • nežvýkat žvýkačku

V případě nedodržení výše zmíněných pravidel je nutné provést odběr výtěrem z nosohltanu.

V případě konfirmačního PCR testu (testování po pozitivním antigenním testu) je prováděn odběr výtěrem z nosohltanu.

 

Odběry pro PCR test provádíme na těchto odběrových místech:

Místo Adresa Otevírací doba Rezervace

Pardubice - Drive-in MEDILA

Štrossova 1931

PO - PÁ: 7:00 - 16:00

rezervace
Brno - Poliklinika Lesná - Odběrové centrum Halasovo náměstí 1

PO - PÁ: 7:30 - 10:30

rezervace
Dačice
- Odběrové centrum

Antonínská 85/II, areál nemocnice

PO - PÁ: 7:30 - 9:00

rezervace

Žďár nad Sázavou - Drive-in MEDILA

Jungmannova 1496 (za sportovní halou) PO - PÁ: 8:30 - 11:00 rezervace
Bystřice nad Pernštejnem
- Odběrové centrum
Poliklinika Města, Zahradní 580, 3. patro PO, ÚT, ČT, PÁ: 8:00 - 8:20 rezervace
Hradec Králové - Odběrové centrum Ulrichovo náměstí 733 PO - PÁ: 7:00 - 11:30 rezervace
    ÚT, ST: 13:00 - 17:00  
Turnov - Odběrové centrum Markova 311, Kulturní centrum

PO - ČT: 8:30 - 12:30

rezervace

 


Cena odběru a PCR testu pro samoplátce je 750 Kč. Samoplátci si mohou vyšetření zakoupit na stránkách mojemedila.cz

Součástí testu je lékařské potvrzení o výsledku v ČJ/AJ vydané laboratoří. Digitální EU certifikát vydávaný MZČR je ke stažení na adrese:

https://ocko.uzis.cz/ Propsání výsledků do OČKO a vytvoření certifikátu může trvat 2-3 hodiny od obdržení výsledků z laboratoře.

 

STATIM MOŽNÝ POUZE VE VYBRANÝCH PRACOVIŠTÍCH !!!

PARDUBICE PCR STATIM (urgentní test) cena pro samoplátce je 1 800 Kč. Cena zahrnuje i vystavení Lékařského potvrzení o výsledku testu. Na vyšetření je NUTNÉ SE OBJEDNAT telefonicky na: 731 636 467! Výsledky testu obdržíte ten den.

Při odběru je nutné nahlásit "STATIM" !!!

 

Na test je nutné se předem objednat:

Výsledky PCR vyšetření: 

Výsledky jsou dostupné do 2 pracovních dnů (48 hodin) od výtěru (odběru).
Výsledky jsou zasílány formou SMS a e-mailem. Každý pozitivní nález současně hlásíme dle aktuálně platných pravidel.

 • Po otevření odkazu z e-mailu je nutné zadat heslo ze SMS.
 • Nově se po vložení hesla zobrazí NÁHLED první strany výsledkového listu.
 • Pro zobrazení všech stránek výsledkového listu je zapotřebí soubor STÁHNOUT pomocí modré šipky, viz níže červeně vyznačeno. Poté dojde ke stažení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE k PCR testu

Co mám dělat v případě, že je výsledek PCR testu:

POZITIVNÍ

Máte onemocnění COVID-19. Zůstaňte doma v izolaci a vyhýbejte se kontaktu s lidmi, abyste onemocnění COVID-19 nešířili dál. Vyčkejte, až se Vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice, který s Vámi provede epidemiologické šetření (dotazy na Vaše kontakty apod.) a poučí Vás o dalším postupu. Osobám, se kterými jste byl/a v posledních dnech v úzkém kontaktu a které epidemiolog vyhodnotí jako rizikové, se pracovník hygienické stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr.

V izolaci budete po dobu, kterou určí Váš praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocnění. Minimální doba izolace je 14 dní ode dne pozitivního odběru. Po uzdravení, až na specifické vyjímky (například zdravotníci), již není třeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.

Co je to domácí izolace?

Domácí izolace nebo samoizolace znamená zůstat doma nebo v určeném prostoru v jedné vyhrazené, přiměřeně větrané místnosti a pokud možno s použitím samostatné toalety. Toto opatření může být doporučeno lidem s projevy příznaků onemocnění nebo po určitou dobu.

V domácí izolaci dodržujte následující pravidla:

 • Omezte jakékoli návštěvy.
 • Doma by měli zůstat pouze členové domácnosti, kteří pečují o osobu s podezřením nebo onemocněním covid-19.
 • Separujte se od ostatních lidí v domácnosti.
 • Chcete-li chránit ostatní, používejte obličejové roušky, pokud jste s nimi ve stejné místnosti.
 • Izolujte se v dobře větrané místnosti s možností otevření okna.
 • Pokud nemáte k dispozici samostatnou toaletu, měl by izolovaný člověk po každém použití toaletu důkladně vyčistit.
 • Používejte své vlastní ručníky, kuchyňské náčiní, sklenice, na pití, ložní prádlo nebo jiné domácí potřeby běžně sdílené v domácnosti.
 • Buďte sociálně aktivní, požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu při komunikaci s lidmi, například nechejte si doručit nákup potravin za dveře.
 • Umyjte si ruce před a po jakékoli interakci s ostatními.
 • Postupujte podle pokynů svého poskytovatele zdravotní péče (lékaře) a zavolejte mu, pokud se váš zdravotní stav zhorší.

Antigenní test

 

Od 22. 11.  nejsou antigenní testy hrazeny ze zdravotního pojištění. Testování probíhá v režimu samoplátce.

Jak postupovat v případě zájmu o provedení testu:

 • Objednejte se prostřednictvím on-line rezervačního systému, který naleznete zde.
 • V rezervačním formuláři je NUTNÉ vyplnit všechna povinná pole. Děkujeme.
 • V určený den a čas se dostavte do odběrové místnosti.
 • Na odběrovém místě vám zdravotnický pracovník provede antigenní test výtěrem z nosu.
 • O výsledku antigenního testu budete informováni prostřednictvím SMS a e-mailem tentýž den.
  • Po otevření odkazu z e-mailu je nutné zadat heslo ze SMS.
  • Nově se po vložení hesla zobrazí NÁHLED první strany výsledkového listu.
  • Pro zobrazení všech stránek výsledkového listu je zapotřebí soubor STÁHNOUT pomocí modré šipky, viz níže červeně vyznačeno. Poté dojde ke stažení.

V případě negativního výsledku personál odběrového místa zadá výsledek do celorepublikového systému a vydá vám potvrzení o výsledku.

 

V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude proveden konfirmační PCR test. Informace o výsledku tohoto vyšetření vám bude zaslána prostřednictvím SMS na mobilní telefon do 48 hodin.

 

Účastníky preventivního testování prosíme, aby na odběrové místo přicházeli s ochranou dýchacích cest a dbali na dodržování hygienických pravidel.

 

Součástí testu je lékařské potvrzení o výsledku v ČJ/AJ vydané laboratoří. Digitální EU certifikát vydávaný MZČR je ke stažení na adrese:

https://ocko.uzis.cz/ Propsání výsledků do očka a vytvoření certifikátu může trvat 2-3 hodiny od obdržení výsledků z laboratoře.

 

Odběry pro ANTIGENNÍ test provádíme na těchto odběrových místech:

Místo

Adresa

Otevírací doba

Rezervace

Pardubice - DRIVE-IN Štrossova 1931 PO - PÁ: 13:00 - 14:00 rezervační systém
Hradec Králové - Odběrové centrum Ulrichovo náměstí 733 PO - PÁ:   11:00 - 11:30 rezervační systém
Brno - Odběrovém centrum Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1

PO - PÁ:   13:00 - 17:00

+PÁ: 10:30 - 11:30

rezervační systém
Žďár nad Sázavou - Odběrové centrum Jungmannova 1496 (za sportovní halou) PO - PÁ: 12:30 - 14:20 rezervační systém
Bystřice nad Pernštejnem - Odběrové centrum Poliklinika Města, Zahradní 580, 3. patro

ST: 12:00 - 16:00

PO, ÚT, ČT, PÁ: 8:20 - 12:00

rezervační systém
Turnov - Odběrové centrum Markova 311, (Kulturní centrum)

PO - ČT: 12:30 - 13:00

rezervační systém

 

Test na protilátky


Detekce protilátek umožňuje pouze nepřímý průkaz infekce Covid-19. Jejich hladina a dynamika je výrazně ovlivněna vztahem mezi patogenem a hostitelem a v současné době je znalost těchto parametrů podložena malým počtem studií.

 • K vzestupu hladin protilátek nad detekční mez dochází obvykle do 2. týdne po nástupu klinických příznaků (IgM 3  6 dní, IgG 10 – 18 dní)
 • V případě pozitivního výsledku IgM protilátek je nutné provést i přímý průkaz infekce metodou PCR pro vyloučení (potvrzení) probíhající infekce virem SARS-Cov-2. Do doby obdržení výsledku PCR vyšetření je nutné dodržovat karanténní opatření
 • V případě pozitivního výsledku IgG protilátek je doporučeno provést i přímý průkaz infekce metodou PCR pro vyloučení (potvrzení) probíhající infekce virem SARS-Cov-2, v případě, že nevíte, zda jste onemocnění prodělali
 • Pacienti, kteří byli pozitivně testovaní na přítomnost viru SARS-Cov-2 a prodělali onemocnění Covid-19 budou mít pravděpodobně v séru přítomny IgG protilátky
 • U osob s mírným nebo asymptomatickým průběhem onemocnění Covid-19 je nutné počítat s pozdějším nástupem pozitivity tvorby protilátek eventuálně se selháním testu (negativní hodnoty protilátek)
 • Sérologické vyšetření není v současné době doporučeno k detekci akutní infekce ani k posuzování infekčnosti pacienta. Je možné ho využít ke zjištění přítomnosti anamnestických IgG protilátek, které vznikají po prodělaném onemocnění a k případnému rozhodování o vhodnosti vakcinace

Detaily odběru:

 • Test probíhá odběrem žilní krve.

Kam zajít na odběr?

Cena testu

 • IgG                   435 Kč včetně odběru
 • IgG + IgM        813 Kč včetně odběru
 • V případě pozitivních protilátek Vám vystavíme lékařské potvrzení o výsledku v ČJ/AJ vydané laboratoří.

Protilátky IgG, IgM - NUTNÉ MÍT ZAKOUPENÉ VYŠETŘENÍ NA E-SHOPU

Dle aktuálně platného organizačního opatření MZČR lze test na protilátky indikovat od lékaře pouze ve výjimečných případech, a to za účelem stanovení vnímavosti nebo ověření stavu imunity u pacienta, test indikuje imunolog, infektolog nebo epidemiolog v ohnisku nákazy.


Výsledky vyšetření: 

Výsledky jsou dostupné do 2 pracovních dnů (48 hodin) od odběru.
Výsledky a lékařské potvrzení Vám budou zaslány v zaheslovaném formátu na e-mailovou adresu, kterou uvedete při nákupu vyšetření (na eshopu).

 • Po otevření odkazu z e-mailu je nutné zadat heslo ze SMS.
 • Nově se po vložení hesla zobrazí NÁHLED první strany výsledkového listu.
 • Pro zobrazení všech stránek výsledkového listu je zapotřebí soubor STÁHNOUT pomocí modré šipky, viz níže červeně vyznačeno. Poté dojde ke stažení.

Informace pro lékaře:

V současné době běžné testování protilátek COVID-19 není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Indikaci na vyšetření může provést za stanovených podmínek pouze hematolog, infektolog nebo imunolog (viz. Organizační opatření VZP ČR č. 2/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2)

V praxi to znamená, že vyšetření protilátek NEMŮŽE INDIKOVAT např. všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost atd.

Vyšetření protilátek je v současné době možné pouze pro samoplátce.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY - protilátky COVID-19

Jakou metodou se protilátky stanovují?

Stanovení je založeno na metodě nepřímé chemiluminiscenční imunoanalýzy (CLIA) pomocí plně automatizované platformy LIASON XL. Test má specificitu testu vyšší než 98% a vykazuje i vysokou senzitivitu vyšší než 97%.

Jak rozumět výsledkům stanovených protilátek IgG a IgM?

Protilátky IgG:

Hodnocení slovní Hodnota výsledku
Negativní  < 12,0 AU/ml
Nejasný 12,1 až 15,0 AU/ml
Pozitivní > 15,0 AU/ml


Protilátky IgM:

Hodnocení slovní Hodnota výsledku
Negativní  < 1,1
Pozitivní ≥ 1,1


Detekce protilátek umožňuje pouze nepřímý průkaz infekce COVID-19. Jejich hladina a dynamika je výrazně ovlivněna vztahem mezi hostitelem a patogenem.
U onemocnění COVID-19 záleží tvorba protilátek na formě prodělané infekce. Pokud bude infekce probíhat např. jako zánět nosohltanu a virus se bude množit pouze na sliznici, bude protilátková odpověď omezena na tvorbu IgA (sliny) a IgG protilátek, anebo se při lehkém průběhu onemocnění protilátky nevytvoří vůbec.
Naopak při těžších a dlouhodobějších formách infekce (pneumonie) se budou tvořit všechny třídy protilátek a obvykle ve vysokých hladinách.

Protilátky se začínají tvořit s časovým odstupem od vzniku klinických příznaků, IgM protilátky v rozmezí 3 – 6 dnů a IgG protilátky v rozmezí 10 – 18 dnů.

V případě pozitivity IgM protilátek a neznalosti předchozí anamnézy o prodělaném onemocnění COVID-19 (pacient nebyl testován metodou PCR a neví, zda onemocnění prodělal) je nutné provést i přímý průkaz infekce metodou PCR ze stěru z nasofaryngu a do doby obdržení výsledku dodržovat karanténní opatření.

Vzhledem k obecně nižší specificitě IgM protilátek může být izolovaná pozitivita této třídy protilátek i u jiných probíhajících základních onemocnění a vyšetření PCR metodou může být negativní.

Dynamika tvorby protilátek proti COVID-19.

 

Jaká hladina IgG protilátek je dostatečná a protektivní?

Protektivní hladina IgG protilátek proti onemocnění COVID-19 není dosud definována. K detekci protilátek se používají metody založené na různých principech, od různých výrobců s různými mezemi pro hodnocení pozitivity a negativity protilátek. Stanovení dostatečné protektivní hladiny nejspíš ještě nějakou dobu potrvá.
Je nutné si uvědomit, že na celkové imunitní reakci organismu proti viru SARS-Cov-2 se podílí také buněčná nespecifická a specifická imunita.
Pokud se imunitně kompetentní organismus opakovaně setká s již známým virem, jeho imunitní odpověď bude rychlejší a přesnější a k opakovanému rozvinutí infekce s největší pravděpodobností již nedojde.

Jak dlouho mi vytvořené IgG protilátky vydrží?

Přetrvávání IgG protilátek po prodělaném onemocnění je individuální. Z dat získaných naší laboratoří vidíme, že u jedinců, kteří si nechávají IgG protilátky vyšetřovat opakovaně, jim přetrvávají ve stejných (nebo i zvýšených hodnotách) po dobu minimálně 6 měsíců.
Dá se předpokládat, že v době probíhající epidemie se navíc budeme opakovaně setkávat s původcem onemocnění COVID-19 a hladiny protilátek si tímto opakovaným kontaktem budeme posilovat (booster protilátek).

Pokud mám protilátky IgG několikanásobně vyšší než horní limitní hodnota, je v tomto případě nutné očkování?

Hodnoty naměřených protilátek je vždy nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem s ohledem na další postup o rozhodnutí ohledně očkování, je nezbytné posoudit aktuální zdravotní stav a anamnézu každého jednotlivce. V laboratoři nemáme dostatečné informace k vydávání těchto doporučení.

Doporučujeme se seznámit se základními stanovisky České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti coronaviru SARS-COV-2, které můžete nalézt zde: https://www.csaki.cz/aktualne/stanovisko-csaki-cls-jep-k-ockovani-covid-932

Odběrná místa PCR COVID-19

Od 22. 11. dochází ke změně frekvence úhrad PCR testů a to následovně:

Preventivní testy zdarma 5 x za měsíc:

 • pro osoby do dovršení 18 let věku
 • pro osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit ze zdravotních důvodů (Při odběru je nutné doložit potvrzení od lékaře, nebo potvrzení z ISIN)
 • pro rozočkované osoby očkované proti onemocnění covid-19 (Při odběru je nutné doložit potvrzení od lékaře, nebo potvrzení z ISIN)
  • jednodávkové schéma – od aplikace první dávky neuplynula doba 14 dnů
  • dvoudávkové schéma – pokud nebyla podána 2. dávka popř. od aplikace 2. dávky neuplynula doba 14 dnů

Preventivní testy zdarma 2 x za měsíc:

 • pro osoby s ukončeným očkováním proti onemocnění covid-19 (Při odběru je nutné doložit potvrzení od lékaře, nebo potvrzení z ISIN)

V případě konfirmačního PCR testu (testování po pozitivním antigenním testu) je prováděn odběr výtěrem z nosohltanu.

Odběry pro PCR test provádíme na těchto odběrových místech:

Místo Adresa Otevírací doba Rezervace

Pardubice - Drive-in MEDILA

Štrossova 1931

PO - PÁ: 7:00 - 15:00

rezervační systém
Brno - Poliklinika Lesná Halasovo náměstí 1

PO - PÁ: 7:30 - 10:30

rezervační systém

Dačice Antonínská 85/II, areál nemocnice

PO - PÁ: 7:30 - 9:00

rezervační systém

Žďár nad Sázavou - Drive-in MEDILA

Jungmannova 1496

PO - PÁ: 8:30 - 11:00

rezervační systém
Bystřice nad Pernštejnem - Odběrové centrum Poliklinika Města, Zahradní 580, 3. patro PO, ÚT, ČT, PÁ: 8:00 - 8:20

rezervační systém

Hradec Králové - Odběrové centrum Ulrichovo nám. 733 PO - PÁ: 7:00 - 11:30

rezervační systém

    ÚT, ST: 13:00 - 17:00

 

Turnov - Odběrové centrum Markova 311, Kulturní centrum

PO - ČT: 8:30 - 12:30

rezervační systém

 

Odběrová místa ANTIGENNÍ TEST COVID-19

Od 22. 11. nejsou antigenní testy hrazeny ze zdravotního pojištění. Testování probíhá v režimu samoplátce.

Odběry pro Antigenní test provádíme na těchto odběrových místech:

Místo Adresa Otevírací doba Rezervace
Pardubice - DRIVE-IN Štrossova 1931 PO - PÁ: 13:00 - 14:00 rezervační systém
Hradec Králové - Odběrové centrum Ulrichovo náměstí 733 PO - PÁ:   11:00 - 11:30 rezervační systém
Brno - Odběrovém centrum Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1

PO - PÁ:   13:00 - 17:00

+ PÁ: 10:30 - 11:30

rezervační systém
Žďár nad Sázavou - Odběrové centrum Jungmannova 1496 (vedle zimního stadionu) PO - PÁ: 12:30 - 14:20 rezervační systém
Bystřice nad Pernštejnem - Odběrové centrum Poliklinika Města, Zahradní 580, 3. patro

ST: 12:00 - 16:00

PO, ÚT, ČT, PÁ: 8:20 - 12:00

rezervační systém
Turnov - Odběrové centrum
Markova 311 (Kulturní centrum)

PO - ČT: 12:30 - 13:00

rezervační systém

 

Odběrová místa PROTILÁTKY COVID-19

Protilátky IgG, IgM - NUTNÉ MÍT ZAKOUPENÉ VYŠETŘENÍ NA E-SHOPU

Cena testu

 • IgG                  435 Kč včetně odběru
 • IgG + IgM       813 Kč včetně odběru