DPH u laboratorních vyšetření


V případě, že jste samoplátce, týkají se vás daňové předpisy. Zde je uvedeno, ve kterých případech je vaše vyšetření osvobozeno od DPH, případně zařazeno do nižší kategorie.

Viz legislativní předpisy: Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., §58 a Příloha č. 2 k zákonu.

Bez DPH

Bez DPH, tj. 0 % DPH je sazba určená pro vyšetření pro humánní léčebný účel, který je podložen žádankou od lékaře nebo u samoplátců podepsaným čestným prohlášením (viz níže) o účelu laboratorního vyšetření – z typu laboratorního vyšetření nesmí být zřejmý jiný než deklarovaný účel (prevence zdraví, monitoring léčby, individuální peče o zdraví)

DPH 15 %

Sazba pro humánní léčebný účel bez žádanky od lékaře a bez nutnosti podepsat čestné prohlášení. Dále pro administrativní účely - vstupní a výstupní prohlídky, povolení pobytu, udělení víza, vyšetření pro řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz, určení krevní skupiny u samoplátců, vyšetření pro účely výživového poradenství apod. Do této kategorie patří stanovení krevní skupiny.

DPH 21 %

Sazbě 21 % podléhají studie a laboratorní vyšetření pro veterinární účely, pro testování diagnostických souprav a laboratorních přístrojů, apod.

 

Dle platné legislativy je cena za stanovení krevní skupiny vždy s DPH 15 % a za vyšetření klíštěte vždy s DPH 21 %.

...................................................................................................................................................................................................

Text čestného prohlášení pro osvobození od daně z přidané hodnoty

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ÚČELU LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

 

Já …………………………………………, datum narození …………………

čestně prohlašuji,

že podstoupené laboratorní vyšetření slouží výhradně k prevenci zdraví, monitoringu léčby nebo individuální péči o zdraví a nebude použito pro žádné administrativní účely – např. vstupní a výstupní prohlídka, povolení k pobytu, udělení víza, soudní jednání, řízení orgánů státní správy a samosprávy, apod.

V …………………………………………………….dne …………………………

Podpis

 

Čestné prohlášení na stažení ve formátu A5 je uvedeno zde