Předávání výsledků vyšetření


Předání výsledku pacientovi je možné v případě samoplátce a v případě dokumentovaného souhlasu ordinujícího lékaře po prokázání totožnosti (doklad s fotografií) žadatele o výsledky.

V případě, že pacient vyzvedává výsledky prostřednictvím zmocněné osoby, je nutné vystavit pro zvolenou osobu plnou moc. Plná moc je ve verzi formuláře - můžete jej vyplnit přímo v počítači a vytisknout k podpisu.