Časté otázky


Kam se mám dostavit na odběr krve?

Na odběr krve se dostavte do odběrové místnosti laboratoře v její provozní době. Místo odběru zvolte podle Vašeho bydliště nebo dle Vašich možností a vyberte si  z našich odběrových pracovišť, které Vám nejvíce vyhovuje

Kdy mám přijít na odběr?

Na odběr přijďte do odběrové místnosti laboratoře, kterou si zvolíte, v ranních nebo dopoledních hodinách, výjimečně i odpoledne, pokud jde o speciální vyšetření nebo dle ordinace lékaře.

Jak se mám na odběr krve  připravit?

Většina odběrů krevních vzorků se provádí v ranních nebo dopoledních hodinách na lačno. Obvyklá doba odběru je 6 až 11 hodíin je možné využít celou pracovní dobu odběrových místností např. do 15 hodin u statimových vyšetření a jiných neodkladných vyšetření.

Není vhodné absolvovat odběr po noční směně.

Je vhodné být na lačno, ráno před odběrem je vhodné se napít čisté vody alespoň 200 ml - jak se připravit na odběr naleznete zde.

Je nutné se objednat na odběr?

Na běžný odběr krevního vzorku ze žíly není nutné se objednávat.

Je nutné se objednat na zátěžový test?

Ano, na zátěžový test je nutné se objednat, zejména z důvodů nutnosti dodržení podmínek testu na straně pacienta – viz. pokyny pro zátěžové testy

Jak dostanu výsledek?

Výsledek vyšetření je možné si osobně vyzvednout v laboratoři nebo nechat zaslat ordinujícímu lékaři svozem nebo poštou nebo elektronicky, není možné posílat výsledky e-mailem!

Telefonicky sdělujeme výsledky do ordinace lékaře u výsledků STATIM a u výsledků výrazně patologických. Pacientovi sdělíme výsledky telefonicky pouze na vyžádání lékaře a za dodržení podmínek identifikace pacienta tj. Jméno, přijmení, RČ a příp. smluvené heslo.

Výsledek je možné vydat jen osobě, které bylo vyšetření provedeno. Pro vydání výsledku jiné osobě je potřeba dodat zmocnění.

Jak donesu vzorek moče?

Vzorek moče na vyšetření močového sedimentu: v ranních hodinách se vymočte do zkumavky , kterou jste vyzvedl v laboratoři.

Pokud máte sbírat moč za 24 hodin, prosím vyzvedněte si poučení a pokyny pro sběr moče a zkumavky na vzorky, Je možné si v laboratoři zapůjčit sběrnou nádobu na moč.

Při vyšetření moče na bakteriologii (kultivaci) je nutné vzorek moče dodat ve sterilní zkumavce, kterou je nutno vyzvednout v laboratoři nebo u lékaře.

Pro vzorky moče nepoužívejte lahvičku od léků nebo jiných tekutin, protože může dojít k ovlivnění Vašich výsledků. Zkumavky na vzorky moče poskytuje laboratoř zdarma.

Vzorek moče po vymočení doneste do laboratoře co nejdříve, nejdéle do 1 – 2 hod po vymočení, jinak dochází k rozkladu a ovlivnění výsledků.

Kdy budou výsledky vyšetření?

Výsledky běžných vyšetření jsou k dispozici týž den, u vyšetření, která se neprovádí každý den Vám sdělí personál odběrové místnosti, kdy budou výsledky k dispozici.

Musím mít doporučení od lékaře?

U vyšetření, která ordinuje lékař, musíte mít žádanku na laboratorní vyšetření, kde jsou uvedeny požadavky na vyšetření.

Pokud máte zájem o provedení vyšetření i bez doporučení lékaře, je toto možné, ale vyšetření bude zpoplatněno - viz. ceník.

Co mám vzít s sebou?

K odběru vždy vezměte žádanku, případně nahlásíte, že Vám byla vystavena elektronická žádanka od lékaře. Dále musíte předložit kartu zdravotní pojišťovny (pokud se nejedná o vyšetření, které si budete sami hradit).

 

Mám speciální vyšetření?

Pokud zjistíte, že máte na žádance zatržen požadavek na odběr v určitou hodinu, prosím přijďte v čas určený lékařem. U některých vyšetření je nutné dodržet speciální podmínky např. dietu, čas odběru, vstávání apod.

Jedná se o tato vyšetření:

Kortizol – ranní odběr – odběr je nutný mezi 7 – 8 hod ranní, proto se telefonicky domluvte na odběr v určenou dobu

Kortizol – denní profil – telefonicky se domlute na odběr ráno, odpoledne, příp. na večerní odběr

 

Doprovod na vyšetření

Na vyšetření zátěžových testů je vhodný doprovod u těhotných žen, zejména vyzvednutí pacientky po provedení testu. Z prostorových důvodů není možné na většině pracovišť umožnit pobyt dětí a jiných členů rodiny při odběru nebo zátěžovém testu.

Přítomnost doprovodu je vyžadována u dětí do 15 let.

Poplatky v laboratoři

Při odběrech a laboratorním vyšetření biologického materiálu se neplatí regulační poplatky.
 

Právo na informace

Pacient má právo na informace o prováděném vyšetření, dostupnost výsledků vyšetření. Vydání výsledků je možné na základě souhlasu lékaře požadujícího vyšetření a při předložení osobních identifikačních dokladů.
V sekci pro stažení jsou dostupné návody a pokyny pro pacienty, které je možné rovněž vyzvednout u spolupracujících lékařů a ve všech pracovištích MEDILA. 
 

Spokojenost pacienta

Pokud nejste spokojeni s činností laboratoře, máte možnost podat stížnost, připomínku (podání) i písemnou formou u vedoucího pracoviště. Vyřizování podání probíhá do 10 dnů písemnou formou.
 

Práva pacienta

Pacient má právo při poskytování zdravotních služeb na náležitou odbornou úroveň, na úctu a důstojné zacházení a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, není-li zákonem stanoveno jinak.
Pacient si může zvolit poskytovatele zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta a zdravotnické zařízení, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Pacient si může vyžádat konzultační služby – má takzvané právo na druhý názor.

Pacient má právo na informace o svém zdravotním stavu včetně informací o léčebném postupu, zároveň má také právo vzdát se těchto informací.

Pacient má právo přijímat návštěvy nebo využít přítomnosti blízké osoby s ohledem na svůj zdravotní stav, pokud nenaruší přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.

Pacient může také vyslovit tzv. “dříve vyslovené přání“ pro případ, kdy by se pacient dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí.

Právní rámec definují zejména :

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

 
 

Bezpečí laboratorních služeb

Při poskytování laboratorních služeb je kladen důraz na bezpečí pacienta používáním vhodného a kvalitního odběrového systému a jednoznačné identifikace materiálu.

Postupy odběru biologického materiálu jsou v souladu s hygienickými předpisy.

Pracovní postupy a pravidla v laboratořích jsou nastaveny a dodržovány v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 - Zdravotnické laboratoře - požadavky na kvalitu a způsobilost.

Laboratoře MEDILA včetně odběrových míst prochází pravidelně audity ze strany akreditačního orgánu Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Do osvědčení můžete nahlédnout zde.